Tiger HR v3.6.4.0 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyasına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

Uyarı: Tiger HR v3.6.4.0  versiyonu  BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır.

Sürüm Maddeleri:

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 NTHR-5478 Tiger HR
BordroPlus Entegrasyonsuz TigerHr’da Ikweb/İzin İşlemleri/Kullanım Ekle Ekranından İzin Eklenemiyor.
Entegrasyonsuz TigerHr’da Ikweb/İzin İşlemleri/Kullanım Ekle Ekranından İzin Eklenemiyordu. Düzeltildi.
2 NTHR-5470 Tiger HR
Performans/Ana Ara Dönem/Değerlendirilecekler Ekranında “Değerlendirilecek Kişi Ekle”rken Hata Alınıyor.
Performans/Ana Ara Dönem/Değerlendirilecekler Ekranında “Değerlendirilecek Kişi” Eklerken Hata Alınmaması Sağlandı.
3 NTHR-5438 Tiger HR
Ikweb/İzin/IK izin İşlemlerinde Hakediş Eklenemiyor.
İzin/IK izin İşlemlerinde Hakediş Eklenemiyordu, Eklenmesi Sağlandı.
4 NTHR-5343 Tiger HR
Çalışan ve Yönetici Farklı İşletmelerde ise Ikb2e/Kişisel Bilgiler/Bekleyen Onay İşlemleri Adımında Hata Alınıyor.
Farklı İşletmeden Bir Çalışan, Çalışan Portalı İçerisinden Kişisel Bilgi Değişikliğini Onaylamak İçin Kişisel Bilgiler>Bekleyen Onay İşlemleri Adımlarını Tıkladığında Hata Alınıyordu, Düzeltildi.
5 NTHR-5167 Tiger HR
BordoPlus’a Aktarımı Gerçekleşmemiş Saatlik İzinler “Bordroya aktarılmamış izin kayıtları” Raporuna Gelmiyor.
BordoPlus’a Aktarımı Gerçekleşmemiş Saatlik İzinler “Bordroya aktarılmamış izin kayıtları” Raporuna Gelmiyordu, Düzeltildi.
6 NTHR-5131 Tiger HR
Çalışma Takviminde Resmi Tatil Seçili Olmasına Rağmen İzin Süresine Tatil Günleri de Dahil Ediyor.
Çalışanın Kurum/Bölüm/İşyeri Bilgileri ile BordroPlus’taki Takvimi Bulunarak , Bu Takvimdeki Tanımlı Tatil Günleri İzin Süresinden Düşülür. Eğer BordroPlus’ta Kişinin Kurum/Bölüm/İşyeri Bilgisine Özel Bir Takvim Tanımı Yoksa , Hepsi Seçilerek Ortak Oluşturulmuş Çalışma Takvimi Kullanılması Sağlandı.
7 NTHR-5089 Tiger HR
Ikweb/Tanımlamalar/Kullanıcı/Kullanıcı Yaratma Ekranında Check Box Seçilip Kaydedildiğinde Yeni Kullanıcı Yaratılmalı
Ikweb/Tanımlamalar/Kullanıcı/Kullanıcı Yaratma Ekranında “SSO Kullanıcısı” Alanının Öndeğer Olarak “Yeni Kullanıcı” Gelmesi Sağlandı.
8 NTHR-5040 Tiger HR
Ikweb/Araçlar/Evrak Ekleme Ekranından Evrak Eklenince Çalışanlara Mail Gönderilmiyor.
Araçlar/Evrak Ekleme Ekranından Evrak Eklenince Çalışanlara Mail Gitmiyordu, Düzeltildi.
9 NTHR-4969 Tiger HR
İşçi Sağlığı/Periyodik Muayene/Tıbbı Anamnez Ekranında “Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?” Sorusuna Serbest Metin Tipinde Cevap Verilebilmeli.
Tıbbı Anamnez Ekranında “Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?” Sorusuna Serbest Metin Tipinde Cevap Verilemiyordu. Düzeltildi.
10 NTHR-4611 Tiger HR
Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama/Mutlu Günler Listesi Ve Mutlu Günler Tanımlamalarında E-Posta Başlığı Değiştirilebilsin
Mutlu Günler Listesi Ve Mutlu Günler Tanımlamalarında E-Posta Başlığı Değiştirilemiyordu. Düzeltildi.