Tiger HR v3.6.3.0 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyasına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

Uyarı: Tiger HR v3.6.3.0  versiyonu  BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır.

 

Sürüm Maddeleri:

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 NTHR-5314 Tiger HR
B2E/Onay/İşlem Yap Ekranında Girilen İzin Tipine Göre Kullanılan/Kalan/Hakedilen Gün Bilgileri Gelmeli.
B2E/Onay/İşlem Yap Ekranına “Toplam Üst Sınır” ve “Üst Sınır (süre)” Alanları Eklendi. Bu Alanların BordroPlus’da Tanımlanmış Olan “İzin Tanımları” İçerisinden Okunması Sağlandı.
2 NTHR-5098 Tiger HR
Ikweb/Eğitim/Eğitmen Ekranında “İç” Eğitmen Olarak Tanımlanan Eğitmenler, Planlanan Eğitimler/Eğitmen Ekranına Eklendiğinde İsim Soyisim Bilgisi Boş Geliyor.
Ikweb/Eğitim/Eğitmen Ekranında “İç” Eğitmen Olarak Tanımlanan Eğitmenler, Planlanan Eğitimler/Eğitmen Ekranına Eklendiğinde İsim Soyisim Bilgisi Boş Geliyordu, Düzeltildi.
3 NTHR-4995 Tiger HR
BP/İzin Yönetimi/İzin Tanımları Ekranında Yer Alan Toplam Üst Süre ve Üst Süre(Sınır) Parametreleri TigerHr İle Entegre Çalışmalı.
BordroPlus Üzerinde Tanımlanmış Olan İzin Tanımları’nda Yer Alan Toplam Üst Sınır Ve Üst Sınır Süre Alanları Kullanılarak, Yeni İzin Talebi Girerken Süre Kontrolü Yapılması Sağlandı. Kontrol Yapılırken BordroPlus Uyarı Parametrelerinde “Aktivite plan kaydı kullanılabilecek izin gün sayısından fazla girilmişse” Parametresi Kullanıldı.
4 NTHR-4973 Tiger HR
BordroPlus Entegrasyonsuz TigerHr’da Firma Takvimi’nden Tatil Olarak Seçilen Günler Yıllık İzinden Düşüyor.
İzin Ayarlarında “Otomatik Hesaplanan İzin Gün Sayısı Değiştirilebilsin” Parametresi Açıkken , Haftalık Tatilin Hesaplanan Günden Düşülmemesi Durumu Giderildi.
5 NTHR-4970 Tiger HR
TBLPOZISYONDESC Tablosunda RECORID Alanının Karakter Sayısının 35’e Artırılması.
35 Karaktere Kadar Pozisyon Kodu Girilip ,Ürün İngilizce Olarak Kullanıldığında Pozisyon Kodlarının Tam Görüntülenmesi Ve Organizasyon Şemasında Doğru Kullanılması Sağlandı.
6 NTHR-4950 Tiger HR
Ikrecruit/İş İlanları Ekranına İşletme Bilgisi Eklenmeli.
Ikweb İlan Tanımlama Sayfasına Tüm İşletmelerde Kullanılsın Parametresi Eklendi. Organizasyon Şeması için ; Ikweb/Sistem Ayarları/Organizasyon Şeması/”Organizasyon Tanım Hiyerarşisi Kullanılsın” Parametresi Seçiliyken Ana Bölge – Alt Bölge Ve Organizasyonel Tanımlarda Birbiriyle Bağlı Olan Tanımların Gelmesi Sağlandı. Ikweb/Araçlar/Ayarlar/İşe Alım Ayarları/”İşe Alım Portalındaki İlanlarda İşletme Bilgisi Görünsün” Parametresi Eklendi.
7 NTHR-4943 Tiger HR
İşe Alım/İlan/Yeni İlan Eklenip Şirket Değiştirince Ikweb/İşe Alım/İlan Ekranında “Error! The requested URL returned 500 – Internal Server Error” Hatası Alınıyor.
İşe Alım/İlan/Yeni İlan Eklenip Şirket Değiştirince Hata Alınıyordu, Düzeltildi.
8 NTHR-4910 Tiger HR
Eğitim Yerlerine Dinamik Alan Eklenebilmesi.
Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alanlar Ekranına “Eğitim & Görüşme Yeri” Seçilip, Dinamik Alan Eklendiğinde “Tanımlamalar \ Genel Tanımlar \ Eğitim & Görüşme Yeri” Penceresine Eklenmiş Olan Dinamik Alanın Gelmesi Sağlandı.
9 NTHR-4899 Tiger HR
TigerHr- Yeni Tasarım ile Rapor Kaydedildiğinde Özlük Raporlarının Altına Kaydediliyor.
Yeni Tasarım ile Eklenen Raporların İlgili Modül Altına Kaydedilmesi Sağlandı.
10 NTHR-4702 Tiger HR
Ikweb/Özlük/Özlük Bilgileri Ekranında Personel Arama Yapıldığında Aktif Kullanıcılar Gelmiyor.
-Kişi TigerHr’da Pasif Yapıldıysa “Pasifleri Göster” Seçildiğinde Kişi Arama Sonucunda Gelmesi Sağlandı.

-Kişi BordroPlus Tarafında İşten Çıkarılmışsa (Eski Personel Kartlarına Düştüyse) ”Çalışmayanları Göster” Seçildiğinde Kişinin Arama Sonucunda Gelmesi Sağlandı.

-Aktif Olan Personel (TigerHr’da Pasif Yapılmamış ya da BordroPlus Tarafında İşten Çıkarılmamış) 2 Parametrenin Seçili Olma ve Olmama Durumlarında, Arama Sonuçlarında Gelmesi Sağlandı.

11 NTHR-4695 Tiger HR
Anket Oluşturulurken Tekli ve Çoklu Seçim Soru Tiplerinde Tarih Eklenebilmesi.
Anket Soru Tiplerine “Tarih” Soru Tipi Eklendi.
12 NTHR-4693 Tiger HR
B2E/İzin İşlemleri/İzin Talebi Ekranından İzin Eklenirken Hata Alınıyor.
B2E/İzin İşlemleri/İzin Talebi Ekranından İzin Eklenirken Hata Alınıyordu düzeltildi.
13 NTHR-4160 Tiger HR
Ikrecruit/İş İlanları Ekranına İlan Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Şehir Adı Bilgisinin Eklenmesi.
Ikrecruit/İş İlanları Ekranına Yayın Başlangıç Tarihi , Yayın Bitiş Tarihi ve Şehir Adı Eklendi.