LOGOCRM Ürünleri 1.31.00.01 Ara Sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 
- Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

 

- Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.
- Performans iyileştirmesi yapıldı.

 

- Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

 

- Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

 

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 
Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

 

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 
Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

 

1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 
Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

 

1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 
1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.

 

Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.

 

- WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.

 

- “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.

 

- “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost</LCIHOST>” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.

 

- Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.

 

- ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için LogoCRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.

 

1.29.00.02 Ara sürümüne özel uyarı : 
Netsis, Tiger ve Go entergasyonlarında, firma ve ürünler senkronize edilirken veya aktarılırken, şehir,ilçesemt ve diğer bilgilerin LogoCRM veritabanında karşılıklarının doğru bulunabilmesi açısından, LogoCRM veritabanının SQL collation ı Turkish_CI_AS olmalıdır. Eğer farklı bir değer ise, öncelikle yedeğinizi almanızı, daha sonra SQL Server Management Studio -> Databases -> LogoCRM -> Properties -> Options kısmından collation ı Turkish_CI_AS olarak ayarlayabilirsiniz.

 

1.30.00.00 Sürümüne özel uyarı : 
Bu sürümde LogoCRM kurulum klasörü altında, LogoCRM sunucusu (IIS) üzerinde çalıştırmak üzere LogoCRMChecker, performans ve ayarlar kontrol aracı kullanıma sunulmuştur. Bu araç, sunucunun çeşitli ayarları ve LogoCRM modeli hakkında ipuçları ve ayar kontrolü sağlamaktadır. Mutlaka çalıştırmanızı öneriyoruz. Yapılan inceleme hakkında gerekiyorsa bilgi almak amaçlı crm destek ve proje ekibine danışabilirsiniz.

 

1.31.00.01 Ara Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 XAFCRM-2491
Görevlerde Tamamlanma Yüzdesi Olan Bir Kaydın İçerisine Düzenle İle Giriş Yapıldığında Yüzde Alanı Boş Gelmektedir.
Görev yeni/düzeltme ekranında tamamlanma yüzdesi alanının doğru gösterilmesi sağlandı.
2 XAFCRM-2508
LogoCrm Raporlar İçerisinden Rapor Düzenleyici Açıldığında Düzenleme Ekranı Gelmemektedir.
Web rapor düzenleyici içerisindeki hata giderildi.
3 XAFCRM-2469
Administrator Rol Tanımında Kullanıcı Seçimlerinde Bağlantıyı Kaldır Butonu Bulunmamakta
Administrator rolü içerisinde kullanıcıları ekleme/çıkarma kısmı aktif yapıldı.
4 XAFCRM-2480
MT_Firm_Listview’ ına ParentFirm Nesnesinin Eklenmesi
Kendi sınıfına refere eden bir alan olduğu ve performansı etkilediği için Üst firma (ParentFirm) kolonu, modelde olmasına rağmen uygulama çalıştığında ListView içerisinden kaldırılır.
Eğer bu kolonun görünmesini istiyorsanız logocrm.net.xml dosyasına gerekli ayarı ekleyip, IIS restart yapabilirsiniz:
<SETTINGS>
<ALLOW_PARENTFIRM_IN_COLUMNS>1
</ALLOW_PARENTFIRM_IN_COLUMNS>
</SETTINGS>
5 XAFCRM-2537
Netsis entegrasyonunda Adres ve telefon bilgisi gitmiyor
Netsis entegrasyonundaki alan tanımlarının (Sub query içinde null kontrolü) düzeltilmesiyle sorun giderildi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Entegrasyon seti/setleri bir defa kaydedilerek IIS restart yapılmalıdır.
6 XAFCRM-2517
(BETA) Online olan kullanıcıların görünebilmesi isteniyor
LogoCRM içinde online kullanıcıların sayısının görülmesi ve listelenebilmesi için ekranın sol alt köşesine bir buton eklendi. Bu butona tıklandığında çevrimiçi kullanıcıların isimleri/giriş saatleri, çevrimdışı kullanıcıların ise isimleri/çıkış saatleri görüntülenebilir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu özellik beta olarak sunulmuştur. Beta sürümünde login olan kullanıcı logout olmadan (X) işareti ile browser ı kapattığında çevrimiçi görünmeye devam edebilir. Browser ı kapatmadan “Sistemden çıkış” ile çıkış yapması önerilir.
7 XAFCRM-2557
(BETA) LogoCRM Teması için renk opsiyonları eklenmesi
LogoCRM seti içerisine logo.PinkTheme ve logo.BlueTheme temaları eklendi. Kullanıcılar kendi temalarını değiştirebilir ve bu değişiklik Cookie olarak saklanır. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu opsiyon BETA olarak sunulmuştur.
8 XAFCRM-2380
LogoCRM içindeki dokümanların cloud entegrasyonunun yapılması
LogoCRM içinde Google Drive doküman entegrasyonu kullanıma sunuldu. Bu servisleri kullanabilmek için, Tüm dokümanlar ekranından istenilen servise erişim izni vermek gereklidir (OAuth2 doğrulama sayfası ile). Bu işlem yapıldıktan sonra, doküman eklerken “Kaydetme Yeri” alanı istenilen servis seçilebilir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu özellik ara sürümde BETA olarak sunulmaktadır.
9 XAFCRM-2520
(BETA) Teklif giriş ekranında firma seçildiğinde seçilen firmanın bilgilerine ulaşmak için bir kısayol isteniyor
Teklif, aktivite, görev, fırsat ve destek kaydı giriş ekranlarında, firma ve kişi alanlarının yanına “Düzelt” butonu eklendi. BO türü tüm alanlar için enterprise paket içerisinde, model editörden “ASPxLookupPropertyEditorWithEdit” PropertyEditorType kullanılabilir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu özellik beta olarak sunulmuştur.
10 XAFCRM-2498
Görevler ve takvim bölümünde yorum girişi.
Görevler ve Takvim ekranlarına yorum sistemi eklendi
11 XAFCRM-2521
Çoklu seçim Extra alanlarda , modelden Layout değiştirildiğinde çalışmıyor
Arayüzden oluşturulan çoklu seçim alanlarının, model editörden tanımlanıp layout u değiştiğinde düzgün çalışması sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Arayüzden tanımlanıp model editörden eklenen ekstra alanların “Giriş ekranında göster” seçeneği kapalı olmalıdır.
12 XAFCRM-2518
Red edilen bir teklif tekrar onaya gönderilemiyor
Onaya sunulup reddedilen bir teklifin, kaydedildiğinde tekrar otomatik olarak onaya gönderilebilmesi sağlandı.
13 XAFCRM-2510
Web arayüzünden tanımlanan alanların Designer içinde görünür olması
Web arayüzünde Tanımlar -> Diğer -> Ekstra alanlar kısmında tanımlanan alanlar, Model editöre eklemeye gerek kalmadan Designer arayüzde görünür hale getirildi. Bu alanlar rapor düzenlemede kullanılabilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Rapora lookup olan bir ekstra alan eklenirse, rapor içinde bu alanın display değeri değil gerçek değeri görünecektir.

14 XAFCRM-2505
Tiger/Go entegrasyonunda, teklif içerisinde seçilen ambar üzerinden stok kontrolü yapma opsiyonu
Tiger/Go entegrasyonu aktifken, Teklif ürün seçiminde gelen ekranda “ERP -> Stok durumunu göster” işleminde, liste üzerindeki fiili ve gerçek stok tüm ambarlar/depolar üzerinden gösterilir.
Bu miktarların teklifte seçili ambar üzerinden gösterilmesi için şu ayar yapılır: logocrm.net.xml dosyasına;
<SETTINGS>
<PROPOSAL_STOCK_CONTROL_BY_SELECTED_WAREHOUSE>1
</PROPOSAL_STOCK_CONTROL_BY_SELECTED_WAREHOUSE>
</SETTINGS> ayarı eklenerek IIS restart yapılmalıdır. Bu ayarı LogoCRMChecker içinden de yapabilirsiniz.
Bunun yanısıra stok kontrolünün de ürün içindeki seçili ambar üzerinden yapılması isteniyorsa,
entegrasyon seti ayarlarındaki stok kontrol SQL cümlesi içerisinde
(INVENNO=-1) ifadesi (INVENNO = @@ERPWarehouse) şeklinde değiştirilebilir.
15 XAFCRM-2503
Aktif entegrasyon seti değiştiğinde aktif DetailView içinde Lookup alanların refresh olmaması
Aktif entegrasyon seti değiştiğinde, açık olan DetailView içerisindeki parametrik lookup alanların yenilenmesi sağlandı.
16 XAFCRM-2525
AnaDb ve Firma Bazlı DB Yapısı Olan Müşterilerde ERP’ ye Aktarımda Siparişlerde Raporlama Döviz Kur’ u 1 Gidiyor
Tiger/GO sistemi AnaDb ve Firma Bazlı DB Yapısı Olan Müşterilerde rapor kurunun düzgün gelmesi sağlandı.
17 XAFCRM-2516
Dashboards altındaki standart grafik raporlar görüntülenmiyor
Dashboard grafiklerin tekrar düzgün görüntülenmesi sağlandı.