LOGOCRM Ürünleri 1.31.00.00 Sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 
- Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.
- Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.
- Performans iyileştirmesi yapıldı.
- Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

sür

- Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.
1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 
Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.
1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 
Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.
1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 
Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.
1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 
1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.
Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.
- WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.
- “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.
- “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost</LCIHOST>” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.
- Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.
- ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için LogoCRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.
1.29.00.02 Ara sürümüne özel uyarı : 
Netsis, Tiger ve Go entergasyonlarında, firma ve ürünler senkronize edilirken veya aktarılırken, şehir,ilçesemt ve diğer bilgilerin LogoCRM veritabanında karşılıklarının doğru bulunabilmesi açısından, LogoCRM veritabanının SQL collation ı Turkish_CI_AS olmalıdır. Eğer farklı bir değer ise, öncelikle yedeğinizi almanızı, daha sonra SQL Server Management Studio -> Databases -> LogoCRM -> Properties -> Options kısmından collation ı Turkish_CI_AS olarak ayarlayabilirsiniz.
1.30.00.00 Sürümüne özel uyarı : 
Bu sürümde LogoCRM kurulum klasörü altında, LogoCRM sunucusu (IIS) üzerinde çalıştırmak üzere LogoCRMChecker, performans ve ayarlar kontrol aracı kullanıma sunulmuştur. Bu araç, sunucunun çeşitli ayarları ve LogoCRM modeli hakkında ipuçları ve ayar kontrolü sağlamaktadır. Mutlaka çalıştırmanızı öneriyoruz. Yapılan inceleme hakkında gerekiyorsa bilgi almak amaçlı crm destek ve proje ekibine danışabilirsiniz.
1.31.00.00 Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 XAFCRM-2466
Risk Limitleri “Sadece Uyar” Seçiliyken, Teklif Satış’ a Çeviriyor, ERP’ ye Aktarmıyor.
Risk limitleri kontrolü “sadece uyar” şeklindeyken, teklifi satışa çevirme anında mesajın doğru gelmesi sağlandı.
2 XAFCRM-2459
Yönetici Tarafından Kullanıcıya Görev Atandığında Kullanıcı Login Olduğu Zaman Sol Altta Bildirim Simgesi Görememektedir.
Tüm bildirimler kullanıcı ilk login olduğunda ve 20 saniyede bir kontrol edilecek şekilde ayarlandı.
3 XAFCRM-2458
CRM’de Oluşturulan Teklif, İrsaliye Olarak ERP’ye Aktarılırken “XML Did Not Read” Hatası Alınmaktadır.
SOURCE_WH ALANI SOURCE_INDEX olarak düzeltildi.
4 XAFCRM-2419
Uygulamada çoklu seçmeli alan desteği isteniyor (tag editor)
Uygulamaya kullanıcılar ve etiketlerdeki tag editör ile çoklu seçim alan türü eklendi. Çoklu seçim alan tipi string veya başka bir iş nesnesi olarak ayarlanabilir. Tanımı, uygulama içinde Tanımlar -> Diğer -> Ekstra alanlar bölümünden yapılabilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Çoklu alan tipi başka bir iş nesnesi olarak ayarlandığında, o iş nesnesine ait ilk 200 kayıt görüntülenir.

5 XAFCRM-2396
Teklif şablonu kaydedilirken dosya adı formatlanmak isteniyor
Teklif ve destek kayıtları için MT_Proposals_Prepared_Forms ve MT_Ticket_Prepared_Forms iş nesnelerine “DisplayName” adı ile bir calculated property eklendi. Form adı öndeğer olarak teklif için “ProposalId_RevId_FirmaAdi”, Destek kayıtları için “TicketId_FirmaAdi” şeklinde oluşturulur. İstenirse model editörden “DisplayName” alanlarının Expression değeri değiştirilerek farklı formatlarda dosya adı belirlenebilir. Bu özellik sadece hazırlama için geçerlidir.
6 XAFCRM-2393
Firma arama kutucuğunda arama tercihinin belirlenebilmesi
ListView üzerinde bulunan metin arama özelliğine 2 mod eklendi. İçerir (Contains) ve İle başlar (StartsWith). Her kullanıcı için öndeğer “içerir” modu ile aramadır ve son seçim kullanıcı bazında saklanır. ÖNEMLİ HATIRLATMA: türkçe karakter ayarı yapılarak arama, “ile başlar” modu aktifken beklenildiği gibi çalışmayabilir, örneğin “I” ve “İ” ayrımı belirtilerek arama yapılmalıdır.
7 XAFCRM-2367
Etkinliklerde bitiş tarihi ve saati başlangıç zamanına göre otomatik olarak ayarlansın
Etkinlik (takvim) girişlerinde başlangıç tarihi/saati seçildiğinde, bitiş tarihi/saatinin buna göre ayarlanması sağlandı. Öndeğer olarak başlangıç saatine 60 dk eklenir. Bu ayarı değiştirmek için aşağıdaki ayarı logocrm.net.xml dosyasına ekleyip, IIS restart yapılmalıdır. Değer dakika cinsinden olmalıdır.

<SETTINGS>

<EVENT_ADD_TO_STARTON>40</EVENT_ADD_TO_STARTON>

</SETTINGS> ÖNEMLİ HATIRLATMA: Takvim üzerinden kayıt eklerken bu ayar dikkate alınmaz. Takvim üzerindeki saat dilimleri dikkate alınır. <br/> Takvim üzerindeki aralıklar ise aynı yöntemle, şu ayarla düzenlenebilir: <SETTINGS>

<EVENT_CALENDAR_TIMESCALE>40

</EVENT_CALENDAR_TIMESCALE>

</SETTINGS>. Takvim aralıkları öndeğer olarak 5,6, 10, 15, 20, 30 ve 60 değerlerini içerir.

8 XAFCRM-2267
Bir teklif onaya gönderildiğinde birden fazla kullanıcının onay verebilmesi istenmektedir.
Teklif onay kurallarında birden fazla kullanıcı (seçilen kullanıcılardan herhangi biri) onay verecek şekilde uygulama yapıldı. ÖNEMLİ UYARI: Değişen koşullarda sıralı onay (önce X kullanıcısı onaylasın, X onayladığında Y’nin onayına gitsin şeklindeki kurallar) mantığındaki kontrol sıra numarasına net olarak bağlandı. Lütfen onay tanımlarınızdaki sıra numaralarının 0 şeklinde olmadığını kontrol ediniz.
9 XAFCRM-2264
Takvim menüsü ‘Liste görünümü’nde çoklu kullanıcı seçim aracı talebi
Takvim menüsü liste görünümüne birden çok kullanıcı seçimi eklendi. Mevcut tekli seçim filtre kaldırıldı.
10 XAFCRM-2268
Filtre Satırında Kriter Koşulunun Varsayılan Değerinin Değiştirilmesi Hakkında
Uygulama genelinde kolon başlıkları altındaki filtre satırından arama yapıldığında, arama mantığı “İle başlayan” (StartsWith) şeklindedir. Bunu “İçerir” (Contains) şekline çevirmek için logocrm.net.xml dosyasına şu ayar eklenebilir:

<SETTINGS>

<COLUMN_FILTER_SEARCH_WITH_CONTAINS>1

</COLUMN_FILTER_SEARCH_WITH_CONTAINS>

</SETTINGS>

11 XAFCRM-2256
Uygulamada çoklu seçmeli alan desteği isteniyor
Uygulamaya çoklu seçim alan türü eklendi. Çoklu seçim alan tipi string veya başka bir iş nesnesi olarak ayarlanabilir. Tanımı, uygulama içinde Tanımlar -> Diğer -> Ekstra alanlar bölümünden yapılabilir. Eklenen alanlar LogoCRM (web) içinde ListBox, WinProposal içinde ComboBox olarak gösterilir. LogoCRM içinde ListBox olarak gösterildiğinde, Model editörden yapılacak OwnMember -> RowCount ayarı ile yükseklik ayarlanabilir. ListBox yüksekliği (RowCount +1) * 24 olarak hesaplanır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Çoklu alan tipi başka bir iş nesnesi olarak ayarlandığında, o iş nesnesine ait ilk 200 kayıt görüntülenir.

12 XAFCRM-1594
Teklif detailview ekranında başlık kısmı Teklif – Konu- ID olarak gösterilmeli
Teklif düzeltme/yeni ekranında, ekran başlığı Teklif – <Id> – <Konu> şeklinde düzenlendi.
13 XAFCRM-2225
Etkinliklerde Görünümlerden Etkinliklerim (Bugün) Seçildiğinde sadece login olan userın etkinlikleri görüntülenmelidir
Mevcut kullanım alışkanlıklarını korumak için, takvim seçeneklerine “Oluşturduklarım (bugün)” seçeneği eklendi. Bu görünümde sadece aktif kullanıcının oluşturduğu etkinlikler görüntülenir.
14 XAFCRM-2265
Teklif ana bilgilerinde girilen döviz kurunun ürün seçimi yapılınca da varsayılan olarak gelmesi
Teklif girişinde, bir ürün eklendiğinde döviz türü teklif döviz türü ile aynıysa, veya sonradan ürünün döviz türü değiştirildiğinde döviz türü teklif döviz türü ile aynıysa, öncelikli olarak teklif döviz kuru kullanılacak. Eğer teklif döviz kuru 0 ise, ürün satırına ait kur günlük kurlardan okunacak.
15 XAFCRM-2266
Firmaya Bağlı Kişi Tanımı Yapıldığında Telefon Bilgisinin Firmadan Çekilmesi
Bu özellik, mevcut müşterilerinin kullanım alışkanlıklarını ve veri yapısını korumak için ekstra bir ayarla aktif edilebilir şekilde eklendi. Aşağıdaki ayarın logocrm.net.xml dosyasına eklenmesiyle, bir kişi kaydı eklendiğinde veya düzeltildiğinde, firma içindeki telefonlar kişi kaydına da eklenir.
<SETTINGS> <AUTO_ADD_FIRM_PHONES_TO_RELATED_CONTACT>1
</AUTO_ADD_FIRM_PHONES_TO_RELATED_CONTACT>
</SETTINGS>
16 XAFCRM-2217
Firmaya Bağlı Kişi Tanımı Yapıldığında Adres Bilgisinin Firmadan Çekilmesi
Bu özellik, mevcut müşterilerinin kullanım alışkanlıklarını ve veri yapısını korumak için ekstra bir ayarla aktif edilebilir şekilde eklendi. Aşağıdaki ayarın logocrm.net.xml dosyasına eklenmesiyle, bir kişi kaydı eklendiğinde veya düzeltildiğinde, firma içindeki adresler kişi kaydına da eklenir. Harita bağlantıları bu senkronizasyon içinde yer almaz.
<SETTINGS> <AUTO_ADD_FIRM_ADDRESS_TO_RELATED_CONTACT>1
</AUTO_ADD_FIRM_ADDRESS_TO_RELATED_CONTACT>
</SETTINGS>
17 XAFCRM-2167
Takvim Modülü, Liste Görünümünde Dışa Aktar Seçeneğinin Eklenmesi
Takvim liste görünümüne dışarı aktarım seçeneği eklendi.
18 XAFCRM-2223
Döviz Kurlarında Geçmişe Yönelik Kur Çekilebilmesi İçin Tarih Seçim Alanı İstenmektedir.
Döviz kurları ekranına tarih seçimi eklendi.
19 XAFCRM-2222
ERP Tarafından Senkronize Edilen Firmanın Sevkiyat Adresinde Ülke, Semt ve İlçe Bilgileri Yazılı Değilse Herhangi Bir Ülke, Semt, İlçe İsmi Gelmektedir. Şehir Bilgisi gelmemektedir.
ERP senkronizasyonundaki mahalle,semt,ilçe,il ve ülke arama/eşleştirme hatası düzeltildi.
20 XAFCRM-2229
Raporlar Menüsünde Oluşturulan Raporların “Görünen Ad” Alanı Eski İsme Geri Dönüyor
ST_Reports nesnesine UserDisplayName alanı eklendi ve ListView/DetailView içerisinde bu alan görünür hale getirildi. X1_ReportDataV2 XAF tarafından handle edilen bir alan olduğu için bu değişiklik yapıldı. Login esnasında UserDisplayName alanı boşsa bu alana X1_ReportDataV2.DisplayName değeri atanacak.
21 XAFCRM-2478
Cari hesap risk kontrolünün sadece teklifi satışa çevirirken yapılması
Cari hesap risk/bakıye kontrolünün sadece teklifi satışa çevirirken yapılması seçeneği eklendi. Bu ayarı logocrm.net.xml dosyasına ayar ekleyerek aktif edebilirsiniz (ayar eklendikten sonra IIS restart gerekir):
<SETTINGS>
<ARP_RISK_CONTROL_ONLY_ON_SALE>1
</ARP_RISK_CONTROL_ONLY_ON_SALE>
</SETTINGS>
22 XAFCRM-2381
Teklifler, firmalar, aktiviteler, fırsatlar, destek kayıtları ekranına, kayıt bazında kullanıcı yorum girişi eklenmesi
Teklifler, firmalar, aktiviteler, fırsatlar ve destek kayıtları ekranına, kayıt bazında kullanıcı yorum girişi fonksiyonu eklendi. Her kayıda kullanıcılar tarafından yorum eklenebilir, yorumlar beğenilebilir ve yorumlara cevap eklenebilir.
23 XAFCRM-2483
Edit Edilemez Tekliflerde Lookup Text Alan var İse, Teklifi Kaydetmeye Çalışınca Hata veriyor
Lookup alan olduğundaki kaydetme hatası düzeltildi.
24 XAFCRM-2473
Admin yetkisi olmayan kullanıcıların görünüm kaydedememesi
Temel rol içerisine – eğer yoksa – ModelDifference ve ModelDifferenceAspect iş nesnelerine yetki eklenerek sorun giderildi.
25 XAFCRM-2336
Netsis’de Teklif satılarında ‘Mal fazlası iskontosu’ özelliği isteniyor.
Netsis entegrasyonu için, teklif ürün satırlarına mal fazlası iskontosu alanı eklendi. Bu alan ürün düzenleme penceresinde ERP tabı altında yer alacak. İstenirse grid üzerinde işlem için de açılabilir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Alanın aktif olabilmesi için entegrasyon seti/setleri bir defa kaydedilmeli ve IIS restart yapılmalıdır.
26 XAFCRM-2439
Teklif Ürünler Listview’ da İlgili Butonlar Kapatılmalı
Teklifin edit modda olmadığı durumlarda, teklif ürünler ListView içerisinden indirim, taşıma, yapıştırma işlemleri kaldırıldı.
27 XAFCRM-2426
logocrm.net.xml içinde saklanan ayarların açıklamalı şekilde LogoCRMChecker.exe içine taşınması
logocrm.net.xml içinde saklanan sistem ayarları, açıklamalı şekilde LogoCRMChecker uygulaması içine taşındı. Ayarları bu uygulama içinden yapabilirsiniz.
28 XAFCRM-2324
ERP den SQL ile fiyat okuma desteğinin verilmesi
Bazı müşterilerde fiyat kaynağı CRM veya ERP olmayabiliyor. Bu durumlar için fiyat okuma ve döviz türü okuma için @@AlanAdi@ formatını destekleyen bir SQL cümlesi desteği verildi. Daha fazla bilgi için lütfen entegrasyon setleri-> düzeltme ekranını inceleyiniz. <br/> Bu işlem logout-login gerektirir.
29 XAFCRM-2430
LogoCRM Veritabanı Dokümantasyonunun hazırlanması
LogoCRM -> Tanımlar -> Diğer bölümüne Veritabanı Dokümantasyonu bölümü eklendi. Bu özellik, ek alanlar ve mevcut alanlardaki validasyon ve düzenlemeleri de dikkate alarak, veri tabanı desenini tarif eden bir html doküman hazırlar ve sunucuda kurulum dizini altında LogoCRM_Db.html dosyasına yazarak ekranda gösterir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kurulum dizininde gerekli html dosyasının oluşturulabilmesi için, IIS içinde LOGOCRM uygulaması ve bağlı uygulama havuzunda belirlenen kullanıcının, kurulum dizinine erişim hakkı olması gereklidir.
30 XAFCRM-2376
Logocrm Onay Kuralında Kullanıcılar Boş Olduğu Durumda Onay Bekliyor Olması
Teklif onay tanımlarında kullanıcılar kısmı boş bırakıldığında, kural tüm kullanıcılar için geçerli olacak şekilde düzeltme yapıldı.
31 XAFCRM-1911
Taşıyıcı Firma ve Teslim Şekli Defaulta Gelmesi
Firma bölümüne Tiger/Go entegrasyonları için Taşıyıcı firma (ARPShippingAgent) alanı eklendi. Teslim türü başlığı ve içeriği Teslim Şekli olarak düzeltildi (ARPDeliveryType). Ayrıca tüm lookup alanlar içindeki SQL cümleleri optimize edildi. Bu değişikliklerin aktif olabilmesi için entegrasyon setinin/setlerinin bir kez kaydedildikten sonra IIS restart yapılması gereklidir. <br/> Yapılan değişiklik sonrası, ekstra alanlarda varolan Firma -> Teslim türü alanı Teslim şekli olarak değiştirilir ve SQL sorgusu şu şekilde atanır: “SELECT L_SHPTYPES.SCODE, L_SHPTYPES.SDEF FROM L_SHPTYPES”.
Lookup veri alanı SCODE, Lookup görünen alan da SDEF şeklinde değiştirilir.
32 XAFCRM-2424
ListView içerisinde tümünü seç checkbox işleminin sadece aktif sayfadaki kayıtları seçmesi
Bir ListView (kayıtların listelendiği ekran) içinde tüm kayıtları seçmek için kullanılan en sol üst köşedeki CheckBox öndeğer olarak tüm kayıtları seçer. Bu CheckBox ın sadece aktif sayfadaki kayıtları seçmesini istiyorsanız, logocrm.net.xml dosyasına aşağıdaki gerekli ayarı ekleyip, IIS restart yapabilirsiniz.
<SETTINGS>
<GRID_RECORD_SELECTION_IS_BY_PAGE>1
</GRID_RECORD_SELECTION_IS_BY_PAGE>
</SETTINGS>
33 XAFCRM-2382
LogoCRM ve WinProposal kolon hızlı filtrelemelerinin çoklu seçim şeklinde yapılması
LogoCRM ve WinProposal içerisinde, kolon hızlı filtreleme çoklu seçim şekline çevrildi.
34 XAFCRM-2400
Durum motoru için temel role ön değer erişim haklarının eklenmesi
Durum motoru kullanımı için gerekli roller temel rol içerisine eklendi. Ayrıca durum motoruna bağlı nesnelerin isimleri anlaşılır olması açısından değiştirildi: StatMachineObjectBase = Durum motoru (xpo base), XpoState = Durum (xpo), XpoStateAppearance = Durum motoru görünümü (xpo), XpoStateMachine = Durum motoru (xpo), XpoTransition = Durum motoru geçişleri (xpo)
35 XAFCRM-2402
Tekliflerde farklı bir entegrasyon seti ile oluşturulmuş bir teklife girdikten sonra, aktif entegrasyon setine ait tekliflerde edit butonu kayboluyor.
Tekliflerde farklı bir entegrasyon seti ile oluşturulmuş bir teklife girdikten sonra, aktif entegrasyon setine ait tekliflerde edit butonu kaybolma hatası düzeltildi.
36 XAFCRM-2428
Teklife girilen toplam adedin teklif kolonları içinde görünmesi
Teklife girilen toplam adet teklif listesinde kolon olarak gösterilecek. Geriye dönük bir bilgi güncelleme yapılmayacak, teklif kaydedildiğinde toplam adet hesaplanacak.
37 XAFCRM-2319
Teklif aşaması tanımı pasif olan kayıtlar tekliflerde “Aşama” listesinde görüntüleniyor.
Pasif olan teklif aşamalarının seçim listesinde çıkmaması sağlandı.
38 XAFCRM-2059
Destek kayıtlarına mobil uygulamadan girilen resimlerin web arayüzünde gösterilmesi
Destek kayıtlarından girilen resimleri web arayüzünde şu şekilde görüntüleyebilirsiniz: Eklediğimiz resim alanının Type kısmı System.Byte[] olması gerekiyor. Editör tipi ise ASPxImagePropertyEditor şeklinde olmalı. Resimlerin boyutu büyük olabileceğinden ImageEditorFixedHeight ve ImageEditorFixedWidth alanlarına da istediğiniz piksel değerini girebilirsiniz.
39 XAFCRM-1633
Destek kayıtları modülünde gönderilen mailer kayıt içerisinde log olarak görünmesi talep edilmektedir
Destek kaydı e-posta ile gönderildiğinde, kullanıcı günlüklerine (notlarda kime gönderildiği ile birlikte) kayıt yazılacak şekilde ekleme yapıldı.
40 XAFCRM-2357
Logodan alının datada enter kullanılması durumunda satır araları ‘|’ işareti ile gösterilmemeli
Tiger ve Go’da, üründe tutulan detaylı açıklama alanının (ITEXT) Newline çevrimlerinin yapılması sağlandı.
41 XAFCRM-1989
Kartlardaki Satış Temsilcisi Alanında Yetkili Kullanıcıya Bağlı Satış Temsilcisinin Görünmesi
Admin olmayan kullanıcılarda, sadece yetkileri olduğu satış temsilcilerini seçebilmeleri sağlandı. Eğer bir kullanıcının yetkili olduğu satış temsilcileri hiç girilmemiş ise, o kullanıcı tüm satış temsilcilerini görür. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Mevcut kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını korumak için bu opsiyon logocrm.net.xml dosyasındaki ayarla aşağıdaki gibi aktif edilmelidir:
<SETTINGS>
<SHOW_ONLY_USER_RELATED_SALESREPS>1
</SHOW_ONLY_USER_RELATED_SALESREPS>
</SETTINGS>
42 XAFCRM-2312
WinProposal Da Kategori Sayfa Altlığı Talebi
WinProposal uygulamasında grid altındaki kolon toplamları desteği verildi.
43 XAFCRM-2356
Firma ve Kişi arasında Çoka-Çok İlişki (n-m) isteniyor.
Firmalar <-> Kişiler çoklu (n-n) ilişkilendirme eklendi. ÖNEMLİ UYARI: Firmalar ekranındaki mevcut kişiler tabının başlığı “Yetkililer” (In charge) olarak değiştirildi.
44 XAFCRM-2371
ERP Ürün Aktarımı Sırasında Açıklama 2 alanın Logocrm’e Boş Gelmesi
Ürünler bölümüne, Tiger/Go entegrasyonları için ERP açıklama – 2 alanı eklendi (MT_Product.ERPDescription2). ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanın aktif olabilmesi için entegrasyon setinin/setlerinin bir defa kaydedildikten sonra IIS in restart edilmesi gereklidir.
45 XAFCRM-1983
Kampanyalara İlişkili Ürün Eklenmesi
Kampanya<->Ürün iş nesnelerine n-n ilişkilendirme eklendi.
46 XAFCRM-2313
Destek Kayıtlarında yeni aktivite ekleme (+) butonu ile yapılmak isteniyor.
Destek kayıtlarında ilişkili aktiviteler bölümüne (+) yeni butonu eklendi. Öndeğer olarak firma ve konu yeni kayıda getirilecek. ÖNEMLİ NOT: Aktivite girişinden sonra bilgilerin kaydedilmesi için destek kaydının da kaydedilmesi gereklidir.
47 XAFCRM-2361
Tekliflerin destek kaydı olarak aktarılması
Teklifler ekranına, seçili tek kaydı destek kayıtlarına aktarma opsiyonu eklendi. Her ürün için bir kayıt veya tüm ürünler için tek kayıt şeklinde seçim yapılabilir.
48 XAFCRM-2257
Genel > Tam Arama Alanında Tercüme Hatası
Tam arama ekranındaki tercüme hataları giderildi.
49 XAFCRM-2233
Entegrasyon Tercüme hatası
Entegrasyon bildirim ekranındaki tercüme hatası düzeltildi.
50 XAFCRM-2210
ÖntanımlıTeklif Şablonlarını Kapasakta Tekrar Aktif Oluyor
ST_Report nesnesine IsUpdatedInDB alanı eklendi. Sadece bu alan false olduğunda ön tanımlı raporlar sistemde otomatik aktif yapılacak.
51 XAFCRM-2212
Netsis ile entegre sistemlerde teklif kalemlerindeki döviz türü bilgisi aktarılamamaktadır.
NETSIS.KUR tablosundan, döviz kısaltması ile eşleştirerek SIRA alanı alınıp, STra_DOVTIP alanına aktarılacak şekilde düzenleme yapıldı.
52 XAFCRM-2204
Satışa Dönen Teklif’ in Ürünlerine Tıklandığında Gözükmüyor
Satışa dönen bir teklifin içindeki bir ürüne tıklandığında, ürün sadece görüntüleme modu ile açılacak şekilde ayarlandı.
53 XAFCRM-2234
Entegrasyon Tercüme Hatası
Entegrasyon sonuç bilgi ekranındaki tercüme ve layout hatası düzeltildi.
54 XAFCRM-1480
Netsis entegrasyonunda birimler senkronize olmuyor
Netsis entegrasyonu aktif iken Tiger/Go ‘da yapılan birim seti kontrolü devre dışı bırakıldı. Ürünler Netsis’ten senkronize edilirken sadece Ürün/Birim ilişki tablosuna yazılıyor hale getirildi (RI_Product_Units_Collections_Properties). Netsis’te birim seti olmadığı için bu şekilde implemente edildi. Teklife ürün eklerken herhangi bir ERP/Birim ilişkisi kontrolü yapılmadan sadece ürünün içindeki birimler seçim için ekrana geliyor. Önemli hatırlatma: Birimlerin düzgün gelebilmesi için ürünlerin senkronize edilmesi gerekir.
55 XAFCRM-2207
Firma ilişkili kayıtlar tabındaki aktiviteler tabında mevcut teklifi seçip çoğalt yapılamıyor
Firma içerisindeki ilişkili kayıtların tümünde (ilişkilendirme mantığı elverişli olan) çoğalt butonu işlevi sağlandı.
56 XAFCRM-2205
NetsisERPSalesman alanı görüntülenmiyor
Entegrasyon seti ayarlarında seçilen ERP uygulaması ile ekstra alanlarda seçilen ERP uygulaması karşılaştırması ürün grubu bazında yapılır hale getirildi.
57 XAFCRM-2209
LookupSQL alanların client tarafına çekilmesinden dolayı LogoCrmIntegrator.txt dosyasına SQL hataları yazılmıyor
Lookup alanlardaki SQL hataları kurulum dizinindeki logocrm.log dosyası içerisine taşındı. Bununla birlikte uygulama içerisindeki tüm exception mesajları da logocrm.log içerisine taşındı. Exception mesaj formatları kısaltıldı ve düzenlendi. XAF tarafında oluşan ve XAF tarafından handle edilen tüm exceptionlar expressAppFramework.log dosyası içinde olmaya devam edecek. ÖNEMLİ HATIRLATMA: LogoCRMIntegrator mesajları da tek yerden kontrol edilmesi açısından bu dosya içerisine taşındı.
58 XAFCRM-2248
Teklif girişinde kategori kullanımı
Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme opsiyonu yapıldı.
59 XAFCRM-2188
Netsis entegre alanlara Özel Kod- 1 alanı eklenmeli
Netsis entegrasyonunda teklif alanlarına Özel kod-1 alanı eklendi (TBLOZELKOD1). ÖNEMLİ NOT: Bu alanın oluşturulması ve aktif olması için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi gerekmektedir.
60 XAFCRM-2201
Winproposal – Teklife toplu genel masraf ekleme hatası
Teklif ürün girişindeki masraf seçimi tekli seçim haline getirildi.
61 XAFCRM-2224
Mail gönderim seçeneklerine gizli (bcc) seçeneği eklenmesi
Teklif gönderimine Bcc alanı eklendi.
62 XAFCRM-2202
LOGO ERP ile entegre sistemlerde teklifte satırda girilen sıralı indirimlerin fiş içerisindeki tüm satırlara uygulanması talep edilmektedir.
Teklif ürün ekranına “seçili ürünlere satır indirimi uygula” butonu eklendi. Bu butona tıklandığında seçili ürünler için yüzde bazında toplu indirim girilebilir.
63 XAFCRM-2329
WinProposal Ürün Ekle/Arama Ekranındaki Hatalar
Ctrl+F ile arama ekranında <Enter> tuşu seçim gibi davranıyordu, düzeltildi. Tercüme hataları giderildi.
64 XAFCRM-2203
Teklife Eklenen Ürünleri Toplu halde Silme
Teklif içerisinde toplu ürün silmedeki hata giderildi.
65 XAFCRM-2339
Ekstra alan tiplerinden “Lookup text alan” veri getirmiyor
LookupText alanlarda bazı durumlarda bilgi gelmemesi sorunu giderildi.
66 XAFCRM-2354
XPO genelinde cache mekanizmasının kurulması ve performans optimizasyonu
ExpressApp Framework ve XPO genelinde uygulamaya bir cache mantığı getirildi ve performans artışı sağlandı. ÖNEMLİ UYARI: Bir ekrandan kayıt güncellendiğinde diğer ekranlara güncellenen bilginin yansıması max 2 sn alabilir.
67 XAFCRM-2369
Netsis’ten Crm’e Firma Entegrasyonunda Ülke bilgisi gelmiyor
Netsis entegrasyonu olan noktalarda, Netsis.ULKE_KODU ile CRM.Ulke_Adi eşleşmesi sağlandı.
68 XAFCRM-2316
Satış temsilcilerini pasif konuma getirdiğimiz halde “Satış temsilcisi” seçilen alanlarda pasif olan satış temsilcileri listeleniyor
Satış temsilcisi seçimlerinde pasif satış temsilcilerinin seçim listesinde görünmemesi sağlandı.
69 XAFCRM-2314
Aktivite tarih seçimi için açılan pencerede saat de seçilmek isteniyor
Tarih seçimi alanlarına saat seçimi de görsel olarak eklendi (Framework içinde editör özelliği enable edildi).
70 XAFCRM-2293
Aktivite Planlama Rol’unun Default Rollere Eklenmesi Gerekmektedir.
Aktivite planlama nesnesine ait rol ön değer aktivite rolüne eklendi.
71 XAFCRM-2298
“Roller” ekranında “Sil” butonu kayboluyor
Kullanıcılar ekranında disable edilen silme butonunun başka ekrana dönüldüğünde tekrar enable edilmesi sağlandı.