LOGOCRM Ürünleri 1.30.00.01 Ara Sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

- Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

- Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

- Performans iyileştirmesi yapıldı.

- Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir. 

- Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

 

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

 

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

 

1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

 

1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 

 

1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.

Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.

 

- WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.

 

- “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.

 

- “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost</LCIHOST>” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.

 

- Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.

 

- ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için LogoCRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.

 

1.29.00.02 Ara sürümüne özel uyarı : 

 

Netsis, Tiger ve Go entergasyonlarında, firma ve ürünler senkronize edilirken veya aktarılırken, şehir,ilçesemt ve diğer bilgilerin LogoCRM veritabanında karşılıklarının doğru bulunabilmesi açısından, LogoCRM veritabanının SQL collation ı Turkish_CI_AS olmalıdır. Eğer farklı bir değer ise, öncelikle yedeğinizi almanızı, daha sonra SQL Server Management Studio -> Databases -> LogoCRM -> Properties -> Options kısmından collation ı Turkish_CI_AS olarak ayarlayabilirsiniz.

 

1.30.00.00 Sürümüne özel uyarı : 

 

Bu sürümde LogoCRM kurulum klasörü altında, LogoCRM sunucusu (IIS) üzerinde çalıştırmak üzere LogoCRMChecker, performans ve ayarlar kontrol aracı kullanıma sunulmuştur. Bu araç, sunucunun çeşitli ayarları ve LogoCRM modeli hakkında ipuçları ve ayar kontrolü sağlamaktadır. Mutlaka çalıştırmanızı öneriyoruz. Yapılan inceleme hakkında gerekiyorsa bilgi almak amaçlı crm destek ve proje ekibine danışabilirsiniz.

 

1.30.00.01 Ara Sürüm İçeriği :

 

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-2217

Firmaya Bağlı Kişi Tanımı Yapıldığında Adres Bilgisinin Firmadan Çekilmesi

Bu özellik, mevcut müşterilerinin kullanım alışkanlıklarını ve veri yapısını korumak için ekstra bir ayarla aktif edilebilir şekilde eklendi. 

Aşağıdaki ayarın logocrm.net.xml dosyasına eklenmesiyle, bir kişi kaydı eklendiğinde veya düzeltildiğinde, firma içindeki adresler kişi kaydına da eklenir. 

Harita bağlantıları bu senkronizasyon içinde yer almaz.

<SETTINGS>

<AUTO_ADD_FIRM_ADDRESS_TO_RELATED_CONTACT>1

</AUTO_ADD_FIRM_ADDRESS_TO_RELATED_CONTACT>

</SETTINGS>

2

XAFCRM-2225

 

Etkinliklerde Görünümlerden Etkinliklerim (Bugün) Seçildiğinde sadece login olan userın etkinlikleri görüntülenmelidir

Mevcut kullanım alışkanlıklarını korumak için, takvim seçeneklerine “Oluşturduklarım (bugün)” seçeneği eklendi. Bu görünümde sadece aktif kullanıcının oluşturduğu etkinlikler görüntülenir.

3

XAFCRM-2229

 

Raporlar Menüsünde Oluşturulan Raporların “Görünen Ad” Alanı Eski İsme Geri Dönüyor

ST_Reports nesnesine UserDisplayName alanı eklendi ve ListView/DetailView içerisinde bu alan görünür hale getirildi. X1_ReportDataV2 XAF tarafından handle edilen bir alan olduğu için bu değişiklik yapıldı. Login esnasında UserDisplayName alanı boşsa bu alana X1_ReportDataV2.DisplayName değeri atanacak.

4

XAFCRM-2222

 

ERP Tarafından Senkronize Edilen Firmanın Sevkiyat Adresinde Ülke, Semt ve İlçe Bilgileri Yazılı Değilse Herhangi Bir Ülke, Semt, İlçe İsmi Gelmektedir. Şehir Bilgisi gelmemektedir.

ERP senkronizasyonundaki mahalle,semt,ilçe,il ve ülke arama/eşleştirme hatası düzeltildi.

5

XAFCRM-2223

 

Döviz Kurlarında Geçmişe Yönelik Kur Çekilebilmesi İçin Tarih Seçim Alanı İstenmektedir.

Döviz kurları ekranına tarih seçimi eklendi.

6

XAFCRM-2167

Takvim Modülü, Liste Görünümünde Dışa Aktar Seçeneğinin Eklenmesi

Takvim liste görünümüne dışarı aktarım seçeneği eklendi.

7

XAFCRM-2266

Firmaya Bağlı Kişi Tanımı Yapıldığında Telefon Bilgisinin Firmadan Çekilmesi

Bu özellik, mevcut müşterilerinin kullanım alışkanlıklarını ve veri yapısını korumak için ekstra bir ayarla aktif edilebilir şekilde eklendi. 

Aşağıdaki ayarın logocrm.net.xml dosyasına eklenmesiyle, bir kişi kaydı eklendiğinde veya düzeltildiğinde, firma içindeki telefonlar kişi kaydına da eklenir. 

<SETTINGS> 

<AUTO_ADD_FIRM_PHONES_TO_RELATED_CONTACT>1

</AUTO_ADD_FIRM_PHONES_TO_RELATED_CONTACT>

</SETTINGS>

8

XAFCRM-2265

Teklif ana bilgilerinde girilen döviz kurunun ürün seçimi yapılınca da varsayılan olarak gelmesi

Teklif girişinde, bir ürün eklendiğinde döviz türü teklif döviz türü ile aynıysa, veya sonradan ürünün döviz türü değiştirildiğinde döviz türü teklif döviz türü ile aynıysa, öncelikli olarak teklif döviz kuru kullanılacak. Eğer teklif döviz kuru 0 ise, ürün satırına ait kur günlük kurlardan okunacak.

9

XAFCRM-2369

Netsis’ten Crm’e Firma Entegrasyonunda Ülke bilgisi gelmiyor

Netsis entegrasyonu olan noktalarda, Netsis.ULKE_KODU ile CRM.Ulke_Adi eşleşmesi sağlandı.

10

XAFCRM-2354

XPO genelinde cache mekanizmasının kurulması ve performans optimizasyonu

ExpressApp Framework ve XPO genelinde uygulamaya bir cache mantığı getirildi ve performans artışı sağlandı. ÖNEMLİ UYARI: Bir ekrandan kayıt güncellendiğinde diğer ekranlara güncellenen bilginin yansıması max 2 sn alabilir.

11

XAFCRM-2339

Ekstra alan tiplerinden “Lookup text alan” veri getirmiyor

LookupText alanlarda bazı durumlarda bilgi gelmemesi sorunu giderildi.

12

XAFCRM-2203

Teklife Eklenen Ürünleri Toplu halde Silme

Teklif içerisinde toplu ürün silmedeki hata giderildi.

13

XAFCRM-2329

WinProposal Ürün Ekle/Arama Ekranındaki Hatalar

Ctrl+F ile arama ekranında <Enter> tuşu seçim gibi davranıyordu, düzeltildi. Tercüme hataları giderildi.

14

XAFCRM-2202

LOGO ERP ile entegre sistemlerde teklifte satırda girilen sıralı indirimlerin fiş içerisindeki tüm satırlara uygulanması talep edilmektedir.

Teklif ürün ekranına “seçili ürünlere satır indirimi uygula” butonu eklendi. Bu butona tıklandığında seçili ürünler için yüzde bazında toplu indirim girilebilir.

15

XAFCRM-2224

Mail gönderim seçeneklerine gizli (bcc) seçeneği eklenmesi

Teklif gönderimine Bcc alanı eklendi.

16

XAFCRM-2201

Winproposal – Teklife toplu genel masraf ekleme hatası

Teklif ürün girişindeki masraf seçimi tekli seçim haline getirildi.

17

XAFCRM-2188

Netsis entegre alanlara Özel Kod- 1 alanı eklenmeli

Netsis entegrasyonunda teklif alanlarına Özel kod-1 alanı eklendi (TBLOZELKOD1). ÖNEMLİ NOT: Bu alanın oluşturulması ve aktif olması için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi gerekmektedir.

18

XAFCRM-2248

Teklif girişinde kategori kullanımı

Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme opsiyonu yapıldı.

19

XAFCRM-2209

LookupSQL alanların client tarafına çekilmesinden dolayı LogoCrmIntegrator.txt dosyasına SQL hataları yazılmıyor

Lookup alanlardaki SQL hataları kurulum dizinindeki logocrm.log dosyası içerisine taşındı. Bununla birlikte uygulama içerisindeki tüm exception mesajları da logocrm.log içerisine taşındı. Exception mesaj formatları kısaltıldı ve düzenlendi. XAF tarafında oluşan ve XAF tarafından handle edilen tüm exceptionlar expressAppFramework.log dosyası içinde olmaya devam edecek. ÖNEMLİ HATIRLATMA: LogoCRMIntegrator mesajları da tek yerden kontrol edilmesi açısından bu dosya içerisine taşındı.

20

XAFCRM-2205

NetsisERPSalesman alanı görüntülenmiyor

Entegrasyon seti ayarlarında seçilen ERP uygulaması ile ekstra alanlarda seçilen ERP uygulaması karşılaştırması ürün grubu bazında yapılır hale getirildi.

21

XAFCRM-2207

Firma ilişkili kayıtlar tabındaki aktiviteler tabında mevcut teklifi seçip çoğalt yapılamıyor

Firma içerisindeki ilişkili kayıtların tümünde (ilişkilendirme mantığı elverişli olan) çoğalt butonu işlevi sağlandı.

22

XAFCRM-1480

Netsis entegrasyonunda birimler senkronize olmuyor

Netsis entegrasyonu aktif iken Tiger/Go ‘da yapılan birim seti kontrolü devre dışı bırakıldı. Ürünler Netsis’ten senkronize edilirken sadece Ürün/Birim ilişki tablosuna yazılıyor hale getirildi (RI_Product_Units_Collections_Properties). Netsis’te birim seti olmadığı için bu şekilde implemente edildi. Teklife ürün eklerken herhangi bir ERP/Birim ilişkisi kontrolü yapılmadan sadece ürünün içindeki birimler seçim için ekrana geliyor. Önemli hatırlatma: Birimlerin düzgün gelebilmesi için ürünlerin senkronize edilmesi gerekir.

23

XAFCRM-2234

Entegrasyon Tercüme Hatası

Entegrasyon sonuç bilgi ekranındaki tercüme ve layout hatası düzeltildi.

24

XAFCRM-2204

Satışa Dönen Teklif’ in Ürünlerine Tıklandığında Gözükmüyor

Satışa dönen bir teklifin içindeki bir ürüne tıklandığında, ürün sadece görüntüleme modu ile açılacak şekilde ayarlandı.

25

XAFCRM-2212

Netsis ile entegre sistemlerde teklif kalemlerindeki döviz türü bilgisi aktarılamamaktadır.

NETSIS.KUR tablosundan, döviz kısaltması ile eşleştirerek SIRA alanı alınıp, STra_DOVTIP alanına aktarılacak şekilde düzenleme yapıldı.

26

XAFCRM-2210

ÖntanımlıTeklif Şablonlarını Kapasakta Tekrar Aktif Oluyor

ST_Report nesnesine IsUpdatedInDB alanı eklendi. Sadece bu alan false olduğunda ön tanımlı raporlar sistemde otomatik aktif yapılacak.

27

XAFCRM-2233

Entegrasyon Tercüme hatası

Entegrasyon bildirim ekranındaki tercüme hatası düzeltildi.

28

XAFCRM-2251

LOGO ERP’de CURR_TRANSACTIN alanı ile birden fazla alan ile entegre durumdadır

Yeni oluşturulan database lerde, ilgili alanın oluşturulması engellendi.

29

XAFCRM-2257

Genel > Tam Arama Alanında Tercüme Hatası

Tam arama ekranındaki tercüme hataları giderildi.