LOGOCRM Ürünleri 1.29.00.03 Ara sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

– Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

– Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

– Performans iyileştirmesi yapıldı.

– Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

– Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

 

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

 

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

 

1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

 

1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 

 

1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.

Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.

 

– WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.

 

– “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.

 

– “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost</LCIHOST>” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.

 

– Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.

 

– ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için LogoCRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.

 

1.29.00.02 Ara sürümüne özel uyarı : 

 

Netsis, Tiger ve Go entergasyonlarında, firma ve ürünler senkronize edilirken veya aktarılırken, şehir,ilçesemt ve diğer bilgilerin LogoCRM veritabanında karşılıklarının doğru bulunabilmesi açısından, LogoCRM veritabanının SQL collation ı Turkish_CI_AS olmalıdır. Eğer farklı bir değer ise, öncelikle yedeğinizi almanızı, daha sonra SQL Server Management Studio -> Databases -> LogoCRM -> Properties -> Options kısmından collation ı Turkish_CI_AS olarak ayarlayabilirsiniz.

 

 

1.29.00.03 Ara Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 XAFCRM-2020
LookupSQL içerisinde iki tane @@ tagli alan bulunduğunda tagler değerle replace edilmiyor.
Lookup SQL tanımı içinde ik tane @@xxxxx@ şeklinde alan bulunduğunda, değerlerin doğru replace edilmesi sağlandı.
2 XAFCRM-1909
Serbest SQL yazılımış raporların “Raporda Göster” özelliğini kullanarak seçili olan kayda göre raporun çalışması
Raporlarda, ListView da seçili kayda göre veya DetailView da aktif kayıda göre bir custom SQL çalıştırmak istiyorsak, aşağıdaki adımları izlemeliyiz:

1. RecordId adında bir parametre oluşturmalıyız (büyük/küçük harf duyarlı). Bu parametre Guid tipinde olmalı ve görünür olmamalı.

2. SQL oluştururken WHERE kısmında bu parametreyi kullanarak sql cümlemizi yazmalıyız. SQL yazmıyor isek Report.FilterString kısmında [Oid] = ?RecordId ifadesi kullanılabilir.

RecordId çalışma anında seçili/aktif kaydın Object Identifier değeri ile replace edilecektir. Böylece aktif/seçili kayda göre custom sql rapor oluşturulabilir.

3 XAFCRM-2016
Teklif ürününde satırda girilen indirim yüzdesi ve miktarının Adet * Birim Fiyat üzerinden hesaplanması
Mevcut durumda teklif satırında indirim yüzdesi veya miktarı girildiğinde, bu yüzde veya miktar ürünün birim fiyatı üzerinden hesaplanıyordu.

Örneğin Birim fiyat=100, Adet=3 ve İndirim miktarı=50 girildiğinde toplam 150 oluyordu.

Bunun Birim Fiyat * Adet üzerinden hesaplanması için genel bir sistem ayarı eklendi.

logocrm.net.xml dosyasına:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-9″?>

<SETTINGS>

<PRODUCT_DISCOUNT_IS_BY_TOTAL>1</PRODUCT_DISCOUNT_IS_BY_TOTAL>

</SETTINGS>

şeklinde bir ayar eklerseniz, girilen indirim yüzdesi ve miktarı Birim Fiyat * Adet üzerinden hesaplanır şeklinde ayarlanır.

Özellikle mobil ve Outlook Add-In de indirim satırı özelliği henüz implemente edilmediği için, müşterinin isteğine göre bu şekilde ayarlamak daha rahat bir veri girişi sağlayabilir.

Mobil ve Outlook AddIn üzerinde bu ayarın doğru çalışması için logocrm.net.xml dosyasının api klasörü altına da kopyalanması gerekir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu ayar geçmişte girilen teklifleri etkilemez. İstediğiniz zaman ayarı değiştirebilirsiniz. Ayar, girilmiş olan teklifler bazında da saklandığı için her teklif indirim hesabını gerekli ayara göre yapar.

Bu ayarın teklif bazında tutulması için MT_Proposals.DiscountAmountIsByTotal alanı eklendi.

4 XAFCRM-2019
Ürün rolü içerisinde (Birim referansı (birim)) rolü bulunmuyor.
Öndeğer ürün rolüne (Birim referansı (birim)) ve (Birim referansı (ürün)) rolleri eklendi.
5 XAFCRM-2014
Teklifler > Ürün Ekleme > Grid ile girilen ürünlerde satır hataları
Web grid üzerinden ürün girişindeki hata düzeltildi.
6 XAFCRM-2035
Firma rolü kriterinin base içerisine aktarılması
Mobil ile bütünlük açısından firma rolü kriterleri base modül içine taşındı.