LOGOCRM Ürünleri 1.29.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

– Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

– Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

– Performans iyileştirmesi yapıldı.

– Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

– Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

 

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

 

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

 

1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 

 

Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

 

1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 

 

1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.

Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.

 

– WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.

 

– “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.

 

– “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost</LCIHOST>” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.

 

– Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.

 

– ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için LogoCRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.

 

1.29.00.00 Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 XAFCRM-1454
Destek Kayıtlarında Birden Fazla Personel Ataması Yapabilme
Tanımlar > Diğer > Personeller menüsü eklendi. Buradan tanımlar yapılabilir. Bu tanımların Destek Kayıtları ile ilişkisi sağlandı. (Destek Kayıtlarına Birden fazla personel ataması yapabilme)

Destek Kayıtlarının altına Destek Personelleri Link’i eklendi. Bu ekrandan personel bazlı destek kayıtlarının raporu alınabilir.

2 XAFCRM-1596
Teklif > İllişkili Kayıtlar > Revizeler menüsü kolon başlıklarındaki İngilizce alanların Türkçeye çevrilmeli
Teklif -> İlişkili kayıtlar -> Revizeler bölümündeki kolon başlıklarının türkçe görünmesi sağlandı.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu değişikliklerin aktif olabilmesi için veritabanındaki, sırasıyla X1_ModelDifferenceAspect ve X1_ModelDifference tablolarını sıfırlamak gerekebilir. Sıfırlamak, tüm kullanıcıların ekrandaki son ListView görünümlerinin silinmesi demektir.

3 XAFCRM-1804
ERP Alanların Dikey Gelmemesi
Teklif ve teklif ürün ERP tabındaki alanların Horizontal gelmemesi sağlandı.
4 XAFCRM-1642
MT_Notifications_ListView’ de Görüldü Kolonunda Filtre Yapılabilmesi
Bildirimler bölümüne “Bildirimler (okunmayan)” şeklinde, sadece okunmayan bildirimleri listeleyecek bir Variant ListView eklendi.

Kriter: Aktif kullanıcıya bildirilen ve aktif kullanıcı tarafından oluşturulmayan bildirimler.

5 XAFCRM-1618
Model Editor’de Açılan DateTime Alana Sistem Saatinin Getirilmesi
Model editörden eklenen DateTime alanlara öndeğer tanımlandığında, saat ve dakikanın da getirilmesi sağlandı.

DisplayMask: {0:g}

EditMask: g şeklinde modelde ayarlanmalıdır.

6 XAFCRM-1576
Netsis entegrasyon alanlarından silinen/düzeltilen kayıt her login esnasında tekrar geliyor
Standart alanların her seferinde oluşturulmasını engellemek için, alanlara IsActive şeklinde bir alan eklendi. Bu alanların silinmeyip, Aktif alanının False yapılması yeterli olacak.
7 XAFCRM-1960
Yeni destek kaydı oluşturma
ST_Ticket_Assign default destek kaydı rolüne eklenerek hata giderildi. ÖNEMLİ HATIRLATMA:  Uygulamanın öndeğeri olarak oluşturulan “destek kaydı rolü” haricinde destek kaydına ait başka roller tanımladıysa, bu rollerin içine “Destek kaydı ataması” türünün de eklenmesi gerekir.
8 XAFCRM-1820
Firma Rolünde Üye İzni Verdilğinde Teklif’ te Kişiyi Seçtiğimizde Firma ve Kişiyi Sıfırlıyor
Üye izinleri içeren bir rol tanımlandığında teklif, aktivite, fırsat ve destek merkezi kaydı içinde, firma seçildiğinde, firmaya bağlı kişilerin gelmesi sağlandı.
9 XAFCRM-1545
Çoğaltılan teklifte firma değiştirdikten sonra kişi ekleme sorunu
Çoğaltılan teklifte yapılan firma değişikliğinden sonra bağlı olan kişilerin doğru gelmesi sağlandı.
10 XAFCRM-1798
Sadece LogoCRM ile çalışan Logo Notifier programının servis adı değiştirilmeli
LogoNotifier ürünü ile çakışmaması için LogoCRM içerisinde gelen LogoNotifier ın servis adı “LogoCRM_LogoNotifier” olarak değiştirildi.
11 XAFCRM-1954
WinProposal üzerinde yapılan iyileştirmeler.
WinProposal (Beta) için majör/minör düzeltmeler yapıldı.
12 XAFCRM-528
Destek Merkezi <->Aktiviteler Arasında Collection Eklenmesi İsteği
Destek kayıtları <-> Aktiviteler bağlantısı eklendi.
13 XAFCRM-1446
Teklif ERP stok kontrolü
Teklif girişinde yapılan stok kontrolü için özel SQL yazılabilmesi özelliği eklendi.
14 XAFCRM-1502
Notların tekrarlanmama sorunu
Teklifler için ilgili hata düzeltildi.

Sözleşmeleri için ilgili hata düzeltildi.

Aktiviteler için ilgili hata düzeltildi.

Fırsatlar için ilgili hata düzeltildi.

Destek Kayıtları için ilgili hata düzeltildi.

15 XAFCRM-1506
Firma kartındaki ‘Ödeme Planı’ bilgisinin Tekliflerde kullanılabilmesi
Teklif ekranıda Seçilen firmanın tanımlı olan Ödeme Planı bilgisinin set edilmesi sağlandı.
16 XAFCRM-1516
Sms yollanacak numaranın seçilebilmesi
Birden fazla numara olması durumunda seçim ekranının gelmesi sağlandı.
17 XAFCRM-1577
Netsis entegrasyon alanlarından “Farklı teslimat” alanı seçilmez ise hatalı bilgi gidiyor
REST servisi üzerinden yanlış cari hesap bilgisi gitmemesi sağlandı.
18 XAFCRM-1578
Scrollbarın kaybolması
Teklif ve aktivitelerde oluşan bu hata düzeltildi.
19 XAFCRM-1624
Tekliflerde tanımlanan satış temsilcisi öndeğerinin silinmesi
Öndeğer olarak set edilen satış temsilcisi değerinin doğru gelmesi sağlandı.
20 XAFCRM-1907
Ekstra alan tanımında “Lookup seçmeli değer girişi kullan” seçeneğinde yazılan SQL sorgusunda hiç olmayan kolon bilgisine hata veriyor
SQL erişimi için kullanılan UniDAC kütüphanesindeki muhtemel bir bug için önlem alınarak bu hatanın giderilmesi sağlandı.
21 XAFCRM-837
Kolay Model Editör
(BETA) LogoCRM Model editörü sadeleştirildi ve bir seçim yapıldığında, ekranın altında türkçe tooltip gösterilmesi sağlandı.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:İlk sürümde türkçe tooltip BOModel nodu için tamamlandı. Views nodu için bundan sonra çıkacak ara sürüm ve sürümlerde tercümeler tamamlanacak.

Bu uygulama için LogoCRMLiteModelEditor.bat çalıştırılmalıdır.

22 XAFCRM-1736
1.26 setinde kaldırılan auditlog yerine yeni loglamanın geliştirilmesi
Kullanıcıların login,yeni kayıt, düzeltme, silme operasyonlarını saklayan bir log modülü geliştirildi.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:Bu özellik beta aşamasındadır.

23 XAFCRM-1928
Bildirimler – Görenler kolonunda kişi isimleri gözükmüyor
Bildirimler bölümündeki “görenler” kolonundaki bilgilerin düzgün görüntülenmesi sağlandı.
24 XAFCRM-1949
Standart kuruluma Yakınımdakiler rolü eklenmesi
Standart rollere Yakınımdakiler rolü eklendi.
25 XAFCRM-1946
Yeni teklif girişinde, teklifin üst bilgisinde ambar seçildiğinde, ürün girişinde ambar bilgisinin değiştirilememesi
ERP entegrasyonu aktif olduğunda, teklifin üst bilgisinde ambar seçildiğinde, ürünlerde farklı ambar seçiminin doğru çalışması sağlandı.
26 XAFCRM-1832
ST_User İş Nesnesinin Bütün Listview’larında Silme butonu kaldırılmalı
Kullanıcı sınıfına bağlı ListView lardan silme işlemi kaldırıldı.
27 XAFCRM-1799
ERP bağlantılı mobilde gösterilen raporlar Designer’da görüntülenmiyor.
Mobil için hazırlanan ERP raporlarının LogoCRM Designer içinde görüntülenmesi sağlandı.
28 XAFCRM-1821
Fırsat aşamaları tamamlama yüzdesi doğru gösterilmiyor
Fırsat aşamalarındaki tamamlanma yüzdesinin fırsatlar ve diğer ekranlarda doğru gösterimi sağlandı.
29 XAFCRM-1829
Firma rollerine ‘Destek Kayıtlarında kullanılabilir’ seçeneği eklenmeli
Firma rollerine “Destek kayıtlarında kullanılabilir” alanı eklendi.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:  Bu sürüm ilk kurulduğunda tüm firma rollerindeki “Destek kayıtlarında kullanılabilir” alanı “Evet” olarak yazılır. Bunu isterseniz firma rollerinden değiştirebilirsiniz.

30 XAFCRM-1504
Listview’ lerde Kolon Başlığı Sığmazsa Filtre Butonu Sığmadığından Kayblouyor.
ListView ların genel için sabit/esnek kolon genişliği şeklinde bir xml ayarı eklendi.

0: Esnek kolon genişliği olsun (kolon içeriğine göre ayarlansın)

1: Sabit kolon genişliği olsun (tüm kolonlar aynı genişlikte olsun)

Uygulamanın öndeğeri 1 dir.

logocrm.net.xml dosyasına aşağıdaki ayarı ekleyerek istediğiniz şekle getirebilirsiniz.

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-9″?>

<SETTINGS>

<USE_FIXED_TABLE_LAYOUT>1</USE_FIXED_TABLE_LAYOUT>

</SETTINGS>

ÖNEMLİ UYARI: Esnek tablo genişliği olduğunda, Chrome kendisindeki bir html table layout bug ından dolayı bazı ekranları düzgün çizememektedir.

31 XAFCRM-1623
Entegrasyon adres aktarımı sorunu
Firma senkronizasyonunda yön CRM -> ERP olduğunda, semt bilgisi gitmiyordu, düzeltildi.

ÖNEMLİ UYARI (Tiger/Go entegrasyonu için):

* Semt, ilçe, il, ülke ve adres bilgilerinin doğru gidebilmesi için Ticari sistem parametrelerinde “Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin” seçeneği “Evet” olmalıdır.

* LogoCRM içerisinde, semt alanının entegrasyon alanlarına eklenebilmesi için, entegrasyon set(ler)i bir defa düzelt ile girip kaydedilmelidir.

* Tiger/Go ya gitmesi istenen adresin adres türü, “Fatura adresi” olarak seçilmelidir.

32 XAFCRM-1690
Designer Şablon silme problemi
Kullanıcı tanımlı raporların silinememesi hatası giderildi.
33 XAFCRM-1839
Modelde yapılan özelleştirmelerin Analiz raporlarında görüntülenmemesi
Model editörde yapılan OwnMembers.<Member>.DisplayFormat değişikliklerinin analiz pivot grid e yansıması sağlandı.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

1. DisplayFormat alanının değeri lokalizasyona göre değişmektedir. Yapılan değişikliklerin “Default Language”, “en-US”, “tr-TR” için de yapılması gereklidir.

2. Analiz kaydı ve ayarları oluşturduktan sonra BOModel.OwnMembers alanına eklenecek alanlar alan listesinde görünmeyecektir. FrameWork’ün çalışma mantığına bağlı olarak, analiz kaydı oluşturulduğunda pivot grid içindeki alanlar o anda X1_Analysis.PivotGridSettingsContent içine yazılmaktadır.

Daha sonra sadece alanların yer değişiklikleri saklanmaktadır. Bu durumda analiz kaydı tekrar oluşturulmalıdır.

34 XAFCRM-1737
Etkinlik Rol’ ünde Etkinlik tür izninde, Nesne İzinleri eklenmek isterken hata alınıyor.
Etkinlik türü iş nesnesine üye ve nesne türü eklerken gerçekleşen hata giderildi.
35 XAFCRM-1864
Onay bekliyor durumunda olan teklif kaydının aşaması değiştirilebiliyor.
Onay bekleyen tekliflerin aşamasının değiştirilmemesi sağlandı.
36 XAFCRM-1865
Onay bekliyor durumunda olan teklif kaydında ürünler bölümünde değişiklik yapılabiliyor
Onay bekleyen tekliflerde ürün gridi üzerinde çeşitli işlemler yapılabilmesi engellendi.
37 XAFCRM-1717
Discount1Percent Alanına Ön Değer Tanımlama
Teklif üründeki indirim-1, fiyat ve döviz türü alanlarına, ERP den fiyat okunduğktan sonra ön değer atama işlemi eklendi. <br/> Bu alanlar boş olduğunda öndeğer atama yapılabilecek.
38 XAFCRM-1828
Kullanımda olmayan kişiler seçeneklerde görüntülenmektedir.
Bölümlerde bullanılan “Kullanıcılara bildir” alanında, pasif kullanıcılar başında “(x)” ibaresi ile listelenir hale getirildi ve kaydetmeden önce bir validasyon uygulandı. Pasif kullanıcı seçilirse alanın hemen yanında “Geçersiz değer” ibaresi görüntülenecek.
39 XAFCRM-1874
Teklif modülünde sağ üst köşede bulunan arama bölümünden Türkçe karakterli arama yapıldığında kayıt bulunmuyor
Teklifler bölümündeki aramalarda türkçe karakter ile arama alt property leri arayacak hale getirildi.
40 XAFCRM-1507
Kişilere Ürün Koleksiyonu eklenmesi
Kişiler bölümüne miktar ve açıklama girilebilen ürün koleksiyonu eklendi.
41 XAFCRM-1734
Crm den Stok Aktarılırken Ön Değer Birimi Gelmemesi
CRM->ERP aktarılan birim setlerinde kullanım yeri bilgisinin otomatik gitmesi sağlandı.
42 XAFCRM-1750
Teklif Id sinin elle verilebilmesi
Teklif Id sinin elle verilebilmesi için xml ayarı sağlandı.

logocrm.net.xml içeriği:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-9″?>

<SETTINGS>

<MANUAL_PROPOSAL_ID_ENTRY>1</MANUAL_PROPOSAL_ID_ENTRY>

</SETTINGS>

43 XAFCRM-1745
Disabled modda iken CheckBox ların düzgün görüntülenmesinin sağlanması
Readonly olan durumlarda (ListView ve görüntüleme modunda DetailView) CheckBox türü editörülerin düzgün görüntülenmesi sağlandı.
44 XAFCRM-1743
Teklif ürün gridinde yeni işlevinin “Insert” ile birlikte başka bir “F” tuşuna da atanması
Bazı klavyelerde Insert tuşu olmadığı için yeni kayıt butonu hem Insert hem de F3 olarak düzeltildi.
45 XAFCRM-1735
Netsis rest servisinde belirlenen parametrelerin dinamik hale getirilmesi
Entegrasyon seti ayarlarına, sadece NETSIS’te aktif olan, koşullu hesapla, fiyat sistemine göre hesapla ve stok kartına göre hesapla parametreleri eklendi.

Ayarları aktif etmek için var olan entegrasyon setlerindeki seçenekleri düzeltmek gerekir.

46 XAFCRM-1738
Rol Tanımlarında Kullanıcılar Koleksiyonunda Silme Butonunun Kaldırılması
Rol tanımlarının içindeki, role sahip kullanıcıların listelendiği ListView içerisindeki silme işlemi kaldırıldı.
47 XAFCRM-1719
Teklif grid ekranın kullanımda olmayan ürünler listelenmemeli
Teklif ürün girişinde, grid üzerinden yapılan ürün aramasında kullanım dışı olan ürünlerin gelmemesi sağlandı.
48 XAFCRM-1713
Designer’ da Yeni Eklenen Database’ de Manuel Sql Sorgusu Yazma Özelliği Gözükmüyor
XAF içerisinde önceki sürümlerde disable edilen, rapor düzenleyicisinde özel SQL giriş imkanı tekrar enable edildi.
49 XAFCRM-1697
Teklifler ilişkili kayıtlarda yeni butonu eksikliği
Tekliflerdeki ilişkili kayıtlara bağlantı butonu eklendi. Bağlantı penceresinde yeni kayıt oluşturulabilir.
50 XAFCRM-1779
Teklif Satışa Çevrilemiyor ( entegrasyon seti kurulu olmadığında )
Hiç ERP entegrasyonu tanımlı olmadığında, teklifin durumunun değiştirilememesi hatası düzeltildi.
51 XAFCRM-1774
Teklif Satışa Çevrildiğinde Son durum Tarihi Gelmiyor
Son durum tarihinin yazılması sağlandı.
52 XAFCRM-1733
Toplu Aktarımlarda Aynı Firma Kodundan Farklı Firmalar Gelmesi
LogoCRM içerisinde birden fazla entegrasyon seti bulunduğunda, eğer ERP tarafında farklı DB ve firmalarda aynı malzeme ve cari hesap kodları mevcutsa, LogoCRM’de hepsinin ayrı bir ürün olmaması, aynı malzeme kodlu ürüne farklı entegrasyon bilgileri atanması sağlandı.

ÖNEMLİ UYARI: * Bu yapının doğru çalışabilmesi için gerekli (veya tüm) entegrasyon setlerinde bu opsiyonları işaretlemek gerekir.

* Eğer daha önce herhangi bir ürün aktarımı yapılmış veya ürün/firma ilişkilendirme yapılmış ise bu opsiyonlar disabled gelir. * Kod karşılaştırma LogoCRM ürün/firma kodundan yapılır. (MT_Firm.FirmCode, MT_Product.ProductCode)

53 XAFCRM-1772
Firma kartındaki ‘Ticari İşlem Grubu’ bilgisinin Tekliflere öndeğer olarak getirilmesi
Tiger/Go entegrasyonu aktifse, firmada tanımlı ticari işlem grubunun teklife otomatik gelmesi sağlandı.
54 XAFCRM-1763
Teklif durumu ‘Satış İptal’ olarak seçildikten sonra ‘Tüm Bağlantılı ERP Satış Nesnelerini Sil’ tercihi öndeğer yapılabilmeli
İstenilen özellik logocrm.net.xml dosyasına bir setting olarak eklendi:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-9″?>

<SETTINGS>

<DEFAULT_CANCEL_ALL_ERP>1</DEFAULT_CANCEL_ALL_ERP>

</SETTINGS>

55 XAFCRM-1778
Teklif grid ekranında F4 ile satır düzeltildiğinde birim kayboluyor ve bütün birimler seçilebilir duruma geliyor
Teklif ürün satırı üzerinde F4 ile düzeltme yapıldığında sadece seçili ürüne ait birimlerin gelmesi sağlandı.
56 XAFCRM-1754
Win-Proposal uygulamasında hazırlanmış formlara çift tıklandığında formun görüntülenmesi
Win-Proposal uygulaması için, hazırlanmış form çift tıklandığında formu o uzantıya ait default uygulama ile açma ve hazırlanmış formu diske kaydetme fonksiyonları eklendi.
57 XAFCRM-1777 &
Win-Proposal için XML dosyası şeklinde logoCrmIntegrator adres ayarı
Win-proposal, bir müşteriye kurulduğunda paylaşılan bir dizin veya paylaşılan dizine map edilen bir network drive üzerinden çalışmalı. Win-proposal LogoCRM ve IIS’in kurulu olduğu bilgisayar üzerinden paylaştırılmalı. <br/> logocrm.net.xml dosyası Win-proposal dizini içerisinde olmalı.

XML dosyası ayarı aşağıdaki şekilde olmalı:<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-9″?>

<SETTINGS>

<LCIPORT>80</LCIPORT>

<LCIHOST>localhost</LCIHOST>

</SETTINGS>

58 XAFCRM-1787
Teklifin ERP ye sipariş olarak aktarılması durumunda ‘Raporlama Kuru’ gelmiyor
ERP’de Firmalara göre döviz kuru seçeneği kullanılmadığında, raporlama döviz kurunun doğru getirilmesi sağlandı.
59 XAFCRM-1822
Bölümlerde sağ üst köşede bulunan genel aramanın text alan haricinde arama yapmaması
Ekranlarda alt özelliklere göre arama yapılması sağlandı.