LOGOCRM Ürünleri 1.28.00.01 Ara sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 

– Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

– Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

– Performans iyileştirmesi yapıldı.

– Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

– Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 

1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.

Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.

– WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.

– “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.

– “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.

– Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.

– ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için LogoCRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.

1.28.00.01 Ara Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-1730 alt
Logo CRM belli bir süre kullanılmadığında Session Not found hatası alınıyor
Bu hatayı önlemek için IIS üzerinde bir ayar yapmak gerekiyor:

Logocrmintegrator uygulamasının DefaultAppPool üzerinde çalıştığını varsayalım.

Application pool -> DefaultAppPool -> Gelişmiş Ayarlar üzerinden Idle time-out süresini 0 olarak ayarlamak gerekli.

Ayrıca pool Recycle ayarlarındaki 1740 dakikada bir pool yeniden başlatılsın check ini kaldırmak gerekli.

Bu recycle ayarı “Specific time” şeklinde yapılıp, gece sunucunun kullanılmadığı bir saat verilmesi tavsiye edilir.

2

XAFCRM-1822 alt
Bölümlerde sağ üst köşede bulunan genel aramanın text alan haricinde arama yapmaması
Ekranlarda alt özelliklere göre arama yapılması sağlandı.

3

XAFCRM-1787 alt
Teklifin ERP ye sipariş olarak aktarılması durumunda ‘Raporlama Kuru’ gelmiyor
ERP’de Firmalara göre döviz kuru seçeneği kullanılmadığında, raporlama döviz kurunun doğru getirilmesi sağlandı.

4

XAFCRM-1777 alt
Win-Proposal için XML dosyası şeklinde logoCrmIntegrator adres ayarı
Win-proposal, bir müşteriye kurulduğunda paylaşılan bir dizin veya paylaşılan dizine map edilen bir network drive üzerinden çalışmalı. Win-proposal LogoCRM ve IIS’in kurulu olduğu bilgisayar üzerinden paylaştırılmalı.

logocrm.net.xml dosyası Win-proposal dizini içerisinde olmalı.

XML dosyası ayarı aşağıdaki şekilde olmalı:

 

80

localhost

5

XAFCRM-1754 alt
Win-Proposal uygulamasında hazırlanmış formlara çift tıklandığında formun görüntülenmesi
Win-Proposal uygulaması için, hazırlanmış form çift tıklandığında formu o uzantıya ait default uygulama ile açma ve hazırlanmış formu diske kaydetme fonksiyonları eklendi.

6

XAFCRM-1778 alt
Teklif grid ekranında F4 ile satır düzeltildiğinde birim kayboluyor ve bütün birimler seçilebilir duruma geliyor
Teklif ürün satırı üzerinde F4 ile düzeltme yapıldığında sadece seçili ürüne ait birimlerin gelmesi sağlandı.

7

XAFCRM-1733 alt
Toplu Aktarımlarda Aynı Firma Kodundan Farklı Firmalar Gelmesi
LogoCRM içerisinde birden fazla entegrasyon seti bulunduğunda, eğer ERP tarafında farklı DB ve firmalarda aynı malzeme ve cari hesap kodları mevcutsa, LogoCRM’de hepsinin ayrı bir ürün olmaması, aynı malzeme kodlu ürüne farklı entegrasyon bilgileri atanması sağlandı.

ÖNEMLİ UYARI:

* Bu yapının doğru çalışabilmesi için gerekli (veya tüm) entegrasyon setlerinde bu opsiyonları işaretlemek gerekir.

* Eğer daha önce herhangi bir ürün aktarımı yapılmış veya ürün/firma ilişkilendirme yapılmış ise bu opsiyonlar disabled gelir.

* Kod karşılaştırma LogoCRM ürün/firma kodundan yapılır. (MT_Firm.FirmCode, MT_Product.ProductCode)

8

XAFCRM-1734 alt
Crm den Stok Aktarılırken Ön Değer Birimi Gelmemesi
CRM->ERP aktarılan birim setlerinde kullanım yeri bilgisinin otomatik gitmesi sağlandı.

9

XAFCRM-1763 alt
Teklif durumu ‘Satış İptal’ olarak seçildikten sonra ‘Tüm Bağlantılı ERP Satış Nesnelerini Sil’ tercihi öndeğer yapılabilmeli
İstenilen özellik logocrm.net.xml dosyasına bir setting olarak eklendi:  1

10

XAFCRM-1772 alt
Firma kartındaki ‘Ticari İşlem Grubu’ bilgisinin Tekliflere öndeğer olarak getirilmesi
Tiger/Go entegrasyonu aktifse, firmada tanımlı ticari işlem grubunun teklife otomatik gelmesi sağlandı.

11

XAFCRM-1774 alt
Teklif Satışa Çevrildiğinde Son durum Tarihi Gelmiyor
Son durum tarihinin yazılması sağlandı.

12

XAFCRM-1779 alt
Teklif Satışa Çevrilemiyor ( entegrasyon seti kurulu olmadığında )
Hiç ERP entegrasyonu tanımlı olmadığında, teklifin durumunun değiştirilememesi hatası düzeltildi.

13

XAFCRM-1697 alt
Teklifler ilişkili kayıtlarda yeni butonu eksikliği
Tekliflerdeki ilişkili kayıtlara bağlantı butonu eklendi. Bağlantı penceresinde yeni kayıt oluşturulabilir.

14

XAFCRM-1713 alt
Designer’ da Yeni Eklenen Database’ de Manuel Sql Sorgusu Yazma Özelliği Gözükmüyor
XAF içerisinde önceki sürümlerde disable edilen, rapor düzenleyicisinde özel SQL giriş imkanı tekrar enable edildi.

15

XAFCRM-1719 alt
Teklif grid ekranın kullanımda olmayan ürünler listelenmemeli
Teklif ürün girişinde, grid üzerinden yapılan ürün aramasında kullanım dışı olan ürünlerin gelmemesi sağlandı.

16

XAFCRM-1735 alt
Netsis rest servisinde belirlenen parametrelerin dinamik hale getirilmesi
Entegrasyon seti ayarlarına, sadece NETSIS’te aktif olan, koşullu hesapla, fiyat sistemine göre hesapla ve stok kartına göre hesapla parametreleri eklendi.

Ayarları aktif etmek için var olan entegrasyon setlerindeki seçenekleri düzeltmek gerekir.

17

XAFCRM-1738 alt
Rol Tanımlarında Kullanıcılar Koleksiyonunda Silme Butonunun Kaldırılması
Rol tanımlarının içindeki, role sahip kullanıcıların listelendiği ListView içerisindeki silme işlemi kaldırıldı.

18

XAFCRM-1743 alt
Teklif ürün gridinde yeni işlevinin “Insert” ile birlikte başka bir “F” tuşuna da atanması
Bazı klavyelerde Insert tuşu olmadığı için yeni kayıt butonu hem Insert hem de F3 olarak düzeltildi.

19

XAFCRM-1745 alt
Disabled modda iken CheckBox ların düzgün görüntülenmesinin sağlanması
Readonly olan durumlarda (ListView ve görüntüleme modunda DetailView) CheckBox türü editörülerin düzgün görüntülenmesi sağlandı.

20

XAFCRM-1750 alt
Teklif Id sinin elle verilebilmesi
Teklif Id sinin elle verilebilmesi için xml ayarı sağlandı.

logocrm.net.xml içeriği: 1

21

XAFCRM-1756 alt
LogoCRM Rest içine destek kayıtlarına adet ve notlar ile ürün ekleyen bir metodun yazılması
LogoCRM REST api içerisine gerekli metod eklendi.