LOGOCRM Ürünleri 1.28.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 

– Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

– Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

– Performans iyileştirmesi yapıldı.

– Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

– Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

1.28.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Bu sürümle birlikte LogoCRM seti içerisine sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde, LogoNotifier ürünü eklenmiştir. LogoNotifier’ın kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili destek ve proje ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

 

1.28.00.00 Sürüm İçeriği :

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-1437 alt
Teklifler modülünde mevcut bir teklif klonlandığı zaman tarih alanında günün tarihi gelmeli
Bir teklif çoğaltıldığında tarih alanına günün tarihinin gelmesi sağlandı.

2

XAFCRM-1274 alt
Destek kayıtlarından mevcut teklif ile ilişkilendirme yapılamıyor.
Destek kayıtlarından teklif ile ilişkilendirmeye bağlantı butonu eklendi.

3

XAFCRM-1640 alt
Crm-Erp Ürün Aktarımı Hakkında
ERP malzeme içerisindeki kullanım yeri bilgisinin doğru gitmesi sağlandı.

ÖNEMLİ NOT:

Mevcut entegrasyon setlerinde aşağıdaki işlemin yapılması gerekir:Tanımlar -> Entegrasyon setleri -> Düzeltme yapılacak set -> Alanlar -> Ürün kısmından CRM alan adı ARPUsesInMM, ARPUsesInPurchase, ARPUsesInSales alanlarının senkronizasyon seçeneğinin “Olduğu gibi kopyala” olarak ayarlanması.

Yeni tanımlarda bu alanlar “Olduğu gibi kopyala” seçeneği ile oluşturulacaktır.

4

XAFCRM-1173 alt
Teklife ürün eklendiğinde ürünün birim bilgisinde entegre olunan ürünün birimi seçili olarak gelmelidir.
Çoklu firma yapısında birden fazla firma ile entegre olan ürünler teklife eklendiğinde ürünün birim bilgisinde entegre olunan ürünün birimi seçili olarak gelmesi sağlandı.

5

XAFCRM-1465 alt
Arama yaparken Tükçe karakterlerin kombinasyonlu olarak aranması
Kayıt listelenen ekranlarda arama yapılırken türkçe/ingilizce karakter kombinasyonlu arama yapılması sağlandı. Örnek: ÇELİK ve CELIK aynı sonuçları döndürür.

6

XAFCRM-1669 alt
Roller rol verilen kullanıcı görünteleme hatası
Yetki verilmeyen kayıtların [Gizli] ibaresi ile gösterilmesi yerine, ListView içerisinde çıkmaması sağlandı.

7

XAFCRM-1468 alt
Cari Bakiye Kontrolü’nde uyarıların kullanıcı bazlı yapılması
Cari bakıye/risk kontrolünün opsiyonel olarak kullanıcı bazlı ayarlanması sağlandı.

8

XAFCRM-1639 alt
Entegrasyon ekstra alanlarda ki değişim
ERP entegrasyonu kapsamında ekstra alanlarda bulunan, ürüne (malzeme) ait kullanım yeri bilgisinin (Malzeme yönetimi, satış, satın alma) doğru güncellenmesi sağlandı.

ÖNEMLİ UYARI:

Go/Tiger tarafında bu bilgilerin düzenleme opsiyonunun açık olması gereklidir.

Go Plus/Go 3 ürününde bu konu ile ilgili açık bir madde bulunmaktadır.

9

XAFCRM-1419 alt
Fırsatlardaki İlişkili Kayıtlar Bölümüne Diğer Kişiler Tabı Eklenmesi
Fırsatlar bölümüne birden fazla kişi ekleyebilmek için ilişkilendirme eklendi.

10

XAFCRM-1420 alt
Fırsatlar Modülüne Birden Fazla Satış Temsilcisi Eklenmesi
Fırsatlar bölümüne birden fazla satış temsilcisi eklenecek şekilde ilişkilendirme oluşturuldu.

11

XAFCRM-1444 alt
Takvim/Etkinlik bölümünden yapılan kayıtlarda ilişkili kayıtlara Teklifler tabı eklenmelidir.
Takvim ve Tekliflere ilişkilendirme eklendi.

12

XAFCRM-1462 alt
Teklifler > ürüne bağlı masraf miktarı 0-100 validasyon hatası
Ürüne bağlı masraf alanındaki validasyonun doğru çalışması sağlandı.

13

XAFCRM-1475 alt
Yeni satış temsilcisi ekranında noktamala ( yazım ) hatası
Yazım hatası düzeltildi.

14

XAFCRM-1479 alt
Paylaşılar Yeni vazgeç sorunu
Payşımlarda yeniye bastıktan sonra vazgeçe tıklandığında sadece paylaşan kullanıcının okuyabileceği boş bir paylaşım oluşturulması engellendi.

15

XAFCRM-1478 alt
Aktivite fırsat ekranında yazım hatası
Yazım hatası düzeltildi.

16

XAFCRM-1483 alt
Teklif satış olarak çevrilmek istendiğinde risk limiti uyarısı aktif ise teklif satışa çevriliyor fakat ERP ye gitmiyor
Cari bakıye/risk kontrolü sadece uyarı verilsin şeklinde ayarlanmış ise, kayıt esnasında bu kontrol sağlanacak şekilde ayarlandı. Teklifi satışa çevirirken, sadece işlem durdurulsun seçeneğinde kontrol yapılacak.

17

XAFCRM-1452 alt
ProgressBarEditor Listview’ da Yüzde Değerini Sıfır Gösteriyor
ListView lar içerisinde ProgressBar olarak değer gösteren editör tipinin doğru çalışması sağlandı.

18

XAFCRM-1670 alt
Rollerin çoğaltılmasında Tür izinlerindeki rollerin çoğaltılması
Mevcut veritabanlarında rol çoğalt işlemi yapıldığında ilişkili property ve collection ların çoğaltılmaması sağlandı. Ayrıca DB ilk oluşturulduğunda ön değer rollerin içerisinde bu işlemin olmaması sağlandı.

19

XAFCRM-1696 alt
Birimlerin Gelmemesi
ERP entegrasyonu aktif olduğunda, bir ürüne bağlı birim setlerinin içindeki tüm ERP ilişkili birimlerin gelmesi sağlandı.

20

XAFCRM-1477 alt
Takvim > Etkinlik sağ tıkla yazım sorunu
Takvim üzerine sağ tıklandığında açılan menüde başlıkların görüntülenmesi sağlandı.

21

XAFCRM-1383 alt
Logo Notifier ın sadece LogoCRM ile çalışacak kısıtlı versiyonunun sete konması
LogoCRM seti içerisine, sadece LogoCRM ürünü ile çalışacak şekilde Logo Notifier ürünü kondu. Lütfen kullanım ve ayarlar için Proje bölümündeki yetkili kişilerden bilgi alınız.

22

XAFCRM-1617 alt
Datasourcecriteria seçeneğinin yanlış başlık altında bulunuyor
Model editördeki DataSource Criteria alanının yanlış başlık altında çıkmaması sağlandı.

23

XAFCRM-1471 alt
Satış Temsilcileri Çoğalt Yapıldığında Ad-Soyad Dolu Olsada Bu alanlar için RuleRequiredValidasyonu Devreye Giriyor
Satış temsilcisi içindeki Kişi bilgisi (PO_Person) çoğaltılamaz olarak (NonCloneable) değiştirilerek sorun çözüldü.

24

XAFCRM-1455 alt
Rol tanımlarında Tek Bir Kritere Girilen Birden Fazla Koşulu 1.26.0.2 Versiyonu için Replace Edebilmeli
Girilen çoklu şart kriterlerinin doğru Oid ler ile replace edilmesi sağlandı.

25

XAFCRM-1469 alt
Roller rol tanımlamalarında kriter kopyalama sorunu
Hem kriter hem de text girişi yapılabilecek bir editör geliştirildi.

26

XAFCRM-1487 alt
Özet Bilgilerim > bugun & yarınki etkinlikler tıklama sorunu
Özet bilgi öğelerine tıklayınca açılması gereken ListView lar Client mode olarak ayarlanarak sorun çözüldü.

27

XAFCRM-1625 alt
Teklif üründeki Teslim tarihi ve Rezerve tarihi alanları LOGO’ya aktarılamıyor
CRM Teklif -> ERP Sipariş entegrasyonundaki tarih format hatası düzeltildi.

28

XAFCRM-1652 alt
REST Servisinin 1.10 mobil sürüm için tekrar derlenmesi
LogoCRM Mobile 1.10 sürümü için REST Api tekrar, yeniliklere uygun olarak derlendi.

29

XAFCRM-1631 alt
Logo ERP entegrasyonunda İlgili kişler CRM’e gelmiyor
Firma senkronizasyonunda yön ERP->CRM olduğunda, İlgili 1-2-3 alanlarının CRM’e aktarımı sağlandı.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Firmalar içindeki ilişkili kişilerin ERP CRM senkronizasyonunun doğru yapılabilmesi için kişilerin rollerinin F1,F2 ve F3 olması gerekir (Bakınız: kişi rolleri).

30

XAFCRM-1619 alt
Firma çoğaltıldığında firma kodu sıradaki kodu almalı
Firma çoğaltma işleminde yeni kod verilmesi sağlandı.

31

XAFCRM-1508 alt
Analiz raporlarında ve Designer Report da Etkinlik/Takvim veri türü tercihlerde bulunmuyor.
Etkinlik/takvim veri türünün analiz ve raporlarda kullanılabilmesi sağlandı.

32

XAFCRM-1612 alt
Tekliflerde yerel para dövizi türündeki ürün fiyatlarında döviz türünün gelmemesi
ERP’deki ürünlerin fiyat tanımlarında yerel para birimi olunca (EDT_CURR=0), döviz türünün düzgün gelmesi sağlandı

33

XAFCRM-1607 alt
Sql Sorgularında Türkçe Karakter Problemi
ERP’ye giden SQL sorgularının içindeki ANSI-UTF8 karakter çevrimlerinin doğru yapılması sağlandı.

34

XAFCRM-1543 alt
Teklif onay kuralları değer girme sorunu
Teklif onay kuralı tanımlarken, toplam değer alanlarına rakam girilemiyordu, düzeltildi.

35

XAFCRM-1552 alt
Tekli ürün kartı senkronizasyon hatası
Tek ürün ERP entegrasyonunda, senkronizasyon yönünün doğru çalışması sağlandı.

36

XAFCRM-1280 alt
Hızlı teklif girişi için teklifler modülünün XAF-Win App olarak derlenmesi
Bir teklife çok sayıda hızlı ürün eklemek isteyen müşteriler/kullanıcılar için sadece teklifler modülü Windows uygulaması olarak derlendi. Aktivasyonu için lütfen LogoCRM destek/proje ekibindeki yetkililer ile temasa geçiniz.

37

XAFCRM-1570 alt
Kaynak sınıfı BO olan alanlarda öndeğer tanımı yapılamıyor
REST servisinde, mobil taraftan limit isteği gelmezse Lookup alanlarda ilk 25 kayıdı döndürüyordu, bu limit yükseltildi.

38

XAFCRM-1583 alt
Teklif ürün sınıfında tanımlanan ekstra alanlar kaydedilemiyor.
Teklif ürününde açılan ekstra alanların değerleri baz durumlarda güncellenmiyordu, düzeltildi.

39

XAFCRM-1601 alt
Bazı SQL sunucularında ERP cari hesap ekstresi alırken -98 Query hatasının gelmesi
ERP cari hesap ekstresindeki tarih parametresinin sunucu bölgesel ayarlarına göre formatlanması sağlandı.

40

XAFCRM-1544 alt
Yeni görünüm kuralı ekleme hatası
Görünüm kuralı ekleme hatası giderildi.

41

XAFCRM-1442 alt
Workflow, LOGO kullanıcısı dışında kayıt girişi yapıldığında tetiklenmiyor.
Workflow servisinin security katmanından bağımsız çalışması sağlandı.

42

XAFCRM-1395 alt
Designer yeni datasource eklenemiyor.(Reports bölümünde)
Framework sürümünde DevExpress tarafından öndeğer olarak kapatılan özellik tekrar açılarak, farklı bağlantılar üzerinden rapor alınabilmesi sağlandı.

43

XAFCRM-1476 alt
Teklifler > Yeni teklif etiketleme sorunu
Teklifler içindeki “etiketler” alanı farklı editör ile çalışıyordu, düzeltildi.

44

XAFCRM-1546 alt
Netsis entegrasyonunda teklife ürün eklenince fiyat bilgisi gelmiyor
Netsis ERP’den fiyat okunması esnasında Stra_BF alanı 0 olarak json içinde yer alırsa hesaplanan fiyat gelmiyordu. Bu alan Calculation Request içinden çıkarıldı.

45

XAFCRM-1434 alt
Çok ürün olduğunda (25.000 adet) teklif içindeki ürünler gridi üzerinde ürün aramanın yavaş çalışması
Teklif içerisindeki ürünlerden direk giriş yapıldığında, ürün alanında 3 karakter girildiğinde ürünlerin filtreli olarak listelenmesi sağlandı.

46

XAFCRM-1584 alt
Kişi popup pencerelerinde arama yapıldığında Criteria exception gelmesi
Aktivite, teklif, vb giriş ekranlarında açılan popup kişi arama pencerelerinde, herhangi bir arama yapıldığında (sağ üstteki arama kutusundan) kriter hatası oluşuyordu, düzeltildi.