LOGOCRM Ürünleri 1.27.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

1.22.00.00 sürümüne özel uyarı : 

– Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.

– Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

– Performans iyileştirmesi yapıldı.

– Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.

– Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.

1.25.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Sistemde IIS 80 portu haricinde bir port ile kullanılması halinde lisans bilgilerinin okunabilmesi için “logocrm.net.designer.Win.exe” nin bulunduğu dizinde “logocrm.net.xml” dosyasının olması ve port bilgisinin dosya içinde yazıyor olması gerekmektedir.

1.27.00.00 sürümüne özel uyarı : 

Netsis ERP ile entegre çalışan sistemlerde Tanımlar -> Entegrasyon setleri ekranından, mevcut aktif entegrasyon setleri, entegrasyon alan parametrelerinin oluşması/tamamlanması için bir defa düzeltme modunda açılıp kaydedilmelidir.

1.27.00.00 Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-1233 alt
Netsis Kullanan Müşterimizde, Mobil’ de Malzeme-Depolara Göre Kalanlar Raporu Düzenlenmeli
LogoCRM Mobil’de kullanım için Malzeme-depolara göre kalanlar raporu eklendi.

2

XAFCRM-1305 alt
Mobilde data filtreleme yapılabilmeli
LogoCRM mobil üzerindeki alanlarda filtreleme yapılabilmesi için modele DataSourceCriteria logic eklendi.

3

XAFCRM-1275 alt
Görevlere “Etkinlik ile ilişkilendir” özelliği eklenmeli
Görevler bölümüne, aktivitelerdeki gibi “Etkinlik ile ilişkilendir” seçeneği eklendi.

4

XAFCRM-1216 alt
Takvim/Etkinlik bölümünden yapılan kayıtlarda ilişkili kayıtlara ürünler tabı eklenmelidir.
Etkinlik (takvim) kaydına miktar ve açıklama girerek, teklif girişindeki gibi çoklu seçimle ürün ilişkilendirme eklendi.

5

XAFCRM-1482 alt
Netsis entegrasyonunda teklif siparişe çevrilince fiyat bilgisi yanlış gidiyor
Netsis entegrasyonunda teklifi siparişe aktarırken LogoCRM tarafında girilen fiyatların Netsis’e doğru aktarımı sağlandı.

6

XAFCRM-1536 alt
Teklif içinde birden fazla ERP bağlantısı olmayan ürün olduğunda, tüm ürünlerin ERP’ye aktarılamaması
Bir teklifin içerisinde birden fazla ERP karşılığı olmayan ürün olduğunda, tüm ürünlerin sırayla ERP karşılıklarının oluşturulması sağlandı.

7

XAFCRM-1481 alt
Netsis entegrasyonunda teklife ürün eklenince döviz bilgisi gelmiyor.
Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, teklife ürün eklenirken, ERP tarafından döviz türünün otomatik gelmesi sağlandı.

8

XAFCRM-1529 alt
Tiger/Go ERP entegrasyon testi yaparken LogicalRef=1 olan ürün yerine, tablodaki ilk ürünle test yapılması.
Tiger/Go ERP ürünleri ile ERP entegrasyon seti bağlantı testi yapılırken, LogicalRef = 1 olan ürün yerine, LG_XXX_ITEMS tablosundaki ilk ürün logicalref i ile test yapılması sağlandı.

9

XAFCRM-1153 alt
Firma bölümüne Görevler Koleksiyonu Eklenmesi
Firmalar bölümüne bağlantılı görevler bölümü eklendi.

10

XAFCRM-1253 alt
Kurulum tarihinin ve lisans anahtarının bilgi penceresinde gösterilmesi
Kurulum tarihi ve lisans anahtarının bilgi penceresinde gösterimi sağlandı. Ekranın altındaki araç çubuğunda, firma adına tıklandığında bu bilgiye ulaşılabilir.

11

XAFCRM-1367 alt
ERP Cari hesap risk kontrolünün teklif satış a çevrilmeden önce de yapılması (işlemi durdur seçeneğinde)
Cari hesap risk kontrolünün, kaydetme anından ayrı olarak, teklif satışa çevrilirken de çalışması sağlandı (Risk limiti aşımında işlemi durdur seçeneğinde).

12

XAFCRM-1371 alt
LogoCRMIntegrator içinde Server-Client tarih format uyumsuzluğunun ortadan kaldırılması
Browser ve LogoCRM sunucusunun tarih formatları birbirinden farklı olduğunda, ERP için hazırlanan XML bilgileri içinde tarihler düzgün formatta gözükmüyordu, düzeltildi.

13

XAFCRM-1369 alt
ERP’den fiyat okunurken Currency bilgisinin işlemi durdurması
ERP’den fiyat okuma esnasında, Currency bilgisine erişim olmaması sağlandı.

14

XAFCRM-1376 alt
ERP’den okunan ComboBox alanların içeriğinin gelmemesi
Uygulamada öndeğer olarak otomatik tanımlanan veya sonradan özelleştirme ile eklenen ComboBox alanların, ERP bağlantısından doğru şekilde bilgi okuması sağlandı.

15

XAFCRM-1375 alt
XAF 15.2.7 versiyon geçişi
ExpressApp Framework 15.2.7 sürümüne geçiş sağlandı.

16

XAFCRM-1381 alt
Görünüm ve Görünümleri Sıfırla butonlarının bazı ekranlardan kaldırılması
İşlevi olmayan görünüm kuralı ekleme ve görünüm bilgilerini sıfırlama ekranı, başlangıç, dashboard ve harita gibi ekranlardan kaldırıldı.

17

XAFCRM-1379 alt
ERP entegrasyonu lisans bilgilerinin uyumluluğu
Entegrasyon lisans kontrolüne en son yapılan değişikliklerin tam uyumu sağlandı.

18

XAFCRM-1384 alt
XAF 15.2 ile gelen yeni responsive temaya geçilmesi
Yeni responsive tema CTP (Common Tech Preview) olarak seçenek şeklinde eklendi. Aktivasyonu için LogoCRM destek/proje deki yetkililerle görüşebilirsiniz.

19

XAFCRM-1389 alt
Google Maps Yeni Responsive tema uyumluluk ayarı ve layout düzenlemesi
Google Maps tabanlı Yakınımdakiler ekranı yeni temaya göre düzenlendi.

20

XAFCRM-1396 alt
Malzeme kartını ERP ile ilişkilendirme çalışmıyor
LogoCRM içindeki bir ürünün, ERP tarafında bir malzeme ile ilişkilendirilmesi esnasındaki hata giderildi.

21

XAFCRM-1397 alt
Tanımlara referans kaynağı menü seçeneğinin eklenmesi
Tanımlar -> Firmalar menüsüne Referans Kaynağı seçeneği eklendi.

22

XAFCRM-1399 alt
Teklife masraf eklenirken hatalar
Teklifte, masraf, indirim veya genel masraf eklenirken, seçili bir satırın olmaması gerekiyordu, sağlandı.

23

XAFCRM-1484 alt
Netsis entegrasyonunda teklif içerisine girilen tarih bilgisi ERP ye yanlış gidiyor
Netsis entegrasyonundaki tarih biçim uyumsuzluğu giderildi.

24

XAFCRM-1485 alt
Ayrı bir app olarak yazılan SMS uygulaması kodlarının, programın içine taşınması.
SMS gönderimi ana programın içine taşındı.

25

XAFCRM-1493 alt
1.27 Optimizasyon çalışmaları
Garbage collection işlemleri optimize edildi. Diğer bölümlerdeki bazı işlemler optimize edildi.

26

XAFCRM-1511 alt
Excel Aktarımlarında Adres hatası
Excel’den içeri aktarımlardaki, bir sonraki satırda adres/şehir boş olması durumundaki eşleşme hatası giderildi.

27

XAFCRM-1252 alt
HTML Property Editor Eksiklikleri
HTML editöründeki resim yükle seçeneğinin, server-side üzerinde bir dizinle galeri modunda çalışması ve bilgisayarımdan yükle seçeneği ile çalışması sağlandı.

28

XAFCRM-857 alt
Lookup Text’ in Dinamik Değişebilemesi için FirmERPId ‘ nin Aktiviteler, Fırsatlar ve Destek Kayıtlarına da eklenmesi
Aktivite, fırsat ve destek kaydı için, FirmERPId property adı kullanılarak, kayıt içindeki seçili firmanın ERP Id sini alabilecek ve Lookup alanları ile ERP bilgisi getirecek altyapı sağlandı.

29

XAFCRM-853 alt
MT_Mail objesinin ilişkili Bölümlere eklenmesi
Outlook Add-in den ilişkilendirilen e-postaların firma, kişi, aktivite, fırsat, teklif, görev ve destek kaydı içinden görüntülenmesi sağlandı.

30

XAFCRM-1403 alt
EI_Firm_Relations ve EI_Product_Relations Tablolarının Kod Kolonunun Entegrasyon da Güncellenmesi
Firma veya ürün senkronize edildiğinde, ERP ürünleri altındaki kod ve açıklama bilgisinin güncellenmesi sağlandı.

31

XAFCRM-1427 alt
Rollerin çoğaltılmasında duplicate sorunu
Rol tanımlarını çoğaltırken aynı nesnenin birden fazla eklenme durumu düzeltildi.

32

XAFCRM-1391 alt
Alt araç çubuğundaki bilgi okuma işlemlerinin optimize edilmesi
Ekranın altındaki araç çubuğunda bulunan bildirim, entegrasyon bilgisi, kullanıcı bilgisi alanlarının daha optimize şekilde sorgular hale getirilmesi sağlandı. Sistemi yormaması açısından yenileme aralığı 45 saniyeye çıkartıldı.

33

XAFCRM-1421 alt
EI_Firm_Relations tablosunda eksik güncellediği alanları
Excel aktarımı yapılırken EI_Firm_Relations tablosunda güncellemelerin düzgün yapılması sağlandı.

34

XAFCRM-1374 alt
Satış temsilcilerinin kendilerine ait olmayan portföylerin teklif girebilme durumu
Teklif verilirken, boş veya diğer portföylere teklif verme hakkının olmaması durumunda, kontrolün düzgün yapılması sağlandı.

35

XAFCRM-1435 alt
Roller ve tür izinleri , kayıtlarda gizli ibaresi
Rol ve tür izinlerindeki kriterlerin db update i sağlandı.

36

XAFCRM-1405 alt
Takvimden yeni kayıt eklendiğinde aktif kullanıcının ekli gelmesi
Takvimden yeni kayıt eklerken login olan kullanıcının öndeğer olarak ekli gelmesi sağlandı.

37

XAFCRM-822 alt
Kullanıcı Bazlı Entegrasyon Seti Tanımlama Doğru Çalışmıyor
Kullanıcılar bölümüne “Öndeğer entegrasyon seti” alanı eklenerek, kullanıcıların hangi entegrasyon setleri ile çalışabileceğinin yetkilendirmesi sağlandı.

38

XAFCRM-1463 alt
Teklifler > Kdv dahil ürünlerde genel indirim hesaplama hatası
Teklif girerken kdv dahil olarak işaretlendiğinde, miktara girilen değer sonucunda, toplam indirim doğru hesaplanıyor fakat yüzde karşılığı güncellenmiyordu, düzeltildi.