LogoConnect Sunucu üzerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişikliğin LogoConnect üzerinde kullanılabilmesi için LogoConnectSYS’den Güncelleme Sihirbazının çalıştırılması gerekmektedir.
Bu düzenlemede yapılan geliştirmeler aşağıda yer almaktadır.

 

No Kayıt No Tanım ve Açıklama
1 CP-1087
J-Guar XML’indeki Müşteri Sipariş Numarası Alanı Fatura UBL’inde OrderReference Alanına Getirilmeli.
J-Guar’daki Müşteri Sipariş Numarası alanının Fatura UBL’inde OrderReference alanına getirilmesi sağlandı.
2 CP-782
İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Not Alanına Yazılan İbare Fatura Satırlarında Seçilen Koda Göre Eklenmeli.
İhraç kayıtlı satış faturaları için not alanına yazılan ibarenin kullanıcı tarafından fatura satırlarında seçilen koda göre yazılması sağlandı.
3 CP-743
UBL 1.2 Formatına Uygun Olarak Sipariş Alanları Satır Bazında Oluşturularak Gönderilebilmeli.
Fatura UBL’ine satır bazında Sipariş Numarası alanlarının eklenmesi sağlandı.
4 CP-549
UBL 2.1’e Uygun Olarak Satır Bazında İrsaliye Numarası Bilgisi Tutulması Sağlanmalı.
Fatura UBL’ine satır bazında İrsaliye Numarası alanlarının eklenmesi sağlandı.