neden-yenikan
Yenikan Yazılım olarak yazılım konularında müşterilerimizde, meslek etiği ile temellendirilip deneyim ve tecrübeyle şekillenmiş yaratıcı ve iddialı çözümler sunmayı varoluş sebebimiz olarak görmekteyiz.
Nitelikli personel istihdamı ile müşteri ihtiyaçlarına odaklı çalışma disiplini çerçevesinde, yazılım tekniklerinde yüksek kalite, performans, müşteri isteklerinde profesyonellikten ödün vermeden müşterimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun çözümler sunmak başlıca amacımızdır.

  • Yapımını üstlendiğimiz yazılımlarımızda işin gerektirmesi halinde, harici konusunda uzmanlarla işbirliğine ve hizmet alımı gideriz
  • En iyi sonucun müşterimiz ile yakın işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalarla elde edileceğine inanırız. Bu bağlamda bilgimizi ve birikimimizi tüm açıklığı ile müşterimize açar, üretken bir çalışma ortamı yaratırız.
  • Tümüyle müşteri odaklı çalışırız.
  • İş ilişkilerimiz açıktır, dürüstlük ve bütünlük içinde yürütürüz.
  • Kararlılık, istikrar ve performansın kaliteyi beraberinde getireceğine inanır, bu şiarla sorumluluklarımızın ifasında daima mükemmeli ararız.
  • Takım çalışması ve pozitif yaklaşım gücüne inanırız. Her fikrin değerliliğini savunup, serbest, yaratıcı ve üretici bir çalışma alanı sunarak, nihai çözümlerimizi değişik bakış açılarıyla zenginleştiririz.
  • Hizmet kalitesinde en iyiye ulaşabilmek için, yenilik ve gelişim zorunluluğuna ve sürekliliğine inanırız. Bu bağlamda, hizmet alanlarımız kapsayan ulusal ve uluslar arası tüm yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederiz.