LOGO J-PLATFORM

Entegrasyon yetenekleri (Servis Odaklı Mimari – SOA)

Tüm J-Platform kayıtları excel, xml ve web servisleri aracılığı ile dış sistemlerle entegre edilebilmektedir. Üründeki tüm tanımların XML ve Excel formatında içeri/dışarı aktarımı yapılabilir. Servis Odaklı Mimari (SOA) sayesinde tüm dış sistemlerle entegrasyon kurgulanabilir. Ürünün her fonksiyonu web servisleri aracılığı ile dışarıya açılabilir. Burada J-Platform sistemi, bir omurga gibi işlev görür ve şirketin diğer farklı bütün yazı- lımları J-Platform sistemine bağlanabilir.

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kapsar

Uygun maliyet ve hızlı uygulama ile organizasyonel verimlilik artışı sağlar.

Uzaktan ve internet/intranet üzerinden her an ulaşılabilirlik

Çok geniş yelpazede donanım platformu ve işletim sistemi se- çenekleriyle çalışabilir.

Marka ve platform bağımsız

J-Platform her türlü veri tabanı sunucusu ile ve aynı şekilde tüm işletim sistemleri ile uyumlu çalışır. Ayrıca kullanıcılar alışkın oldukları herhangi bir web tarayıcı ile j-platform’ı çalıştırabilirler. Java ile çalışan herhangi bir web tarayıcı yeterlidir. Başka bir ek yazılımın yüklenmesine gerek yoktur. Mevcut sistemler ve lisanslar kullanılabilir. Bütün bunlar düşük bir IT yatırımı sağlar.

Zengin entegrasyon araç ve teknolojileri

Daha etkin işbirliği, başka sistemlerle hızlı ve kolay entegrasyon.

Java ve J2EE teknolojisi

Yaygın sanayi desteği olan açık teknolojiler ve platform bağımsız yapı; IT yöneticileri için sayısız donanım ve sunucu yazılımı seçeneği.

Ölçeklenebilir

Gerektiği anda gerektiği kadar yatırımla işletmeyi büyütebilecek şekilde kademeli IT yatırımı ve uygun maliyetli donanım kullanımı sağlar. Sunucu sayısı, firmanın genişlemesine paralel olarak artırılabilir. Uygulama için kullanıcı sayısı sınırsızdır.

Çok katmanlı mimari

Çok katmanlı mimari; yüksek donanım yatırımı gerektirmeden yorucu işlemlerin sunucu tarafında yapılmasını, istemci tarafına sonuçların iletilmesini sağlayan yazılım mimarisidir. Bu sayede sistemin kaynak kullanımı çok daha optimize bir şekilde yönetilip maksimum performans üretilmesi sağlanır.

Web tabanlı

Farklı lokasyonlardan ürüne bağlanılabilir, tüm veri girişi ve raporlama imkanları kullanılabilir. 7/24 her zaman, evden, işten, uzaktan sisteme bağlanıp anlık güncel rapor görüntülemek ve almak mümkündür.

Merkezi ve hızlı kurulum

Tek bir merkezde kurulum olduğu için sürüm yükseltmeleri ve bakım faaliyetlerinin sadece merkezden yapılması yeterlidir. Böylece merkeze bağlanan tüm kullanıcılar güncel sürüme ulaşır. Bakım ve yönetim maliyetleri minimum düzeyde gerçekleşir. Ayrıca güvenlik ayarları ve yedekleme işlemleri merkezi takip edilebilir.

Merkezi yönetim

Güvenli, düşük bakım ve yönetim maliyetleri ile birlikte hem firma içinde, hem de iş ortakları, tedarikçiler ve müşterilerle uçtan uca entegre biçimde çalışır.

Entegre süreç yönetimi

ERP içerisindeki tüm süreçler için rol tabanlı iş akışları ve onay mekanizmaları tanımlanmasına olanak sağlayan yapıdır. Süreç Yönetimi fonksiyonu dışardan elde edilen bir uygulama değil ve tüm işletme bileşenlerine hizmet edecek şekilde platformun içine gömülü olarak gelmektedir. Logo’ya has bir entegre süreç yönetim motoru ile firmanın belirleyeceği tüm süreçler en küçük ayrıntıya kadar belirlenebilmektedir.