J-HR İnsan Kaynakları

İnsanın odak noktası olduğu bir rekabet ortamında, insan kaynakları her geçen gün stratejik değeri yükselen bir organizasyonel birim olarak önem kazanıyor. Bu doğrultuda da insan kaynakları süreçlerinin hızlı ve verimli yönetimi, organizasyonda görevli profesyonelin mevcut bilgilere anlık erişimi gibi talepler kullanılan iş uygulamalarının teknolojik gelişmelere paralel olarak web ortamından da erişilebilir olmasını beraberinde getiriyor. j-HR’ın web tabanlı yapısı, kapsamlı ürün
özellikleri ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısı ile iş yükünüz hafiflerken süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz optimizasyonu sağlayabiliyorsunuz. j-HR’ın sunduğu çeşitli analizler stratejik kararlar alınırken sizlere yön gösteriyor. Sistemden sınırsız sayıda raporu Excel’e aktarıp analizlerinizi yapabiliyorsunuz. Ayrıca şirketin zaman içerisinde değişen taleplerine cevap verecek ilave uygulamalar j-HR’a kolay bir şekilde entegre edilebiliyor, kullanıcı ve çalışan sayıları istediğiniz gibi artırılabiliyor.
• Merkezi yönetim
• Esnek mimari ve kolay kullanım
• Zengin entegrasyon araç ve teknolojileri
• Eğitim ve destek için minimum zaman gereksinimi
• Hızlı implementasyon
• Değişime hızlı yanıt ve uyum
• Uygun maliyetle etkin donanım kullanımı
• Sonradan ilave ve geliştirmelere elverişli platform