j-guar ürünü için v.2.45.16.0 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.1. Genel Uyarılar1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side’da java 7 ürünü kullanılmalıdır.1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack’ler mutlaka kurulmalıdır.1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin – Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin – Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

 

j-Guar’a giriş :

http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias’ı veya ip’si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel’den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar – İşlemler – “Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows – Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) – Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) – Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki “Path” satırına JDK ‘nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri “Status” [(http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no”] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12.

* Programa “Sorgu Zamanlama Yönetimi” özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne “Kredi Kartı Hareket Raporu” eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu “Toplam Değer Hesaplama Metodu” filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen “Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı” (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 “Sequence Numbers” özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden “Log and Config Management\Config” yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

<category name=”MSSQL Parameters” description=”MSSQL parameters” sadmin=”true”>

<parameter name=”use-jtds” description=”Parameter to hold information about JTDS driver will be used for MSSQL or not.” t=”setter” side=”s” enabled=”false” sadmin=”true”>

<property name=”class-name” description=”” t=”s” value=”com.lbs.data.database.MsSqlServer.MsSqlConnection” />

<property name=”value” description=”” t=”b” value=”false” />

<property name=”field-name” description=”” t=”s” value=”USE_JTDS” />

</parameter>

<parameter name=”use-new-sequences” description=”Parameter to hold information about db sequences will be used for MSSQL or not.” t=”setter” side=”s” enabled=”true” sadmin=”true”><property name=”class-name” description=”” t=”s” value=”com.lbs.data.database.MsSqlServer.MsSqlConnection” /><property name=”value” description=”” t=”b” value=”false” /><property name=”field-name” description=”” t=”s” value=”USE_NEW_SEQUENCE” />

</parameter>

</category>

Bu düzenlemeden sonra 2.38 öncesi versiyonlara dönüş yapılamaz.

1.14. Kurum tabloları sürüme göre güncellendikten sonra, Admin’ de Diğer Tanımlar/ Uyarlamalar/ Uyarlama İşlemleri altından bulunan, herbir uyarlama üzerinde “Uyarlama Tablolarını Güncelle” ve ardından “Uyarlamayı Sete Göre Güncelle” işlemleri çalıştırılmalıdır.
Sürüm İçeriği

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 UOD-79844 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Faturaları satırlarında ÖTV oranı girilebilmesi ve girilen ÖTV oranına göre hesaplama yapılabilmesi isteniyor.
Ek vergi hesaplanabilen malzeme fişleri, sipariş, irsaliye ve fatura satırlarına Ek Vergi Oranı(%) alanı eklenmiştir. Eklenen bu alan ile ek vergi oranının değiştirilebilmesi ve bu değişen oranlara göre hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
2 UOD-82883 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Varlık atamalarının yapıldığı fatura ve malzeme fişlerinde, varlık ataması yapılmamış ise ilgili fatura ya da fişi uyarı vererek kaydettirmemesine ihtiyaç vardır.
Öndeğer ve parametreler de Varlık modülünün altına eklenen “fişlerde varlık ataması kontrolü” seçeneği ile kullanıcı uyarılacak, işlem durdurulacak ve işleme deva edilecek secenekleri eklendi.
3 UOD-84932 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Malzeme Yönetimi – Stok Seviye Kontrolleri “Fiili Seviye Üzerinden” Seçiliyken Rezervasyonlu ve Taslak Olarak Kayıt Edilen Sipariş Kaydında Stok Seviye Kontrolü Yapmıyor.
Stok seviye kontrolleri “Fiili Seviye Üzerinden” seçiliyken rezervasyonlu ve taslak olarak kayıt edilen sipariş kaydında stok seviye kontrolü yapılmıyordu. Düzeltildi.
4 UOD-89902 PJ (Project Management)
Transactions – Projects
Proje Aktiviteleri browser’ına “Priority” alanının eklenmesi gerekiyor.
Aktivite kartının içine sağ üst köşeye “öncelik” alanı eklenmiştir.
5 UOD-90349 SS/ST (System Settings)
Sistem Ayarları – Analiz Boyutları – Analiz boyutları browser’ına “Tarih” filtresi isteniyor.
Sistem Ayarları – Analiz Boyutları – Analiz boyutları browserına yıl ve ay filtresi eklendi. Yıl filtresinde belirtilen yılın hangi ayındaki bakiye değeri görülmek isteniyorsa, ay filtre seçeneklerinden ilgili ay seçilebilir. Yılın tamamının gürülmesi için ise tüm aylar seçeneği kullanılmalıdır.
6 UOD-90779 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişindeki “Sipariş Aktarım İşlemleri” filtrelerinde “Sipariş No” filtresi ile ulaşılan sipariş browser’ında “No” kolonuna göre sıralama yapılıyor ancak bu ayarlar kaydedilemiyor.
Satış siparişlerinde no ya göre sıralama yapılıyor ve ayarlar kayıt ediliyor. Kapatılıp acıldıgın da kayıt edilmiş olan ayarlar ile kayıt oluyor. Aynı durum sevkiyat fişlerinden acılan satıs siparişleri browserin da da görünmekte. satıs siparişi üzerinde kayıt edilen ayarlar, sevkiyat fişi üzerinden acılan satıs siparişi browserin da da gecerli olmakta. Ayrıca sevkiyat fişi üzerinden acılan satıs siparişi ekranında kayıt edilen ayarlar aynı sekilde satıs siaprişi browserin da da görüntülenebilmekte.
7 UOD-91316 GL (General Ledger)
Genel Muhasebe – E-Defter Kontrol Raporu – Raporda “Kaynak Belge Detayı” olmayan fişlerin detay bilgileri bir filtreye istinaden bastırılabilmeli.
“Hatalı Kayıtların Detayları Basılsın” filtresi eklendi. Bu filtre kullanılarak kaynak belge detayı olmayan fişlerin listelenmesi sağlanır.
8 UOD-93783 GENERAL
ERP
Rapor filtreleri ekranında “Favori Raporlara Kaydet” butonu ile Program üzerinde başlıkta görülen “Sık Kullanılan Raporlar” özellikleri çalışmamaktadır.
Ürün genelinde, rapor filtreleri ekranında bulunan “Favori Raporlara Kaydet” butonu ile ürün araç çubuğunda bulunan “Sık Kullanılan Raporlar” butonları çalışır hale getirildi.
9 UOD-95243 FI (Finance)
Definitions – Safe Deposits
Kasa Harekatlarda Numara Şablonunda Org Birimi Kullanıldığında Çalışmıyor
Kayıt numaralama sablonuna girilen org. birim kasanın ödeme tahsilat noktasına girilen org. birimi referans alacaktır.
10 UOD-95354 GL (General Ledger)
Genel Muhasebe – E-Defter Kontrol Raporu – Listelenen hatalı kayıtların detaylarıda listelenebilmeli.
“Hatalı Kayıtların Detayları Basılsın” filtresi eklendi. Filtre Evet seçildiğinde hatalı muhsebe fişleri listelenir.
11 UOD-95756 MM (Materials Management)
Definitions – Materials
Malzemeler Browser’ ındaki kayıtlar sürükle bırak işlemi ile Excel’e aktarıldığında “Türü” kolonu Excel’e aktarılmıyor, ayrıca boş bir “Açıklama” kolonu aktarılıyor.
Malzemeler browser’ındaki kayıtlar sürükle bırak işlemi ile Excel’e aktarıldığında “Türü” kolonu Excel’e aktarılmıyor, ayrıca boş bir “Açıklama” kolonu geliyordu, sorun giderildi.
12 UOD-95757 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Malzeme fişleri browser’ındaki kayıtlar sürükle bırak işlemi ile Excel’e aktarıldığında “Türü” ve “Durumu” kolonları bilgi listelemiyor.
Malzeme fişleri browser’ındaki kayıtlar sürükle bırak veya Excel’ e veri aktarımı işlemi ile Excel’e aktarıldığında “Türü” ve “Durumu” kolonlarının gelmesi sağlandı.
13 UOD-95911 GL (General Ledger)
Definitions – Main Chart of Accounts
Banka Fişinin Statüsü Muhasebe Onaylı İse, Bakiye Muhasebe Hesap Planına Yansımıyor.
Default muhasebe onaylı kaydedilen banka, cari ve kasa hareketlerinin muhasebe hesabı bakiyesini güncellemesi sağlandı.
14 UOD-95973 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Satış ve Satınalma Faturaları Browserından Excel’ e sürükle bırak yöntemiyle alınan faturalarda “KDV’siz Tutar” kolonu gelmiyor.
Satınalma ve satış faturaları browserları Excel’ e sürükle-bırak yöntemi aktarıldığında “KDV’siz Tutar” kolonu gelmiyordu, sorun giderildi.
15 UOD-95992 SS/ST (System Settings)
Sistem Ayarları / Onaylama browser’inda genel kapamaların da filtrelenmesine ihtiyaç vardır.
Sistem Ayarları> Onaylama browserında F4 menü ile açılan arama alanında Organizasyonel Birim Kodu ve Açıklamsında filtre yapılabilmesi sağlanmıştır.
16 UOD-96020 FI (Finance)
Transactions – Safe Deposit Transactions
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – Günlük kasa fişi eklendiğinde fişe son seçilmiş olan “Ö/T Noktası Kodu” ve beraberinde “Açıklaması, Kasa Kodu, Açıklaması ve Kasa bakiyesi” alanları öndeğer gelmiyor.
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – Günlük kasa fişi eklendiğinde fişe son seçilmiş olan “Ö/T Noktası Kodu” ve beraberinde “Açıklaması, Kasa Kodu, Açıklaması ve Kasa bakiyesi” alanları öndeğer gelmiyordu, bu madde kapsamında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

1-) Ürüne login olan kullanıcının ilişkili olduğu personelin sorumlu olarak seçildiği kasa varsa bunun default olarak getirilmesi sağlandı.

2-) Günlük kasa fişi ekranında kullanıcı Ö/T Noktası alanından lookup yapar ve bir kasa seçerse bu session’a kopyalanır ve bir daha bu ekran açıldığında otomatik olarak session’daki bu bilgi getirilir.

17 UOD-96056 LO (Sales Management)
Invoice Reports – Sales Invoices List
SMM Kontrol raporu istenmektedir.
Satış Yönetimi / Fatura Raporları altına SSM’ si Oluşturulmamış Faturaları ve Fark SMM Oluşturulması Gereken Faturaları listeleyen “SMM kontrol raporu” eklendi.
18 UOD-96085 AM (Asset Management)
Transactions – Asset Transactions
“Varlık Yönetimi – Varlık Hareketleri – İşletmeye Alma Fişi – İşlemler – Giriş Hareketi Aktar” Satınalma/Devir Aktarım Browserinde Önceden İşletmeye Alınan Tüm Varlık Türleri Tekrar Listeleniyor
Sabit kıymet checki işaretli olmayan varlık kartları için, satınalma veya devir fişleri ile varlık ataması yapılmış ve otomatik işletmeye alınmış varlıkların, işletmeye alma fişi/ giriş hareketi aktar batch işlemiyle tekrar işletmeye alınması engellenmiştir
19 UOD-96235 FI (Finance)
Transactions – Bank Slips
Banka fişlerinde, karşı hesap-cari hesap seçimini hesap kodu yerine hesap açıklaması alanından yaptığımızda cari hesap banka bilgilerinde öndeğer olarak seçilmiş olan banka bilgisi “cari hesap banka bilgileri” alanına gelmiyor.
Banka fişlerinde, karşı hesap (cari hesap) seçimi; hesap kodu yerine hesap açıklaması alanından yapıldığında, cari hesap – ilişkili kayıtlar – banka hesaplarında öndeğer olarak seçili olan banka bilgisi fiş içerisindeki ‘cari hesap banka bilgileri’ alanına gelmiyordu, sorun giderildi.
20 UOD-96293 GL (General Ledger)
Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Genel muhasebe – muhasebe fişleri durumu taslak ve onaylı fişlerde, gönder ve toplu gönder ekranlarında analiz detayı yazdırılsın parametresi eklenmelidir.
Öndeğer parametreler – genel muhasebe – “Hesap Dağıtım Detayları Yazdırılsın” parametresinin değeri “ Evet” seçilerek muhasebe fişlerinde “Analiz Boyutu” bilgileri de basılabilmekteydi, ancak daha önce “Analiz boyutu” bilgileri fiş içerisinde ilgili hesabın altında gösterilirken, yapılan görüşmeler sonucunda, bu maddenin kapsamı ile mevcut parameterelerin kullanılması ve “Analiz Boyutu” bilgilerinin fişin alt bölümüne basılması şeklinde değiştirildi.
21 UOD-96400 GL (General Ledger)
Kısmi oluşturulmuş yevmiye defterinden sonra tek parça kebir defteri oluşturulmasına izin verilmemeli.
Kısımı Oluşturulmuş Yevmiye Defterinden sonra tek parça Büyük Defter oluşturulması engellendi
22 UOD-96412 FI (Finance)
Payment / Collection Reports – Summary Interest Report
Özet Adat Raporunda cari hesap bakiyesi standart rapor değişkenlerinin içerisinde olmalı.
Özet Adat Raporu standart rapor değişkenlerine “Bakiye” alanı eklenmiştir.
23 UOD-96500 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Seri/Sıra No bilgisi olmayan Alınan Hizmet Faturası kaydedilebiliyor. Akabinde bu fatura kopyalanıp tekrar F2 yapıldığında “e-Defter kullanıcısı olan birimlerde seri/sıra no girilmelidir” mesajı alınıyor.
Bazı durumlarda oluşan E-defter kullanıcısı olan birimlerde, fatura kaydında Seri-Sıra No bilgisi girilmeden fatura kaydının yapılması sorunu giderildi
24 UOD-96558 FI (Finance)
Definitions – AR/AP
Cari Hesaplar browserı üzerinden ulaşılan “Cari Hesap Hareketleri” browser’ı Excel’e alındığında Durumu,Tür,Fiş Türü Açıklaması, Tutar(YPB),Tutar(İPB),İPB kolonları değer getirmiyor.
Cari hesap kartı üzerinden ulaşılan “Cari Hesap Hareketleri” browser’ı Excel’e sürükle bırak yöntemi ile aktarıldığında; Durumu,Tür,Fiş Türü Açıklaması, Tutar(YPB),Tutar(İPB),İPB kolonları boş olarak aktarılıyordu, sorun giderildi.
25 UOD-96612 AM (Asset Management)
Definitions – Other Assets
Amortismanı hesaplanmış ve muhasebeleşmiş bir aya yeniden amortisman hesaplatılabiliyor.
Muhasebeleştirilmiş olan amortisman ayı için yeniden amortisman hesabı yapılmaması sağlanmıştır.
26 UOD-96632 GENERAL
Admin bölümünden alınan Kullanıcı/Grup Listesi raporu Listeleme Şekli “Gruba göre” alınabilmeli
Admin Panel-Diğer Tanımlar-Raporlar-Kullanıcı/Grup Listesi raporuna Listeleme Şekli filtresine “Gruba göre” seçeneği eklenmiş ve raporun Gruba göre alınması sağlanmıştır.
27 UOD-96696 LO (Sales Management)
Campaign Reports – Sales Campaigns List
Satış Yönetimi – Satış Kampanyaları Dökümü Raporu, “Kampanya Özel Kodu” ve “Fiş Tarihi” ile alındığında çok uzun sürüyor.
Satış Yönetimi – Satış Kampanyaları Dökümü – Rapor, “Kampanya Özel Kodu” ve “Fiş Tarihi” filtreleri verilerek veya herhangi bir filtre verilmeden rapor alındığında oluşan performans sorunu giderilmiştir.
28 UOD-96757 FI (Finance)
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – Günlük kasa fişi kopyalanmaya çalışıldığında “Failed. Sadece Taslak durumundaki kayıtlar düzenlenebilir” mesajı geliyor ve akabinde fiş arayüze gelmeden kopyalanmış oluyor.
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – Öndeğeri onaylı Günlük kasa fişi kopyalanırken hata alınıyordu. Düzeltildi.
29 UOD-96840 LO (Sales Management)
Invoice Reports – Sales Invoices Vat Report
Satış Yönetimi – Satış Faturaları KDV Raporu – Rapor filtrelerinde 1.sıra,2.sıra,3.sıra KDV oranı verildiğinde “Report failed ID: 28366nullcom.lbs.reporting…” şeklinde hata alınıyor, rapor ön izleme yapılamıyor.
Satınalma ve Satış Faturaları KDV Raporu, rapor filtrelerinde 1.sıra,2.sıra,3.sıra,4.sıra KDV oranı verildiğinde hata alınıyordu. Düzeltildi.
30 UOD-96884 GL (General Ledger)
Definitions – E-Declarations
Kopyalama ile oluşan finans hareketlerinde belge no ve tarih alanları dolu gelmektedir.
Finans Yönetimi > Banka Fişleri kopyalandığında “Belge no”ve “Belge tarihi” değerleri de kopyalanıyordu. Yapılan çalışma ile bu alanların kopyalanmaması sağlanmıştır.
31 UOD-96946 FI (Finance)
Transactions – Safe Deposit Transactions
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – “Toplu Kayıt Ekle” ile Cari hesap tahsilat satırları ekleniyor. Kaydet denildiğinde “Aynı özelliklerde kayıt var…..” hatası alınıyor fiş kaydedilmiyor.
Max check i işaretli ve işaretli olmayan durumlarda cari hesap işlemleri, banka işlemleri ve muhasebe işlemler toplu kayıt ekleme işlemlerinin eklenebilmesi sağlanmıstır.
32 UOD-96958 BU (Budget Management)
Transactions – Budgets
Bütçe Kalemlerine Bağlı Hesaplama ve Kontrol Kriteri Satırında Azaltılacak Seçildiğinde, İlgili Bütçeye Gerçekleşen Değer Yansımıyor.
Bütçe kalemlerine bağlı Hesaplama ve Kontrol Kriteri satırında azaltılacak seçildiğinde, ilgili bütçeye gerçekleşen değer yansımıyordu, düzeltildi.
33 UOD-96969 FI (Finance)
Transactions – Safe Deposit Transactions
Tarihi değiştirilerek yeni açılan bir kasa fişinde, fatura hareketi için bir fatura açıldığında açılan faturanın tarihi kasanınki ile aynı olmasına rağmen tarihe ait kur değerini değil günün kurunu getiriyor.
Eski tarihli bir kasa fişi içerisine fatura eklendiğinde , faturanın tarihi kasa fişi tarihi ile aynı olmasına rağmen, faturanın RPB günün tarihine ait kur değerini geliyordu. Yapılan çalışma ile faturadaki RPB kuru faturanın fiş tarihinde girilmiş olan kur değerinin gelmesi sağlanmıştır.
34 UOD-96973 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Dispatches
Bazı irsaliyeler basılamamaktadır.
Cari hesap tanımında seçilen bazı yazışma dillerinde basım yapılamıyordu, düzeltildi.
35 UOD-96983 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat fişine farklı tarihlere ait siparişler çağılıyor, “Toplu İşaretleme” ile belli bir tarihe ait sipariş satırlarının işaretleri kaldırılmak istendiğinde bilinmeyen hata alınıyor.
Sevkiyat Fişlerinde “Toplu İşaretleme” ile belirli bir tarihe ait sipariş satırları işaretlenmek/kaldırılmak istendiğinde bilinmeyen hata alınıyordu, düzeltildi.
36 UOD-97377 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat fişi satırlarına Excel’ den 52 satır mamul aktarıldığında (Ctrl+C/Ctrl+V) son satırın birim seti boş geliyor.
Sevkiyat fişi satırlarına Excel’ den 52 satır mamul aktarıldığında (Ctrl+C/Ctrl+V) son satırın birim seti boş geliyordu, sorun giderildi.
37 UOD-97430 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Satınalma sözleşmeleri üzerinden kesilen hakediş faturalarında, fatura kaydedildikten sonra satırda tevkifat oranı değişikliği yapıldığında ödeme tahsilat bilgileri otomatik olarak güncellenmediği için fatura kaydedilemiyor.
Satınalma sözleşmeleri üzerinden kesilen hakediş faturalarında, fatura kaydedildikten sonra satırda tevkifat oranı değişikliği yapıldığında ödeme tahsilat bilgileri otomatik olarak güncellenmediği için fatura kaydedilemiyordu, düzeltildi.
38 UOD-97431 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış/satınalma faturaları – Xml aktarımı ile fatura aktarımı yapılamıyor, bu durumla irsaliye programda kayıtlı iken karşılaşılıyor.
Dısarı alınan faturanın xml in de ResetDisptachInfo parametresi true seklinde değiştirilip kayıt edildigi zaman (dısarı atılan faturanın irsaliyesi silinmeden) fatura tekrar içeri alınabilmesi sağlanmıstır.
39 UOD-97675 FI (Finance)
Payment / Collection Reports – Debt Distribution Report
Finans Yönetimi – Ödeme ve Tahsilat Raporları – Borç Dağılım Raporu “Rapor Detayı” filtresi ile alındığında hareketleri listelemiyor.
Rapor detay filtresi “Evet ” iken raporda hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.
40 UOD-97677 MM (Materials Management)
Cost Reports – Summary Cost Analysis
Özet Maliyet Analizi Raporu Hatalı Kayıtlar Listelemektedir.
İlgili malzeme bir malzeme sınıfına bağlı, bağlı olduğu malzeme sınıfı da bir malzeme sınıfına bağlı , o da bir sınıfa bağlı şeklinde bir çok kez ilerleyen bir hiyerarşik durum söz konusu olduğunda rapor kayıt sayısı çoklanıyordu düzeldi.
41 UOD-97759 MM (Materials Management)
Definitions – Materials
Malzeme Yönetimi – Malzemeler – Malzeme Kartlarında üretici kodu alanı doluysa, malzemeleri güncellemek için XML içeri alırken hata veriyor.
Malzeme Kartlarında üretici kodu alanı doluysa, malzemeleri “güncellemek” için XML aktarımı içeri işlemi yapıldığında hata alınıyor işlem yapılamıyordu. Sorun giderildi.
42 UOD-97810 LO (Purchasing Management)
Seri numaralı takip edilen bir malzeme takımına yine serili takip edilen bir malzeme bileşen olarak seçildiği zaman satınalma da hata alınıyor
Malzeme takımına (seri lot seçilmiş) bileşen olarak eklenmiş olan seri lotlu malzeme satınalma irsaliyelerinde satıra secildikten sonra girilmek istenen adet girilip kayıt edilebilmekte.
43 UOD-97811 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Malzeme fişleri-Gönder etiket dökümü almak istediğimizde çıktıda barkod ve seri numarası değişkenleri değer getirmiyor.
Malzeme fişleri – Gönder (etiket) dökümü alınmak istendiğinde çıktıda barkod ve seri/lot numarası değişkenleri değer getirmiyordu, sorun giderildi.
44 UOD-97812 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Dispatches
Satış irsaliyesi üzerinde parçala yapmaya çalışırken seri numaralı takip edilen malzemelerde hata alınıyor.
Satış İrsaliyesinde seri numaralı malzeme girildiğinde, irsaliye parçalama işlemi yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

 

Sürüm İçeriği IK Maddeleri

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 UOD-91057 PR (Payroll Management)
Transactions – Point Cards Browser
İşyeri Değişikliği Tarihinden Önce İzin Kaydı Eklendiğinde İzin Hareketinde İlk İşyeri(A) Görünüyor,İşyeri Değişikliğinden Sonra Aynı Kayıtta İşyeri Bilgisi İkinci İşyeri(B) Görünüyor
İzin Talepleri/Hareketleri Browserlarında Kurum, Bölüm, İşyeri bilgilerinin kanuni değişiklik ve atama üzerinden gelmesi sağlandı.
2 UOD-93741 EM (Employee Management)
Definitions – Employee Cards
Kişinin İlgili Yıl İçinde İzin Hakkı Var İse,İşten Çıkış Yapıldığında Bu İzin Hakkı Kalıyor. Ancak Kişinin ilgili Yıl İçinde İzin Hakkı yok İse İzin Devri Siliniyor.
Kişinin İlgili Yıl İçinde İzin Hakkı Var İse,İşten Çıkış Yapıldığında Bu İzin Hakkı Kalıyor,Ancak Kişinin İlgili Yıl İçinde İzin Hakkı Yok İse İzin Devri Siliniyordu.Sorun Giderildi.
3 UOD-94128 SS/ST (System Settings)
Organizasyon Şemasında Excel İle Aktarım Yapılamadığı İçin,Bu Seçenek Kapatılmalı.
Organizasyon Şemasında Pozisyonlar-Veri Aktarımında aktarım türü .xls seçeneği kaldırıldı.
4 UOD-94257 TM (Training Management)
Transactions – Training Requests
Eğitim Kaydında Başlangıç-Bitiş Tarihi Aynı Gün Olarak Belirlenebilmeli.
Eğitim kaydında Başlangıç-Bitiş tarihlerinin aynı güne girilip,kaydedilmesi sağlandı.
5 UOD-94462 JGuar Administrator
Users
Kullanıcı bilgisi üzerinde hem standart paket, hemde portal kullanıcı lisansı seçiliyse, self servise giriş yaptığında standart kullanıcı lisansını kullanmamalı.
Kullanıcı üzerinde hem std. paket hem M-Portal seçili olduğu durumda, çalışan portalına login olunursa oturum listesinde std paketten düşülüyordu. Çalışan portalına login olunduğunda, M-Portal dan , jguar’a login olunduğunda std. paketten düşülmesi sağlandı.
6 UOD-94944 EM (Employee Management)
Definitions – Employee Cards
Personelin Terfi Tarihinden Sonraki Tarihe Ait Atama Kaydı Var ise,Terfi Çalıştırıldığında Sonraki Atama Kaydındaki Terfi Tarihi Güncellenmiyor.
Personelin Terfi Tarihinden sonraki tarihe ait atama kaydı var ise,terfi çalıştırıldığında sonraki atama kaydındaki terfi tarihi güncellenmiyor idi. Sorun düzeltildi.
7 UOD-95130 HR Self Service
Kurumsal Çalışan Portali-Menü/Ekip İşlemleri/Tüm Kayıtlar/izin Kayıtları ekranında hata alınıyor.
Ekip İşlemleri / Tüm izin kayıtları sayfası açılırken hata alınıyordu. Ekip İşlemleri / Tüm Kayıtlar altındaki tarih filtresine sahip tüm bölümlere 1 yıl kısıtlaması getirildi. Başlangıç ve Bitiş tarihi filtreleri arasında en fazla 1 yıl fark olması sağlandı.
8 UOD-95190 VM (Vacation Management)
Definitions – Vacation Definitions
Kişinin Raporlu Gün Sayısı 2 Günden Fazla İse,Fazla Olan Günler İçin Kesinti Yapmıyor
Kişinin raporlu gün kullanım sınırı var ise , fazla olan günler için kesinti yapmıyor idi. Sorun giderildi..
9 UOD-95971 VM (Vacation Management)
Transactions – Vacation Requests
Personelin Kalan İzni Olduğunda İse İzin Bilgileri Ekranı Kaydedilmeden SelfServis’teki İzni Geçmişteki İzni Getirmiyor
Personelin Kalan İzni Olduğunda İse İzin Bilgileri Ekranı Kaydedilmeden SelfServis’teki İzni Geçmişteki İzni Getirmiyordu. Personelin işe girdiği yıl için tanımlanan mutabakat tarihi ve gününün hesaba katılması sağlanarak sorun giderildi.
10 UOD-96557 EM (Employee Management)
Definitions – Employee Cards
Personel Listesi Raporunda İşe Giriş Tarihi ve İşten Çıkış Tarihleri Birlikte Doğru Değer Getirmiyor
Personel listesi raporunda işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihi filtreleri birlite verildiğinde doğru değer getirmiyordu. “Kanuni Değişiklikler Listesi” raporuna “İşe Giriş Tarihi”, “İşten Çıkış Tarihi”, “Kurum ( İşe Giriş/İşten Çıkış)” , “İşyeri ( İşe Giriş/İşten Çıkış)” ve Detay Satırlar filtresi “Hayır, Evet (Default Evet seçili) filtreleri eklenerek İşe Giriş/Çıkış tarihi ile filtreleme yapıldığında rapor alınabilmesi sağlandı.
11 UOD-96563 HR Self Service
Self Servis Harcırah Kayıtlarına Doküman Eklenebilmesi İsteniyor.
Çalışan Portalında Harcırah Kayıtlarına doküman eklenebilmesi sağlandı.
12 UOD-96564 HR Self Service
Harcırah Kayıtlarında Vergilendirme Usulü ve Hesaplama Şekli ‘nin Parametrik Olması İsteniyor.
Harcırah Kayıtlarında Vergilendirme Usulü ve Hesaplama Şekli alan seçeneklerinin parametrik olması sağlanmıştır.
13 UOD-96638 SS/ST (System Settings)
Definitions – Human Resources – #N/A
Organizasyon Şemasında “Organizasyonel Birim” Seçilmediğinde Personel Kartında Pozisyonlarda Görüntülenemiyor
Organizasyonel Birim seçilmeyen Organizasyon Şemalarında yer alan pozisyonların listelenmesi ve kullanımda olan organizasyon şemalarının listelenmesi sağlandı.
14 UOD-96697 LM (Loan & Credit Management)
Reports – Periodic Travel Allowance Report
Borç/Alacak Yönetimi-Raporlar-İki Tarih Arası Harcırah Raporu Alındığında,Yurtdışı Brüt Yevmiyesi Alanına Yurtiçi Brüt Yevmiyesi Değeri Geliyor.
Borç/Alacak Yönetimi/Raporlar/İki Tarih Arası Harcırah Raporunda Yurtdışı Brüt Yevmiyesi ve Yurt İçi Brüt Yevmiye alanı hatalı geliyordu.Sorun düzeldi.
15 UOD-96879 PR (Payroll Management)
Transactions – Point Cards Browser
Personel 5510 Sayılı Kanun Dışında 16322 Ekonomi Bakanlığı Kanununa Tabii Olduğunda Puantajda Ayrı Ayrı Gösterilsin
Personel “6322 Sayılı Kanun Ekonomi Bakanlığı Teşviği”ne ve 5510 Sayılı Kanuna tabii ise puantaj kartı ayrı detaylar olarak görülebilmesi ve ayrı alanlar ile raporlanabilmesi sağlandı.
16 UOD-96936 VM (Vacation Management)
Transactions – Vacation Transactions
İzinler Yıllara Göre Hesaplatıldığında,Önceki Yıllardaki İzin Satırlarında Bulunan Sonraki Yıllarda Kullanılan İzinler Mükerrer Oluyor.
İzinler yıllara göre hesaplatıldığında,önceki yıllardaki izin satırlarında bulunan sonraki yıllarda kullanılan izinler mükerrer oluyordu. İzin Bilgileri ekranında kayıtlı bir satır silinip kaydedildiğinde “İzin Devri Hesaplama toplu işlemi Hesaplanacak Dönem Baştan İtibaren olacak şekilde çalıştırılmalıdır.” şeklinde uyarı verilmesi sağlandı.
17 UOD-96938 HR Self Service
Self Servis-Performans Kayıtları-Onay Vereceklerim Ekranınde Yetkilendirme Yapılamıyor.
Onay vereceklerim ekranında “Ekibimin Performans Kaydı ve Diğer Performans Kayıtlarım” için yetkilendirme yapılamıyordu.Sorun düzeltildi.
18 UOD-97456 GENERAL
SGK Eksik Çalışma Nedenleri Güncellenmeli.
SGK Eksik Çalışma Nedenleri listesi güncel değildi.Aşağıdaki seçenekler listeye eklendi. -5434 SK. ek 76, GM 192 -23.Yarım çalışma ödeneği -24.Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
19 UOD-97475 HR Self Service
Hedef İçin Girilen Bazı Notlar İçin Açıklama “Zorunlu” Seçili Olmasına Rağmen,Self Servisde Açıklama Girmeden Kaydetme Yapılabiliyor.
Hedef tanımında “Açıklama” alanı “Zorunlu” olduğunda Değerlendiren Alanına açıklama girmeden satırı kaydetmeye izin veriyordu.Sorun düzeltildi.
20 UOD-97550 HR Self Service
Self Servis-Diğer Performans Kayıtlarım Ekranında Puan Verilip Kaydet Butonuna basıldığında,” Bu işlemi yapmaya yetkiniz yok.” Uyarısı Alınıyor.
Diğer Performans Kayıtlarım – “Gerçekleşen” alanında değer girilip kaydet butonu tıklandığında hata alınıyordu.Sorun giderildi.

Saygılarımızla,

Logo Yazılım