j-guar ürünü için v.2.41.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side’da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack’ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin – Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin – Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar’a giriş :

http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias’ı veya ip’si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel’den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar – İşlemler – “Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows – Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) – Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) – Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki “Path” satırına JDK ‘nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri “Status” [( http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no”] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12.

* Programa “Sorgu Zamanlama Yönetimi” özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne “Kredi Kartı Hareket Raporu” eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu “Toplam Değer Hesaplama Metodu” filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen “Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı” (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 “Sequence Numbers” özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden “Log and Config Management\Config” yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

Bu düzenlemeden sonra 2.38 öncesi versiyonlara dönüş yapılamaz.

Saygılarımızla,
Logo Yazılım
Sürüm İçeriği

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 UOD-72275 GL (General Ledger)
Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde fiş içerikleri uygun olduğu halde onaylama yapmıyor.
Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde fiş içerikleri uygun olduğu halde onaylama yapmıyordu. Sorun giderildi.
2 UOD-80768 PR (Payroll Management)
Transactions – Payroll Calculation
Devreden SGK Matrahı Ödemelere Dağıtılacak Seçili Olduğu Durumda Devredecek SGK Matrahı Prime Esas Kazançlar Üzerinden Hesaplanmalı.
Devreden SGK Matrahının Ödemelere Dağıtılması, Seçili Olduğu Durumda Devretmesi, SGK Matrahı Prime Esas Kazançlar Üzerinden Hesaplanması sağlandı.
3 UOD-80685 GL (General Ledger)
Definitions – Financial Tables
Genel muhasebe-tanımlar-mali tablolar- kar/zarar tablosu standart yüklenen şablonda madde numaralarında hata mevcut.
Genel muhasebe-tanımlar-mali tablolar- kar/zarar tablosu standart yüklenen şablonda madde numaralarında nokta (.) kullanılması durumunda üst hesap gibi görüp hataya sebep oluyordu, düzeltildi.
4 UOD-80767 PR (Payroll Management)
Definitions – Payroll Entry Defaults
Ücret Yönetimi > Tanımlar > Puantaj Öndeğeri İçerisindeki Formüllerden $P507 Formülü Toplu Puantaj Üretme İşleminde Çalışmıyor
Ücret Yönetimi > Tanımlar > Puantaj Öndeğeri İçerisindeki Formüllerden $P507 Formülü Toplu Puantaj Üretme İşleminde Çalışmıyordu.Sorun giderildi.
5 UOD-80710 GL (General Ledger)
Definitions – E-Declarations
Genel muhasebe-tanımlar-e-beyannameler-kdv 2 beyannameleri Lisanslı setler üzerinde, kdv 2 beyannameleri üzerinden oluşturulan beyannameler üzerinde incele ve dğiştir yapılmak istendiğinde lisans hatası alınıyor
Genel muhasebe-tanımlar-e-beyannameler-kdv 2 beyannameleri Lisanslı setler üzerinde, kdv 2 beyannameleri üzerinden oluşturulan beyannameler üzerinde incele ve dğiştir yapılmak istendiğinde lisans hatası alınıyordu, düzeltildi.
6 UOD-80741 SS/ST (System Settings)
Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu zamanlama yönetimi ile çalıştırılan sorgularda alınan sonuçlar, lisanslı setlerde lisans hatası verdiğinden görüntülenemiyor.
Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu Zamanlama Yönetimi ile çalıştırılan sorgularda alınan sonuçlar, lisanslı setlerde lisans hatası verdiğinden görüntülenemiyordu.Sorun giderildi.
7 UOD-80426 PC (Performance Management)
Transactions – Batch Performance Calculation
Performans Yönetimi – Performans Kaydı Üretme/Güncelleme Toplu İşleminde İşlem Tipi “Performans Kaydı Güncelleme” Seçilip ve Dönem Kodu Filtresi Verilmez İse Mevcut Olan Performans Kaydı Siliniyor
Performans Yönetimi – Performans Kaydı Üretme/Güncelleme Toplu İşleminde, İşlem Tipi “Performans Kaydı Güncelleme” Seçilip ve Dönem Kodu Filtresi Verilmez İse Mevcut Olan Performans Kaydı Siliniyordu.Sorun giderildi.
8 UOD-80263 AM (Asset Management)
Definitions – Other Assets
Satışı yapılan varlığın, satışının yapıldığı dönemde hesaplatılan amortisman tablosuna dönemsel amortismanı 0 olarak geliyor.Dolayısı ile hem amortisman hesabı hemde muhasebe fişi hatalı oluşuyor.
Satışı yapılan varlığın, satışının yapıldığı dönemde hesaplatılan amortisman tablosuna dönemsel amortismanı 0 olarak geliyordu, hata düzeltildi.
9 UOD-80649 TM (Training Management)
Reports – Trainer Definitions Report
Eğitim Yönetimi > Raporlar > Eğitim Talepleri Listesi Raporunda Eğitim Talebi * Eğitim Tanımı Kadar Kayıt listeliyor
Eğitim Yönetimi > Raporlar > Eğitim Talepleri Listesi Raporunda Eğitim Talebi * Eğitim Tanımı Kadar Raporda Kayıt Oluşturuyordu.Sorun giderildi.
10 UOD-79773 FI (Finance)
Safe Deposit Reports – Safe Deposit Extract
Finans-Kasa Raporları-kasa ekstresi raporunda, pivot rapor alınmak istendiğinde alan listesine kolon başlıkları gelmiyor.
Finans-Kasa Raporları-kasa ekstresi raporunda, pivot raporalınmak istendiğinde alan listesine kolon başlıkları gelmiyor, onun yerine 0,1,2,3,4 şeklinde numaralar geliyordu, hata düzeltildi.
11 UOD-80209 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış/Satınalma Yönetimi – Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında birim fiyat manual değiştirilip, miktar değiştirildiğinde tanımlı birim fiyatını getiriyor, manual girilen birim fiyat değişmemeli.
Satış/Satınalma Yönetimi – Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında birim fiyat manual değiştirilip, miktar değiştirildiğinde tanımlı birim fiyatını getiriyordu.Manual girilen birim fiyatın değişmemesi sağlandı.
12 UOD-80393 HR Self Service
2.38.16.0 SelfService Versiyonunda SelfService Üzerinden “Bordro Zarfı” Alınmak İstendiğinde Parserror Hatası Alınıyor
2.38.16.0 SelfService Versiyonunda SelfService Üzerinden “Bordro Zarfı” Alınmak İstendiğinde Parserror Hatası Alınıyordu.Sorun giderildi.
13 UOD-79368 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Transfer fişlerinde, transferden bir önceki transfer fişinin giriş ambar durumu plana çekilebiliyor.
Transfer fişlerinde, transferden bir önceki transfer fişinin giriş ambar durumu plana çekilebiliyordu, gerekli negatif seviye kontrollerinin yapılması sağlanarak hatanın oluşması giderildi.
14 UOD-81316 GL (General Ledger)
Definitions – E-Declarations
E-beyannamelerde, Form BA’dan oluşturulan xmller, GİB sayfasına yüklenirken hata alınıyor.
E-beyannamelerde, Form BA’dan oluşturulan xmller, GİB sayfasına yüklenirken hata alınıyordu, üründen oluşturulan xmllerde gerekli düzenlemeler yapılarak oluşan hatalar giderildi.
15 UOD-80296 FI (Finance)
Transactions – Bank Slips
Bankadan girilmiş olan alınan/verilen hizmet faturaları (carili ya da carisiz), kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde, carisiz olan faturalar kaydediliyor ancak banka fişleri oluşmuyor, carili olan faturalar ise kaydedilemiyor hata alınıyor.
Bankadan girilmiş olan Alınan/Verilen Hizmet Faturaları (carili ya da carisiz), kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde, carisiz olan faturalar kaydediliyor ancak banka fişleri oluşmuyor ve faturaya bağlantı bilgisi gelmiyordu.Carili olan faturalarda ise kaydedilemiyor hatası alınıyordu.Sorun giderildi.
16 UOD-79724 VM (Vacation Management)
Definitions – Vacation Definitions
İzin Yönetimi-İzin Tanımlarında “Bordro Durumu” Parametresi Eklenmesi İsteniyor.
İzin Yönetimi-İzin Tanımlarında,İzin Harketleri Ekranında Olduğu Gibi “Bordro Durumu” (Uygulanacak-Uygulanmayacak )Parametresinin Eklenmesi İsteniyordu.Talep gerçekleştirildi.
17 UOD-79943 EM (Employee Management)
Transactions – Leave Transactions
İşten Çıkış Hareketlerinde Kıdem İhbar Hesaplamalarında Manuel Hesaplamalara Göre (+) Kuruş Farkı Çıkıyor
İşten Çıkış Hareketlerinde, Kıdem İhbar Hesaplamalarında Manuel Hesaplamalara Göre (+) Kuruş Farkı Çıkıyordu.Sorun giderildi.
18 JVHR-155
Personel Kartları Browser Filtrelerine “İşyerine Giriş Tarihi” Filtresi Eklenmeli.
Personel Kartları Browser Filtrelerine “İşyerine Giriş Tarihi” Filtresi Eklenmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
19 UOD-80608 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Receipts
Satınalma ve satış yönetiminde irsaliye üzerinden faturala işleminde, açılan faturalarda çapraz hareket kuralları hata veriyor ve faturayı kaydetmiyor.
Satınalma ve satış yönetiminde irsaliye üzerinden faturala işleminde, açılan faturalarda çapraz hareket kuralları hata veriyor ve faturayı kaydetmiyordu, hata düzeltildi.
20 UOD-80120 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Orders
Girilen siparişlerin satırlarında hizmet var ise, sipariş satırı üzerinden bilgiler/sevkiyat durumu üzerinden ulaşılan pencerede kesilen fatura incelenemiyor.
Girilen siparişlerin satırlarında hizmet var ise, sipariş satırı üzerinden bilgiler/sevkiyat durumu üzerinden ulaşılan pencerede kesilen fatura incelenemiyordu, hata düzeltildi.
21 UOD-79878 PR (Payroll Management)
Reports – Payroll Envelope
Bordro Zarfı Filtrelerinde Form Basımı Öndeğer Olarak A4 Gelmeli.
Bordro Zarfı Filtrelerinde, Form Basımı Öndeğer Olarak A4 Gelmesi talebi gerçekleştirildi.
22 UOD-79974 GENERAL
Fatura ve fişlerde Eğer kaynak işlem muhasebe onaylı ise, bağlı kayıtları üzerinden muhasebe fişine gidildiğinde onaylı muhasebe fişini açıyor.
Fatura ve fişlerde Eğer kaynak işlem muhasebe onaylı ise, bağlı kayıtları üzerinden muhasebe fişine gidildiğinde onaylı muhasebe fişini açıyordu, düzeltme yapılarak kaynak işlemlerden taslak muhasebe fişlerine ulaşılması ve taslak muhasebelerden de onaylılara ulaşılması sağlandı.
23 UOD-79968 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Satınalma faturası ile girişi yapılan malzeme bağlantılı varlıklarda, faturada indirim uygulansa bile indirim uygulanan miktarı varlık kartı üzerinde giriş maliyetine yansıtmıyor, yerine birim fiyatını yazıyor.
Satınalma faturası ile girişi yapılan malzeme bağlantılı varlıklarda, faturada indirim uygulansa bile indirim uygulanan miktarı varlık kartı üzerinde giriş maliyetine yansıtmıyor, yerine birim fiyatını yazıyordu, hata giderildi.
24 UOD-80050 EM (Employee Management)
Reports – Personnel Promotion List
Çalışma Durumu “Yurt Dışı” olan Personeller Terfi Listesinde Listelenmiyor.
Çalışma Durumu “Yurt Dışı” olan Personeller, İlgili Dönemde Terfisi Olmasına Rağmen Terfi Listesinde Listelenmiyordu.Sorun giderildi.
25 UOD-80501 MM (Materials Management)
Cost Reports – Summary Cost Analysis
Malzeme Yönetimi – Maliyet Raporu – özet maliyet analizi raporundaki filitrelerde bulunan hareket görmeyenler listelensin seçeneği çalışmıyor.
Malzeme Yönetimi – Maliyet Raporu – özet maliyet analizi raporundaki filitrelerde bulunan hareket görmeyenler listelensin seçeneği doğru çalışmıyordu, hata düzeltildi.
26 JVHR-64
Personel Yönetimi-Personel Kartı-Çalışma Bilgileri-İzin Bilgileri Ekranı-Toplam Kullanılabilecek İzin Sayısı Değeri Veritabanına Kaydedilmeli.
Personel Yönetimi-Personel Kartı-Çalışma Bilgileri-İzin Bilgileri Ekranı-Toplam Kullanılabilecek İzin Sayısı Değerinin Veritabanına Kaydedilmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
27 UOD-79859 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Toptan satış faturalarında ya da verilen hizmet faturalarında 2 veya daha fazla satırlı, İPB li ve tevkifatlı faturalar (hizmet satırlı), şubeler cari çalışacak şekilde kesildiğinde muhsaebe fişleri yanlış oluşuyor.
Toptan satış faturalarında ya da verilen hizmet faturalarında 2 veya daha fazla satırlı, İPB li ve tevkifatlı faturalar (hizmet satırlı), şubeler cari çalışacak şekilde kesildiğinde muhsaebe fişleri yanlış oluşuyordu, hata düzeltildi.
28 UOD-79697 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Durumu taslaktan onaylıya çevrilmek istenilen satınalma faturasında BEFORE PARENT hatası oluşuyor.
Durumu taslaktan onaylıya çevrilmek istenilen satınalma faturasında BEFORE PARENT hatası oluşuyordu, hata düzeltildi.
29 UOD-78844
Satınalma sözleşmeleri üzerinden oluşturulan hakedişlerde, hakediş fişi içerisinde hakediş kaydı tabında girilen tutarların döviz seçimli olmasına ihtiyaç vardır.
Satınalma sözleşmeleri üzerinden oluşturulan hakedişlerde, hakediş fişi içerisinde hakediş kaydı tabında girilen tutarların döviz seçimli olmasına ihtiyaç vardı, belirtilen özellik eklendi.
30 UOD-81651 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Orders
Satınalma Yönetimi – Satınalma Siparişleri – Tanımlı alış fiyatında “Diğer Birimlere-Çevrilebilir” seçili olmasına rağmen sipariş satırında birim değişikliği yapıldığında fiyat değişmiyor.
Satınalma Yönetimi – Satınalma Siparişleri – Tanımlı alış fiyatında “Diğer Birimlere-Çevrilebilir” seçili olmasına rağmen sipariş satırında birim değişikliği yapıldığında fiyat değişmiyordu, düzeltildi.
31 UOD-81622 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Versiyon geçişi sonrasında “Fatura” üzerinde sağ mouse Genel-Gönder işlemiyle ulaşılan yazım ekranında “Açılış şablon ayarlarını kaydet” özelliği çalışmıyor.
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Versiyon geçişi sonrasında “Fatura” üzerinde sağ mouse Genel-Gönder işlemiyle ulaşılan yazım ekranında “Açılış şablon ayarlarını kaydet” özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.
32 UOD-81558 FI (Finance)
Definitions – AR/AP
Finans Yönetimi – Cari Hesaplar – Üzerinde risk tanımı olan ve risk toplamı oluşmuş kullanım dışı durumda olan bir cari hesap kartı kullanımda durumuna alınmak istendiğinde “Dublicate entry … U_001_ARPRISKTOTS_02″ hatası alınıyor.
Finans Yönetimi – Cari Hesaplar – Üzerinde risk tanımı olan ve risk toplamı oluşmuş kullanım dışı durumda olan bir cari hesap kartı kullanımda durumuna alınmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
33 UOD-81350 BU (Budget Management)
Transactions – Appropriation Allocations
Ödenek işlemleri aktarımlar ekranında birden fazla aktarım varsa açmak istediğinde ilk aktarım açılamıyor
Ödenek Tahsisi – Bağlı Kayıtlar – İşlemler ekranında iki tane aktarım fişi varsa, ilk sıradaki aktarıma değiştirle girilmek istendiğinde fiş browserda görünmüyordu, düzeltildi.
34 UOD-81351 FI (Finance)
AR/AP Reports – Debit/Credit Summary Report
Borç / Alacak Raporunda Cari Hesap Kodu Filtresi Çoklu Seçim ve Gruplama Yapıldığında Değer Dönmüyor.
Borç / Alacak Raporunda cari hesap kodu filtresi çoklu seçim ve gruplama yapıldığında değer getirmesi sağlandı.
35 UOD-81088 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – İçerisinde malzeme takımı olan sipariş sevkiyat üzerinden faturalanıyor. Akabinde ilgili fatura üzerinden “İade Al” deniyor. Gelen faturada malzeme takım bileşenleri silinebiliyor.
İçerisinde malzeme takımı olan sipariş sevkiyat faturalandıktan sonra üzerinden “İade Al” işlemi yapıldığında gelen faturada malzeme takım bileşenleri silinebiliyordu, sorun giderildi.
36 UOD-81352 BU (Budget Management)
Operations – Transfer Project Costs to Budget
Ödenek tahsisi hangi tarihe giriliyorsa satıra o tarihin kuru otomatik gelmiyor
Ödenek tahsislerine ilgili günün kurunun gelmesi sağlandı.
37 UOD-81345 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Sevkiyat Fişleri – Sipariş sevkiyat fişi üzerinden faturalanıyor ve akabinde tamamı iade alınıyor. Önce iade faturası ardından da satış faturası iptal ediliyor. Son olarak sadece iade faturası onaylanabiliyor.
İade işlemi gerçekleşen faturanın ve iade faturasının durumu iptal edildikten sonra, iade faturasının durumu tekrar onaylı duruma getirilebiliyordu, düzeltildi.
38 UOD-80700 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Fatura üzerinden “Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur” diyerek Gelen Havale fişi ile ilgili fatura kapatılmasına rağmen borç takip ekranında banka fişi durumu “Ödenmemiş” görünüyor.
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Fatura üzerinden “Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur” diyerek Gelen Havale fişi ile ilgili fatura kapatılmasına rağmen borç takip ekranında banka fişi durumu “Ödenmemiş” görünüyordu, düzeltildi.
39 UOD-80848 FI (Finance)
Transactions – Check&P.Note Slips
Finans Yönetimi – Çek Senet Bordroları – İptal edilen “Müşteriye İade” tipindeki çek bordrosu aşağıdaki işlem adımlarından sonra tekrar onaylı duruma alınamıyor.
İşlem bordrosu müşteri çeki [Müşteriye İade(09-01)] bordrosu iptal edilip, çek portföyden tahsil edilerek, bordro silindiğinde, iptal durumdaki müşteriye iade bordrosu onaylı durumuna getirilemiyordu, düzeltildi.
40 UOD-80850 FI (Finance)
Transactions – Check&P.Note Slips
Finans Yönetimi – Çek Senet Bordroları – Çek girişi ardından Müşteriye İade işlemi yapılarak İptal ediliyor. Son olarak Portföyden tahsil yapılıp ilgili bordro siliniyor. Tekrar portföyden tahsil işlemi yapılmak istendiğinde ilgili çek görülemiyor.
Çek girişi ardından yapılan Müşteriye İade bordrosu iptal edilip, portföyden tahsil yapılıp ilgili bordro siliniyor. Tekrar portföyden tahsil işlemi yapılmak istendiğinde ilgili çek görünmüyordu, düzeltildi.
41 UOD-80626 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
J-Guar LogoConnectHareketleri browserında e-arşiv faturaları için “İşlem” kolonunda kod açıklamaları yazmıyor.
J-Guar LogoConnectHareketleri browserında e-arşiv faturaları için “İşlem” kolonunda kod açıklamaları görünmüyordu, görünmesi sağlandı.
42 UOD-80448 PJ (Project Management)
Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Aktiviteler malzemeler browserındaki birim maliyet ilk malzemelerden sonraki malzemelerin birim maliyetlerini yanlış gösteriyor.
Proje Yönetimi – Aktiviteler malzemeler browserında birim maliyet ilk malzemelerden sonraki malzemelerin birim maliyetlerini yanlış gösteriyordu, düzeltildi.
43 UOD-80024 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Malzeme Yönetimi İçerisinden Herhangi Bir Fiş Girdiğinde Satırda Malzeme Açıklamasına Herhangi Bir Malzemenin Açıklamasını Yazıp F10 ya da Üç Noktaya Bastığımızda Malzemeyi Getirmiyor.
Malzeme fişleri içinde, malzeme açıklaması alanına açıklamanın bir kısmını yazıp F10 ya da liste butonuna basıldığında, ilgili malzemeleri listelemiyordu, listelemesi sağlandı.
44 UOD-80002
Cari Hesap Fişlerinden Girilen Alınan Serbest Meslek Makbuzlarında Brüt Ücrette Yuvarlama Problemi Var.
Cari hesap alınan serbest meslek makbuzlarında brüt ücrette yuvarlamada kuruş problemi vardı, düzeltildi.
45 UOD-79998 BU (Budget Management)
Transactions – Budgets
2.38.10.0 Set Geçişi Sonrasında Bankadan Girilen Alınan/ Verilen Hizmet Faturaları İçinden Bakıldığında 2. Döneme Ait Bütçeden de Bütçe Gerçekleşmesi Oluştuğu Görülmektedir.
2.38.10.0 set geçişi sonrasında bankadan girilen alınan /verilen hizmet faturaları içinden bakıldığında 2.döneme ait bütçe için de bütçe gerçekleşmesi oluşturuyordu, düzeltildi.
46 UOD-80003 BU (Budget Management)
Transactions – Budgets
Bütçe üzerinden Sağ Tuş ile Bütçe Satırları Ekranını Açmak İsterken Açılan Satır Hesaplama Penceresinde Formüle Göre Butonunun Yetki ile Kaldırılabilir Hale Getirilmesi İsteniyor.
Sadece Taslak Bütçeler “Formüle Göre” Hesaplanabilsin – Evet/Hayır parametresi eklendi. Parametrenin öndeğeri Hayır olarak gelmektedir. Parametre Evet olarak seçildiğinde taslak bütçeler haricinde Formüle Göre Hesaplama seçeneği görülmeyecektir.
47 UOD-79822 GL (General Ledger)
Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Muhasebe Fişleri Browserında Kaynak Banka Fiş Türü Alınan/ Verilen Hizmet Faturaları Seçildiğinde Carisiz Olanların Muhasebe Fişi Listelenmemektedir.
Muhasebe fişleri browserında, kaynak banka fiş türü alınan/ verilen hizmet faturaları seçildiğinde, cari seçilmemiş hizmet faturaları listelenmemekteydi, listelenmesi sağlandı.
48 UOD-79948 BU (Budget Management)
Bütçe Yönetimi – Oracle DB’de Bütçe Satırları Ekranı Açılışında Performans Problemi Yaşanıyor, Ekranın Açılması Yaklaşık 40-50 sn. Sürüyor.
Oracle kullanımında, bütçe satırları ekranı açılışında performans iyileştirmesi yapıldı.
49 UOD-79577 FI (Finance)
Transactions – Payment/Collection Transactions
Finans-Hareketler-Ödeme/ Tahsilat Hareketlerinde Sıralamanın Cari Hesap Ünvanına Göre de Yapılabilmesi İsteniyor.
Ödeme/ tahsilat hareketleri browserında cari hesap ünvanı alanına göre de sıralama yapılabilmesi sağlandı.
50 UOD-79568 BU (Budget Management)
Transactions – Budgets
Bütçeler/Bağlı Kayıtlar/Bütçe Satırları/Gerçekleşme Bilgileri/Ödenek Kullanım Bilgileri Excele Sürüklendiğinde Tutar Kolonu Boş Geliyor.
Bütçe satırları gerçekleşme bilgileri üzerinden açılan Ödenek Kullanım Bilgileri ekranı Excel’e sürüklendiğinde tutar kolonu boş geliyordu, düzeltildi.
51 UOD-79210 FI (Finance)
Transactions – AR/AP Slips
Finans Yönetimi – Cari Hesap Fişleri – Kredi Kartı Fişi İçerisinde Karşı Hesap Kolonundaki Lookup Butonuna Tıklandığında Yanlış Hesaba Konumlanıyor.
Kredi kartı fişi içinde, karşı hesap kolonundaki lookup butonuna tıklandığında doğru hesaba konumlanması sağlandı.
52 UOD-79212 JGuar Administrator
Admin – Kayıt Numaralama Şablonları – Banka Kredi Kartı Üzerinden Ulaşılan “Geri Ödeme Planları” İçin Kayıt Numaralama Şablonu Mevcut Değil.
Kredi kartı geri ödeme planları için kayıt numaralama şablonu eklendi.
53 UOD-77680 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Satınalma Faturaları – Alınan Hizmet Faturası – Fatura Satırlarında Hizmet Dağıtım Ay’ı Girilen Değerin Bir Eksiği Üzerinden Hesaplama Yapıyor.
Satınalma Faturaları – Alınan Hizmet Faturası – Fatura satırlarında Hizmet Dağıtım Ay’ı girilen değerin bir eksiği üzerinden hesaplama yapıyordu, düzeltildi.
54 UOD-80276 FI (Finance)
Definitions – AR/AP
E-Arşiv Uygulamasına Tabi Müşteriler İçin Cari Hesap Kartlarında, E-Arşiv Kullanıcısı Belirteci Olmalı Aynı Şekilde Öndeğer Olarak O Müşteriye Ait Gönderim Şekli Belirtilebilmeli.
E-arşiv uygulamasına tabi müşteriler için cari hesap kartlarına, e-arşiv kullanıcısı belirteci ve gönderim şekli alanları eklendi.
55 UOD-72473 GENERAL
ERP
Analiz boyutu %100 kontrolu olmaması durumunda girilen analiz boyutları ile analiz boyutu uygulanması ile gelen analiz boyutunun birbirini ezmemesi gerekir.
Fişlerde girilen analiz boyutlarının, muhasebe hesabına tanımlanmış dağıtım şabonları uygulandığında, silinmemesi sağlandı.
56 UOD-81645 FI (Finance)
Definitions – Safe Deposits
Günlük kasa fişi birden fazla satırlı borç ve alacak olan işlemlerde fişin onayı kaldırılıp fişte değişiklik yapıldığında, satırların muhasebe fişlerinden sadece borç ayağının muhasebe fişi kalıyor, alacak satırlarının muhasebe fişleri siliniyor.
Günlük kasa fişi birden fazla satırlı borç ve alacak olan işlemlerde fişin onayı kaldırılıp fişte değişiklik yapıldığında, alacak işlemlerinin muhasebe fişleri siliniyordu, düzeltildi.
57 UOD-68104 BU (Budget Management)
Personel Ücret Senaryolarının Bütçeye Yansıması İsteniyor.
Ücret senaryoları için bütçe takibi yapılması sağlandı.
58 UOD-77957 MM (Materials Management)
Definitions – Materials
Malzeme Yönetimi – Stok Seviye Kontrolleri “Gerçek Seviye Üzerinden” Seçiliyken Rezervasyonlu ve Taslak Olarak Kayıt Edilen Sipariş Kaydında Stok Seviye Kontrolü Yapmıyor.
Malzeme Yönetimi – Stok seviye kontrolleri “gerçek seviye üzerinden” seçiliyken rezervasyonlu ve taslak olarak kayıt edilen sipariş kaydında stok seviye kontrolü yapmıyordu, düzeltildi.
59 UOD-80153 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Satınalma İade Faturasında E-fatura Carisi Seçildiğinde, E-fatura İçin Tanımlanmış Numara Şablonundan Numara Almalı.
Satınalma İade faturasında E-fatura carisi seçildiğinde, E-fatura için tanımlanmış numara şablonundan numara alması sağlandı.
60 UOD-81753 AM (Asset Management)
Reports – Depreciation Tables
Diğer Varlıklarda Aynı Ay İçerisinde Birden Çok Defa İşletmeden Çıkarıldığında Amortisman Tablosunda Sadece İlk İşletmeden Çıkarma Fişinde Miktar Dikkate Alınıyor, Sonraki Çıkışları İse Varlık Değer Düşüklüğü Kolonunda Göstermiyor.
Diğer varlıklar, aynı ay içerisinde birden çok defa işletmeden çıkarıldığında, amortisman tablosunda sadece ilk işletmeden çıkarma fişindeki miktar dikkate alınıyor, sonraki çıkışları ise varlık değer düşüklüğe kolonunda göstermiyordu, düzeltildi.
61 UOD-79851 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Malzemenin seri numaralarını bu şekilde (123456, 36548,5444644,5989898) yazdırmak istiyor
Satınalma/Satış fatura ve irsaliyeleri basımında seri numaralarının yan yana basılması için, rapor filtrelerine “Seri-Lot Yazdırma Şekli” filtresi “Ardışık Olarak Basılsın” şeklinde yeni filtre eklenmiştir. Bu filtrenin çalışması için satınalma ve satış parametrelerinde genel altında “Fiş Yazdırılırken Basılacak Detay Bilgiler” parametresinde “Seri No” ya da “Lot No” seçilmiş olmalıdır.
62 UOD-81281 PC (Performance Management)
Reports – Performance Criteria List
Performans Hedef Tanımları Listesi Raporunda “Performans Hedef Tanımı Detayı” Evet Denildiğinde Hedef satırları Skala satır sayısı kadar çoklanıyor
Performans Hedef Tanımları Listesi Raporunda “Performans Hedef Tanımı Detayı” Evet Denildiğinde, Hedef Skala Adeti Kadar Raporda Hedef Oluşturuyordu.Sorun giderildi.
63 UOD-78276 LO (Purchasing Management)
Satınalma dosyası “Onaylandı” durumunda iken,Bağlı Kayıtlardan Teklif eklenebilmeli.
Satınalma dosyası “Onaylandı” durumunda iken de, bağlı kayıtlardan teklif eklenebilmesi sağlandı.
64 UOD-82082 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Sipariş Kaydında Risk Kontrolleri Sırasında Hata Alınıyor.
Sipariş kaydında risk kontrolleri sırasında hata alınıyordu, düzeltildi.
65 UOD-79963 PC (Performance Management)
Definitions – Performance Criteria
Hedef Tanımlarında ‘Alta Ekle’ seçeneği ile oluşan kayıt ana kayıtın kopyası şeklinde oluşmalı
Hedef Tanımlarında ‘Alta Ekle’ seçeneği ile oluşan kayıtın, Ana Kayıtın kopyası şeklinde oluşması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
66 UOD-79573 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Satınalma Faturaları Excel’ e Taşındığında Tür Kolonundaki Bilgi Gelmiyor.
Satınalma Faturaları Excel’ e aktarıldığında tür kolonundaki bilgi gelmiyordu, düzeltildi.
67 UOD-77126 LO (Purchasing Management)
Definitions – Services
Hizmet Kartlarında Malzeme Kartları Gibi Özel Kod Alanlarına İhtiyaç Vardır.
Hizmet kartlarına özel kod eklenmiştir.
68 UOD-78027 HR Self Service
Yetkinlik ve Hedef girilen bazı notlar için açıklama zorunlu olmalı(self + jguar)
Yetkinlik ve Hedefte Girilen Bazı Notlar İçin Açıklama Girilebilmesi Parametrik Olması Talep Ediliyordu(self + jguar).İşlem tamamlandı.
69 UOD-61621 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat Fişi Bağlı Kayıtlar’dan Ulaşılan Faturalar Ekranında Faturalar Taslak Duruma Alındıktan Sonra Silinmek İstendiğinde Her Fiş İçin “Sevkiyat Fişi Bağlantısı Var…” ve “…Bağlı İrsaliyeler de Silinecektir” Mesajı Vermesin.
Sevkiyat fişleri bağlı kayıtlar üzerinden faturalar browserına ulaşıp, tümünü seçip sil işlemi yapıldığında, her fatura için silme onayı sormayıp, bir defa sorması sağlandı.
70 UOD-79585 FI (Finance)
Definitions – AR/AP
Finans – Mutabakat Mektubu Standart Değişkenleri Arasına “Cari Hesap Son Bakiyesi” Alanı Eklenmeli.
Cari hesap mutabakat mektubu tasarımı standart değişkenlerine cari hesap son bakiye alanı eklendi.
71 UOD-78377 PJ (Project Management)
Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Projeler – Proje Kartı İçerisindeki Aktivite Browserında En Üst Aktivitede Durum Değişikliği Yapıldığında Bağlı Aktivitelerin Durumu Değişmiyor.
Proje kartı içerisindeki aktivite browserında en üst aktivitede durum değişikliği yapıldığında bağlı aktivitelerin durumu değişmiyordu, düzeltildi.
72 UOD-81749 AM (Asset Management)
Reports – Depreciation Tables
İşletmeden Çıkışı Olan Diğer Varlıklar İçin Amortisman Tutarı Yanlış Hesaplanıyor.
Diğer varlik işletmeden çıktığında toplam maliyeti düşüyor ama birikmiş amortisman tutari eksilmiyor, bunun sonucu olarak da varliğin net defter değerini sıfır gibi gösteriyor ve kalan 1 tane varligin her aydaki amortisman tutarını hesaplamiyordu, düzeltildi.
73 UOD-79323 GL (General Ledger)
Definitions – E-Declarations
E-beyannamelerde, beyanname oluştur denildikten sonra, oluşan beyannameye incele denildiğinde ekranın yarısında görüntüleniyor.
E-beyannamelerde, beyanname oluştur denildikten sonra, oluşan beyannameye incele denildiğinde ekranın yarısında görüntüleniyordu, düzeltildi.
74 UOD-80341 MM (Materials Management)
Transactions – Cost Distribution Slips
Maliyet dağıtım fişlerinde, fiş açıldığında öndeğer olarak gelen muhasebe fiş türü bu alandan silinemiyor.
Maliyet dağıtım fişlerinde, fiş açıldığında öndeğer olarak gelen muhasebe fiş türü bu alandan silinemiyordu, hata düzeltildi.
75 UOD-78079 PR (Payroll Management)
Hesap Şablonu Tanımında “Devreden SGK Günü” Parametresi Öndeğer Olarak “Kullanılsın” Gelmeli.Öndeğer olarak Kullanılmasın olarak geldiğinde hatalı hesaplamalara neden oluyor.
Hesap Şablonu Tanımında “Devreden SGK Günü” Parametresinin Öndeğer Olarak “Kullanılsın” Gelmesi talep ediliyordu.Çünkü Öndeğer olarak Kullanılmasın olarak geldiğinde hatalı hesaplamalara neden oluyordu.Sorun giderildi.
76 UOD-80376 GENERAL
Rapor tasarımları içeri alınıp rapor kayıt edilmeye çalışıldığında “java.lang.NullPointerException” hatası veriyor, tasarımlar içeri alınamıyor.
Rapor tasarımları içeri alınıp rapor kayıt edilmeye çalışıldığında,”java.lang.NullPointerException” hatası veriyor, tasarımlar içeri alınamıyordu.Sorun giderildi.
77 UOD-76913 PC (Performance Management)
Transactions – Batch Performance Calculation
Performans Yönetimi \ Performans Kaydı Üretme/Güncelleme işleminde Performans Satırlarına Gelen Grup ve Değerlendirici Ağırlıkları Parametrik Olarak Belirlenebilmeli.
Performans Yönetimi \ Performans Kaydı Üretme/Güncelleme işleminde Performans Satırlarına Gelen Grup ve Değerlendirici Ağırlıklarının Parametrik Olarak Belirlenebilmesi Talep Ediliyordu.İşlem Tamamlandı.
78 UOD-75101 PR (Payroll Management)
Transactions – Point Cards Browser
Ücret Yönetimi > Hareketler > Puantajlarda Yer Alan Net Ücret İle Aynı Puantajın Hesaplar Ekranındaki Net Ücret Arasında Kuruş Farkı Bulunmaktadır
Ücret Yönetimi > Hareketler > Puantajda Yer Alan Net Ücret İle Aynı Puantajın Hesaplar Ekranındaki Net Ücret Arasında Kuruş Farkı Oluyordu.Sorun giderildi.
79 JVHR-70
Yöneticinin Değişmesi Durumunda Yöneticinin Performans Değerlendiricisine Otomatik Atanması Parametrik Olmalı.
Yöneticinin Değişmesi Durumunda, Yöneticinin Performans Değerlendiricisine Otomatik Atanması İşleminin Parametrik Olması Talep Ediliyordu.Talep gerçekleştirildi.
80 UOD-75066 HR Self Service
SelfServis-Ekip İşlemlerim-Tüm Kayıtlar- Tüm Performans Kayıtları Ekranına Gelindiğinde Değerlendirme Yapılabilmeli.
SelfServis-Ekip İşlemlerim-Tüm Kayıtlar- Tüm Performans Kayıtları Ekranına Gelindiğinde Değerlendirme Yapılabilmasi İsteniyordu.İşlem gerçekleştirildi.
81 UOD-78750 PR (Payroll Management)
Transactions – Montly Premium and Service Documents
Ücret Yönetimi > Hareketler > Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İçin “Durum Değiştir” Denildiğinde Alt Alta Aynı Seçenek Geliyor
Ücret Yönetimi > Hareketler > Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İçin “Durum Değiştir” Denildiğinde Alt Alta Aynı Seçenek Geliyordu.Sorun giderildi.
82 UOD-78716 PR (Payroll Management)
Transactions – Point Cards Browser
Ücret Yönetimi > Hareketler > Puantajlar Listesinde Listelenen “Kayıt Sayısı” Sıfır(0) Geliyor
Ücret Yönetimi > Hareketler > Puantajlar Listesinde Listelenen “Kayıt Sayısı” Sıfır(0) Geliyordu.Sorun giderildi.
83 JVHR-62
Personel Kartı Ana Bilgiler Tabında “İşyerine Giriş Tarihi” Eklenmeli
Personel Kartı Ana Bilgiler Tabında “İşyerine Giriş Tarihi” Eklenmesi İsteniyordu.İşlem gerçekleştirildi.
84 JVHR-157
Personel Yönetimi > Personel Kartları > Çalışma Bilgileri > İzin Bilgileri Üzerinde “Kullanılan” İzinler Elle Değiştirilememeli
Personel Yönetimi > Personel Kartları > Çalışma Bilgileri > İzin Bilgileri Üzerinde “Kullanılan” İzinlerin Elle Değiştirilememesi ve Kullanılan İzin Kolonu İçin Gelen Değerin Yalnızca İzin Hareketlerinden Gelmesi İstenyordu.İşelm tamamlandı.
85 UOD-78785 PR (Payroll Management)
Transactions – Point Cards Browser
Dövizli Ücret Alan Personellerde Puantaj Kartı Üzerindeki F9 Menüsündeki “Döviz Bilgilerinde” Hata Alınıyor
Dövizli Ücret Alan Personellerde, Puantaj Kartı Üzerindeki F9 Menüsündeki “Döviz Bilgilerinde” Hata Alınıyordu.Sorun giderildi.
86 UOD-73943 PR (Payroll Management)
Transactions – Data Import From Excel
Ücret Yönetimi > Excel’den Puantaja Veri Aktarımı Şubat Ayı İçin Gerçekleştirildiğinde Saat Net Ücretli Personelin Net Ücretini Yanlış Hesaplıyor.
Ücret Yönetimi > Excel’den Puantaja Veri Aktarımı Şubat Ayı İçin Gerçekleştirildiğinde, Saat Net Ücretli Personelin Net Ücretini Yanlış Hesaplıyordu.Sorun giderildi.
87 UOD-78191 VM (Vacation Management)
Reports – Vacation Transaction
İzin Yönetimi > Raporlar > İzin Durumu Raporundaki Devreden, Önceki Yıllarda Kullanılan İzin Gün Sayıları Değişkeni Rapora Sıfır(0) Değer Getiriyor.
Personelin Çalışma Bilgileri > İzin Bilgilerinde Devreden, Önceki Yıllarda Kullanılan İzin Gün Sayıları olduğu halde İzin Durum Raporuna değer gelmiyordu.Sorun giderildi.
88 UOD-73654 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Siparişe kampanya uygulama işlemi ile ilgili performans iyileştirmesi(leri) yapılmalıdır.
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Siparişe kampanya uygulama işlemi ile ilgili performans iyileştirmesi(leri) yapılması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
89 UOD-77686 MM (Materials Management)
Definitions – Materials
Malzeme Yönetimi – Malzemeler – Malzeme browser’ında “Tür” bazında “Kayıt Sayısı” bilgisi isteniyor.
Malzeme Yönetimi – Malzemeler – Malzeme browser’ında “Tür” bazında “Kayıt Sayısı” bilgisi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
90 UOD-78359 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Satış faturası içerisinde sağ tuş (F9 menü) ile gelen menüde “KDV Düzenleme” seçeneği pasif görünüyor, kullanılamıyor.
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Satış faturası içerisinde sağ tuş (F9 menü) ile gelen menüde “KDV Düzenleme” seçeneği pasif görünüyor, kullanılamıyordu.Sorun giderildi.
91 UOD-78201 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Malzeme Yönetimi – Malzeme Fişleri browser’ında “Transfer Fişi” içerisindeki satırların tamamı Gerçekleşti ise durumu “Tamamlandı”, tamamı Gerçekleşmedi ise “Tamamlanıyor” şeklinde bilgi listeleyecek bir kolona ihtiyaç var.
Malzeme Yönetimi – Malzeme Fişleri browser’ında “Transfer Fişi” içerisindeki satırların tamamı Gerçekleşti ise durumu “Tamamlandı”, tamamı Gerçekleşmedi ise “Tamamlanıyor” şeklinde bilgi listeleyecek bir kolona ihtiyaç vardı.İşlem tamamlandı.
92 UOD-77234 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi içinde “Sipariş Hareketi Aktar” filtreleri arasındaki “Malzeme Kodu” filtresi kaldırılmalıdır.
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat Fişi içinde “Sipariş Hareketi Aktar” filtreleri arasındaki “Malzeme Kodu” filtresinin kaldırılması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
93 JVHR-60
Kanuni Değişiklik Kaydı Silinemiyor.
Kanuni Değişiklik Kaydı Silinemiyordu.Sorun giderildi.
94 UOD-79639 HR Self Service
SelfServis Üzerinden Şifre İstenildiğinde Adres Bulunamadı Hatası Alınıyor Ancak Şifre Mail İle Geliyor Ve Gelen Şifre İle Giriş Yapılamıyor
SelfServis Üzerinden Şifre İstenildiğinde Adres Bulunamadı Hatası Alınıyor, Ancak Şifre Mail İle Geliyor Ve Gelen Şifre İle Giriş Yapılamıyordu.Sorun giderildi.
95 UOD-79469 PR (Payroll Management)
Reports – Seniority / Notification Load
Ücret Yönetimi / Raporlar / Kıdem-İhbar Yükü Raporu Alınrken “Aynı özellikte kayıt mevcut.” Hatası Veriyor.
Ücret Yönetimi / Raporlar / Kıdem-İhbar Yükü Raporu Alınrken “Aynı özellikte kayıt mevcut.” Hatası Alınıyordu.Sorun giderildi.
96 UOD-79307 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Vade farkı faturalarında sağ tuş ile açılan menüye borç takip raporu eklenmelidir.
Vade farkı faturalarında, sağ tuş ile açılan menüye borç takip raporu eklenmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
97 UOD-75065 HR Self Service
Performans Yönetimi /İşlemler/Performans Kaydı Üretme-Güncelleme ekranında Filtreler Bölümünde “Adete Göre” filtresi verildiğinde satırlardan birinde “Yöneticisi” gelsin.
Performans Yönetimi /İşlemler/Performans Kaydı Üretme-Güncelleme ekranında Filtreler Bölümünde “Adete Göre” filtresi verildiğinde satırlardan birinde “Yöneticisi” gelmesi talep ediliyordu.Talep gerçekleştirildi.
98 JVHR-65
Atama Listesi Raporunda Atama Başlangıç Tarihi Filtresi Verilebilmeli.
Atama Listesi Raporunda Atama Başlangıç Tarihi Filtresi Verilebilmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
99 UOD-73217 PR (Payroll Management)
Reports – Realization totals
Tahakkuk Toplamları Raporunda O Ay İşe Giren Bayan ve Erkek Çalışan Sayısını Ayrı Ayrı Gösterebilmek İçin Rapor Tasarımında Bir Alan Tanımlanmalıdır.
Tahaakkuk Toplamları Raporunda O Ay İşe Giren Bayan ve Erkek Çalışan Sayısını Ayrı Ayrı Gösterebilmek İçin Rapor Tasarımında Bir Alan Tanımlanması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
100 UOD-73361 PR (Payroll Management)
Reports – Realization totals
Tahakkuk Toplamları Raporunda”Yabancı Çalışan Sayısı”,”SGK işçi kesintileri (SGKYabancıÇalışan)” ve “SGK işveren kesintileri (SGK YabancıÇalışan)” Alanlarının Eklenmesi İsteniyor.
Tahakkuk Toplamları Raporunda “Emekli Çalışan” ile ilgili tanımlanan değişkenlerin Yabancı Çalışan için de tanımlanması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
101 JVHR-66
Organizasyon Şeması-Pozisyonlar(Görsel) Ekranı Sağ Klik-Ayarlar-Aktar Dedildiğinde “Eksik veya hatalı veri girişi yapılmıştır.” Hatası Veriyor.
Organizasyon Şeması-Pozisyonlar(Görsel) Ekranı Sağ Klik-Ayarlar-Aktar Dedildiğinde “Eksik veya hatalı veri girişi yapılmıştır.” Hatası Veriyordu.Sorun giderildi.
102 UOD-79448 PR (Payroll Management)
Reports – Realization totals
Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamaları Raporunda ve Muhasebe Kodlarında Formül Alanlarında OHT tutarı Emekli Sandığı Memur ve Emekli sandığı Çalışan İçin Ayrı Formülize Edilmeli.
Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamaları Raporunda ve Muhasebe Kodlarında Formül Alanlarında OHT tutarı Emekli Sandığı Memur ve Emekli sandığı Çalışan İçin Ayrı Formülize Edilmesi İsteniyordu.İşlem tamamlandı.
103 UOD-80631 FI (Finance)
Definitions – AR/AP
Cari Hesap Kartı Silindiğinde Kart Üzerinden Tanımlanan Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımı Silinmiyor.
Cari hesap kartı silindiğinde, kart üzerinden tanımlanmış olan muhasebe bağlantı kodunun GLCONNCODES tablosundan silinmesi sağlandı.
104 UOD-79424 TM (Training Management)
Transactions – Training Requests
Eğitim Yönetimi > Eğitim Kaydı Üzerinden E-posta Gönderilemiyor.
Eğitim Yönetimi > Eğitim Kaydı Üzerinden E-posta Gönderilemiyordu.Sorun giderildi.
105 UOD-79405 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Orders
Kullanıcı için öndeğer olarak tanımlanan yetki kodu ‘Sipariş’ kaydında da öndeğer olarak gelmelidir.
Kullanıcı için öndeğer olarak tanımlanan yetki kodunun ‘Sipariş’ kaydında da öndeğer olarak gelmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
106 UOD-80038 FI (Finance)
Bank Reports – Bank Account Extract
Banka Hesap Ekstresi Raporuna Veri Alanı Seç İle Eklenen Alan Devreden Satırına da Değer Getiriyor.
Banka hesap ekstresine veri alanı seç ile eklenen alanlar, sayfa başındaki devreden satırına da değer getiriyordu, devreden satırına değer getirmemesi sağlandı.
107 UOD-75406 AP (Application Management)
Definitions – Applications
Eleman Seçme ve Yerleştirme > Tanımlar > Başvurular Üzerinden Sağ Klik İle “İşe Al” İşlemi Yapıldığında Kişinin Personel Kartlarına Sicil Kartının Eklenip Eklenmediğine Dair Bir Uyarı Mesajı Alınabilmeli.
Eleman Seçme ve Yerleştirme > Tanımlar > Başvurular Üzerinden Sağ Klik İle “İşe Al” İşlemi Yapıldığında Kişinin Personel Kartlarına Sicil Kartının Eklenip Eklenmediğine Dair Bir Uyarı Mesajı Alınabilmesi İsteniyordu.İşlem tamamlandı.
108 UOD-81772 PR (Payroll Management)
Transactions – Period Info
Ücret Yönetimi-Puantajlar-Sağ Klik-Döviz Bilgileri Ekranındaki “Döviz Kuru” Güncellenmiyor.
Ücret Yönetimi-Puantajlar-Sağ Klik-Döviz Bilgileri Ekranındaki “Döviz Kuru” Güncellenmiyordu.Sorun giderildi.
109 UOD-79690 FI (Finance)
Definitions – Guarantees
İncele İle Girilen Teminat Kayıdında Uzatma Tarihi ve Uzatma Açıklaması Alanlarına Girilmiş Veriler Görünmüyor.
İncele ile teminat kaydına girildiğinde, uzatma tarihi ve uzatma açıklamasına girilmiş bilgiler görünmüyordu, görünmesi sağlandı.
110 UOD-79877 PR (Payroll Management)
Transactions – Payroll Lines
SGK Günü Sıfır Olan Aylarda Ödenen SGK ya Dahil Ek Ödeme Tutarı Üzerinden Prim Hesaplanmalı ve Bildirgede Listelenmeli.
SGK Günü Sıfır Olan Aylarda, Ödenen SGK ya Dahil Ek Ödeme Tutarı Üzerinden Prim Hesaplanmalı ve Bildirgede Listelenmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
111 UOD-80023 EM (Employee Management)
Definitions – Employee Cards
Fark Puantajı Ekle İşleminde “Durum Failed” Uyarısı Veriyor.
Personel Kartı-İlişkili Kayıtlar-Puantajlar-Sağ Klik-Fark Pauntajı Ekle İşleminde “Durum Failed” Uyarı Veriyor ve Bu Uyarıya “Tamam” Denildikten Sonra İşlem Başlatılıyordu.Sorun giderildi.
112 UOD-80395 GL (General Ledger)
Account Status – Periodic Trial Balance
Genel Muhasebe-İki tarih arası mizan raporunda Proje kodu seçilince organizasyonel birim filtresini dikkate almadan yanlış değerler getiriyor.
Genel Muhasebe-İki tarih arası mizan raporunda Proje kodu seçilince organizasyonel birim filtresini dikkate almadan sonuç getiriyordu. Sorun giderildi.
113 JVHR-219
Personel Yönetimi–Personel Listesi Raporunda, Veriye Bağlı Rapor Değişkeni İle “Personel Ücret” ve “Hakların Başlangıç Tarihi” Değişkenleri Eklendiğinde ,Raporda Alanlar Boş Geliyor.
Personel Yönetimi–Personel Listesi Raporunda, Veriye Bağlı Rapor Değişkeni İle “Personel Ücret” ve “Hakların Başlangıç Tarihi” Değişkenleri Eklendiğinde ,Raporda Alanlar Boş Geliyordu.Sorun giderildi.
114 UOD-79637 PR (Payroll Management)
Transactions – Payroll Lines
Ay Ortasında İşe Giren Personeller İçin Kıst Maaş Hatalı Hesaplanıyor.
Ay Ortasında İşe Giren Personeller İçin Kıst Maaş Hatalı Hesaplanıyordu.Sorun giderildi.
115 JVHR-164
Personel Kartları İçerisinden “Doğum Tarihi” ve “TC Kimlik Numaraları” Alanlarının Yerleri Değiştirilmeli
Personel Kartları İçerisinden “Doğum Tarihi” ve “TC Kimlik Numaraları” Alanlarının Yerlerinin Değiştirilmesi talep ediliyordu.Talep gerçekleştirldi.
116 JVHR-71
Personel Bilgileri Güncellmeme ekranına “Hakların başlangıç tarihi ve Sözleşme Bitiş Tarihi ” girilebilsin.
Personel Bilgileri Güncellmeme ekranına “Hakların Başlangıç Tarihi ve Sözleşme Bitiş Tarihi ” girilebilmesi isteniyordu.İşlem gerçekleştirildi.
117 JVHR-63
Personel Yönetimi-Personel Kartı-F9 Menüsü-Çalışma Bilgileri-İzin Bilgileri Ekranı Açıldığında Yapılan Hesaplama Parametrik Olmalı.Hesaplama işlemi otomatik olarak değil, bir buton ile yapılmalı.
Personel Yönetimi-Personel Kartı-F9 Menüsü-Çalışma Bilgileri-İzin Bilgileri Ekranı Açıldığında Yapılan Hesaplama Parametrik Olması,Hesaplama İşleminin otomatik olarak değil, bir buton ile yapılması isteniyordu.İşlem gerçekleştirldi.
118 UOD-81320 JGuar Administrator
Tiger J-guar aktarım işlemine fişler aktarılmasına rağmen banka hareketlerini ARPTRANS tablosuna yazmıyor.
Tiger J-guar aktarım işleminde fişler aktarılmasına rağmen banka hareketlerini ARPTRANS tablosuna yazmıyordu. Sorun giderildi.
119 UOD-78489 GL (General Ledger)
Definitions – Main Chart of Accounts
Yeni Muhasebe Hesabı Eklerken, Eklenen Hesabın Bağlı Olduğu Üst Hesaptaki Kontrol Parametreleri İle Aynı Şekilde Eklenmesi İsteniyor.
Bir hesaba alt hesap eklerken, üst hesapta belirlenmiş olan borç/alacak kontrolleri, dağıtım kontrolü, tutar kontrolü ve diğer kısmındaki seçimlerin alt hesaba parametrik olarak yansıması sağlanmıştır. Bu işlem için, Sistem Ayarları – Öndeğer ve Parametreler – Genel – Öndeğer ve Parametreler – Genel Muhasebe – Öndeğerler – Üst Hesaptaki Kontrol Parametreleri Aktarımı parametresi Evet olarak seçilmelidir.
120 UOD-79850 MM (Materials Management)
Cost Reports – Inventory Report
Malzeme Yönetimi – Maliyet Raporları – Envanter Raporu – Listeleme şekli ambar olduğunda, son envanter tarihi son hareket tarihinden bir gün önce verilmesine rağmen envanter miktarını sıfır getiriyor.
Malzeme Yönetimi – Maliyet Raporları – Envanter Raporu – Listeleme şekli ambar olduğunda, son envanter tarihi son hareket tarihinden bir gün önce verilmesine rağmen envanter miktarını sıfır getiriyordu. Sorun giderildi.
121 UOD-79199 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Borç Takip Raporunda tahsilat olmasa dahi vade farkının hesaplanacağı bir filtreye ve alana ihtiyaç vardır.
Borç Takip Raporunda tahsilat olmasa dahi vade farkının hesaplanacağı bir filtreye ve alana ihtiyaç vardı. Satış Vade Farkı faturalarından açılan işlemler menüsündeki “Vade Farkı” seçeneği eklenerek hesaplama işleminin yapılabilmesi sağlandı.
122 UOD-34698 TM (Training Management)
Aynı eğitimci için aynı zaman aralığında ikinci bir eğitim açılabiliyor, uyarı verilmeli.
Aynı eğitimci için aynı zaman aralığında ikinci bir eğitim açılabiliyordu. Uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
123 UOD-80329 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış faturalarında birden fazla satır girilerek analiz detaylarında Tüm Satırlara Uygula denildikten sonra satırların herhangi birinde analiz detaylarında değişiklik yapılırsa sadece ilgili satırın analiz boyutlarını değiştirmelidir.
Satış faturalarında birden fazla satır girilerek analiz detaylarında Tüm Satırlara Uygula denildikten sonra satırların herhangi birinde analiz detaylarında değişiklik yapılırsa sadece ilgili satırın analiz boyutlarının değiştirilmesi sağlandı.
124 UOD-80039 FI (Finance)
Finans-Cari Hesap Raporları-Cari Hesap Risk Durumu Raporunda Veriye bağlı değişken eklenmek istendiğinde, alan listesi boş geliyor.
Finans-Cari Hesap Raporları-Cari Hesap Risk Durumu Raporunda Veriye bağlı değişken eklenmek istendiğinde, alan listesi boş geliyordu. Sorun giderildi.
125 UOD-80306 PR (Payroll Management)
Transactions – Payroll Lines
Puantaj Kartlarında Detay Alanlarda, Personel Kartlarında Tanımlanan Sayısal Alanlar Listeleniyor.
Puantaj Kartlarında Detay Alanlarda, Personel Kartlarında Tanımlanan Sayısal Alanlar Listeleniyordu.Sorun giderildi.
126 UOD-82249 PR (Payroll Management)
Transactions – Payroll Lines
Ay Gün Sayısı 30 Olmayan Aylarda,Ücretsiz İzni Olan Personellerde Gün Sayısı Hatalı Geliyor.
Ay Gün Sayısı 30 Olmayan Aylarda,Ücretsiz İzni Olan Personellerde Gün Sayısı Hatalı Geliyordu.Sorun giderildi.
127 UOD-81529 VM (Vacation Management)
Transactions – Vacation Transfer Calculation
İzni Devri Hesaplama İşleminde Filtreye Göre Personelin Hakediş Tarihleri Değişiyor.
İzni Devri Hesaplama İşleminde, Filtreye Göre Personelin Hakediş Tarihleri Değişiyordu.Sorun giderildi.
128 UOD-75053 PC (Performance Management)
Performans Yönetimi-Tanımlar-Performans Hedeflerinde Hedef Tipi “Tarihsel Hedef” seçildiğinde hedeflenen tarih girilebilmeli.
Performans Yönetimi-Tanımlar-Performans Hedeflerinde Hedef Tipi “Tarihsel Hedef” seçildiğinde hedeflenen tarih girilebilmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
129 UOD-75411 VM (Vacation Management)
Transactions – Vacation Transactions
İzin Durum Değişikliği Aşamasında Gerçekleşen Tarih Girişi Yapılabilmesi İsteniyor
İzin Durum Değişikliği Aşamasında Gerçekleşen Tarih Girişi Yapılabilmesi İsteniyordu.İşlem tamamlandı.
130 UOD-79583 FI (Finance)
Definitions – AR/AP
Finans – Mutabakat mektubu tasarımındaki “Cari Hesap Bakiyesi” alanı “Tarih Aralığı” filtresinde verilmiş olan bakiyeyi getirmiyor.
Finans – Mutabakat mektubu tasarımındaki “Cari Hesap Bakiyesi” alanı “Tarih Aralığı” filtresinde verilmiş olan bakiyeyi getirmiyordu.Sorun giderildi.
131 UOD-79621 HR Self Service
SelfServis-Performans Kartı Üzerinde Bulunan Alanlar Default Boş Gelsin.
SelfServis-Performans Kartı Üzerinde Bulunan Alanların Default Boş Gelmesi talep ediliyordu.İşlem tamamlandı.
132 UOD-79569 BU (Budget Management)
Definitions – Calculation and Control Criteria
Hesaplama Kontrol Kriterleri ekranında mouse ile aşağıya doğru indiğinde tüm HKK’lar bititğinde yeniden başlıyor ve çiftliyor.
Hesaplama Kontrol Kriterleri ekranında mouse ile aşağıya doğru indiğinde tüm HKK’lar bititğinde yeniden başlıyor ve çiftliyordu.Sorun giderildi.
133 UOD-79574 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Orders
Satınalma Siparişleri Excel’e sürüklendiğinde ÖDEME TİPİ kolonlarındaki bilgi gelmiyor.
Satınalma Siparişleri Excel’e sürüklendiğinde ÖDEME TİPİ kolonlarındaki bilgi gelmiyordu.Sorun giderildi.
134 UOD-79563 BU (Budget Management)
Transactions – Budgets
Bütçe özeti excele sürüklenirken dönem bilgilerininde gelmesine ihtiyaç vardır. Tarihbilgisi olmadan kopyalanmaktadır.
Bütçe özeti excele sürüklenirken dönem bilgilerininde gelmesine ihtiyaç vardı çünkü tarih bilgisi olmadan kopyalanmaktaydı.İşlem tamamlandı.
135 UOD-79377 GL (General Ledger)
Genel muhasebe – Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde, Amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişleri onaylanmıyor.
Genel muhasebe – Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde, Amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişleri onaylanmıyordu.Sorun giderildi.
136 UOD-79298 PR (Payroll Management)
Transactions – Payroll Lines
Puantaj Kartı Kayıt yaparken ” UPDATE AFTER Parent noktasında false döndü “
Puantaj Kartı Kayıt yaparken ” UPDATE AFTER Parent noktasında false dönüyordu.Sorun giderildi.
137 UOD-79566 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi içindeki Tarih kolonları “Teslim Tarihi” ve “Sipariş Tarihi” olarak adlandırılmalı.
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi içindeki Tarih Kolonlarının “Teslim Tarihi” ve “Sipariş Tarihi” olarak adlandırılması isteniyordu.Talep gerçekleştirildi.
138 UOD-61636 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Taslak sevkiyat fişi üzerinden direkt olarak “Sevkiyata Başla” işlemi yapılabilmelidir.
Sevkiyat Fişleri – Taslak sevkiyat fişi üzerinden direkt olarak “Sevkiyata Başla” işlemi yapılabilmesi isteniyordu.İşlem gerçekleştirildi.
139 UOD-75064 PC (Career Management)
Definitions – Role Definitions
Kariyer Yönetimi-Tanımlar-Rol Tanımlarından Hedef Veya Hedef Grubu Girilebilmeli.
Kariyer Yönetimi-Tanımlar-Rol Tanımlarından Hedef Veya Hedef Grubu Girilebilmesi isteniyordu.İşlem gerçekleştirildi.
140 UOD-75050 PC (Performance Management)
Definitions – Target Groups
Performans Yönetimi-Tanımlar-Hedef Grubu ile Dönemler İlişkilendirilebilmeli.
Performans Yönetimi-Hedef Grubu ile Dönemlerin İlişkilendirilebilmesi İsteniyordu.İşlem gerçekleştirildi.
141 JVHR-83
Personel Yönetimi>İşten Çıkış Bildirgeleri> İşten Çıkış Hareketleri Listesi Raporunda “İşlem Tamamlandı” Statüsündeki Kayıtları Listelenmiyor
Personel Yönetimi>İşten Çıkış Bildirgeleri> İşten Çıkış Hareketleri Listesi Raporunda “İşlem Tamamlandı” Statüsündeki Kayıtları Listelenmiyordu.Sorun giderildi.
142 UOD-80049 EM (Employee Management)
Definitions – Employee Cards
Kamu personellerinde Kıdem Yılı Hesaplaması Memuryet Başlangıç Tarihi Baz Alınarak Hesaplanmalı.
Kamu Personellerinde Kıdem Yılı Hesaplamas,ı Memuryet Başlangıç Tarihi Baz Alınarak Hesaplanması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
143 UOD-79069 VM (Vacation Management)
Transactions – Generate Time Planning Record
İki Yılı Kapsayan İzinlerde, İzinler Yılllara Göre Düşmeli.
İki Yılı Kapsayan İzinlerde, İzinlerin Yılllara Göre Düşmesi İsteniyordu.İşlem tamamlandı.
144 UOD-75580 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Sipariş kaydetme işlemi ile ilgili performans iyileştirmesi(leri) yapılmalıdır.
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Sipariş Kaydetme İşlemi ile ilgili performans iyileştirmesi(leri) yapılması isteniyordu.İşlem tamamlandı.
145 UOD-71456 FI (Finance)
Definitions – Risk Definitions
Finans Yönetimi – Risk Tanımları – Çarpan ve çek/senet risk tanımlarının eksiklerinin giderilmesi.
Finans Yönetimi – Risk Tanımları – Çarpan ve Çek/Senet Risk Tanımlarının Eksiklerinin Giderilmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
146 UOD-77075 LO (Sales Management)
Satış Yönetimi-Satış fiyatları tanımlanırken kullanıcı üzerinde “alt düzey”, “orta düzey” ve “üst düzey yetkili” için iskonto oranı tanımlanabilmelidir.
Satış Yönetimi-Satış Fiyatları tanımlanırken kullanıcı üzerinde “alt düzey”, “orta düzey” ve “üst düzey yetkili” için iskonto oranı tanımlanabilmesi gerekiyordu.Gerekli düzenleme yapıldı.
147 UOD-77888 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi satırlarında klavyedeki ok tuşları ile yukarı aşağı işlemi yaparken check işareti olmayan satırlar için cursor’ın nerede olduğu anlaşılamıyor.
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi satırlarında klavyedeki ok tuşları ile yukarı aşağı işlemi yaparken check işareti olmayan satırlar için cursor’ın nerede olduğu anlaşılamıyordu.Sorun giderildi.
148 UOD-79969 LO (Sales Management)
Materials and Services Reports – AR/AP / Sales Distribution
Satış Yönetimi-Malzeme Hizmet raporları-Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporunda performans iyileştirmesi yapılmalıdır.
Satış Yönetimi-Malzeme Hizmet raporları-Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporunda performans iyileştirmesi yapıldı.
149 UOD-80059 FI (Finance)
Payment / Collection Reports – Detailed Collection List
Finans yönetimi – Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda satış elemanı filtresi kullanıldığında sadece alacaklı carileri listeliyor.
Finans yönetimi – Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda satış elemanı filtresi kullanıldığında sadece alacaklı cariler listeleniyordu. Sorun giderildi.
150 UOD-77887 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi üzerinde “Toplu İşaretleme” işlemi için shortcut gerekmekte.
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi üzerinde “Toplu İşaretleme” işlemi için shortcut gerekiyordu.İşlem tamamandı.
151 UOD-77687 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Sipariş fişi içerisinde “Tür” bazında “Kayıt Sayısı” bilgisi isteniyor.
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Sipariş Fişi içerisinde “Tür” bazında “Kayıt Sayısı” bilgisi isteniyorsu.İşlem tamamlandı.
152 UOD-75084 HR Self Service
SelfServisde Değerlendirme Ekranına Değerlendirilen Personel de Açıklama Girebilmeli.
SelfServisde Değerlendirme Ekranına, Değerlendirilen Personelin de Açıklama Girebilmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı.
153 UOD-79241 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Malzeme transfer ve çıkış fişlerinde seri no seçildikten sonra seri no alanı edit edilebiliyor ve olmayan seri numarası ile işlem yapılabiliyor.
Malzeme transfer ve çıkış fişlerinde serili takip edilen bir malzeme için seri no seçildikten sonra seri no alanı edit edilebiliyor ve olmayan seri numarası ile işlem yapılabiliyordu. Sorun giderildi.
154 UOD-81961 MM (Materials Management)
Transactions – Costing
Transfer fişlerde, birim maliyet, maliyet dağıtım fişi oluşturulup, maliyetlendirme yapıldığı halde güncellenmiyor.
Transfer Fişlerde, Birim Maliyet, Maliyet Dağıtım Fişi oluşturulup, Maliyetlendirme yapıldığı halde güncellenmiyordu.Soun giderildi.
155 UOD-79358 SS/ST (System Settings)
Sistem ayarları/işlemler/onaylama işlemi yapılırken manuel org. birim kodu girilmek isteniyor.
Sistem Ayarları/İşlemler/Onaylama işlemi yapılırken manuel Org. Birim Kodu girilmek isteniyordu.İşlem tamamlandı.
156 UOD-79297 FI (Finance)
Transactions – Check&P.Note Slips
Finans – Çek/Senet Bordroları – Portföye Bankadan karşılıksız iade alınan çeki müşteriye iade işleminde muhasebe hesap kodları hatalı oluşuyor.
Finans – Çek/Senet Bordroları – Portföye Bankadan Karşılıksızİ ade Alınan Çeki Müşteriye İade İşleminde Muhasebe Hesap Kodları Hatalı Oluşuyordu.Sorun giderildi.
157 UOD-78550 FI (Finance)
Payment / Collection Reports – Debt Aging Report
Yaşlandırma Raporunun Geçmişe Dönük Olarak Alınabilmesi İsteniyor.
Borç Yaşlandırma Raporunun geçmişe dönük olarak alınabilmesi sağlandı.
158 UOD-78549 GL (General Ledger)
Definitions – G/L Connection Codes
Cari Hesap Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımlarındaki Kur Farkı Hesapları Tanımında Döviz Türü Filtresi Kullanılabilmeli.
Kur farkı muhasebe bağlantı kodlarına, farklı döviz türlerine göre ayrı muhasebe hesabının gelmesi amacı ile döviz türü alanı eklendi.
159 UOD-79264 MM (Materials Management)
Transactions – Material Slips
Stok yeri takibi yapılan malzemeler hareket ettirilirken açılan Seri Transfer hareketleri ekranında hareket ettirilecek malzeme seçildiğinde eğer malzeme daha önceden hareket ettirilmiş ise “Giriş Yeri Kodu“ alanı dolu olarak geliyor. Boş olarak gelmeli.
Stok yeri takibi yapılan malzemeler hareket ettirilirken açılan Seri Transfer hareketleri ekranında hareket ettirilecek malzeme seçildiğinde eğer malzeme daha önceden hareket ettirilmiş ise “Giriş Yeri Kodu“ alanı dolu olarak geliyordu. Boş olarak gelmesi sağlandı.
160 UOD-80354 FI (Finance)
Transactions – Bank Slips
Oracle’ da Banka Fişi Eklendiğinde BANKTRANS Tablosundaki FISCALYEAR Alanı Yanlış Değer Alıyor.
Oracle’ da fiş eklendiğinde, fiş satırlarında bulunan FISCALYEAR alanı doğru değer almıyordu, düzeltildi.
161 UOD-77380 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi üzerinden ulaşılan “Sipariş Faturalama Bilgileri” ekranına faturanın durumu bilgisi eklenmelidir.
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi üzerinden ulaşılan “Sipariş Faturalama Bilgileri” ekranında faturanın durum bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
162 UOD-80447 PJ (Project Management)
Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Aktiviteler – Aktivite içerisinden alınan Ayrıntılı Planlanan ve Gerçekleşen Maliyet raporundan hata veriyor rapor alınamıyor.
Proje Yönetimi – Aktiviteler – Aktivite içerisinden alınan Ayrıntılı Planlanan ve Gerçekleşen Maliyet raporunda hata alınıyordu. Sorun giderildi.
163 UOD-77976 FI (Finance)
Finans – Aylık Cari Ba ve Bs listesinin, rapor formatındabasımına ihtiyaç vardır.
Finans – Aylık Cari Ba ve Bs listesinin, rapor formatında alınabilmesi sağlandı.
164 UOD-80103 FI (Finance)
Transactions – Safe Deposit Transactions
Finans Kasa işlemleri- kasadan girilen alınan hizmet faturasının muhasebe fişinde satır kaynak belge detayında ‘Belge Türü’ Diğer olarak gelmelidir.
Finans Kasa işlemleri- kasadan girilen alınan hizmet faturasının muhasebe fişinde satır kaynak belge detayında ‘Belge Türü’ Diğer olarak gelmesi isteniyordu. Düzenleme yapıldı.
165 UOD-79716 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi- sipariş,irsaliye ve faturalarında “Otomatik sevkiyat ataması yapılacak işlemler” parametresi aktifken caride öndeğer sevkiyat adresi yoksa, adres satırı boş gelmelidir.
Satış Yönetimi- sipariş,irsaliye ve faturalarında “Otomatik sevkiyat ataması yapılacak işlemler” parametresi aktifken caride öndeğer sevkiyat adresi yoksa, adres satırının boş gelmesi sağlandı.
166 UOD-79211 FI (Finance)
Transactions – AR/AP Slips
Finans Yönetimi – Cari Hesap Fişleri – Kredi kartı fişi içerisinde karşı hesap kolonundaki lookup butonuna tıklandığında KRD (Genel Kredi) hesapları da listeleniyor.
Finans Yönetimi – Cari Hesap Fişleri – Kredi kartı fişi içerisinde karşı hesap kolonundaki lookup butonuna tıklandığında KRD (Genel Kredi) hesapları da listeleniyordu. Sorun giderildi.
167 UOD-79875 LO (Sales Management)
Fatura oluşturma sonrasında karma koli satırları ve satır/fiş toplamları tutarlığı parametrik olarak tekrar kontrol edilmelidir.
Fatura oluşturma sonrasında karma koli satırları ve satır/fiş toplamlarının tutarlığı parametrik olarak tekrar kontrol edilebilmesi isteniyordu. Satış Parametreleri/ fatura altına Malzeme Takımı Bileşen Uygunluk Kontrolü parametresi eklenerek kontrol yapılabilmesi sağlandı.
168 UOD-80540 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış/Satınalma Faturaları – Fatura satırlarında birim fiyat üzerinden ulaşılan Tanımlı fiyatlar penceresinde son satınalma ve satış fiyatlarında gelen değerde kuruş hanesi görünmüyor.
Satış/Satınalma Faturaları – Fatura satırlarında birim fiyat üzerinden ulaşılan Tanımlı fiyatlar penceresinde son satınalma ve satış fiyatlarında gelen değerde kuruş hanesi görünmüyordu. Sorun giderildi.
169 UOD-72904 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Varlık satış/satınalma ve hizmet faturalarnda stopaj tutarı girilebilmesi isteniyor.
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Varlık satış/satınalma ve hizmet faturalarnda stopaj tutarı girilebilmesi isteniyordu. Gerekli geliştirme yapıldı.
170 UOD-80208 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Satış/Satınalma Öndeğer ve Parametrelerinde Analiz Boyutlarına Dağıtılacak Tutar KDV dahil seçildiği halde sipariş ve faturada kaydete basıldığında kdv hariç tutarı alarak yanlış hesaplama yapıyor.
Satış/Satınalma Öndeğer ve Parametrelerinde Analiz Boyutlarına Dağıtılacak Tutar KDV dahil seçildiği halde sipariş ve faturada kaydete basıldığında kdv hariç tutarı alarak hesaplama yapılıyordu. Sorun giderildi.
171 UOD-77960 AM (Asset Management)
Varlık kartlarında tevkifat uygulansın ve tevkifat oranı alanlarının eklenmesi isteniyor.
Varlık kartlarında tevkifat uygulansın ve tevkifat oranı alanlarının eklenmesi isteniyordu. Düzenleme yapıldı.
172 UOD-79818 MM (Materials Management)
Cost Reports – Detail Cost Analysis
Malzemeler-Maliyet Raporları-Ayrıntılı Maliyet analizi Raporunda Veriye bağlı değişken eklenmek istendiğinde,alan listesi boş geliyor
Malzemeler-Maliyet Raporları-Ayrıntılı Maliyet analizi Raporunda Veriye bağlı değişken eklenmek istendiğinde alan listesi boş geliyordu. Sorun giderildi.
173 UOD-79827 MM (Materials Management)
Summary Reports – Material warehouse status report
Malzemeler-Durum Raporları-Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporunda Veriye bağlı değişken eklenmek istendiğinde,alan listesi boş geliyor.
Malzemeler-Durum Raporları-Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporunda Veriye bağlı değişken eklenmek istendiğinde alan listesi boş geliyordu. Sorun giderildi.
174 UOD-68103 BU (Budget Management)
Bütçe Yönetimi – Kredi Planlanan Ödemelerinin bütçeye yansıması isteniyor.
Bütçe Yönetimi – Kredi Planlanan Ödemelerinin bütçeye yansıması isteniyordu. Geliştirme yapıldı.
175 UOD-79981 GENERAL
ERP
U_001_01_ORDDLVTRNS tablosuna PARENTTRANSREF alanına indeks eklenmesi istenmektedir.
U_001_01_ORDDLVTRNS tablosuna PARENTTRANSREF alanına indeks eklenebilmesi isteniyordu. Geliştirme yapıldı.
176 UOD-75586 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Satış faturaları browser’ında faturanın “Durumunu Değiştir” işleminde performans artışı sağlanmalıdır.
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Satış faturaları browser’ında faturanın “Durumunu Değiştir” işleminde performans artışı için gerekli düzenlemeler yapıldı.
177 UOD-82142 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – EFatura/EArşiv tipi “Özel Matrah” seçili toptan satış faturasında KDV tutarı sıfır olan satıra “KDV Muafiyet Kodu” seçilmek istendiğinde “Bu formu görmek için gerekli lisansınız yok! mesajı alınıyor.”
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – EFatura/EArşiv tipi “Özel Matrah” seçili toptan satış faturasında KDV tutarı sıfır olan satıra “KDV Muafiyet Kodu” seçilmek istendiğinde “Bu formu görmek için gerekli lisansınız yok!” mesajı alınıyordu. Sorun giderildi.
178 UOD-75587 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Satış faturasına “Değiştir” ya da “İncele” ile girip vazgeç dedikten sonra yeni bir kayıt ekleme işlemi çok uzun sürüyor.
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Satış faturasına “Değiştir” ya da “İncele” ile girip vazgeç dedikten sonra yeni bir kayıt ekleme işlemi çok uzun sürüyordu. Performans artışı sağlandı.
179 UOD-80916 FI (Finance)
Safe Deposit Reports – Safe Deposit Extract
Finans Yönetimi – Kasalar – Kasa ekstresi alınırken bir günlük alınıyorsa, o güne ait kayıt yok ve “Devreden Bakiyeler” filtresi “Basılsın” şeklinde rapor alınırsa devreden tutar alanı iki katı listeleniyor.
Finans Yönetimi – Kasalar – Kasa ekstresi alınırken bir günlük alınıyorsa, o güne ait kayıt yok ve “Devreden Bakiyeler” filtresi “Basılsın” şeklinde rapor alınırsa devreden tutar alanı iki katı listeleniyordu. Sorun giderildi.
180 UOD-75588 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Sipariş fişine “Değiştir” ya da “İncele” ile girip vazgeç dedikten sonra yeni bir kayıt ekleme işlemi çok uzun sürüyor.
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Sipariş fişine “Değiştir” ya da “İncele” ile girip vazgeç dedikten sonra yeni bir kayıt ekleme işlemi çok uzun sürüyordu. Performans artışı sağlandı.
181 UOD-79754 FI (Finance)
Definitions – Safe Deposits
Finans Yönetimi – Kasalar – Kasa kartı üzerinden ulaşılan muhasebe bağlantı kodları browser’ında “Ambar No” alanı olmamalı.
Finans Yönetimi – Kasalar – Kasa kartı üzerinden ulaşılan muhasebe bağlantı kodları browser’ında “Ambar No” alanı kaldırıldı.
182 UOD-81349 FI (Finance)
Transactions – Bank Slips
Banka fişinde girilen satır org.birim, muhasebe fişine taşınmıyor
Banka fişinde girilen satır org.birim, muhasebe fişine taşınmıyordu. Sorun giderildi.
183 UOD-80913 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – “Sipariş Hareketi Aktar” işleminde “Satış Elemanı Kodu” filtresi hatalı çalışıyor.
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – “Sipariş Hareketi Aktar” işleminde “Satış Elemanı Kodu” filtresi hatalı çalışıyordu. Düzenleme yapıldı.
184 UOD-80597 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
ÖTV Tevkifatlı e-fatura/e-arşiv fatura gönderimi için geliştirme yapılmalıdır.
ÖTV Tevkifatlı e-fatura/e-arşiv fatura gönderimi için düzenleme yapılmıştır.

1. Evrensel Kod tanımlarına “4171: Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı” kodu eklenmiştir.

2. Malzeme Yönetimi/Tanımlar/Ek Vergi Tanımları browserından açılan ek vergi kartında “Evrensel Kod: 4171: Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı” seçilmiş ise, “İstisna Oranı” alanı zorunlu hale getirilmiştir. İstisna oranı girilmeden ek vergi kartı kaydedilmek istendiğinde kullanıcıya “4171: Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı evrensel kodu için İstisna Oranı girilmesi zorunludur.” şeklinde uyarı verilmeli ve istisna oranı girmeden formu kaydetmesine izin verilmeyecektir.

185 JVHR-159
Personel Kartı İçerisinde Yetki kodundan Bağımsız İşyerleri Görülebilmeli ve Seçilebilmeli.
Personel Kartı İçerisinde, Yetki kodundan Bağımsız İşyerlerinin Görülebilmesi ve Seçilebilmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
186 UOD-80546 LO (Sales Management)
Transactions – Sales Invoices
Faturada Girilen Raporlama Dövizi Kuru İndirim Oranını Değiştiriyor.
Faturada girilen raporlama dövizi kuru indirim oranında kuruşsal farklılığa sebep oluyordu, düzeltildi.
187 UOD-79756 LO (Sales Management)
Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat Fişleri Browser’ında “Scroll” Çubuğunun Boşluğuna Tıklandığında Program “Page Down” Mantığında Hareket Etmiyor.
Sevkiyat Fişleri Browser’ında sağ “Scroll” çubuğunun boşluğuna tıklandığında page down şeklinde çalışması sağlandı.
188 UOD-79680
Self serviste alt hedef eklendiğinde öndeğer olarak en sonuncu kodun bir fazlası gelsin, çalışanın kod vermesine gerek kalmasın
Self Serviste Alt Hedef Eklendiğinde, Öndeğer Olarak En Sonuncu Kodun Bir Fazlasının Gelmesi Ve Böylece Çalışanın Kod Vermesine Gerek Kalmaması Talep Ediliyordu.Talep Gerçekleştirildi.
189 UOD-79681 HR Self Service
Self serviste alt hedef eklendiğinde bunun bağlı olduğu üst hedefler tanım içerisinde görülebilmeli.
Self Serviste Alt Hedef Eklendiğinde,Bu Alt Hedefin Bağlı Olduğu Üst Hedeflerin Tanım İçerisinde Görülebilmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
190 UOD-80944 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Hizmet Kartı Üzerinden Muhasebe Bağlantı Kodunda Birden Fazla Hesaba Dağıtılarak Tanımlama Yaptığında Muhasebe Hesap Kodları Gelmemektedir.
Hizmet kartı üzerinden muhasebe bağlantı kodunda birden fazla hesaba dağıtılarak tanımlama yaptığında muhasebe hesap kodları gelmiyordu, düzeltildi.
191 UOD-78078 PR (Payroll Management)
Reports – Payroll Envelope
Bordro Zarfı Form Tasarımına “Bordro Yılı” Alanı Eklenmeli.
Bordro Zarfı Form Tasarımına “Bordro Yılı” Alanı Eklenmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
192 UOD-79679 HR Self Service
Self serviste hedef tanımı eklenip özel checki atıldığında öndeğer olarak login olan kişinin bölüm ve birim tanımı gelmeli
Self Serviste Hedef Tanımı Eklenip Özel Checki Atıldığında,Öndeğer Olarak Login Olan Kişinin Bölüm ve Birim Tanımının Gelmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
193 UOD-79671 HR Self Service
Self serviste yetkinlik skalasında her satırın açıklama değeri “detay” butonunda değil, satırlarda görülebilmeli
Self Serviste Yetkinlik Skalasında, Her Satırın Açıklama Değerinin “Detay” Butonunda Değil, Satırlarda Görülebilmesi İsteniyordu. İşlem Tamamlandı.
194 UOD-80122 LO (Purchasing Management)
Transactions – Purchase Invoices
Hedef Tahsis Yeri Bilgisinin Miktar Bazında Olması İsteniyor.
Varlık satınalma faturası içinde bulunan işletmeye alma bilgileri ekranında çoklu satır girişi ve miktar değişikliği ile birden fazla yere tahsis işlemi yapılması sağlanmıştır.
195 UOD-79676 PC (Performance Management)
Definitions – Performance Criteria
Performans hedef tanımlarında hedef tiplerindeki “kontrol” un ismi “sözel” olarak değiştirilmeli
Performans Hedef Tanımlarında,” Kontrol” Hedef Tipi İsminin “Sözel” Olarak Değiştirilmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
196 UOD-79379 HR Self Service
SelfServis’ den Kota Tanımlanmış Bir Borç Talebi Girilmek İstendiğinde Hata Alınıyor ve Talep Kaydedilemiyor.
Self Servisden Kota Tanımlanmış Bir Borç Talebi Girilmek İstendiğinde Hata Alınıyor ve Talep Kaydedilemiyordu.Sorun Giderildi.
197 UOD-79678 HR Self Service
Self serviste hedef tanımları içerisindeki bölüm, birim alanlarından seçim yapılırken sadece “tanım” kolonu görülmeli, kaydedildiğinde birim/bölüm tanımı görülebilmeli
Self Serviste Hedef Tanımları İçerisindeki Bölüm/Birim Alanlarından Seçim Yapıldığında ve Kaydedildiğinde Sadece “Tanım” Kolonunun Görülmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
198 JVHR-89
Personel Yönetimi > Raporlar > Personel Listesi Raporunda Personellerin Son Mezuniyet Bilgilerinin Dışında Önceki Mezuniyet Bilgileri de Rapora Gelmeli
Personel Yönetimi > Raporlar > Personel Listesi Raporunda, Personellerin Son Mezuniyet Bilgileri Yanında Önceki Mezuniyet Bilgilerinin de Rapora Gelmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
199 UOD-79677 PC (Performance Management)
Definitions – Target Groups
Performans hedef tanımlarına “hedef türü” alanı eklenmeli, tür tanımlarından tanımlanabilir olmalı
Performans Hedef Tanımlarına “Hedef Türü” Alanı Eklenmesi ve Tür Tanımlarından Tanımlanabilir Olması İsteniyordu.İŞlem Tamamlandı.
200 UOD-75288 LO (Purchasing Management)
E-fatura ve İrsaliye Eşleştirmesi
E-faturaların irsaliyeler ile eşleştirilmesi sağlanmıştır.

Gelen e-Faturaların, irsaliye ile eşleştirilip eşleştirilmeyeceğinin belirtilmesi için Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel/Öndeğer ve Paramatreler/Satınalma Yönetimi/Parametreler altına “e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi” parametresi eklenmiştir. Parametrenin default değeri “Yapılacak” olarak atanmıştır.

Log kayıtlarının incelenebilmesi için “e-Fatura İrsaliye Eşleme Sonuçları” ekranı Satınalma Yönetimi/Hareketler seçeneği altına eklenmiştir.

201 UOD-78679 PR (Payroll Management)
Reports – Payroll Envelope
Pozisyon kodu ve açıklaması alanları bordro zarfı standart değişkenleri listesine eklenmeli.
Pozisyon Kodu ve Açıklaması Alanlarının, Bordro Zarfı Standart Değişkenleri Listesine Eklenmesi İsteniyordu.İşlem Tamamlandı.
202 UOD-80598 MM (Materials Management)
Definitions – Materials
Malzeme Kartına Tevkifat Kodu Eklenmelidir.
Malzeme kartlarına tevkifat kodu eklenmiştir. Malzeme kartında seçilen kod, E-Fatura tipindeki faturalarda tevkifat uygulanması durumunda öndeğer olarak gelmektedir.
203 UOD-82421 HR Self Service
IK Self Servis – Self servis hedef tanımları browserında listelenen kayıtlardaki Bölüm / Birim kontrolü yapılmıyor.
IK Self Servis – Hedef Tanımları Browserında Listelenen Kayıtlarda Bölüm / Birim Kontrolü Yapılamıyordu.İşlem Tamamlandı.