23 Mayıs 2014 tarihi itibari ile J-Guar ürünü için 2.31.8.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp://download.logo.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

ftp://download.logo.com.tr/Java/JGuar_Versions/

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1. Genel Uyarılar

1.1. jGuar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side’da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack’ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin – Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin – Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. jGuar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar’a giriş :

http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias’ı veya ip’si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel’den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar – İşlemler – “Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows – Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) – Gelişmiş Sistem Ayarları (Advanced System Settings) – Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki “Path” satırına JDK ‘nın kurulu olduğu katalogdaki bin alt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. v.2.22.4.6 versiyonu ile birlikte jguar IK kullanan firmalarımızın dikkatine..!

Versiyon değişimi yapılmadan önce link’te belirtilen klasördeki script (UOD-38467.sql) çalıştırılmalıdır. Konuyla ilgili bilgilendirme aşağıda detaylandırılmıştır.

ftp://download.logo.com.tr/Java/jguar/JGuar_Versions/v.2.22.4.6/

NOT: SCRIPT SÜRÜM GEÇİŞİ ÖNCESİ UYGULANMALIDIR.

SCRIPT UYGULANDIKTAN SONRA TABLO GÜNCELLEME YAPILMALIDIR.

İŞLEMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE BACKUP ALINMALIDIR!

Süreç Tanımları Sonrası Uygulanan Script

1. Daha önce sistem ayarları ve süreç modülü altında bulunan Eğitim Türleri, Rol Türleri, Nitelik Türleri kayıtlarını

insan kaynakları modüllerine ait sistem ayarları tablolarına taşır.

Not: Eğitim Türü, Rol Türü ve Nitelik Türü kayıtları açılmamışsa gerekli değildir.

2. Daha önce açılmış olan Nitelik Tanımı kayıtlarını insan kaynakları modüllerine ait tablolara taşır.

Not: Nitelik Tanımı yapılmamış sistemlerde gerekli değildir.

3. Daha önce açılmış olan Nitelik Tanımı kayıtlarının detaylarını insan kaynakları modüllerine ait tablolara taşır.

Not: Nitelik Tanımı yapılmamış sistemlerde gerekli değildir.

4. Organizasyon Şeması Pozisyon Kayıtları üzerindeki Roller ilişkilerini insan kaynakları modüllerine ait tablolara taşır.

Not: Organizasyon Şemasındaki Pozisyonlarda Rol seçimi yapılmamış sistemlerde gerekli değildir.

5. Kaynak Havuzu kayıtlarını insan kaynakları modüllerine ait tablolara taşır.

Not: Kaynak Havuzu kaydı oluşturulmamış sistemlerde gerekli değildir.

6. Daha önce açılmış olan Nitelik Tanımı kayıtlarının detaylarındaki Eğitim kaydı detaylarını insan kaynakları modüllerine ait tablolara taşır.

Not: Nitelik Tanımı yapılmamış olan sistemlerde gerekli değildir.

7. Mevcut Eğitim Tanımı kayıtlarının Eğitim Türü bilgisini günceller.

Not: Daha önce Eğitim Modülü altında Eğitim Tanımı oluşturulmamış sistemlerde gerekli değildir.

8. Sistem Ayarları ve Süreç Yönetimi altında tanımlanmış olan Rol Tanımı kayıtlarının İnsan Kaynakları modüllerine ait tablolara taşınmasını sağlar.

Not: Daha önce Rol Tanımı kaydı oluşturulmamış sistemlerde gerekli değildir.

9. Mevcut Rol Tanımı kayıtlarının Rol Türü bilgisini günceller.

Not: Daha Önce Kariyer Yönetimi altında Rol Tanımı oluşturulmamış sistemlerde gerekli değildir.

10. Organizason Şeması Pozisyonlar kayıtlarındaki ilişki Roller bilgilerini yeni kayıtlara göre günceller.

Not: Organizasyon Şeması Pozisyonlar üzerinde Rol Tanımı bulunmayan sistemlerde gerekli değildir.

11. Aktarım yapılan kayıtların sequence sıra numarası rakamlarını günceller.

1.11. ServerConfig.xml,ConsoleConfig.xml,Oraconfig.xml,EncryptionConfig.xml,CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri “Status” [(http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no”] ekranından yapılmaktadır.

Sürüm İçeriği

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 UOD-56717 MM (Materials Management)
alt alt Operations – Costing (Batch)
Malzeme Yönetimi – Maliyetlendirme – Ambar malzeme toplamlamları negatife düşmemesine rağmen, maliyetlendirme işlemini yapmıyor.
Malzeme yönetimi parametrelerinde “Taslak fiş kaydında stok seviye kontrolleri = Yapılacak” seçili ise, “COST” işleminde bu hata alınıyordu, düzeltildi.
2 UOD-56666 LO (Purchasing Management)
alt alt Materials and Services Reports – Purchase totals
Satınalma Yönetimi-Malzeme ve Hizmet Raporları-Toplam Satınalma Rakamları Raporunda Alınan Hizmet Faturası ile girilen malzemelerin miktarları ve tutarları sıfır geliyor
Toplam Satınalma Rakamları Raporunda “Alınan Hizmet Faturası” ile girilen malzemelerin miktarları ve tutarları sıfır geliyordu, düzeltildi.
3 UOD-56485 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişine aktarılan sipariş, önce kendi üzerinden sonra da sevkiyat fişi üzerinden faturalanabiliyor.
Sevkiyat fişine aktarılan sipariş, önce kendi üzerinden sonra da sevkiyat fişi üzerinden faturalanabiliyordu, düzeltildi.
4 UOD-56459 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices Vat Report
Fatura Raporları – “Satış Faturaları KDV Dökümü” raporunda, rapor sonundaki KDV toplamı sıralaması hatalı.
“Satış Faturaları KDV Dökümü” raporunda, rapor sonundaki KDV toplamı sıralaması hatalıydı, düzeltildi.
5 UOD-56318 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchase Proposals
Satınalma dosyasına aynı malzeme farklı birim, farklı fiyattan kaydedilememektedir.
Satınalma dosyasına aynı malzeme farklı birim, farklı fiyattan kaydedilememekteydi, düzeltildi.
6 UOD-56298 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi / Bağlı kayıtlar üzerinden “Faturalar” denilerek ulaşılan ekranda “Toplu Gönder” ile tüm faturalar yazıcıya gönderiliyor. Sadece ilgili sevkiyat fişine ait olan faturalar yazıcıya gönderilebilmelidir.
Sevkiyat fişi / Bağlı kayıtlar üzerinden “Faturalar” denilerek ulaşılan ekranda “Toplu Gönder” ile tüm faturalar yazıcıya gönderiliyor. Sadece ilgili sevkiyat fişine ait olan faturaların yazıcıya gönderilebilmesi sağlanmıştır.
7 UOD-56248 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Pos Invoices
Satış Yönetimi – Perakende Satış noktası Faturası – Ödeme planı kredi kartı olduğunda fatura kayıt edilirken program kilitleniyor.
Perakende satış noktası faturası’nda ödeme planı kredi kartı olduğunda fatura kayıt edilirken program kilitleniyordu, düzeltildi.
8 UOD-56143 MM (Materials Management)
alt alt Cost Reports – Inventory Report
Malzeme Yönetimi – Envanter Raporu – Ambar filtresi işlevsiz.
Ambar filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
9 UOD-56117 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Pos Invoices
Satış Yönetimi – Perakende Satış Noktası Faturası – Ekle ile açılan formda, Cari kart için yeni butonu tıklandığında kod,ünvan adres alanları kayboluyor.
“Perakende Satış Noktası Faturası” ekranında “Ekle” ile açılan formda, Cari kart için yeni butonu tıklandığında kod,ünvan ve adres alanları kayboluyordu, düzeltildi.
10 UOD-55944 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Sipariş fişinde “Otomatik Kampanya” uygulanması durumunda ORDERTRANS tablosundaki DISTPROM alanı hatalı oluşuyor.
Sipariş fişinde “Otomatik Kampanya” uygulanması durumunda ORDERTRANS tablosundaki DISTPROM alanı hatalı oluşuyordu, düzeltildi.
11 UOD-55937 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Lot takibi yapılan malzemelerde, ilk faturanın kesildiği tarihten geriye dönük fatura kesilemiyor
Lot takibi yapılan malzemelerde, ilk faturanın kesildiği tarihten geriye dönük fatura kesilemiyordu, düzeltildi.
12 UOD-55923 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Payroll Calculation
Delphi ile Java arasında cocuk yardımı olarak tanımlanan ve Net üzerinden uygulanan bir sosyal yardımın brüt’leri puantaj’da farklı hesaplanıyor.
Çocuk Yardımı hesaplamasındaki hata giderildi.
13 UOD-55920 JGuar Administrator
alt alt User Groups
Yetki kodlarından, banka hesaplarında ekleme, silme, değiştirme ve kopyalama yetkileri olmadığında, kullanıcılar çek senet bordrosu ekleyememektedir.
Yetki kodlarından, banka hesaplarında ekleme, silme, değiştirme ve kopyalama yetkileri olmadığında, kullanıcılar çek senet bordrosu ekleyememekteydi, düzeltildi.
14 UOD-55854 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices Vat Report
Fatura Raporları – “Satış Faturaları KDV Dökümü” veriyi hatalı şekilde listeliyor.
“Satış Faturaları KDV Dökümü” raporunda fatura satırları birbirine karışıyordu, düzeltildi.
15 UOD-55852 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Tek Sipariş fişi 2 farklı sevkiyat fişinde de “Tamamlanmış” duruma getirildikten sonra son tamamlanmış sevkiyat fişi geri alınamıyor.
Tek Sipariş fişi 2 farklı sevkiyat fişinde de “Tamamlanmış” duruma getirildikten sonra son tamamlanmış sevkiyat fişi geri alınamıyordu, düzeltildi.
16 UOD-55851 FI (Finance)
alt alt Operations – Bank Exchange Rate Difference Calculation
Finans Yönetimi – Banka Kur Farkı hesaplama işlemi geçmiş dönem kur farkı hesaplamalarını dikkate almıyor.Bu yüzden hatalı kur farkı hesaplıyor.
Banka Kur Farkı hesaplama işlemi geçmiş dönem kur farkı hesaplamalarını dikkate almıyor ve hatalı kur farkı hesaplıyordu, düzeltildi.
17 UOD-55850 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişine aktarılan sipariş, önce kendi üzerinden sonra da sevkiyat fişi üzerinden faturalanabiliyor.
Sevkiyat fişine aktarılan sipariş, önce kendi üzerinden sonra da sevkiyat fişi üzerinden faturalanabiliyordu, düzeltildi.
18 UOD-55845 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişinde “Sevk Miktarı” 0 (sıfır) olan satırlar da kaydedilebiliyor.
Sevkiyat fişinde “Sevk Miktarı” 0 (sıfır) olan satırların kaydedilememesi sağlanmıştır.
19 UOD-55844 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sipariş fişi aktar filtrelerinde sadece “Rota Kodu” verilerek sipariş aktarımı yapılamıyor, “Seçimler içinden aktarılacak sipariş hareketi bulunamadı” mesajı alınıyor.
Sipariş fişi aktar filtrelerinde sadece “Rota Kodu” verilerek sipariş aktarımı yapılamıyor, “Seçimler içinden aktarılacak sipariş hareketi bulunamadı” mesajı alınıyordu. Sadece “Rota Kodu” verilerek sipariş aktarılabilmesi sağlanmıştır.
20 UOD-55842 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişine incele ile girildiğinde S_NETLOCKS tablosuna siparişler için LOCK atıyor.
Sevkiyat fişine incele ile girildiğinde S_NETLOCKS tablosuna siparişler için LOCK atıyordu. İncele ile girilen kayıtlar için LOCK atmaması sağlandı.
21 UOD-55841 MM (Materials Management)
alt alt Definitions – Materials
Malzeme Yönetimi – Malzemeler – Malzeme takımı üzerinden sipariş hareketleri browser’ına ulaşıldığında hareketi olmasına rağmen listelemiyor.
Malzeme takımı üzerinden sipariş hareketleri browser’ına ulaşıldığında hareketi olmasına rağmen listelemiyordu, düzeltildi.
22 UOD-55813 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İki puantaj dönemine denk gelen izin kayıtlarının puantaja aktarılmasında günler doğru olarak aktarılamıyor.
İki puantaj dönemine denk gelen izin kayıtlarının puantaja aktarılmasında günler doğru olarak aktarılamıyordu, düzeltildi.
23 UOD-55789 FI (Finance)
alt alt Definitions – Bank Accounts
Finans – Banka Hesap Tanımları – Veri Tabanında 120 karakter olmasına rağmen ara yüzde “Hesap Adı” alanına 50 karakterden fazla girilemiyor.
Veri Tabanında 120 karakter olmasına rağmen ara yüzde “Hesap Adı” alanına 50 karakterden fazla girilemiyordu, düzeltildi.
24 UOD-55704 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – Main Chart of Accounts
Genel Muhasebe – Ana Hesap Planı – Açıklama alanına 50 karakterden fazla karakter girilemiyor. Veri tabanında alan boyutu 120 olarak görünüyor.
Ana hesap kartı “Açıklama” alanına 50 karakterden fazla karakter girilemiyor. Fakat veri tabanında alan boyutu 120 olarak görünüyordu, düzeltildi.
25 UOD-55615 FT (Import)
alt alt Transactions – Import Operation Slips
İthalat Yönetimi – İthalat dosyasındaki İşlem Para Birimi Tutarı ile Satınalma Faturası Toplamı Birbirini Tutmuyor. Kuruş Farkı Var.
İthalat dosyasındaki İşlem Para Birimi tutarı ile Satınalma Faturası toplamı birbirini tutmuyordu. “Kuruş Farkı” sorunu oluşuyordu, düzeltildi.
26 UOD-55477 EM (Employee Management)
alt alt Reports – Personnel Promotion List
Personel Terfi Listesi raporunda Terfi Durumu: Terfi Etmiş Olanlar seçildiğinde yeni derece / kademe / kıdem yılı değişkenlerine eski derece / kademe/ kıdem yılının bilgileri ile aynı geliyor.
Personel Terfi Listesi raporunda Terfi Durumu: Terfi Etmiş Olanlar seçildiğinde yeni derece / kademe / kıdem yılı değişkenlerine eski derece / kademe/ kıdem yılının bilgileri ile aynı gelmesi hatası düzeltildi.
27 UOD-55472 EM (Employee Management)
alt alt Reports – Personnel Promotion List
Personel Terfi Listesi raporundaki “Terfi Durumu” filtresinden çoklu seçim yapılabilmeli.
Personel Terfi Listesi raporundaki “Terfi Durumu” filtresinden çoklu seçim filtresi eklendi.
28 UOD-55423 JGuar Administrator
alt alt User Groups
Malzeme üst gruplarında seç yetkisi olmamasına rağmen, fatura içerisinde malzeme kodu elle girilerek seçilebilmektedir.
Malzeme üst gruplarında seç yetkisi olmamasına rağmen, fatura içerisinde malzeme kodu elle girilerek seçilebilmekteydi, düzeltildi.
29 UOD-55322 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi içerisinde fişin alt tarafındaki “Toplam” ve “Sevkiyat Adres Sayısı” alanlarındaki değerler satırlardaki dahil check’i olup olmamasına bakmıyor.
Sevkiyat fişi içerisinde fişin alt tarafındaki “Toplam” ve “Sevkiyat Adres Sayısı” alanlarındaki değerler satırlardaki dahil check’i olup olmamasına bakmıyordu. Dahil check’i olan satırlar üzerinden “Toplam” ve “Sevkiyat Adres Sayısı” bilgilerini hesaplaması sağlanmıştır.
30 UOD-55297 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Sipariş faturalandığında miktar kontrolü yapılmıyor.
Sipariş faturalandığında miktar kontrolü yapılmıyordu. 10 adet sipariş yapılan işlemler sonucunda 20 adet olarak faturalanabiliyordu. Sorun giderildi.
31 UOD-55138 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sipariş sevkiyat fişine aktarılıyor ve kaydediliyor. Sonra sevkiyat fişi kopyalanıyor,satırdaki check kaldırılıp işaretlenip fiş kaydediliyor. Ardından iki sevkiyat fişi içinde irsaliye oluşturulabiliyor.
Sipariş sevkiyat fişine aktarılıyor ve kaydediliyor. Sonra sevkiyat fişi kopyalanıyor,satırdaki check kaldırılıp işaretlenip fiş kaydediliyor. Ardından iki sevkiyat fişi içinde irsaliye oluşturulabiliyordu, düzeltildi.
32 UOD-55093 FI (Finance)
alt alt Transactions – Check&P.Note Slips
Finans – Çek senet Bordroları – İşlem Bordrosu – Müşteriye İade bordroları İptal durumuna getirildiğinde borç/alacak hareketi kapalı kalıyor.
Müşteriye İade bordroları İptal durumuna getirildiğinde borç/alacak hareketi kapalı durumda kalıyordu, düzeltildi.
33 UOD-55079 EM (Employee Management)
alt alt Reports – Employee Appropriateness Analysis
İş Gücü çizelgesinde Belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip personellere ait rakamlara, engelli vb. rakamlar belirsiz süreliler üzerine eklenlememeli, sgk’da da bu şekildedir.
İş Gücü çizelgesinde Belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip personellere ait rakamlara, engelli vb. rakamlar belirsiz süreliler üzerine eklenmesi hatası düzeltildi.
34 UOD-55068 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Genel Muhasebe – Muhasebe Fişleri – Muhasebe Fişi içerisinden kaydet butonuna basılmadan, onayla butonu ile kayıt edildiğinde numara şablonunda son numara güncellenmiyor.
Muhasebe Fişi içerisinden kaydet butonuna basılmadan, onayla butonu ile kayıt edildiğinde numara şablonunda son numara güncellenmiyordu, düzeltildi.
35 UOD-55041 JGuar Administrator
Admin tarafında işyeri vb. organizasyonel birimler üzerinde değişiklik yapıldıdğında kaydet butonuna basılıyor fakat veri tabanını update etmiyor.
Admin tarafında işyeri vb. organizasyonel birimler üzerinde değişiklik yapıldığında kaydet butonuna basılıyor fakat veri tabanı update edilmiyordu.Oluşan bu hata giderildi.
36 UOD-55024 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sipariş fişi sevkiyat fişine çağrılıyor ve işaretleri kaldırılıyor. Sonra siparişe dönüp üzerinden sevket ya da faturala yapılıyor. Son olarak sevkiyata dönüp satırlar işaretlenip sevkedilebiliyor.
Sipariş fişi sevkiyat fişine çağrılıyor ve işaretleri kaldırılıyor. Sonra siparişe dönüp üzerinden sevket ya da faturala yapılıyor. Son olarak sevkiyata dönüp satırlar işaretlenip sevkedilebiliyordu, düzeltildi.
37 UOD-55021 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices Vat Report
Satınalma / Satış Faturaları KDV Raporu – Fatura içerisinde birden fazla malzeme takımı varsa, raporda ilgili KDV oranı çoklanıyor.
Satış Faturaları KDV Raporu’nda fatura içerisinde birden fazla malzeme takımı varsa, raporda ilgili KDV oranı çoklanıyordu, düzeltildi.
38 UOD-55012 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – Ödeme tahsilat noktasından İD rakam içeren bir fiş girip ilgili tutar için kur farkı hesaplatıldığında, kur farkı fişine İD rakam taşıyor.
Ödeme tahsilat noktasından İD rakam içeren bir fiş girip ilgili tutar için kur farkı hesaplatıldığında, kur farkı fişine İD rakam taşıyordu, düzeltildi.
39 UOD-55007 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Finans Yönetimi – Kasa İşlemleri – Ödeme tahsilat noktasından İD fiş girilip farklı tarihlere üst üste 4 kez kur farkı hesaplatıldığında 3. ve 4. hesaplamada sorun oluyor.
Ödeme tahsilat noktasından İD fiş girilip farklı tarihlere üst üste 4 kez kur farkı hesaplatıldığında 3. ve 4. hesaplamada sorun oluyordu, düzeltildi.
40 UOD-54979 FI (Finance)
alt alt Check / Promisary Note Reports – Customer Check/P.Notes
Finans – Müşteri Çek/Senet Raporları – Devir çek ve senedi olarak girilen kayıtlar, raporda listelenmiyor.
Devir çek ve senedi olarak girilen kayıtlar müşteri çek ve senetleri raporunda listelenmiyordu, düzeltildi.
41 UOD-54970 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Verilen Hizmet Faturaları – Faturalarda Cari hesap bilgisi seçildiğinde “senaryo” alanı boş geliyor.
Verilen hizmet faturaları’nda Cari hesap bilgisi seçildiğinde “senaryo” alanı boş geliyordu, düzeltildi.
42 UOD-54872 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış ve Satınalma Faturalarında Ödeme/Tahsilat satırlarında Kasa seçilemiyor.
Satış/ Satınalma Faturalarında Ödeme/Tahsilat satırlarında Kasa seçilemiyordu, düzeltildi.
43 UOD-54847 EM (Employee Management)
alt alt Reports – Personnel Promotion List
Personel Terfi Listesinde terfi edecek personellerin yeni derece / yeni kademe bilgileri raporlanmalı
Personel Terfi Listesi Raporunda kademelerde düzeltme yapıldı.
44 UOD-54838 SS/ST (System Settings)
Sistem ayarları/talep karşılama ambarları silinmiştir.
Talep karşılama ambarları ekranı yenilenmiyor ve ambarlar silinmiş görünüyordu, düzeltildi.
45 UOD-54833 PC (Career Management)
alt alt Definitions – Staff/Position Cards
Kariyer yönetimi modülü kadro tanımlarında kod alanında 30 digitlik kod tanımlayabiliyoruz. aynı modülde kadro kayıtlarında, kadro kartı seçilen alanda ise 16 digit sınırlaması olduğu için, 16 digitin üzerinde kod verdiğimiz kadro tanımını seçemiyoruz.
Kadro kayıtlarında, kadro kartı seçilen alanda kadro tanımı ile aynı karakter sayısı girişi sağlandı.
46 UOD-54817 FI (Finance)
alt alt Transactions – Check&P.Note Slips
Finans – Kasa işlemlerinden girilen faturalarda, İPB birim fiyat ve İPB tutar kolonları yok, dövizli kasa faturası girilemiyor.
Dövizli kasa faturası girilemiyordu, düzeltildi.
47 UOD-54807 GENERAL
alt alt ERP
E Fatura için xml’e eklenmesi gereken alanlar
UBL ‘e Eklenen alanlar aşağıdadır. İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Sipariş No, Sipariş tarihi , ödeme vadesi, MersisNo, Bayi No, Ticari Sicil No, Toplam Tutar Yazı ile Toplam Tutar Yazı ile (İ.P. Birimi)
48 UOD-54797 BU (Budget Management)
alt alt Definitions – Calculation and Control Criteria
Bütçe Yönetimi – Hesaplama Kontrol Kriterleri – İşlem Türü Muhasebe olan Hesaplama Kontrol Kriterlerinde Fiş Filtrelerinde “Muhasebe Hesap Özel Kodu” alanına 10 karekterden fazla Özel Kod seçilip kayıt edildiğinde 10 karekterden sonrasını kesiyor.
İşlem Türü Muhasebe olan Hesaplama Kontrol Kriterlerinde Fiş Filtrelerinde “Muhasebe Hesap Özel Kodu” alanına 10 karekterden fazla Özel Kod seçilip kayıt edildiğinde 10 karekterden sonrasını kesiyordu, düzeltildi.
49 UOD-54796 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
satış Yönetimi – Satış Faturaları – Kampanya uygula ile faturaya yansıyan indirim ve masraf satırları için KDV tutarlarında kuruş farkları oluşuyor ve Faturanın Genel Toplamı yanlış oluşuyor.
Kampanya uygula ile faturaya yansıyan indirim ve masraf satırları için KDV tutarlarında kuruş farkları oluşuyor ve Faturanın Genel Toplamı yanlış oluşuyordu, düzeltildi.
50 UOD-54750 GL (General Ledger)
alt alt Account Status – Periodic Trial Balance
Genel Muhasebe – İki Tarih Arası Mizan – Filtrelerde “hareket görmeyenler : listelensin” filtresi çalışmıyor.
Filtrelerde “hareket görmeyenler : listelensin” filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
51 UOD-54732 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Kadro kartında hiç bir alan seçili olmamasına rağmen Sicil kartında “Görev Yeri” alanı dolu olması durumunda kadro kartı seçilemiyor.
Kadro kartında hiç bir alan seçili olmamasına rağmen Sicil kartında “Görev Yeri” alanı dolu olması durumunda kadro kartı seçilemiyordu, düzeltildi.
52 UOD-54710 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Finans – Banka Fişleri – İPB ile girilmiş banka fişi kopyalanıp, Kur(İPB) alanı tıklandığında gelen ekranda enson kullanılan kur bilgisi açılıyor.
İPB ile girilmiş banka fişi kopyalanıp, Kur(İPB) alanı tıklandığında gelen ekranda enson kullanılan kur bilgisi açılıyordu, düzeltildi.
53 UOD-54709 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sipariş fişi sevkiyata aktarılıyor, check işareti kaldırılıyor ve sipariş taslağa çekilip miktar artırılıyor sonra sipariş tekrar sevkiyata aktarılıp bir önceki sipariş satırıyla beraber sevkedilebiliyor.
Sipariş fişi sevkiyata aktarılıyor, check işareti kaldırılıyor ve sipariş taslağa çekilip miktar artırılıyor sonra sipariş tekrar sevkiyata aktarılıp bir önceki sipariş satırıyla beraber sevkedilebiliyordu, düzeltildi.
54 UOD-54691 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Alternatif promosyon seç ile genele uygulanan promosyonu değiştirilen sipariş fişi sevkiyata aktarıldığında kampanya eksik sevkediliyor.
Alternatif promosyon seç ile genele uygulanan promosyonu değiştirilen sipariş fişi sevkiyata aktarıldığında kampanya eksik sevkediliyordu, düzeltildi.
55 UOD-54682 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Finans – Krediler – Planlanan ödemeler penceresinde, aynı tarihe denk gelen taksitlerde faiz satırını anapara satırının altında gösterdiği için faiz satırında Kalan Ana Para yanlış gösteriliyor
Planlanan ödemeler penceresinde, aynı tarihe denk gelen taksitlerde faiz satırını anapara satırının altında gösterdiği için faiz satırında Kalan Ana Para yanlış gösteriliyordu, düzeltildi.
56 UOD-54681 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices Vat Report
Satış Yönetimi – Satış Faturaları KDV Raporunda Malzeme Takım satırı KDV’si de raporlanıyor, oranı sıfır olmasına rağmen İndirim satırları için sıfır KDV gösteriliyor.
Satış Faturaları KDV Raporunda Malzeme Takım satırı KDV’si de raporlanıyor, oranı sıfır olmasına rağmen İndirim satırları için sıfır KDV gösteriliyordu, düzeltildi.
57 UOD-54679 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices List
Satış Yönetimi – Satış Faturaları Dökümü Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı tek parça halinde hareket etmektedir. Bu nedenle takım bileşenleri listelenmemelidir.
Satış Faturaları Dökümü Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Tek parça halinde hareket eden malzeme takımlarında bileşenleri listelememesi sağlanmıştır.
58 UOD-54677 LO (Sales Management)
alt alt Order Reports – Sales Order Distribution
Satış Yönetimi – Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümü Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı tek parça halinde hareket etmektedir. Bu nedenle takım bileşenleri listelenmemelidir.
Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümü Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı tek parça halinde ise takım bileşenlerinin listelenmemesi sağlanmıştır.
59 UOD-54675 LO (Sales Management)
alt alt Materials and Services Reports – Sales Extract
Satış Yönetimi – Satış Ekstresi Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı tek parça halinde hareket etmektedir. Bu nedenle takım bileşenleri listelenmemelidir.
Satış Ekstresi Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı tek parça halinde hareket etmesi durumunda takım bileşenlerinin listelenmemesi sağlanmıştır.
60 UOD-54673 LO (Purchasing Management)
alt alt Materials and Services Reports – Purchases Extract
Satınalma Yönetimi – Alımlar Ektresi Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı “Tek Parça Halinde” hareket etmektedir. Bu nedenle takım bileşenleri listelenmemelidir.
Alımlar Ektresi Raporunda Takım bileşenleri listeleniyor. Malzeme takımı “Tek Parça Halinde” hareket ediyorsa takım bileşenlerinin listelenmemesi sağlanmıştır.
61 UOD-54672 LO (Purchasing Management)
alt alt Invoice Reports – Purchase Invoices Vat Report
Satınalma Yönetimi – Satınalma Faturaları KDV Raporunda Malzeme Takım satırı KDV’si de raporlanıyor, oranı sıfır olan İndirim satırları için sıfır KDV gösteriliyor.
Satınalma Faturaları KDV Raporunda Malzeme Takım satırı KDV’si de raporlanıyor, oranı sıfır olan İndirim satırları için sıfır KDV gösteriliyordu, düzeltildi.
62 UOD-54671 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices List
Satınalma Yönetimi – Satınalma Faturaları dökümü raporunda “Satırlar” filtresi “Evet” ise takım bileşenleri listeleniyor.
Satınalma Faturaları dökümü raporunda “Satırlar” filtresi “Evet” ise takım (Tek Parça) bileşenleri listeleniyordu, listelenmemesi sağlandı.
63 UOD-54646 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Genele promosyon olan bir sipariş kopyalanıyor ve her 2 siparişde sevkiyata aktarılıp negatif stok için stoğu artırıcı hareket yaptıktan sonra işaretlemelerde sorun oluyor.
Genele promosyon olan bir sipariş kopyalanıyor ve her 2 siparişde sevkiyata aktarılıp negatif stok için stoğu artırıcı hareket yaptıktan sonra işaretlemelerde sorun oluyordu, düzeltildi.
64 UOD-54644 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Kampanya tanımındaki “Cari Hesap Uygulama Sayısı” kampanya uygulanmış bir sipariş fişi kopyalanıp tekrar kaydedildiğinde devreye girmiyor.
Kampanya tanımındaki “Cari Hesap Uygulama Sayısı” kampanya uygulanmış bir sipariş fişi kopyalanıp tekrar kaydedildiğinde devreye girmiyordu, düzeltildi.
65 UOD-54614 MM (Materials Management)
alt alt Transactions – Material Slips
Malzeme Yönetimi – Malzeme Fişleri – Stok yer takibi yapılan bir malzeme Ambar Transfer fişi ile giriş yapıldığında, sonraki ambar transfer fişinde Giriş Ambarı Default olarak ilk transfer fişindeki giriş ambarı geliyor.
Stok yer takibi yapılan bir malzeme Ambar Transfer fişi ile giriş yapıldığında, sonraki ambar transfer fişinde Giriş Ambarı Default olarak ilk transfer fişindeki giriş ambarı geliyordu, düzeltildi.
66 UOD-54590 AM (Asset Management)
alt alt Definitions – Assets
Varlık üzerinden Hareketler browserı açıldığında, browser listesi üzerinde ve de incele ile açılan formda tahsis bilgilerinin ve durum bilgisi alanları hatalı, boş gösteriliyor.
Varlık üzerinden Hareketler browserı açıldığında, browser listesi üzerinde ve de incele ile açılan formda tahsis bilgilerinin ve durum bilgisi alanları hatalı, boş gösteriliyordu, düzeltildi.
67 UOD-54586 GENERAL
Kolay Uyarlama ile eklenen “Veri Türü” Ondalıklı Sayı veya Büyük Ondalıklı Sayı olan uyarlama alanlarına Ondalıklı sayı girilemiyor.
Kolay Uyarlama ile eklenen “Veri Türü” Ondalıklı Sayı veya Büyük Ondalıklı Sayı olan uyarlama alanlarına Ondalıklı sayı girilemiyordu, düzeltildi.
68 UOD-54584 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişinde sipariş aktar işlemi sonrası “Toplu işaretleme” yaparken “Array index out of range :0 ” hatası alınıyor.
Sevkiyat fişinde sipariş aktar işlemi sonrası “Toplu işaretleme” yaparken “Array index out of range :0 ” hatası alınıyordu, düzeltildi.
69 UOD-54582 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Payroll Calculation
Çalışma Tarihi, Dönem Tarihi değerinden farklıysa Puantaj Kartları Hesaplama işleminde mevcut puantajların Ay (MNR), Başlangıç – Bitiş (BEGDATE – ENDDATE) tarihleri güncelleniyor ve Puantajlar tekrar hesaplanıyor.
Çalışma Tarihi, Dönem Tarihi değerinden farklıysa Puantaj Kartları Hesaplama işleminde onaylı bile olsa mevcut puantajların Ay , Başlangıç – Bitiş tarihleri güncelleniyordu, düzeltildi.
70 UOD-54580 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sipariş sevkiyat fişine aktarıldıktan sonra sevk miktarı ile oynandığında “Bekleyen Miktar” ve “Sevk Miktarı” alanları değişiyor.
Sipariş sevkiyat fişine aktarıldıktan sonra sevk miktarı ile oynandığında “Bekleyen Miktar” ve “Sevk Miktarı” alanları değişiyordu, düzeltildi.
71 UOD-54570 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sipariş fişinde aynı malzemeden genele promosyon veriliyor. Sipariş aktar işlemi sonrası dahil çeki atılmaya çalışılınca stok kontolü doğru çalışmıyor.
Sipariş fişinde aynı malzemeden genele promosyon veriliyor. Sipariş aktar işlemi sonrası dahil çeki atılmaya çalışılınca stok kontolü doğru çalışmıyordu, düzeltildi.
72 UOD-54566 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Genel Muhasebe – Muhasebe Fişleri – 1 TL’nin altındaki alacak muhasebe fiş satırları, fiş basımında eksi olarak basılıyor.
1 TL’nin altındaki alacak muhasebe fiş satırları, fiş basımında eksi olarak basılıyordu, düzeltildi.
73 UOD-54525 Turkcell Services
Turkcell Hizmetleri – Online fatura aktarımı yapıldığında faturalar aktarılmıyor, işlem mesajlarında “Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Tutar Girilmelidir.” mesajı listeleniyor.
Online fatura aktarımı yapıldığında faturalar aktarılmıyor, işlem mesajlarında “Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Tutar Girilmelidir.” mesajı listeleniyordu, düzeltildi.
74 UOD-54516 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Muhasebe fişlerinde, yazı ile gelen tutarın, kuruş kısmı yanlış gelmektedir.
Muhasebe fişlerinde yazı ile gelen tutarın kuruş kısmı yanlış gelmekteydi, düzeltildi.
75 UOD-54505 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sipariş, sevkiyat fişine aktarılıp irsaliye ve fatura oluşturuluyor. Sonra oluşturulan fatura üzerinden “İade Al” işlemi ile fatura satırındaki miktardan daha fazla iade alınabiliyor.
Sipariş, sevkiyat fişine aktarılıp irsaliye ve fatura oluşturuluyor. Sonra oluşturulan fatura üzerinden “İade Al” işlemi ile fatura satırındaki miktardan daha fazla iade alınabiliyordu, düzeltildi.
76 UOD-54411 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – “KDV Muafiyet Sebebi” alanı fatura satırlarında “KDV Tutarı” sıfır (0) olan satırlar için kontrol edilmeli, ve bu satırlara muafiyet sebebi girilebilmeli.
“KDV Muafiyet Sebebi” alanı fatura satırlarında “KDV Tutarı” sıfır (0) olan satırlar için kontrol edilmesi, ve bu satırlara muafiyet sebebinin girilebilmesi sağlanmıştır.
77 UOD-54390 LM (Loan & Credit Management)
Borç/Alacak Yönetimi – Banka ve kasadan girilen Personel işlemlerine ait ödeme tarihi ve para birimi oluşan Borç/Alacak kayıtlarına gelmiyor.
Banka ve kasadan girilen Personel işlemlerine ait ödeme tarihi ve para birimi oluşan Borç/Alacak kayıtlarına gelmiyordu, düzeltildi.
78 UOD-54387 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Toplu Kaynak Kullanım Girişinde Aktivite Açıklamalarının gözükmesi isteniyor.
Toplu kaynak kullanımı girişinde Aktivite açıklamalarının da görünmesi sağlanmıştır.
79 UOD-54345 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Onaylı sipariş fişine incele ile girip Malzeme Takımı satırında Bilgiler – Sevkiyat Durumu denildiğinde ilgili form açılmıyor.
Onaylı sipariş fişine incele ile girip Malzeme Takımı satırında Bilgiler – Sevkiyat Durumu denildiğinde ilgili form açılmıyordu, düzeltildi.
80 UOD-54322 HR Self Service
Self serviste yönetici çalışanı için bir hedef eklediği zaman grup, ağırlık alanları j-guardaki bilgilere göre doldurulmuyor, doldurulmalı
Self serviste yönetici çalışanı için hedef eklediğinde grup ve ağırlık değerlerinin otomatik olarak j-guardaki performans değerlendiricilerinden gelmesi sağlandı.
81 UOD-54320 PC (Performance Management)
alt alt Transactions – Performance Record Generation
Performans kaydı üretme işlemi filtreleri arasına “birim” filtreleri eklenmeli.
Performans kaydı üretme işlemi filtreleri arasına “birim” filtreleri eklendi.
82 UOD-54293 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – İçerisinde malzeme takımı olan sipariş sevkiyat fişine aktarılıyor, kısmi olarak miktar girilip kaydediliyor, diğer kısmı da farklı sevkiyat fişine aktarıldığında kalan için bileşen miktarları hatalı geliyor.
İçerisinde malzeme takımı olan sipariş sevkiyat fişine aktarılıyor, kısmi olarak miktar girilip kaydediliyor, diğer kısmı da farklı sevkiyat fişine aktarıldığında kalan için bileşen miktarları hatalı geliyordu, düzeltildi.
83 UOD-54277 MR (Maintenance Management)
alt alt Transactions – Contractual Maintenance Slips
Bakım Yönetimi – Bakım iş emirlerinde Gerçekleşen miktar girişi yapılmak istendiğinde “Bu Formu Görmek İçin Gerekli Lisansınız Yok” uyarısı alınıyor.
Bakım iş emirlerinde Gerçekleşen miktar girişi yapılmak istendiğinde “Bu Formu Görmek İçin Gerekli Lisansınız Yok” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
84 UOD-54275 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Projeler – Proje ve Aktivitelerin başlangıç ve bitiş zamanları vardiya aralığı dışında değer girilebilmeli.
Proje ve Aktivitelerin başlangıç ve bitiş zamanları için vardiya aralığı dışında değer girilebilmesi sağlanmıştır.
85 UOD-54268 FI (Finance)
alt alt Definitions – Safe Deposits
Finans – Kasa İşlemleri – Kasadan personele borç işlemi girildiğinde, sağ klick personel işlem detayları girilmeden fişi kaydedilmemeli
Kasadan personele borç işlemi girildiğinde, sağ klick personel işlem detayları girilmeden fişi kaydedilmesi engellenmiştir.
86 UOD-54266 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Contracts Browser
Satış Yönetimi – Hareketler – Satış Teklifleri üzerinden girilen Fiyat Tekliflerinde Açıklama alanı 120 karakter girilebiliyor, uzatılmalı.
Satış Teklifleri üzerinden girilen Fiyat Tekliflerinde Açıklama alanının 120 karakter girilebilmesi sağlanmıştır.
87 UOD-54242 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchase Invoices
Faturalarda, malzeme/hizmet satırına girilen masrafın tevkifatı, masrafın KDV’sinden düşmüyor.
Faturalarda, malzeme / hizmet satırına girilen masrafın tevkifatı, masrafın KDV’sinden düşmüyordu, düzeltildi.
88 UOD-54169 FI (Finance)
alt alt Definitions – AR/AP
Finans Yönetimi-Tanımlar-Cari Hesap tanımlarındaki PK kodu ve GB kodu alanlarının karakter sayısı arttırılmalı
Cari Hesap tanımlarındaki “PK kodu” ve “GB kodu” alanlarının karakter sayısının arttırılması sağlandı.
89 UOD-54105 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Sipariş Fişleri – Satış siparişi kampanya uygula işleminde (kampanya seçim kontrolü uygulanacak fişler parametresi sipariş seçili) tanıma göre uygun olan ancak satır koşullarına göre uygun olmayan kampanyalarıda listeliyor.
Satış siparişi kampanya uygula işleminde (kampanya seçim kontrolü uygulanacak fişler parametresi sipariş seçili) tanıma göre uygun olan ancak satır koşullarına göre uygun olmayan kampanyaları da listeliyordu, düzeltildi.
90 UOD-54099 GENERAL
alt alt ERP
Formların Değişken listesinde yer alan tüm İD (işlem dövizi) alanları listeleme yapmamaktadır.
Formların Değişken listesinde yer alan tüm İD (işlem dövizi) alanları listeleme yapmamaktaydı, düzeltildi.
91 UOD-54096 GENERAL
alt alt ERP
Gürcüce ‘de form alınamayacak düzeyde eksiklikler yeralmakta ve garbage karakterler basılmaktadır.
Gürcüce ‘de form alınamayacak düzeyde eksiklikler yeralmakta ve garbage karakterler basılmaktaydı, düzeltildi.
92 UOD-54095 GENERAL
alt alt ERP
Sipariş ,İrsaliye ve Fatura formlarında malzeme kartında yer alan resimlerin basımı sağlanamamaktadır.
Sipariş ,İrsaliye ve Fatura formlarında malzeme kartında yer alan resimlerin basımı yapılamıyordu, düzeltildi.
93 UOD-54093 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Siparişte bir malzeme satırına iki ayrı kampanyadan genel promosyon satırı uygulanıyor. Bu sipariş sevkiyat fişine çağrıldığında sevkedilememe nedenleri hatalı geliyor.
Siparişte bir malzeme satırına iki ayrı kampanyadan genel promosyon satırı uygulanıyor. Bu sipariş sevkiyat fişine çağrıldığında sevkedilememe nedenleri hatalı geliyordu, düzeltildi.
94 UOD-54084 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Bir malzemeye KL ve AD cinsinden 2 farklı sipariş giriliyor. Bu siparişler sevkiyat fişine aktarılıp miktarlar ile oynandığında yeterli stok olmasına rağmen stok yetersiz yazıyor.
Bir malzemeye KL ve AD cinsinden 2 farklı sipariş giriliyor. Bu siparişler sevkiyat fişine aktarılıp miktarlar ile oynandığında yeterli stok olmasına rağmen stok yetersiz yazıyordu, düzeltildi.
95 UOD-54050 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Sipariş Fişleri – Sevkiyat fişi “Onaylanmış” ya da “Yolda” durumlarında iken sevkiyat fişine aktarılmış onaylı siparişin durumu taslak olarak değiştirilebiliyor.
Sevkiyat fişi “Onaylanmış” ya da “Yolda” durumlarında iken sevkiyat fişine aktarılmış onaylı siparişin durumu taslak olarak değiştirilebiliyordu, düzeltildi.
96 UOD-54049 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – İçerisinde parçalı sevkedilebilir ve sevkedilemez kampanyalar (indirim ve promosyon) olan bir sipariş sevket ile irsaliyeye aktarıldığında tutarsız davranıyor.
İçerisinde parçalı sevkedilebilir ve sevkedilemez kampanyalar (indirim ve promosyon) olan bir sipariş sevket ile irsaliyeye aktarıldığında tutarsız davranıyordu, düzeltildi.
97 UOD-54043 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Risk limiti sevkiyat fişinde sipariş satırları bazında kontrol edilmeli. Şuanda sipariş tutarı üzerinden kontrol ediliyor.
Risk limiti sevkiyat fişinde sipariş satırları bazında kontrol ediliyordu. Sipariş tutarı üzerinden kontrol edilmesi sağlanmıştır.
98 UOD-54014 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Personel Bilgileri Değişiklik İşleminde Kullanıma Bağlı Hata Oluşuyor
Kurum ve işyerinde değişiklik yapılıp vazgeç denildiğinde bilgilerin eski haliyle kalması sağlandı.
99 UOD-53977 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Çok satırlı (içerisinde indirim ve genelinde promosyon satırları var) siparişler sevkiyat fişine aktarılıyor. Durumu yolda’ya alınıp sevkiyat hareketlerine girilerek gerçekleştirilen Hepsini Seç/Seçimleri Kaldır işlemi hatalı çalışıyor.
Çok satırlı (içerisinde indirim ve genelinde promosyon satırları var) siparişler sevkiyat fişine aktarılıyor. Durumu yolda’ya alınıp sevkiyat hareketlerine girilerek gerçekleştirilen Hepsini Seç/Seçimleri Kaldır işlemi hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
100 UOD-53976 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyatta risk kontrolü yapılacak ayarlıyken risk kontrolünün sipariş aktarma işleminde yapılması ancak sonrasında kullanıcının satırları işaretleyebilmesi gerekiyor.
Sevkiyatta risk kontrolü yapılacak ayarlıyken risk kontrolünün sipariş aktarma işleminde yapılması ancak sonrasında kullanıcının satırları işaretleyebilmesi sağlanmıştır.
101 UOD-53973 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişine genele 2 satır promosyonu olan bir sipariş aktarılıyor. Sevkiyat fişi içerisinde satırların check işaretleri kaldırılıp herhangi bir promosyon satırı silindiğinde malzeme satırı siliniyor ancak diğer promosyon kalıyor.
Sevkiyat fişine genele 2 satır promosyonu olan bir sipariş aktarılıyor. Sevkiyat fişi içerisinde satırların check işaretleri kaldırılıp herhangi bir promosyon satırı silindiğinde malzeme satırı siliniyor ancak diğer promosyon kalıyordu, bağlı diğer promosyonun da silinmesi sağlanmıştır.
102 UOD-53969 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Sevkiyat Fişleri – Genele uygulanmış promosyona sahip bir sipariş sevkiyat fişine çağrılıyor.Sonra check işareti kaldırılıp tekrar işaratlemeye çalışıldığında promosyon bağlantısı var mesajına vazgeç dendiğinde sevkedilememe nedenine kampanya yazıyor.
Genele uygulanmış promosyona sahip bir sipariş sevkiyat fişine çağrılıyor. Sonra check işareti kaldırılıp tekrar işaratlemeye çalışıldığında promosyon bağlantısı var mesajına vazgeç dendiğinde sevkedilememe nedenine kampanya yazıyordu, düzeltildi.
103 UOD-53889 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sipariş içerisinde cari hesap ve kampanya satırları varken sevket ile ulaşılan irsaliyede başlıktaki organizasyonel birim ve cari bilgilerinin değiştirilmesine izin verilmemeli.
Sipariş içerisinde cari hesap ve kampanya satırları varken sevket ile ulaşılan irsaliyede başlıktaki organizasyonel birim ve cari bilgilerinin değiştirilmesine izin verilmemesi sağlanmıştır.
104 UOD-53884 JGuar Administrator
alt alt User Groups
Kullanıcı grubuna atanan bir kullanıcının, kullanıcı grubu tekrar değiştirilmek istendiğinde, grup farklı olsa bile atandığı ilk grubu görmektedir.
Kullanıcı grubuna atanan bir kullanıcının, kullanıcı grubu tekrar değiştirilmek istendiğinde, grup farklı olsa bile atandığı ilk grubu görmekteydi, düzeltildi.
105 UOD-53874 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Aynı sevkiyat fişi üzerinden 2 irsaliye oluşturulup, daha sonra bunların durumları taslak’a çekilip miktarları güncelleniyor. Bu güncellemeden sonra ambar toplamlarındaki dağıtımda alanı eksiye düşüyor.
Aynı sevkiyat fişi üzerinden 2 irsaliye oluşturulup, daha sonra bunların durumları taslak’a çekilip miktarları güncelleniyor. Bu güncellemeden sonra ambar toplamlarındaki dağıtımda alanı eksiye düşüyordu, düzeltildi.
106 UOD-53857 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Projeler – Planlanan ve Gerçekleşen Kaynak kullanım girişlerinde, Kaynak üzerinde tanımlı takvim yoksa proje üzerindeki takvime bağlı olarak çalışmalı.
Planlanan ve Gerçekleşen Kaynak kullanım girişlerinde, Kaynak üzerinde tanımlı takvim yoksa proje üzerindeki takvime bağlı olarak çalışması sağlanmıştır.
107 UOD-53750 FI (Finance)
Ödeme emirleri üzerinden ödeme yap ile oluşan banka fişi ters oluşuyor.
Ödeme emirleri üzerinden ödeme yap ile oluşan banka fişi ters oluşuyordu, düzeltildi.
108 UOD-53747 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transfer Calculation
01.01.2014 Tarihinde Hakedişi 26 gün olarak hesaplıyor. Mutabakat gününe girmiş olduğumuz değeri ilave etmiyor.
İzin Bilgileri Toplam İzin Hakkı gösteriminde Mutabakat günü kullanımı hatası düzeltildi.
109 UOD-53738 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Loan Transactions
Personelin puantajını direkt silerseniz gerçekleşen ödemelerden kayıt siliniyor ama planlanan geri ödemelerden silinmiyor.
Personelin puantajı direkt silindiğinde gerçekleşen ödemelerden kayıt siliniyor ama planlanan geri ödemelerden silinmiyordu, düzeltildi.
110 UOD-53686 SS/ST (System Settings)
Verilen hizmet faturası çıktısı alınırken, “aynı malzemenin satırları birleştirilsin” parametresi “hayır” seçili olmasına rağmen, çıktı tek satır olarak gelmektedir.
Verilen hizmet faturası çıktısı alınırken, “Aynı malzemenin satırları birleştirilsin” parametresi “Hayır” seçili olmasına rağmen, çıktı tek satır olarak gelmekteydi, düzeltildi.
111 UOD-53680 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Travel Allowance Records
Harcırah hesaplamasında, masraf detaylarında belirtilen masraflardan parametrik olarak muafiyet yapılabilmeli, damga ve gelir vergilerine tabi olabilmelidir.
Harcırah hesaplamasında, masraf detaylarında belirtilen masraflardan parametrik olarak muafiyet yapılabilmesi sağlandı, damga ve gelir vergilerine tabilikleri parametrik hale getirildi.
112 UOD-53679 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Payroll Calculation
İade bordrosu tutarları hatalı hesaplanıyor Güne göre hesaplama yapılmıyor.
İade bordrosu tutarları hatalı hesaplanıyor Güne göre hesaplama yapılmıyordu, düzeltildi.
113 UOD-53639 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Loan Transactions
Borç Kesintilerinde, yapılan GV ve DV istisnaları, yapılan borç kesintisi tutarı üzerinden değil borç kesintisi tutarının brüt’ü üzerinden yapılmalı.
Borç Kesintilerinde, yapılan GV ve DV istisnalarının borç kesintisi tutarının brüt’ü üzerinden yapılması sağlandı.
114 UOD-53638 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İzin Yönetimi izin talepleri ve hareketleri browser’ların planlanan ve gerçekleşen tarihler için filtre bulunmalı
İzin Yönetimi izin talepleri ve hareketleri browser’ların planlanan ve gerçekleşen tarihler için filtreler eklendi.
115 UOD-53637 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İzin Hareketlerinde Saat Biriminde Süre Hesaplanabilmelidir.
İzin Hareketlerinde Saat Biriminde Süre Hesaplaması eklendi.
116 UOD-53635 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İzin Yönetimi-Hareketler-İzin Hareketleri eklenirken Açıklama alanının zorunluluğu kaldırılmalı, açıklama zorunlu olarak girilmek durumunda bırakılmamalı kullanıcı tercihine göre yetkiler ile ayarlanmalı.
İzin Yönetimi-Hareketler-İzin Hareketleri eklenirken Açıklama alanının zorunluluğu kaldırıldı.
117 UOD-53551 PC (Career Management)
alt alt Definitions – Staff Definitions
Kadro Tanımı Kartında Kurum Seçimi Zorunlu Olmamalıdır.
Kadro kartı tanımı üzerindeki zorunlu alanlar kaldırıldı, kullanıcı tercihine bırakıldı.
118 UOD-53549 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Loan Transactions
Borç alacak hareket ve taleplerde döküman ekleme işlemi talep edilmektedir. Aciliyetli konulardan biridir.
Borç alacak hareket ve talep kayıtlarına doküman ekleme özelliği eklendi.
119 UOD-53543 GL (General Ledger)
alt alt Operations – Regenerate G/L Slips for İnvoices
Muhasebe işlemleri altında yer alan kaynak işlemlerden muhasebe fişi oluşturma işlemi, oluşturulan muhasebe fişlerini, eksik ve satırlarındaki muhasebe kodlarını hatalı getirmektedir.
Muhasebe işlemleri altında yer alan kaynak işlemlerden muhasebe fişi oluşturma işlemi, oluşturulan muhasebe fişlerini, eksik ve satırlarındaki muhasebe kodlarını hatalı getirmekteydi, düzeltildi.
120 UOD-53534 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İzin Yönetimi Modülünde İzin Hareketleri browser’ında muhakkak toplu durum değişikliği yapılabilmeli.
İzin Yönetimi Modülünde İzin Hareketleri browser’ında toplu durum değişikliği özelliği eklendi.
121 UOD-53530 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Kasadan girilen faturalar, cari hesap mutabakat raporunda hatalı gelmektedir, bankadan girilen faturalar gibi gösterilmesi gerekmektedir.
Kasadan girilen faturaların bankadan girilen faturalar gibi gösterilmesi sağlanmıştır.
122 UOD-53424 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İzin Yönetimi –> Hareketler –> İzin Hareketleri bölümünde izin kaydı açılırken ilgili izin hareketine döküman kataloğununda ilave edilmesi talep edilmektedir.
İzin Hareketleri kayıtlarında doküman ekleme özelliği eklendi.
123 UOD-53423 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Batch Make Work Out
Personel Kartı üzerinden Zorunlu Belge Ekle İşlemi Yapılabilmelidir.
Personel Kartı üzerinden Zorunlu Belge Ekle İşlemi eklendi.
124 UOD-53287 HR Self Service
Self Servis Yetki Gruplarındaki Performans Hedefi Detay Filtrelerde Dönem Seçimi Çalışmıyor.
SelfServis’te Performans yönetiminde hedef ve yetkinlikler yetki gurubunda seçilmiş olan dönemlere ait kayıtları listelenir hale getirildi. Eğer yetki grubunda dönem filtresi verilmezse tümü listeleniyor.
125 UOD-53284 PC (Performance Management)
alt alt Transactions – Performance Records
Performans kayıtlarında hedef kartında girilen açıklama alanı, hedefler listesindeki kolonlarda hedef adı kolonundan sonraya eklenmeli
Performans kayıtlarında hedef kartında girilen açıklama alanı, hedefler listesindeki kolonlarda hedef adı kolonu sonrasına eklendi.
126 UOD-53265 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Point Cards Browser
Çıkış fark puantajı ara dönem yapılmadan son puantaj ile aynı döneme eklenebilmelidir.
Çıkış fark puantajı ara dönem yapılmadan son puantaj ile aynı döneme eklenebilir hale getirildi.
127 UOD-53248 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – E-Declarations
Genel Muhasebe-Tanımlar-E-Beyannameler Muhtasar beyannamede vergi bildirim tabındaki çalışan kişi sayıları sıfır olan alanların xml de boş gelmesi gerekiyor
E-Beyannameler – Muhtasar beyannamede vergi bildirim tabındaki çalışan kişi sayıları sıfır olan alanların xml’de de boş gelmesi sağlanmıştır.
128 UOD-53246 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Montly Premium and Service Documents
Ücret Yönetimi-İşlemler- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Oluşturma Xml Çıktısında İşyeri Unvanı Gelmiyor
Aylık prim ve hizmet belgesi oluşturma xml de işyeri ünvanı boş geliyordu, düzeltildi.
129 UOD-53240 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Kasadan ve bankadan girilen personel ödeme işlemlerinde, personel işlem detaylarından puantajdan düşülüp düşülmeyeceği belirtilebilmeldir.
Kasadan ve bankadan girilen personel ödeme işlemlerinde, personel işlem detaylarından puantajdan düşülüp düşülmeyeceğinin belirtilebilmesi sağlanmıştır.
130 UOD-53234 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Point Cards Browser
Sosyal güvenlik statüsü değişikliklerinde ara dönem yapmadan ikinci puantaj eklenebilmelidir.
Sosyal güvenlik statüsü değişikliklerinde, işyeri değişikliklerinde olduğu gibi ara dönem yapmadan ikinci puantaj eklenebilir hale getirildi.
131 UOD-53232 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Leave Transactions
İşten çıkış kayıdı ibraname raporuna kıdeme esas süre ve ihbara esas gün alanları eklenmelidir.
İşten çıkış kayıdı ibraname raporuna kıdeme esas süre ve ihbara esas gün alanları eklendi.
132 UOD-53176 WF (Workflow Management)
alt alt Process Definitions – Processes / Process Events
Süreç Yönetiminde Satınalma ve Satış İrsaliye durum değiştirme kullanıcı görevi iş ürünü olarak eklenmeli
Süreç Yönetiminde Satınalma ve Satış İrsaliye durum değiştirme kullanıcı görevinin iş ürünü olarak eklenmesi sağlanmıştır.
133 UOD-53175 WF (Workflow Management)
alt alt Process Definitions – Processes / Process Events
Süreç Yönetiminde Satınalma ve Satış siparişi durum değiştirme kullanıcı görevi iş ürünü eklenmeli
Süreç Yönetiminde Satınalma ve Satış siparişi durum değiştirme kullanıcı görevinin iş ürünü eklenmesi sağlanmıştır.
134 UOD-53048 JGuar Administrator
Puantaj ve personel için kullanıcı tanımlı index eklenmesi ve raporlarda gruplama seçeneği olarak kullanılması
Gruplama filtresi olan personel ve ücret yönetimi raporlarına kullanıcı tanımlı indeks özelliği eklendi.
135 UOD-53044 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Parçalı sevkedilemez kampanya uygulandıktan sonra, malzeme satırları silinebiliyor.
Parçalı sevkedilemez kampanya uygulandıktan sonra, malzeme satırları silinebiliyordu, düzeltildi.
136 UOD-52988 GL (General Ledger)
alt alt Operations – Fiscal Year End Operations
Genel Muhasebe-İşlemler-Mali Dönemi Kapat işleminde bilanço tablosu look up dan seçiliyor ancak seçilen tabloyu ekrana getirmiyor ve dikkate almıyor
“Mali Dönemi Kapat” işleminde bilanço tablosu lookup dan seçiliyor ancak seçilen tabloyu ekrana getirmiyor ve dikkate almıyordu, düzeltildi.
137 UOD-52912 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – İşlem Dövizli Faturalarda fatura basımlarında”İD.Toplamı Yazı İle” alanı ile Net Toplam İD alanları farklı rakamlar basıyor.
İşlem Dövizli Faturalarda fatura basımlarında “İD.Toplamı Yazı İle” alanı ile “Net Toplam İD” alanları farklı değerler basıyordu, düzeltildi.
138 UOD-52911 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Siparişler, irsaliye veya faturaya dönüştürüldüğünde siparişten gelen Analiz Boyutu satırlarına müdahale edilemiyor.
Siparişler, irsaliye veya faturaya dönüştürüldüğünde siparişten gelen Analiz Boyutu satırlarına müdahale edilemiyordu, düzeltildi.
139 UOD-52910 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturları – Faturalarda Seri/Sıra No alanlarından iki alanda doldurulup fatura kayıt edildiğinde Sıra No alanını siliniyor.
Faturalarda Seri/Sıra No alanlarından iki alanda doldurulup fatura kayıt edildiğinde Sıra No alanı siliniyordu, düzeltildi.
140 UOD-52908 BU (Budget Management)
alt alt Transactions – Budgets
Bütçede yeni revizyon yapılmak istendiğinde önceki revizyon bilgisi siliniyor.
Bütçede yeni revizyon yapılmak istendiğinde önceki revizyon bilgisi siliniyordu, düzeltildi.
141 UOD-52901 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Leave Transactions
Sicil Kartları-İşe Geri Al İşlemi İle Kaydedilen Personel Kartı İçerisinden SGK Statüsü Düzelt İşlemi İle Değiştirildiğinde Personelin İşlem Tarihinden Önce Kayıtlı Puantaj Kartlarında Hesaplar Dendiğinde SGK Primleri Değişiyor.
Sicil Kartları-İşe Geri Al İşlemi ile kaydedilen Personel Kartı içerisinden SGK Statüsü Düzelt işlemi ile değiştirildiğinde Personelin işlem tarihinden önce Kayıtlı Puantaj Kartlarında Hesaplar dendiğinde SGK Primleri değişiyordu. Puantaj Kartlarının bu şekilde yeniden güncellenmesi engellendi.
142 UOD-52900 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Muhasebe fişleri durum değişikliğinde bütçe kontrol check’ine ihtiyaç vardır.
Muhasebe fişleri durum değişikliğinde bütçe kontrol check’i eklenmiştir.
143 UOD-52867 MM (Materials Management)
alt alt Transactions – Material Standart Cost Update Process
Maliyet dağıtım fişlerinde satınalma irsaliyelerinin muhasebe fişinde ilgili ambara göre tanımlanmış muhasebe kodunu değil bağlantı kodlarındaki ilk tanımlı muhasebe hesabını görüyor.
Maliyet dağıtım fişlerinde satınalma irsaliyelerinin muhasebe fişinde ilgili ambara göre tanımlanmış muhasebe kodunu değil bağlantı kodlarındaki ilk tanımlı muhasebe hesabını görüyordu, düzeltildi.
144 UOD-52866 SS/ST (System Settings)
Finans işlemlerinde tarih değişikliklerinde işlem para birimi kur güncelleme parametrelerinin eklenmesi
Finans işlemlerinde tarih değişikliklerinde işlem para birimi kur güncelleme parametrelerinin eklenmesi sağlanmıştır.
145 UOD-52852 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Bankadan girilen, alınan hizmet faturalarının satır açıklamasını, muhasebe fişine getirmemektedir.
Bankadan girilen alınan hizmet faturalarının satır açıklamasını, muhasebe fişine getirmemekteydi, düzeltildi.
146 UOD-52829 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Sicil Kartı- Pozisyon Uygunluğu/Öğrenim Uygunluğu, Personelin Öğrenim Bilgileri Dolu Olmasına Rağmen Sıfır Olarak Listeleniyor.
Sicil Kartı- Pozisyon Uygunluğu/Öğrenim Uygunluğu, Personelin Öğrenim Bilgileri dolu olmasına rağmen Sıfır olarak listeleniyordu, düzeltildi.
147 UOD-52825 MM (Materials Management)
alt alt Slip Lists and Extracts – Material/Location Distribution
Malzeme Yönetimi – Malzeme/Stok Yeri Dağılımı Raporu – Farklı malzemeler aynı stok yerine çıkış yapıldığında , listelenen raporda satırlar çoklanıyor.
Farklı malzemeler aynı stok yerine çıkış yapıldığında , listelenen raporda satırlar çoklanıyordu, düzeltildi.
148 UOD-52822 FI (Finance)
alt alt Bank Reports – Bank Transactions List
Banka hareketleri dökümünde, satırdaki ilgili fişe tıklandığında, kaynak işlemi getirmemektedir.
Banka hareketleri dökümünde, satırdaki ilgili fişe tıklandığında, kaynak işlemi getirmemekteydi. Aktif link özelliğinin çalışması sağlandı.
149 UOD-52818 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – E Fatura işaretli olan cari kart faturada seçildiğinde, senaryo bilgisi gelmiyor. Connect gönderim yaptığında Temel Fatura olarak gönderiyor.
E-Fatura işaretli olan cari kart faturada seçildiğinde, senaryo bilgisi gelmiyor. Connect gönderim yaptığında Temel Fatura olarak gönderiyordu, düzeltildi.
150 UOD-52815 SS/ST (System Settings)
alt alt Definitions – Human Resources – #N/A
Nitelik tanımlarında Notlar tabında not edilmiş olan açıklamaların self servis’te performans değerlendirmeler yapılırken, performans değerlendiriciler tarafından görülebilmeli.
Nitelik tanımlarında Notlar tabında not edilmiş olan açıklamaların self servis’te performans değerlendirmeler yapılırken, performans değerlendiriciler tarafından görülebilmesi sağlandı.
151 UOD-52814 PC (Performance Management)
alt alt Transactions – Performance Records
Performans Kayıtlarında, durum bilgisi Değerlendirildi konumuna getirildiğinde ve hesapla butonuna tıklandığında veya toplu hesaplama yaptırıldığında Hesaplanan Sonuç Değerlendirme Sonucu alanına atanmalı Delphi’de bu düzgün çalışıyor.
Performans Kayıtlarında, durum bilgisi Değerlendirildi konumuna getirildiğinde ve hesapla butonuna tıklandığında veya toplu hesaplama yaptırıldığında Hesaplanan Sonuç Değerlendirme Sonucu alanına atanması sağlandı.
152 UOD-52809 FI (Finance)
alt alt Bank Reports – Bank Summary Report
Banka durum raporu excel çıktısı olarak alındığında, satıra hesap türü ve para birimi yazılı olarak gelmemektedir.
Banka durum raporu excel çıktısı olarak alındığında, satıra hesap türü ve para birimi yazılı olarak gelmemekteydi, düzeltildi.
153 UOD-52807 HR Self Service
Self serviste kadro talebi girişinde organizasyonel birimler ilk sırada tanımlanmış olan firmanın birimlerini getiriyor.
Self serviste kadro talebi girişinde organizasyonel birimler ilk sırada tanımlanmış olan firmanın birimlerini getiriyordu, düzeltildi.
154 UOD-52798 PC (Performance Management)
alt alt Transactions – Performance Records
Performans Kaydında Hedef Ekleme Sırasında Değerlendiren Seçimi Yapıldığında, Değerlendiren, Hedef Eklenen Sicilin Performans Değerlendiricisi İse Ve Grup Tanımı Var İse Bu Eklenen Hedef’in Grubu Da Bu Değerlendiricinin Grup Kodu İle Otomatik Olarak Dold
Performans Kaydında Hedef Ekleme sırasında Değerlendiren seçimi yapıldığında, Değerlendiren, Hedef Eklenen Sicilin Performans Değerlendiricisi ise ve Grup Tanımı var ise Eklenen Hedef’in Grubu da bu Değerlendiricinin Grup Kodu ile otomatik olarak Doldurulur hale getirildi.
155 UOD-52796 PC (Performance Management)
alt alt Transactions – Performance Records
Performans Kaydı Üretme İşleminde Filtrelerde Grup Kodu Verilebilmeli Ve Performans Kayıtları Oluşturulurken Öndeğerde Bulunan Bu Gruplara Ait Satırlar Oluşturulmalı
Performans Kaydı Üretme işleminde Filtrelerde Grup Kodu verilerek Performans Kayıtları oluşturulurken Öndeğerde bulunan bu Gruplara ait satırlar da oluşturulur hale getirildi.
156 UOD-52777 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Kasadan işlemlerinden girilen alınan hizmet faturasında, onaylı kasa fişi taslağa çevirilmek isteniyor ancak ‘Aynı özelliklerde kayıt mevcut’ uyarısı alınıyor.
Kasadan işlemlerinden girilen alınan hizmet faturasında, onaylı kasa fişi taslağa çevirilmek isteniyor ancak ‘Aynı özelliklerde kayıt mevcut’ uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
157 UOD-52775 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Satış Faturaları üzerinden oluşturulan SMM mahsupları manuel olarak silinemiyor.
Satış Faturaları üzerinden oluşturulan SMM mahsupları manuel olarak silinemiyordu, düzeltildi.
158 UOD-52766 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Valörlü kredi işlemlerinin takip edilebilmesi
Valörlü kredi işlemlerinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.
159 UOD-52765 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Finans – Krediler – Kredi browser’ından excel’e aktarım yapıldığında para birimi, hesap, kredi hesap türü, türve durumu bilgileri gelmiyor.
Kredi browser’ından excel’e aktarım yapıldığında para birimi, hesap, kredi hesap türü, tür ve durumu bilgileri gelmiyordu, düzeltildi.
160 UOD-52764 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Finans – Krediler – Kredi kapandı durumuna getirildiğinde, kalan geri ödeme hareketleri otomatik olarak kapandı durumuna gelmeli.
Kredi kapandı durumuna getirildiğinde, kalan geri ödeme hareketlerinin de otomatik olarak kapandı durumuna getirilmesi sağlanmıştır.
161 UOD-52763 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Finans – Krediler – Kredi kapanış tarihi ve değişken periyot’u girildiğinde taksit sayısının otomatik hesaplanması isteniyor.
Kredi kapanış tarihi ve değişken periyot bilgisi girildiğinde taksit sayısının otomatik hesaplanması sağlanmıştır.
162 UOD-52762 FI (Finance)
alt alt Definitions – Cheque/Promisory Notes Browser
Bankadan alınan teminat mektuplarında damga vergisi oranının manuel olarak değiştirilebilmesine ihtiyaç vardır.
Bankadan alınan teminat mektuplarında damga vergisi oranının manuel olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
163 UOD-52760 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – E-Declarations
E-beyannameler filitresinde organizasyon birim/bağlı kurum filitresine ihtiyaç vardır.
E-beyanname filitreleri arasına organizasyon birim/bağlı kurum filitreleri de eklenmiştir.
164 UOD-52751 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Montly Premium and Service Documents
APHB-SGK Primlerine Tabi Olmayan Personeller İçin, Puantaj Kartlarında SGK Matrahı Oluşmamalı ve APHB de Listelenmemeli.
SGK Primlerine tabi olmayan personeller için, Puantaj Kartlarında SGK Matrahı Oluşmaması ve Aylık Prim Hizmet Belgesi içersinde de listelenmemesi sağlandı.
165 UOD-52749 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Finans – Krediler- Browser filtrelerine organizasyonel birim seçeneği eklenmeli ve browser’da para birimi kolonuna göre sıralama yapılabilmeli.
Browser filtrelerine organizasyonel birim seçeneği eklenmiştir. Para birimi kolonuna göre sıralama yapılabilmesi ise teknik açıdan şuan için mümkün görünmemektedir.
166 UOD-52732 FI (Finance)
Finans – Krediler – Planlanan Ödemeler penceresinde kredi faiz oranı ve ek faiz oranı ondalık hanesi artırılmalıdır.
Planlanan Ödemeler penceresinde kredi faiz oranı ve ek faiz oranı ondalık haneleri artırılmıştır.
167 UOD-52729 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Finans – Banka Fişleri – Banka hesap tanımlarında Döviz Türü yerel para birimi cinsi dışında bir tür olduğunda, fişde satır İPB Türü değiştirilemiyor.
Banka hesap tanımlarında Döviz Türü yerel para birimi cinsi dışında bir tür olduğunda, fişde satır İPB Türü değiştirilemiyordu, düzeltildi.
168 UOD-52725 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Payroll Calculation
Maaş tipi brüt iken “Devreden SGK Prim Farkı” hesaplar penceresinde görünmemesine rağmen veritabanına yazılıyor , raporlarda basılıyor, veritabanına yazılmamalı
Maaş tipi brüt iken “Devreden SGK Prim Farkı” hesaplar penceresinde görünmemesine rağmen veritabanına yazılıyordu ve raporlarda basılıyordu, düzeltildi.
169 UOD-52708 TM (Training Management)
alt alt Transactions – Training Registries
Yeni bir Eğitim kaydı yapılırken bu eğitime sicil eklenmesi sırasında bu yeni eğitim ile aynı zamanlar içerisinde başka bir eğitimde kayıtlı siciller varsa açılan personel listesinde bu sicil kartları gösterilmemeli
Yeni bir Eğitim kaydı yapılırken bu eğitime sicil eklenmesi sırasında bu yeni eğitim ile aynı zamanlar içerisinde başka bir eğitimde kayıtlı siciller varsa açılan personel listesinde bu sicil kartlarının gösterilmemesi sağlandı.
170 UOD-52697 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
İzin Hareketi – Ekle işleminde Faaliyet Uygunluk Kontrolü Çalışmalı ve Uyarı Mesajı İçeriği Geliştirilmelidir.
İzin Hareketi – Ekle işleminde Faaliyet Uygunluk Kontrolü yapılarak verilen Uyarı Mesajı içeriği düzenlendi.
171 UOD-52695 TM (Training Management)
alt alt Transactions – Training Requests
Eğitim Talebi ve Eğitim Kaydı oluşturulurken personelin izin bilgileri kontrol edilerek çakışma varsa uyarı vermelidir.
Eğitim Talebi ve Eğitim Kaydı oluşturulurken personelin izin bilgileri kontrol edilerek çakışma varsa uyarı verilmesi sağlandı.
172 UOD-52693 AP (Application Management)
alt alt Definitions – Applications
Başvuru Kartı üzerinden Kesin Kabul işleminin yapılabilmesi gerekiyor.
Başvuru Kartı üzerinden Kesin Kabul işleminin yapılabilmesi sağlandı.
173 UOD-52692 AP (Application Management)
alt alt Definitions – Applications
Başvuru Kartları Browser Listesi filtresinin düzenlenmesi gerekiyor. Başvurulan kadro talebi ve muhtemel pozisyon gibi bilgiler filtrelenebilmeli ve browserda da bu bilgiler görülebilmeli.
Başvurulan kadro talebi ve muhtemel pozisyon bilgileri filtrelenmesi ve browserda da bu bilgilerin gösterilmesi sağlandı.
174 UOD-52690 AP (Application Management)
alt alt Reports – Project Interviews Report
Proje Görüşmeleri Raporu filtreleri içersine Açık Kadro Talebi filtresi de eklenmeli.
Proje Görüşmeleri Raporu filtreleri içersine Açık Kadro Talebi filtresi eklendi.
175 UOD-52686 AP (Application Management)
alt alt Definitions – Applications
Sicil Kartları üzerinden başvuru kartı seçilerek işe alım işlemi yapıldığında Kadro Talebi, işe alınan bilgisi güncellenmesi gerekiyor.
Sicil Kartları üzerinden başvuru kartı seçilerek işe alım işlemi yapıldığında Kadro Talebi, işe alınan bilgisi güncellenmesi sağlandı.
176 UOD-52685 AP (Application Management)
alt alt Transactions – Staff Vacancy Requests
Kadro Talepleri Yerine Personel Talepleri Şeklinde Menü İsim Değişikliği Yapılmalıdır.
Kadro Talepleri yerine Personel Talepleri şeklinde Menü İsim Değişikliği yapıldı.
177 UOD-52677 AP (Application Management)
alt alt Definitions – Applications
Başvuru kartında Değerlendirme Tarihi şeklinde bir alana ihtiyaç var.
Başvuru Kartında Değerlendirme Tarihi alanı eklendi.
178 UOD-52663 JGuar Administrator
Kayıt numaralama şablonlarında, borç talepleri ve borç kayıtları için eklenen numaralama şablonları çalışmamaktadır.
Kayıt numaralama şablonlarında, borç/alacak modülünde, borç kayıtları için eklenen numaralama şablonları çalışır hale getirildi.
179 UOD-52662 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Finans Yönetimi-Banka Fişleri birden fazla kurum olduğunda kurumlar arası geçiş yaptıktan sonra banka fişine yeniden girilmek istendiğinde satınalma faturası açıyor.
Banka Fişleri birden fazla kurum olduğunda kurumlar arası geçiş yaptıktan sonra banka fişine yeniden girilmek istendiğinde satınalma faturası açıyordu, düzeltildi.
180 UOD-52661 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Yansıtma ile oluşturulan mahsup fişlerinin onayı açılamamaktadır.
Yansıtma ile oluşturulan mahsup fişlerinin onayı açılamamaktaydı, düzeltildi.
181 UOD-52658 HR Self Service
Self serviste kurumsal logo genişletilmiş olarak geliyor.
Self serviste kurumsal logo gösterim alanı düzeltildi.
182 UOD-52624 PJ (Project Management)
Proje Yönetimi – Proje ve Aktivite üzerinden ulaşılan Kaynak Atama penceresinde varlıkları veya personel kayıtları Kod ve Açıklama kolonlarına göre sıralanabilmesi isteniyor.
Proje ve Aktivite üzerinden ulaşılan Kaynak Atama penceresinde varlıkların veya personel kayıtlarının Kod ve Açıklama kolonlarına göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.
183 UOD-52622 LO (Sales Management)
Satış Yönetimi – Satış Teklifleri – Genelde İşlem Para Birimi seçilip satırda işlem para birimi alını doldurulup kayıt edildiğinde, ilgili kayıtta satırdaki İPB alanı RPB alanına dönüyor.
Genelde İşlem Para Birimi seçilip satırda işlem para birimi alını doldurulup kayıt edildiğinde, ilgili kayıtta satırdaki İPB alanı RPB alanına dönüyordu, düzeltildi.
184 UOD-52621 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Contracts Browser
Satış Yönetimi – Satış Teklifleri – Teklife bağlı sözleşme aktarılıp kayıt edildiğinde, tekliften gelen Müşteri Bilgileri ve Sevkiyat alanındaki Cari Kod ve Açıklama alanları siliniyor.
Teklife bağlı sözleşme aktarılıp kayıt edildiğinde, tekliften gelen Müşteri Bilgileri ve Sevkiyat alanındaki Cari Kod ve Açıklama alanları siliniyordu, düzeltildi.
185 UOD-52620 LO (Sales Management)
Satış Yönetimi – Satış Sözleşmeleri – Satış sözleşmeleri ekranına Satış Elemanı Kodu girilebilmelidir.
Satış sözleşmeleri ekranında “Satış Elemanı Kodu” girilebilmesi sağlanmıştır.
186 UOD-52582 LO (Sales Management)
alt alt Operations – Batch Update of Prices
Satış Yönetimi-İşlemler-Satış Fiyatı Güncelleme Satınalma fiyatları üzerinden satış fiyat kartı oluşturulmalı veya güncellenebilmeli
Satış Fiyatı Güncelleme – Satınalma fiyatları üzerinden satış fiyat kartı oluşturulabilmesi veya güncellenebilmesi sağlanmıştır.
187 UOD-52503 MM (Materials Management)
alt alt Transactions – Price Assignment Based On Costs
Maliyet dağıtım fişlerinde fatura aktarım seçenekleri filtre ekranında organizasyon birim filitresine ihtiyaç vardır.
Maliyet dağıtım fişlerinde fatura aktarım seçenekleri filtre ekranında organizasyon birim filitresi eklenmiştir.
188 UOD-52495 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Finans – Banka Fişleri – Banka fişleri kopyalandığında raporlama döviz kuru ilgili parametre değerine göre (Fiş tarihi güncellendiğinde Rap.Döviz Kuru:Güncellenecek) güncellenmeli.
Banka fişleri kopyalandığında raporlama döviz kurunun ilgili parametre değerine göre (Fiş tarihi güncellendiğinde Rap.Döviz Kuru:Güncellenecek) güncellenmesi sağlanmıştır.
189 UOD-52491 LO (Purchasing Management)
alt alt Invoice Reports – Purchase Invoices List
Fatura dökümlerinde, ticari işlem grubu filitrelerinde başlangıç ve bitiş veriliyor ve space tuşu ile hariç bırakılıyor ama bu filitre çalışmıyor. Hariç bırakılanları raporda listeliyor.
Fatura dökümlerinde, ticari işlem grubu filitrelerinde başlangıç ve bitiş veriliyor ve space tuşu ile hariç bırakılıyor ama bu filitre çalışmıyor. Hariç bırakılanları raporda listeliyordu, düzeltildi.
190 UOD-52476 FI (Finance)
alt alt Transactions – Check&P.Note Slips
Çek/senet bordroları- Kendi çekimiz işlem bordrosunda,çek seçme işleminde, filtrelerde banka kodu filtresi çalışmamaktadır.
Kendi çekimiz işlem bordrosunda, çek seçme işleminde, filtrelerde banka kodu filtresi çalışmamaktaydı, düzeltildi.
191 UOD-52473 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Personel kartı borç/alacak takibi ekranında kapaması yapılmış olan kayıtlar da listelenebilmelidir.Filtre yardımı ile açık ve kapalı hareketlerin listelenebilmesine ihtiyaç vardır.
Personel kartı borç/alacak takibi ekranında kapaması yapılmış olan kayıtların da listelenebilmesi sağlandı.
192 UOD-52472 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Personel kartı borç/alacak takibi ekranında eşleştirme işlemi yapılamamaktadır.
Personel kartı borç/alacak takibi ekranında eşleştirme işlemi hatası düzeltildi.
193 UOD-52469 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Travel Allowance Records
Harcırah alacak kaydında damga vergisine tabi oran 0 olarak tanımlanmasına rağmen harcırah kayıtlarında damga vergisi hesaplıyor.
Harcırah alacak kaydında damga vergisine tabi oran 0 olarak tanımlanmasına rağmen harcırah hesaplamada damga vergisi hesaplıyordu, düzeltildi.
194 UOD-52444 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Loan Transactions
Personele gönderilen havale işlemlerinde, tutar personel işlem detaylarında seçilen borç – alacak kayıtlarından gelmelidir.
Personele gönderilen havale işlemlerinde, tutarın personel işlem detaylarında seçilen borç – alacak kayıtlarından gelmesi sağlandı.
195 UOD-52431 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – E-Declarations
E-Beyannamelerde detaylı filtre tanımlanabilmesi ve formül ekranlarında düzenlemeler
E-Beyannamelerde formül ekranlarında düzenlemeler yapılmıştır ancak kolay kullanıma dair fonksiyon ve parametreler temmuz setinde yapılacaktır.
196 UOD-52418 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Travel Allowance Records
Harcırah kayıtlarında görev tarihlerine göre harcırah günü otomatik gelmelidir.
Harcırah kayıtlarında görev tarihlerine göre harcırah günü otomatik gelmesi sağlandı.
197 UOD-52257 FI (Finance)
alt alt Transactions – Check&P.Note Slips
Finans – Çek/Senet Bordroları – İlk çek hareketinde girilen analiz boyutu ve proje bilgileri, ilgili çekin sonraki hareketlerine default olarak aktarılmalı.
İlk çek hareketinde girilen analiz boyutu ve proje bilgilerinin, ilgili çekin sonraki hareketlerine de default olarak aktarılması sağlanmıştır.
198 UOD-52256 FI (Finance)
alt alt Definitions – Bank Accounts
Finans – Bankla Hesapları – Hesap Özeti penceresinde Önceki Yıldan Devir Bakiyesi” satırı isteniyor.
Bu madde kapsamında yapılacak düzenlemeler aşağıdaki gibidir; – Banka hesapları – Bilgiler – Hesap özeti ekranında geliştirmeler yapılarak, yıl filtresinde mali dönem başlangıç yılı seçildiğinde ekranda görüntülenen ilk satır “Açılış” satırı, diğer yıllar seçildiğinde ise “Önceki Yıl Bakiyesi” olacak şekilde ekrana satır eklemesi gerçekleştirilecektir. – Açılış satırında banka hesabının seçili olduğu banka açılış fişlerinin girilmesi ile oluşan “borç / alacak / bakiye” değerleri toplamı görüntülenecektir. Mevcut durumda, bu değerler yılın ilk ayına yansıtılmaktadır. – “Önceki Yıl Bakiyesi” satırında ise, yıl filtresinde seçili olan yıldan bir önceki yıldan devreden “borç – alacak – bakiye” değerleri yansıtılacaktır.
199 UOD-52253 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Proje Aktiviteleri – İncele modunda açılan aktivitede döküman katoloğuna erişilebilmelidir.
İncele modunda açılan aktivitede döküman katoloğuna erişilebilmesi sağlanmıştır.
200 UOD-52237 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices Vat Report
Satış Yönetimi – Satış Faturaları KDV Raporu – Rapordaki “Tevkifat Oranı” kolonu satırdaki tevkifat oranlarını değil fişin genelindeki tevkifat oranlarını basıyor.
Rapordaki “Tevkifat Oranı” kolonu satırdaki tevkifat oranlarını değil fişin genelindeki tevkifat oranlarını basıyordu, satırların dikkate alınması sağlanmıştır.
201 UOD-52235 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturası – Fatura tasarımında, Fatura Not alanı değişkenlere eklenmeli.
Fatura tasarımında, “Fatura Not” alanı değişkenlere eklenmiştir.
202 UOD-52228 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – General Ledger Connection Groups
Satınalma fiyat farkı muhasebe bağlantı kodlarında satınalma muhasebe bağlantı tanımında yer alan ambar kodu / ambar grup kodu filitresi gerekmektedir.
Satınalma fiyat farkı muhasebe bağlantı kodlarında satınalma muhasebe bağlantı tanımına “ambar kodu” / “ambar grup kodu” filitreleri eklenmiştir.
203 UOD-52222 LO (Sales Management)
alt alt Invoice Reports – Sales Invoices List
Satış Yönetimi – Raporlar – Satış Faturaları Dökümü – Rapor excel’e alındığında “Fatura Türü (Sözel)” değişkeni SLIPTYPE’ı basıyor.
Rapor excel’e alındığında “Fatura Türü (Sözel)” değişkeni SLIPTYPE’ı basıyordu, metin olarak fatura türünü basması sağlandı.
204 UOD-52220 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Proje browser’ında sağ klikte Kaynak Atama ekranında, seçim ekranı kolaylaştırılmalıdır.
Sihirbazın ikinci adımdaki kaynak gridinin, default olarak Kod/Sicil No (Artan) düzeninde sıralı gelmesi sağlanmıştır.
205 UOD-52219 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Contracts Browser
Satış Yönetimi – Satış teklifleri – Satış teklifleri kopyalanırken, bağlı fiyat tekliflerinin seçilerek kopyalanabilmesi isteniyor.
Satış teklifleri kopyalanırken, bağlı fiyat tekliflerinin seçilerek kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
206 UOD-52215 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchase Invoices
Satınalma Yönetimi – Satınalma Faturası – Leasing kira faturalarının muhasebeleştirilmesinde, ilgili leasing ödemesinde faiz tutarları muhasebe fişine yansımalı.
Leasing kira faturalarının muhasebeleştirilmesinde, ilgili leasing ödemesinde faiz tutarları muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
207 UOD-52209 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat fişinde malzemenin ikinci birimini kullanarak sıcak satış yapıldığında sevkedilen miktar yanlış hesaplanıyor.
Sevkiyat fişinde malzemenin ikinci birimini kullanarak sıcak satış yapıldığında sevkedilen miktar yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
208 UOD-52154 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Personelin sosyal güvenlik statüsü değişmesi durumunda SGK tabiliklerine yeni bir satır eklemeyip son aktif olan tabiliği değiştiriyor.
Personelin sosyal güvenlik statüsü değişmesi durumunda SGK tabiliklerine yeni bir satır eklemeyip son aktif olan tabiliği değiştiriyordu, Değişiklik tarihine göre yeni satır eklenmesi sağlandı.
209 UOD-52134 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – İşlemler altındaki “Satış Sözleşmeleri Aktar” formunun yetkileri, Satış yönetiminde satış sözleşmeleri yetkisinden çalışmalı.
İşlemler altındaki “Satış Sözleşmeleri Aktar” formunun yetkilerinin, satış sözleşmeleri yetkisinden çalışması sağlanmıştır.
210 UOD-52129 JGuar Administrator
Admin Panel – Personel tanımlarında koşula bağlı form yetkisi verilebilmek isteniyor, koşulda tanımlanan değişkenler çalışmıyor
Admin Panel – Personel tanımlarında koşula bağlı form yetkisi çalışmıyordu, düzeltildi.
211 UOD-52111 VM (Vacation Management)
alt alt Reports – Person Vacation Status
İzin Durum Raporunda, Devreden ve Kalan İzin Alanları Hatalı Değer Listeliyor.
Standart tasarımda, İzin durum raporunda izin bilgileri devreden ve kalan izin alanları doğru değer getirmiyordu, düzeltildi.
212 UOD-52055 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Projeler – Planlanan kaynak kullanım girişleri aktivitenin statüsünden bağımsız olarak yapılabilmeli.
Planlanan kaynak kullanım girişlerinin aktivitenin statüsünden bağımsız olarak yapılabilmesi sağlanmıştır.
213 UOD-52041 MR (Maintenance Management)
alt alt Transactions – Maintenance Orders
Bakım Yönetimi – Bakım İş Emirleri – Bakım talep fişinde girilen İşin Açıklaması alanı, bağlı oluşan Bakım İş Emrinde ki İşin Açıklaması alanına gelmesi isteniyor.
Bakım talep fişinde girilen İşin Açıklaması alanının, bağlı oluşan Bakım İş Emrindeki İşin Açıklaması alanına gelmesi sağlanmıştır.
214 UOD-52033 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi-Satış Faturaları içerisinde cari hesap bilgisi unvanına göre çağırılamıyor
Satış faturaları içerisinde cari hesap bilgisi unvana göre çağırılamıyordu, düzeltildi.
215 UOD-52030 MM (Materials Management)
alt alt Definitions – Material Class Tree
Malzeme Yönetimi-Tanımlar-Malzeme Sınıf Ağacı Koda Göre Alfabetik Sıralama Yapmıyor
Malzeme sınıf ağacı koda göre alfabetik sıralama yapmıyordu, düzeltildi.
216 UOD-52025 MM (Materials Management)
alt alt Transactions – Material Slips
Malzemeler-Malzeme Fişleri-Stok Yeri Bilgileri yer takipli malzemede Stok yeri bilgileri ekranında miktar bölümünde yazılan miktar CTRL+Del ile satır silinse bile dip toplamda durmaya devam ediyor
Stok Yeri Bilgileri yer takipli malzemede Stok yeri bilgileri ekranında miktar bölümünde yazılan miktar CTRL+Del ile satır silinse bile dip toplamda durmaya devam ediyordu, düzeltildi.
217 UOD-52024 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Montly Premium and Service Documents
ARGE Teknokent Teşviğinde %5 Hazine İçin APHB de 5510 Belge Türü Gelmiyor. Sadece 0000 ve 5746 İçin Bildirge Alınıyor.
ARGE Teknokent Teşviği ve %5 Hazine İndirmi birlikte uygulandığında için Aylık Prim Hizmet Belgesi içersinde 05510 Belge Türü gelmiyordu, düzeltildi.
218 UOD-52023 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Point Cards Browser
ARGE Teknokent yasasında ; SGK teşvik süresi 5 yıl. Bu süre dolduktan sonra personel sgk teşvikinden yararlanamıyor. Sistemde buna yönelik geliştirme gerekiyor.
ARGE SGK Tevşik Hesaplaması için Teşvik Başlangıç Tarihi alanı eklendi. Bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca ARGE SGK Teşviği hesaplamasının yapılması sağlandı.
219 UOD-51982 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları gönder altından ulaşılan fatura raporunda değişken listesinden eklenen il ilçe açıklama değişkenleri,il ve ilçenin kodunu basıyor
Satış Faturaları gönder altından ulaşılan fatura raporunda değişken listesinden eklenen il ve ilçe açıklama değişkenleri, il ve ilçenin kodunu basıyordu, düzeltildi.
220 UOD-51876 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Genel muhasebe sistem ayarlarında “Birim işyeri kullanılacak” Parametresi evet olduğunda alınan banka ekstreleri satır org. birimi BOUNDERORGREF’de takip edildiğinden rapora org. birim filtresi verildiğinde hatalı çalışmaktadır.
Genel muhasebe sistem ayarlarında “Birim işyeri kullanılacak” Parametresi evet olduğunda alınan banka ekstreleri satır organizasyonel birimi BOUNDERORGREF’de takip edildiğinden rapora organizasyonel birim filtresi verildiğinde hatalı çalışmaktaydı, düzeltildi.
221 UOD-51875 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Leave Transactions
Personel Yönetimi – işten çıkış talepleri browserında “Onaylandı” yapılan talepler için otomatik çıkış hareketi oluşturulmamalı, işten çıkış hareketi ayrı bir statü ile tetiklenmeli.
işten çıkış talepleri browserında “Onaylandı” yapılan talepler için otomatik çıkış hareketi oluşturulması yerine işten çıkış hareketinin ayrı bir statü ile tetiklenmesi sağlandı.
222 UOD-51867 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Finans Yönetimi – Banka Fişleri İlk Satıra RPB döviz kuru gelmiyor.
Banka fişi eklendiğind ilk satıra RPB döviz kuru gelmiyordu, düzeltildi.
223 UOD-51849 BU (Budget Management)
alt alt Transactions – Budgets
Excelden aktarılan planlanan değer girişleri yapılarak oluşturulan bütçede kalem azaltılacak dendiğinde toplamı azaltmıyor.
Excelden aktarılan planlanan değer girişleri yapılarak oluşturulan bütçede kalem azaltılacak dendiğinde toplamı azaltmıyordu, düzeltildi.
224 UOD-51809 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Kredi türü rotatif olduğunda, kredi tahsilatı işleminin muhasebe fişini oluşturmuyor.
Kredi türü rotatif olduğunda, kredi tahsilatı işleminin muhasebe fişini oluşturmuyordu, düzeltildi.
225 UOD-51792 VM (Vacation Management)
alt alt Transactions – Vacation Transactions
Evlilik, Süt İzni Gibi İzin Kayıtlarında İzin Günü Hesaplanırken Haftasonu Günleri Hesaplamaya Dahil Edilmelidir.
Hastalık, İş Kazası gibi yıllık izinlerden farklı uygulanan izinlerinde hafta sonu günlerinin de izin süresi hesaplamasına dahil edilmesi sağlandı.
226 UOD-51767 PR (Payroll Management)
alt alt Transactions – Point Cards Browser
Emekli Sandığı (Memur) Sicile Ait Puantajda Eksik Gün Olduğunda Hesaplar Penceresinde Gösterimsel Hatalar Var
Emekli Sandığı (Memur) Sicile ait Puantajda Eksik Gün olduğunda Hesaplar Penceresinde gösterimsel hatalar vardı, düzeltildi.
227 UOD-51766 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – General Ledger Connection Groups
Genel Muhasebe – Muhasebe Bağlantı Grupları – Muhasebe bağlantı grubu ata işlemi filtrelerinde “Malzeme Takımı” türü mevcut değil.
Muhasebe bağlantı grubu ata işlemi filtrelerinde “Malzeme Takımı” türü mevcut değildi, eklendi.
228 UOD-51645 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Finans – Kasa İşlemleri – Cari hesap Ödeme ve Tahsilat ekranında bulunan raporlama para birimi alanının adı değiştirilmeli.
Cari hesap Ödeme ve Tahsilat ekranında bulunan raporlama para birimi alanının adı “Tutar (RPB)” olarak değiştirilmiştir.
229 UOD-51560 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Kasadan girilen alınan hizmet faturası, finans/cari hesap muhasebe mutabakat raporuna hatalı gelmektedir.
Kasadan girilen alınan hizmet faturası, finans/cari hesap muhasebe mutabakat raporuna hatalı gelmekteydi, düzeltildi.
230 UOD-51556 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Banka fişlerinde carisiz girilen gelir ve gider faturası üzerinden gönder muhasebe fişi komutu verildiğinde, alınan raporda “listelenecek kayıt bulunamadı” uyarısı veriyor.
Banka fişlerinde carisiz girilen gelir ve gider faturası üzerinden gönder muhasebe fişi komutu verildiğinde, alınan raporda “listelenecek kayıt bulunamadı” uyarısı veriyordu, düzeltildi.
231 UOD-51540 FI (Finance)
alt alt AR/AP Reports – Debit/Credit totals
Cari hesap borç alacak toplamları raporunda, durumu taslak olanlar da filtrelenerek listelenebilmelidir.
Cari hesap borç alacak toplamları raporunda durumu taslak olanların da filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
232 UOD-51536 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Banka işlemlerinden gönderilen havale üzerinden iki farklı personele iki farklı banka ile iş avansı verilen fişin durumu değiştirilemiyor ve borç kaydına sadece ilk satırı getiriyor.
Banka işlemlerinden gönderilen havale üzerinden iki farklı personele iki farklı banka ile iş avansı verilen fişin durumu değiştirilemiyor ve borç kaydına sadece ilk satırı getiriyordu, düzeltildi.
233 UOD-51520 FI (Finance)
alt alt Definitions – AR/AP
Cari hesaplara tanımlı banka hesaplarının 1 tanesinin öndeğer olmasını ve harekete direk getirilebilmesine ihtiyaç vardır.
Cari hesaplara tanımlı banka hesaplarının 1 tanesinin öndeğer olması ve harekete direk getirilebilmesi sağlanmıştır.
234 UOD-51519 FI (Finance)
alt alt Transactions – Check&P.Note Slips
Çek Çıkış(Cari hesaba) – Kendi çekimiz işleminde, bordro kaydedildikten sonra, taslak konumdayken değiştir ile fişe girilip, fişte seçilen cari hesapta değişiklik yapılabilmesine ihtiyaç vardır.
Çek Çıkış(Cari hesaba) – Kendi çekimiz işleminde, bordro kaydedildikten sonra, taslak konumdayken değiştir ile fişe girilip cari hesapta değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
235 UOD-51484 GENERAL
alt alt ERP
Program Arayüzü İçerisinden Dil Değişikliği Yapıldığı Zaman Program Takviminde Günleri Yanlış Gösteriyor
Dil değişikliği yapıldığında Takvimde gün adları Arapça ve İngilizce dilinde yanlış gözüküyordu, düzeltildi.
236 UOD-51472 BU (Budget Management)
alt alt Transactions – Budgets
Bütçe kalemi içerisinde analiz boyutu seçilip, gerçekleşmeler için analiz boyutundan günceller çeki konduğunda kalem içerisindeki analiz boyutlarına oran verilmemiş olmasına rağmen analiz boyutuna 100 değer vermektedir.
Bütçe kalemi içerisinde analiz boyutu seçilip, gerçekleşmeler için analiz boyutundan günceller çeki atıldığında kalem içerisindeki analiz boyutlarına oran verilmemiş olmasına rağmen analiz boyutuna 100 değer vermekteydi, düzeltildi.
237 UOD-51437 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchasing Contracts Browser
Sistem üzerinde, taşeron için girilen aynı hakediş üzerinden birden fazla fatura girilebilmesine ihtiyaç vardır.
Sistem üzerinde, taşeron için girilen aynı hakediş üzerinden birden fazla fatura girilebilmesi ihtiyacı karşılanmıştır.
238 UOD-51390 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri Browser’ında İşlem Para Birimi değerinin de görülmesi isteniyor
Satış Siparişleri Browser’ında İşlem Para Birimi değerinin de görülmesi sağlanmıştır.
239 UOD-51387 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Diğer tabındaki açıklama hanesi sadece 120 karakter alabiliyor.
Diğer tabındaki açıklama hanesi sadece 120 karakter alabiliyordu, artırılması sağlanmıştır.
240 UOD-51382 FI (Finance)
alt alt Definitions – Cheque/Promisory Notes Browser
Finans Yönetimi – Tanımlar – Çekler ve Senetler browser filtrelerine “İşlem Para Birimi” tutarı ve türünün eklenmesine ihtiyaç vardır.
Çekler ve Senetler browser filtrelerine “İşlem Para Birimi” tutarı ve türünün eklenmesi sağlanmıştır.
241 UOD-51379 FI (Finance)
alt alt Transactions – Payment Orders
Finans Yönetimi – Hareketler – Ödeme Emirleri fişi içerisinde Cari Hesabın Ünvanı da ayrı bir kolon olarak eklenmelidir.
Ödeme Emirleri fişi içerisinde Cari Hesabın Ünvanı da ayrı bir kolon olarak eklenmiştir.
242 UOD-51378 FI (Finance)
alt alt Definitions – Credits
Kredilerin proje ve analiz boyutu bilgilerinin girilebilmesi ve ödemelere aktarılması sağlanmalıdır.
Kredilerin proje ve analiz boyutu bilgilerinin girilebilmesi ve ödemelere aktarılması sağlanmıştır.
243 UOD-51374 FI (Finance)
alt alt Transactions – Payment Orders
Finans Yönetimi – Hareketler – Ödeme Tahsilat Hareketleri Browser’ında Organizasyonel Birim Kolonu isteniyor.
Ödeme Tahsilat Hareketleri Browser’ına “Organizasyonel Birim” Kolonu eklenmiştir.
244 UOD-51291 EM (Employee Management)
alt alt Reports – Employee Turnover Report
İşe giriş işlemi tamamlanmış personeller, işe giriş hareketleri listesi raporunda listelenemiyor.
İşe giriş işlemi tamamlanmış personeller, işe giriş hareketleri listesi raporunda listelenemiyordu, filtre eklenerek listelenebilmesi sağlandı.
245 UOD-51286 MM (Materials Management)
alt alt Record and Assignment List – List of Materials and Services
Malzeme Yönetimi – Kayıt ve Atama Listeleri – Malzeme ve Hizmet Listesi Raporuna Malzeme Özellikleri filtresinin eklenmesi.
Malzeme ve Hizmet listesi raporuna malzeme özellikleri filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.
246 UOD-51242 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Personel kartı- Sözleşme Şekli : “Belirli Süreli” olduğunda sözleşme başlangıç/bitiş tarihi girmeden personel kartı kaydedilememeli.
Personel kartı- Sözleşme Şekli : “Belirli Süreli” olduğunda sözleşme başlangıç/bitiş tarihi girmeden personel kartı kaydedilememesi ve Sözleşme Şekli : “Belirliz Süreli” olduğunda sözleşme başlangıç/bitiş tarihi alanlarının pasif olması sağlandı.
247 UOD-51223 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchasing Contracts Browser
Nakit teminat ile ilgili kesintilerin, ve tüm diğer kesintiler tabında tanımladığımız kesintilerin, tür bazında sözleşme raporunda detaylı olarak listelenmesine ihtiyaç vardır.
Nakit teminat ile ilgili kesintilerin ve tüm diğer kesintiler tabında tanımladığımız kesintilerin, tür bazında sözleşme raporunda detaylı olarak listelenmesi sağlanmıştır.
248 UOD-51206 FI (Finance)
alt alt Definitions – Guarantees
Muhasebe hesap kodlarında ayrıştırılabilmesi için, teminat mektupları türleri için özel kod kullanımına ihtiyaç vardır.
Muhasebe hesap kodlarının ayrıştırılabilmesi için teminat mektupları türleri için özel kod kullanımı sağlanmıştır.
249 UOD-51198 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişleri browser’ında toplu irsaliye faturalama işlemi başlatıldığında ekrana gelen özet pop up penceresinde kaç irsaliyenin işlem göreceği bilgisi de olmalı.
Sevkiyat fişleri browser’ında toplu irsaliye faturalama işlemi başlatıldığında ekrana gelen özet pop up penceresinde kaç irsaliyenin işlem göreceği bilgisi listelenmiştir.
250 UOD-51194 SS/ST (System Settings)
Finans işlemlerinde muhasebe fişlerine gelecek açıklamaları belirleyen parametrelerin eklenmesi.
Finans işlemlerinde muhasebe fişlerine gelecek açıklamaları belirleyen parametrelerin eklenmesi sağlanmıştır.
251 UOD-51178 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Satış siparişi başlığında cari hesap seçildiğinde sevkiyat bilgileri sekmesinde öndeğer sevkiyat adresi gelmiyor.
Satış siparişi başlığında cari hesap seçildiğinde sevkiyat bilgileri sekmesinde öndeğer sevkiyat adresi gelmiyordu, düzeltildi.
252 UOD-51174 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Orders
Satış Yönetimi – Satış Siparişleri – Sipariş fiş başlığında cari hesap seçildiğinde sevkiyat bilgileri sekmesinde Sevkiyat Adresi Kod’u geliyor Açıklaması gelmiyor.
Sipariş fiş başlığında cari hesap seçildiğinde sevkiyat bilgileri sekmesinde Sevkiyat Adresi Kod’u geliyor Açıklaması gelmiyordu, düzeltildi.
253 UOD-51173 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Sosyal güvenlik statüsü değişikliği yapıldığında oluşturulan işten çıkış kayıtlarına “değiştir” ile giriş yapılabilmesi
Sosyal güvenlik statüsü değişikliği yapıldığında oluşturulan işten çıkış kayıtlarına “değiştir” ile giriş yapıldığında işten çıkış bilgileri görüntülenmesi ve değiştirilebilmesi sağlandı.
254 UOD-51154 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Faturaya değiştir ya da incele ile girilip satırdaki scroll sağa doğru ilerletilmek istendiğinde performans sorunu yaşanmaktadır.
Faturaya değiştir ya da incele ile girilip satırdaki scroll sağa doğru ilerletilmek istendiğinde performans sorunu yaşanmaktaydı, düzeltildi.
255 UOD-51149 AM (Asset Management)
Varlık Yönetimi – Hareketler – İşletmeye Alma Fişinde “Giriş Hareketi Aktar” işleminde “Fiş Türü” filtresinde Üretimden Giriş Fişi seçeneği yok.
İşletmeye Alma Fişinde “Giriş Hareketi Aktar” işleminde “Fiş Türü” filtresinde Üretimden Giriş Fişi seçeneği yoktu, eklendi.
256 UOD-51135 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Dispatches
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişleri üzerinden oluşturulan irsaliye satırında “Satır Ödeme Planlarını Değiştir” işlemi çalışmıyor.
Sevkiyat fişleri üzerinden oluşturulan irsaliye satırında “Satır Ödeme Planlarını Değiştir” işlemi çalışmıyordu, düzeltildi.
257 UOD-51126 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Dispatches
Satış Yönetimi – 2 aynı sipariş oluşturularak birini sevkiyat üzerinden diğerini sipariş üzerinden irsaliyeye dönüştürdüğümüzde MMSLIPS ve MMTRANS tabloları farklı etkileniyor.
2 aynı sipariş oluşturularak birini sevkiyat üzerinden diğerini sipariş üzerinden irsaliyeye dönüştürdüğümüzde MMSLIPS ve MMTRANS tabloları farklı etkileniyordu, düzeltildi.
258 UOD-51120 GL (General Ledger)
alt alt Definitions – E-Declarations
E-beyannamelerde, muhtasar eklendiğinde, muhtasarın içerisindeki ödemeler tabına girilen cari hesap bilgilerinin, manuel olarak değil de bir look up yardımı ile listeden seçilerek getirilmesine ihtiyaç vardır.
Yapılacak düzenleme ile Cari Hesaba ait alanların, lookup ile açılacak cari hesaplar browser’ından seçilerek doldurulması sağlanacak.
259 UOD-51114 GL (General Ledger)
alt alt Operations – Approve G/L Slips
Muhasebe işlemlerinde, muhasebe fişlerini onaylama işleminin, filtrelerde seçilen iki fiş numarası arasındakilerin yanı sıra, filtrelerden çoklu seçim yapılabilmesi seçeneğine de ihtiyaç vardır.
Filtrede çoklu seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
260 UOD-51108 PC (Career Management)
alt alt Definitions – Job Families
İş ailesi tanımlarında yeterlilik çizelgesi formu boş geliyor.
İş ailesi tanımlarında yeterlilik çizelgesi formu boş geliyordu, düzeltildi.
261 UOD-51106 HR Self Service
SelfServis-İzin Talebi Girişinde Saat Tipinde İzin Girdiğinde Buçuklu Saatlerde Bitiş Süresi Hatalı Hesaplanıyor.
Self Serviste saatlik izin süresi hesaplama hatası düzeltildi.
262 UOD-51102 HR Self Service
Self servisden girilen performans satırlarının planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri dönemden gelmeli, jguardan performans satırı eklendiğinde o alanlar doğru doluyor
Self servisden girilen performans satırlarının planlanan başlangıç ve bitiş tarihlerinin performans döneminden gelmesi sağlandı.
263 UOD-51096 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Kasa işlemleri / Cari hesap tahsilat fişine girilen tutar, nakit teminat ile ilişkilendirilmek istendiğinde, daha önceden ilgili cari hesaba girilmiş olan teminat bilgileri gelmemektedir.
Cari hesap tahsilat fişine girilen tutar, nakit teminat ile ilişkilendirilmek istendiğinde, daha önceden ilgili cari hesaba girilmiş olan teminat bilgileri gelmemekteydi, düzeltildi.
264 UOD-51033 FI (Finance)
alt alt Transactions – Safe Deposit Transactions
Kasa işlemleri analiz detaylarının ana hesap / karşı hesap seçimli yapılabilmesi sağlanmalıdır.
Kasa işlemleri analiz detaylarının ana hesap / karşı hesap seçimli yapılabilmesi sağlanmıştır.
265 UOD-51006 HR Self Service
Self serviste performans değerlendirme genel sonuçlarının gösterilmesi
Self serviste performans değerlendirme genel sonuçlarının gösterilmesi sağlandı.
266 UOD-50970 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişine sipariş aktarım işlemi çok uzun sürüyor.
Sevkiyat fişine sipariş aktarım işlemi çok uzun sürüyordu, performans düzenlemesi yapıldı.
267 UOD-50967 EM (Employee Management)
alt alt Reports – Employee List
Nüfus Bilgileri, Atama ve Kanuni Değişiklikler raporlarlarında personel resmi basılabilmelidir.
Nüfus Bilgileri, Atama ve Kanuni Değişiklikler raporlarında personel resmi basılabilmesi sağlandı.
268 UOD-50960 HR Self Service
Self Service – Eğitim talebi girişinde eğitimler listelenirken, ada göre sıralı listelenmeli
Self Service – Eğitim talebi girişinde eğitimler listelenirken, ada göre sıralı listelenmesi sağlandı.
269 UOD-50957 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Leave Transactions
İşten ayrılan personelin hafta tatili 1 gün fazla hesaplanıyor.
İşten ayrılan personelin hafta tatili 1 gün fazla hesaplanıyordu, düzeltildi.
270 UOD-50951 PC (Wage Scenarios Management)
alt alt Transactions – Scenarios
Ücret Senaryolarında, Aralıklı olarak 1 den Fazla Ay İçin Ek Ödeme Uygulaması Yapıldığında Sadece İlk Ay İçin Hesaplama Yapıyor.
Ücret Senaryolarında, aralıklı olarak 1 den fazla ay İçin Ek Ödeme uygulaması yapıldığında sadece ilk ay için hesaplama yapıyordu, düzeltildi.
271 UOD-50944 FI (Finance)
alt alt Operations – Generation of Bank / Safe Deposit Transactions for Personnel Payments
Geçici görevlendirme olduğu durumlarda, bordroların muhasebeleştirme işlemi geçici görevlendirmenin olduğu organizasyonel birimlerle yapılabilmelidir.
Bordro tahakkuklarını muhasebeleştirme işlemine geçici görevlendirmenin olduğu birime muhasebeleştirme işleminin yapılmasını sağlayabilecek bir filtre eklendi.
272 UOD-50732 PR (Payroll Management)
alt alt Definitions – Payroll Entry Defaults
Fark puantajı hesaplama filtre seçenekleri puantaj öndeğerleri ile aynı olmalı ve öndeğerden aktarılabilmelidir.
Fark puantajı hesaplama filtre seçenekleri puantaj öndeğerleri ile aynı olması ve öndeğerden aktarlıabilmesi sağlandı.
273 UOD-50702 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – İçerisinde muhasebe bağlantı grubu bulunan Malzeme Takımı faturaya seçilip kaydedildiğinde muhasebe kodu gelmiyor.
İçerisinde muhasebe bağlantı grubu bulunan Malzeme Takımı faturaya seçilip kaydedildiğinde muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi.
274 UOD-50700 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturalarında kullanılacak para birimi işlem para birimi seçildiği zaman ilk satıra döviz kuru gelmiyor.
Satış Faturalarında kullanılacak para birimi işlem para birimi seçildiği zaman ilk satıra döviz kuru gelmiyordu, düzeltildi.
275 UOD-50692 AM (Asset Management)
alt alt Transactions – Asset Transactions
Varlıklar – Mevcut tahsis yerlerinin varlık browserda görünmesi isteniyor.
Mevcut tahsis yerlerinin varlık browserda görünmesi sağlanmıştır.
276 UOD-50669 MM (Materials Management)
alt alt Definitions – Materials
Malzeme Takımı içerisinde Stok Hareketleri combosundaki ” ” alanı gizlenmelidir.
Malzeme Takımı içerisinde Stok Hareketleri combosundaki ” ” alanı gizlenmiştir.
277 UOD-50668 MM (Materials Management)
alt alt Definitions – Materials
“Malzeme Takımı” kartına ait hareket var ise kart içerisindeki “Stok Hareketleri” combosu değiştirilememeli.
“Malzeme Takımı” kartına ait hareket var ise kart içerisindeki “Stok Hareketleri” combosunun değiştirilememesi sağlanmıştır.
278 UOD-50566 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Batch Wage Adjusment
Personel Yönetimi Toplu Ücret Ayarlama işleminde parametrelere toplama ve çıkartma işlemi yapılamıyor.
Personel Yönetimi Toplu Ücret Ayarlama işleminde parametrelere toplama ve çıkartma işlemi yapılamıyordu, düzeltildi.
279 UOD-50458 FI (Finance)
alt alt Definitions – AR/AP
Finans – Tanımlar- Cari hesaplar – Gönder (Mektup) raporunda borç bakiye aralığı verilmesine rağmen bakiyesi sıfır olan cariler de rapora geliyor.
Gönder (Mektup) raporunda borç bakiye aralığı verilmesine rağmen bakiyesi sıfır olan cariler de rapora geliyordu, düzeltildi.
280 UOD-50438 BU (Budget Management)
Bütçe Yönetimi – Çek/senet işlemleri hesaplama kontrol kriterindeki carihesap kodu, hareket özel kodu filtreleri işlevsiz.
Çek/senet işlemleri hesaplama kontrol kriterindeki carihesap kodu, hareket özel kodu filtrelerinin çalışması sağlanmıştır. Not: Dönem veritabanı araçlarının güncellenmesi gerekmektedir.
281 UOD-50368 HR Self Service
J-guarda borç tanımları, eğitim tanımları, izin tanımları, malzeme tanımları, performans hedef tanımlarında “self serviste kullanılacak” gibi bir check olmalı, sadece bu checki atılı olanlar self serviste listelenmeli.
J-guarda borç tanımları, eğitim tanımları, izin tanımları, malzeme tanımları, performans hedef tanımlarında “self serviste kullanılacak” işareti eklendi, sadece bu işaret seçili olan kayıtlar self serviste listelenecek.
282 UOD-50345 EM (Employee Management)
alt alt Transactions – Batch Wage Adjusment
Personel ücret parametreleri güncelleme işlemi çalıştırıldığında boş bir tabilik satırı oluşuyor.
Personel ücret parametreleri güncelleme işlemi çalıştırıldığında boş bir tabilik satırı oluşuyordu, düzeltildi.
283 UOD-50291 EM (Employee Management)
alt alt Definitions – Employee Cards
Excel den personel kartı aktarıldığında personel kartlarının tabilikleri gelmiyor.
Excel den personel kartı aktarıldığında personel kartlarının tabilikleri gelmiyordu, düzeltildi.
284 UOD-50272 PJ (Project Management)
Proje Yönetimi – Satış Tekliflerinin Proje içerisinden seçilebilmesi isteniyor
Satış tekliflerinin proje içerisinden seçilebilmesi sağlanmıştır.
285 UOD-50256 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Vardiya istisnaları Organizasyonel Birim üzerinden tanımlanabilmeli.
Vardiya istisnalarının Organizasyonel Birim üzerinden tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
286 UOD-50248 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchase Invoices
Faturalarda KDV gibi stopaj tanımlamasına ve bu stopajın ilgili beyannamelerde yer almasına ihtiyaç vardır.
Faturalarda KDV gibi stopaj tanımlaması ve bu stopajın ilgili beyannamelerde yer alması sağlanmıştır.
287 UOD-50239 HR Self Service
Self servisten ekip işlemlerinden açılan formda işe giriş tarihi boş geliyor
Self servisten ekip işlemlerinden açılan formda işe giriş tarihi boş geliyordu, düzeltildi.
288 UOD-50173 LM (Loan & Credit Management)
alt alt Transactions – Travel Allowance Records
Harcırah kayıtlarında browser üzerinden harcırah tahakkuk bordrosu yazdırıldığında, bütün personelin harcırah kaydı yazdırılıyor. Sadece seçili olan kaydın yazdırılması gerekiyor.
Harcırah kayıtlarında browser üzerinden harcırah tahakkuk bordrosu yazdırıldığında, bütün personelin harcirah kaydı yazdırıyordu. Sadece seçili olan kaydın yazdırılması sağlandı.
289 UOD-50033 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Bankadan girilen hizmet faturaları, öndeğeri taslak olmasına rağmen onaylı oluşuyor. Faturaya durum değişikliği yapılmak istendiğinde, “durumunu değiştir” seçeneği pasif geliyor.
Bankadan girilen hizmet faturaları, öndeğeri taslak olmasına rağmen onaylı oluşuyor. Faturaya durum değişikliği yapılmak istendiğinde, “durumunu değiştir” seçeneği pasif geliyordu, düzeltildi.
290 UOD-49998 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Aktiviteler – Yeni eklenen aktiviteler ekranından aktivite eklenebilmesi isteniyor.
Yeni eklenen aktiviteler ekranından aktivite eklenebilmesi sağlanmıştır.
291 UOD-49803 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi formunda satırlarda il,ilçe ve semt kodları yanına açıklamalarının da birer kolon olarak eklenmesi istenmektedir.
Sevkiyat fişi formunda satırlarda il,ilçe ve semt kodları yanına açıklamalarının da birer kolon olarak eklenmesi sağlanmıştır.
292 UOD-49779 FI (Finance)
alt alt Safe Deposit Reports – Safe Deposit Extract
Finans Yönetimi-Kasa Raporları-Kasa Ekstresi Raporunun filitrelerine devreden bakiye seçeneği eklenmesi
Bu madde kapsamında aşağıdaki düzenleme yapılacaktır; – Finans Yönetimi / Kasa Raporları / Kasa Ekstresi raporunun filtreleri arasına tekli seçim türünde : “Devreden Bakiyeler” filtresi eklenecektir. Filtrenin değer listesi : “Basılsın, Basılmasın” seçeneklerini içerecek, öndeğeri : “Basılmasın” şeklinde olacaktır. – Filtrenin değerinin “Basılsın” olarak belirtilerek raporun çalıştırılması ile mevcut durumda olduğu gibi, kasaya ilişkin listelenen ilk hareket satırının önceki satırı olarak “Devreden Tutar” satırı listelenecektir. “Devreden Tutar” satırı, raporun çalıştırıldığı tarih aralığının başlangıç tarihi öncesinde gerçekleştirilmiş olan hareketlerin toplam değerlerini görüntülemektedir. – Filtrenin değerinin “Basılmasın” olarak belirtilerek raporun çalıştırılması ile, “Devreden Tutar” satırı görüntülenmeyecek ve de devreden tutar değeri kasa günlük yekün toplamlarına yansıtılmayacaktır.
293 UOD-49741 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Genel Muhasebe – Muhasebe Fişleri Ekranında Onaylanmış Muhasebe Dönemi için İngilizce Hata Mesajını yanlış yazıyor
Muhasebe fişleri ekranında Onaylanmış Muhasebe Dönemi için ingilizce hata mesajını yanlış yazıyordu, düzeltildi.
294 UOD-49367 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Sales Invoices
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Muhasebe onaylı toptan satış faturasına, iade tipi giriş/çıkış maliyeti olan bir toptan satış iade faturası içerisinden (“İade İşlemi” lookup’ından) ulaşılamıyor.
Muhasebe onaylı toptan satış faturasına, iade tipi giriş/çıkış maliyeti olan bir toptan satış iade faturası içerisinden (“İade İşlemi” lookup’ından) ulaşılamıyordu, düzeltildi.
295 UOD-49169 MM (Materials Management)
alt alt Operations – Costing (Batch)
Malzeme Yönetimi – Maliyetlendirme – “Dönemsel Ortalama” maliyet yöntemi ile hesaplanan maliyetler hatalı.
“Dönemsel Ortalama” maliyet yöntemi ile hesaplanan maliyetler hatalı oluşuyordu, düzeltildi.
296 UOD-49060 LO (Purchasing Management)
alt alt Transactions – Purchase Invoices
Banka ve Cari Hesap Fişlerinde seçilen özel kodları Muhasebe fişlerine taşımasına rağmen Satınalma ve Satış faturalarında seçilen özel kodlar ilgili faturanın muhasebe fişlerine taşınmıyor.
Satınalma ve Satış faturalarında seçilen özel kodlar ilgili faturanın muhasebe fişlerine taşınmıyordu, düzeltildi.
297 UOD-49031 GL (General Ledger)
alt alt Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts)
Genel muhasebe parametrelerindeki üst hesaba göre fiş yazdırırken: Grup olarak / Tek tek parametresi çalışmıyor.
Genel muhasebe parametrelerindeki üst hesaba göre fiş yazdırırken: Grup olarak / Tek tek parametresinin çalışması sağlanmıştır.
298 UOD-48456 Turkcell Services
Turkcell Hizmetleri – Online Fatura Aktarımı – Filtrelerde birden fazla Fatura Eşleştirme Tablosu seçilip aktarım yapılabilmesi isteniyor.
Filtrelerde birden fazla Fatura Eşleştirme Tablosu seçilip aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.
299 UOD-48154 FI (Finance)
Leasing kira ödemesinin muhasebe kaydında eksiklik vardır. Manuel kesilecek olan fişinde ürün üzerinden kesilmesi istenmektedir.
Leasing kira ödemesinin muhasebe kaydı ile ilgili düzeltme yapılmıştır
300 UOD-47539 PC (Career Management)
alt alt Definitions – Staff/Position Cards
Kadro tanımlarına bağlı kadro kartlarının topluca oluşturulması
Kadro tanımlarına bağlı kadro kartlarının topluca oluşturulması sağlandı.
301 UOD-47461 SS/ST (System Settings)
Ticari sistem parametrelerinde, finans parametreleri içinde yer alan muhasebe fişlerine gelecek satır açıklamaları çek senet bordroları için tanımlanıyor. Yapılan tanımlama müşteri çekleri için çalışıyor ancak, kendi çeklerimiz için çalışmıyor.
Ticari sistem parametrelerinde, finans parametreleri içinde yer alan muhasebe fişlerine gelecek satır açıklamalarının kendi çeklerimiz içinde çalışması sağlandı
302 UOD-47297 HR Self Service
Personelin self servisten girdiği taleplerle ilgili onaylama ve maille bilgilendirme süreçlerinin tanımlanması
Self servis onaylama süreçleri için birden fazla kişinin onay sürecinin tanımlanabilmesi sağlandı.
303 UOD-45857 BU (Budget Management)
Bütçe Yönetimi – Proje seçili olan bütçeye “Bütçe gerçekleşen İşlemler Toplu Güncelleme” batch’i çalıştırıldığında gerçekleşen değerler sıfırlanıyor ve hesaplama yapılmıyor.
Proje seçili olan bütçeye “Bütçe gerçekleşen İşlemler Toplu Güncelleme” batch’i çalıştırıldığında gerçekleşen değerler sıfırlanıyor ve hesaplama yapılmıyordu, düzeltildi.
304 UOD-45785 LO (Sales Management)
alt alt Transactions – Shipment Slips
Satış Yönetimi – Sevkiyat hareketleri üzerinden irsaliye oluşturduktan sonra irsaliye içerisine indirim ve promosyon satırları ekleyemiyoruz.
Sevkiyat hareketleri üzerinden irsaliye oluşturduktan sonra irsaliye içerisine indirim ve promosyon satırlarının da eklenebilmesi sağlanmıştır.
305 UOD-44498 FI (Finance)
alt alt Transactions – Bank Slips
Finans Yönetimi – Banka fiş türleri arasına “Bankadan Çek Ödemesi” ve “Bankadan Senet Ödemesi” fiş türlerinin eklenmesi istenmektedir.
Banka fiş türleri arasına “Bankadan Çek Ödemesi” ve “Bankadan Senet Ödemesi” fiş türleri eklenmiştir.
306 UOD-39816 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Projeler – Kopyalanan projeler için maliyet hesaplaması yapılamıyor.
Kopyalanan projeler için maliyet hesaplaması yapılamıyordu, düzeltildi.
307 UOD-39809 PJ (Project Management)
alt alt Transactions – Projects
Proje Yönetimi – Hakedişler – Hakediş hesaplama işleminde “Toplam İmalat Miktarı” küsüratlı olarak girilebilmelidir.
Hakediş hesaplama işleminde “Toplam İmalat Miktarı”‘nın küsüratlı olarak girilebilmesi sağlanmıştır.
308 JAF-7884
Satış Yönetimi – Satış İrsaliyeleri – İrsaliye browser’ında toplu kayıt silme işlemi hatalı çalışıyor.
İrsaliye browser’ında toplu kayıt silme işlemi hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
309 JAF-7800
Program dili Rusça olduğu zaman rapor çıktı tipleri çalışmıyor, Raporları ekrana seçeneğini seçmiş gibi ekrana getiriyor
Program dili Rusça olduğu zaman rapor çıktı tipleri çalışmıyor, Raporları ekrana seçeneğini seçmiş gibi ekrana getiriyordu, düzeltildi.
310 JAF-7717
Programda ilgili işleme ait Stored Procedure olmadığında -1 logicalref’e sahip kayıt oluşturulabiliyor.
Programda ilgili işleme ait Stored Procedure olmadığında -1 logicalref’e sahip kayıt oluşturulabiliyordu, düzeltildi.
311 JAF-7696
Kolay uyarlama ile Yeni forma uyarlamasında varolan alan seçilip “seç” butonu ile açılan ekranda F4 search bar’dan bir alan filtrelenip seçildiği zaman, ilk gelen listenin ilk satırında ki kayıdı alıyor.
Kolay uyarlama ile Yeni forma uyarlamasında varolan alan seçilip “seç” butonu ile açılan ekranda F4 search bar’dan bir alan filtrelenip seçildiği zaman, ilk gelen listenin ilk satırında ki kayıdı alıyordu, düzeltildi.
312 JAF-7680
Combobox tan seçim yapılırken çift haneli değerler klavyeden yazılarak seçilememektedir.
Combobox’tan seçim yapılırken çift haneli değerler klavyeden yazılarak seçilememekteydi, düzeltildi.
313 JAF-7665
Genel Muhasebe – Defter ve Dökümler – Muavin defter excel’e alındığında 65000 satırda kesiyor, 65000 kayıttan sonraki satırlar gelmiyor.
Muavin defter excel’e alındığında 65000 satırda kesiyor, 65000 kayıttan sonraki satırlar gelmiyordu, düzeltildi.
314 JAF-7651
Döküman Yönetimi – Klasör oluşturmadan dosya bağlama işlemi yapılabilmesi isteniyor.
Klasör oluşturmadan dosya bağlama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
315 JAF-7649
Genel – Raporlar – ServerSide çalışan raporlar henüz tamamlanmadan “tamamlandı” statüsünde görünüyor.
ServerSide çalışan raporlar henüz tamamlanmadan “tamamlandı” statüsünde görünüyordu, düzeltildi.
316 JAF-7645
j-guar ürününde “Tablo Raporu” iyileştirmeleri.
j-guar ürününde “Tablo Raporu” iyileştirmeleri kapsamında alt ve ara toplamlar, satır renklendirme vs. gibi iyileştirmeler yapılmıştır.
317 JAF-7625
Administrator- Form Yetkilerinden Zorunlu yapılan başlıktaki Bölüm ve ödeme planı Alanın yanına Yıldız işareti koyarak zorunlu alan olduğunu bildirmiyor.
Form Yetkilerinden Zorunlu yapılan başlıklardaki alanların yanlarına programda bir ibare eklenmesi sağlanmıştır.
318 JAF-7619
Nokta vuruşlu yazıcı ayarlarının tasarım bazında kaydedilmesi gerekiyor.
Nokta vuruşlu yazıcı ayarlarının tasarım bazında kaydedilmesi sağlanmıştır.
319 JAF-7606
SAdmin Panel – Sistem tabloları güncellenirken yüzdesel olarak güncellemenin ne durumda olduğu gösterilmelidir.
O anda işlem yapılan tablo adı ve kalan tablo adedinin gösterilmesi şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.