İK ürünleri için 4.36.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.
4.36.00.00 Sürüm Maddeleri;
Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-14384 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar – Sicil Kartları
Lisanslamadaki çalışan sayısı kontrolü tüm çalışma alanlarında aktif personel sayısı olarak değiştirilmelidir.
4.36.00.00 sürüme kadar çalışma alanı bazında, çalışan sayısı paketindeki sayı kadar aktif sicil kartı eklenebiliyordu. Bu madde ile lisanslamadaki çalışan sayısı kontrolü; tüm çalışma alanlarında aktif personel sayısının toplamı olarak değiştirildi.

Sicil kartı eklendiğinde eğer bir aşma durumu var ise “Lisans çalışan sayısı aşılmıştır, bir sonraki versiyon olan 4.37 versiyonundan itibaren yeni personel kartı eklenebilmesi için çalışan sayısı artırımı yapılmalıdır” mesajı alınacaktır. Ve yeni sicil kartının eklenmesine izin verilecektir.(Çalışan sayısı limiti üzerinde olduğu halde)

2 WINHR-14224 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İşe Giriş Bildirgeleri – Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
İşe Giriş İşlemlerinde Sgk Sayfasında Bulunan “30 Günden Az Çalışıyor mu” Bölümünde Daimi Süreli Çalışanlar İçin Otomatik Olarak Hayır Gelmesi Sağlanmalı.
İşe Giriş Bildirgesinde Sgk sayfasında bulunan “30 Günden Az Çalışıyor mu” bölümünde Daimi Süreli çalışanlar için otomatik olarak Hayır gelmesi ve SGK sayfasına aktarılması sağlandı.
3 WINHR-14383 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Yabancı Personelin SGK Tavan Matrahı Hatalı Hesaplanıyor.
Yurt dışında çalışan personelin, SGK tavan matrahının, günlük asgari ücret tavan matrahı yerine aylık asgari ücretin 3 katı üzerinden hesaplanması sağlandı.
4 WINHR-14119 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar – Tahakkuk Listesi
Tahakkuk Raporlarında SGK MATRAHI(FİİLİ HİZMET) Toplamını Getiren Bir Standart Alan Olmalı
Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporları alan listesine “SGK Matrahı (Fiili Hizmet)” standart alanı eklenmiştir.
5 WINHR-12731 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Formlar – Bordro Zarfı
Bordro Zarfında Fark Bordroları İçin İşçi Ve İşveren Prim Farkları Standart Alanlara Eklenmeli.
Bordro Zarfında fark bordrolarının Sgk prim farklarının listelenebilmesi için alan listesine SGK Prim Farkı (İşçi) ve SGK Prim Farkı (İşveren) alanları eklenmiştir.
6 WINHR-14197 IK Bordro Plus İzin Yönetimi
Çalışma Takviminde Resmi Tatil Olan Günler İçin Yarım Gün Tanımlanabilmeli.
Resmi tatillerin yarım gün hesaplanabilmesi için çalışma takvimine “Yarım Gün” seçeneği eklenmiştir.
7 WINHR-14380 IK Bordro Plus Ayarlar
alt alt Parametreler – Uyarı Parametreleri
Ayarlar/parametreler altındaki uyarı parametrelerine puantajda eksik gün girilmiş ise işkur eksik nedeni girilip girilmediğinin kontrol edilp edilmeyeceği ile ilgili parametre eklenmeli.
Uyarı parametrelerine,”Puantajda eksik gün girildiğinde (İşkur)” parametresi eklendi.Böylece puantaj kartında eksik gün varsa, uyarı parametrelerinde;
- Puantajda eksik gün girildiğinde seçeneği ile : SGK Eksik Çalışma Nedeni,
- Puantajda eksik gün girildiğinde (İşkur) seçeneği ile : İşkur Eksik Çalışma Nedeni parametrik olarak kontrol edilmektedir.
8 WINHR-14398 IK Bordro Plus IKSYS
alt alt Dosya – Kurumlar
İşyeri Oluşturulduğunda Oluşan Bordro Parametresi Merkez İşyerinin Parametresinden Kopyalanmalı.
Sistem İşletmeni’nde yeni bir işyeri tanımı yapıldığında , isteğe bağlı olarak eklenen bordro Parametresinin 0 No’lu merkez işyerinin bordo parametresine göre oluşması sağlandı.Eğer 0 No’lu işyeri tanımı yoksa öndeğer bilgilerle bordro parametresi oluşacaktır.
9 WINHR-14537 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar – Sicil Kartları
Sicil Kartları üzerinde sağ click / Eklenmiş Dosyalar / Yeni Kayıt ekranında Kaydet – Vazgeç seçenekleri Türkçe gelmektedir.
International setlerde sicil kartları üzerinde Sağ Tuş – Eklenmiş Dosyalar – Yeni Kayıt ekranındaki “Kaydet” ve “Vazgeç” seçenekleri Türkçe gelmekteydi,düzeltildi.
10 WINHR-14102 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İşe Giriş Kayıtları
İşe Giriş Ve İşten Çıkış Kayıtlarında, Ctrl+F İle Gelen Ekranda Hepsi Olarak Seçim Yapılıp Arama Yapılamıyor.
İşe Giriş Ve İşten Çıkış Kayıtlarında, Ctrl+F İle gelen ekranda Sicil Kartı Sicil numarası, Adı ve Soyadına göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
11 WINHR-14289 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları
Brüt Maaş Alan Sicil İçin Gelir Vergisi Muafiyeti Olmasına Rağmen, İhbar Hesaplamasında Gelir Vergisi Hesaplanmaktadır.
Brüt maaş alan sicil için gelir vergisi muafiyeti olması durumunda,İşten çıkış işleminde ve İhbar Tazminatı Raporunda, gelir vergisi hesaplanmaması sağlandı.
12 WINHR-14403 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları
Kıdem / İhbar Hesaplamada İşten Çıkışı Yapılan Ayda Sicilin Puantaj Kartı Yoksa Son Puantaj Kartındaki Ücreti Dikkate Alarak Hatalı Hesaplama Yapılmakta.
İşten çıkış tarihinde ücret değişikliği varsa , işten çıkış kaydının kaydedilmesinden sonra eklenen puantaja istinaden çıkış kaydı içerisinde tekrar Kıdem/İhbar hesaplaması yapılmalıdır.
Bunun için işten çıkış kaydı eklenirken tarih bilgisi girildikten sonra hesaplama seçeneği çalıştırıldığında eğer çıkış tarihinde ücret değişikliği varsa “Çıkış tarihini kapsayan bir ücret değişikliği bulunmaktadır.
Yeni ücreti kapsayan Kıdem-İhbar hesaplaması için Çıkış tarihindeki puantaj kartı kaydedilmelidir.
Kaydet işlemi sonrasında, İşten Çıkış kaydında yeniden hesaplanarak Kıdem-İhbar uygulanmalıdır.” mesajının verilmesi sağlandı.
13 WINHR-14201 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İşe Giriş Bildirgeleri – Kimlik Bildirme Belgesi
Kimlik Bildirme Belgesi Filtresinde Bölüm ve İşyeri Filtresindeki Alanlar Yanlış Listeleniyor.
Kimlik Bildirme Belgesi filtrelerinde Bölüm ve İşyeri filtresindeki alanlar yanlış listeleniyordu,düzeltildi.
14 WINHR-14364 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İŞ-KUR Bildirgeleri – İş Gücü Çizelgesi
İşgücü Çizelgesi Rapor Filtrelerindeki Sosyal Güvenlik Statüsü Filtresi Çalışmıyor
İşgücü Çizelgesi Rapor filtrelerindeki, “Sosyal Güvenlik Statüsü” filtresinin çalışması sağlandı.
15 WINHR-14191 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
İşyeri Bazlı Dönem Takibi Yapılmaya Başlandıktan Sonra Geçmişteki Kapalı Dönemlere Puantaj Eklendiğinde “Bordro Tarihi İşe Giriş Tarihinden Öncedir” Mesajı Alınıyor
İşyeri bazlı dönem takibi yapılmaya başlandıktan sonra geçmişteki kapalı dönemlere puantaj eklendiğinde “Bordro Tarihi İşe Giriş Tarihinden Öncedir” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
16 WINHR-14290 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Kurum Çalışma Parametresindeki Katsayı Alanına Ayraç Olarak Nokta Kullanılabilmeli
Sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti kurum çalışma parametre tanımında, katsayı alanında virgül ile ondalıklı bir değer tanımlandı ise puantaj öndeğerine nokta olarak gelmesi ve puantaj kartında ondalık kısımların silinmemesi sağlandı.
Not:Mevcut puantaj öndeğerlerinde ise, katsayı alanındaki virgül, nokta ile değiştirilerek kullanıma devam edilebilir.
17 WINHR-14515 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Devreden SGK Matrahı ve Ayni-Net Sosyal Yardım Verildiğinde Personelin Net İstihkak Tutarı Değişiyor
Devreden Sgk matrahının olduğu puantajlarda net ve ayni bir sosyal yardım tutarı girildiğinde personelin net istihkak tutarı değişiyordu,değişmemesi sağlandı.
18 WINHR-14254 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar – Tahakkuk Toplamları
Tahakkuk Toplamları Raporunda “Damga Vergisi Kesilmemiş Matrah” Alanı Değer Getirmiyor
Tahakkuk Toplamları Raporunda, “Damga Vergisi Kesilmemiş Matrah” alanının değer getirmesi sağlandı.
19 WINHR-13468 IK Bordro Plus İş Akış Yönetimi
alt alt Tanımlar – İş Akış Kartları
İş Akış Kartında Belirtilen Uyarılacak Kullanıcıya Mail Gönderilemiyor.
İş akış kartında belirtilen uyarılacak kullanıcıya mail gönderilebilmesi sağlandı.