İK ürünleri için 4.35.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

4.35.00.00 Sürüm Maddeleri

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-14379 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar – Sicil Kartları
SGK statüsü 4A-Normal’den 4A-Emekli’ye geçtiğinde indirim kanunu alanındaki değer silinmeli ve belge türü 02 Sosyal güvenlik destek primi gelmeli
Sicil kartındaki sosyal güvenlik statüsü alanının değeri “4a-Emekli” olarak değiştirildiğinde “İndirim Kanunu” alanının içeriğinin boşaltılması ve belge türü bilgisinin “02 – Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” olarak değişmesi sağlandı.
2 WINHR-14387 Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar – Sicil Kartları
Bordro Plus için sicil kartına “derecesi” alanı eklenmeli ve de puantaj kartı üret de filtre olarak kullanılabilmesinin sağlanmalı.
Bordro Plus için sicil kartına IK ürününde olduğu gibi “derecesi” alanı eklenerek puantaj kartı üret işleminde bu bilginin filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Ayarlar-Tip Tanımları bölümünde Derece/Basamak tanımlarının yapılması sağlandı. Ayrıca Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesi raporlarına “Derecesi” filtresi eklendi.
3 WINHR-13624 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Aynı Dönem İçerisinde Aynı İşyerine İşe Geri Alınan Personel İçin İkinci Puantaj Kartı eklenemiyor.
Aynı dönem içerisinde aynı işyerine işe geri alınan personel için ikinci puantaj kartı eklenemiyordu, düzeltildi.
4 WINHR-13931 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Puantaj Kartlarındaki “İstirahatte Çalışmamıştır” Kutucuğu Öndeğer Seçili Gelmeli
Puantaj kartlarındaki sicil bilgileri sekmesinde bulunan “İstirahatta Çalışmamıştır” kutucuğunun öndeğer olarak işaretli gelmesi için bordro parametrelerine “İstirahatte çalışmamıştır: Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.
5 WINHR-14027 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Puantaj Başlığında İşe Giriş Tarihi Alanına İlgili Tarihteki İşyerinin İşyerine Giriş Tarihi Gelmeli.
Puantaj başlığında işe giriş tarihi alanına, ilgili tarihteki işyerinin işyerine giriş tarihi gelmesi sağlandı.
6 WINHR-14426 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Duyuru/ Sosyal Yardımlarda Sgk Tebliğ Değişikliği Programa Yansıtılmalıdır
Sigorta primine esas kazancın hesaplanmasına İlişkin duyuruya istinaden Sosyal Yardımlarda Sgk Tebliğ Değişikliği programa yansıtılmıştır.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151108-5.htm
7 WINHR-13925 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aphb sini Sgk Sayfasına Aktarıldıktan Sonra Tahakkuk Fişi Görüntüle İşlemi Yapılamıyor.
Aphb Sgk Sayfasına Aktarıldıktan sonra tahakkuk fişi görüntüle işleminin programın içinde görüntülenebilmesi ve tekrar onay ekranına geçebilmek için “e-Bildirge Onay Ekranına Geri Dön” butonu eklendi.
8 WINHR-14388 Bordro Plus IKSYS
alt alt Dosya – Çalışma Alanı Tanımları
Bordro Programında da IK Programında Olduğu Gibi Kullanıcı Tanımlı İndex Kullanılabilmeli
Bordro Plus programında IK programında olduğu gibi kullanıcı tanımlı index kullanılabilmesi sağlandı.Bu kapsamda çalışma alanı tanımlarında ki “Bordro Gruplaması” ve “Sicil Gruplaması” alanları aktif edildi.
9 WINHR-12735 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar – Sicil Kartları
Sicil Kartlarında Girilmiş Olan Şifre Bilgileri Silinemiyor
Sicil kartlarında girilmiş olan şifre bilgilerinin silinebilmesi sağlandı.
10 WINHR-14071 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları
Sgk İşten Ayrılış Bildirgesi Sgk’ya Aktarıldığında ÇGSB İş Kolu Bilgisi Gelmiyor
Sgk İşten Ayrılış Bildirgesi Sgk sayfasına aktarıldığında Çalışma ve Sos.Güvenlik Bakanlığı İş Kolu bilgisi gelmiyordu,gelmesi sağlandı.
11 WINHR-14283 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları
Hesap Şablonunda Damga Vergisi Kesintisi Seçili Olmamasına Rağmen İşten Çıkış Kaydında Kıdem Tazminatı Hesaplatıldığında Damga Vergisi Kesintisi Yapıyor
Hesap şablonundaki damga vergisi kesintisi seçeneği işaretli olmamasına rağmen işten çıkış kaydında kıdem tazminatı hesaplatıldığında damga vergisi kesintisi yapıyordu,düzeltildi.
12 WINHR-14120 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Devreden SGK Matrahı Ve Ayni-Net Sosyal Yardım Olduğunda Sicilin Net İstihkakı Değişiyor.
Devreden SGK Matrahı ve Ayni-Net Sosyal Yardım olduğunda sicilin net istihkakı değişiyordu,düzeltildi.
13 WINHR-14282 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Ay İçerisinde Kurum Değişikliği Yapılan Personelin İlk Kurumdaki Puantajında İşe Giriş Tarihi Yanlış Görünüyor
Ay içerisinde kurum değişikliği yapılan personelin ilk kurumdaki puantajında işe giriş tarihi yanlış görünüyordu,düzeltildi.
14 WINHR-14325 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Sicil Kartı İçerisinde Ödeme Bilgileri Tabında Bulunan Kümülatif Vergi Matrahı Aktarılmayacak Check İşareti Ters Çalışıyor.
Sicil kartı içerisindeki ödeme bilgileri tabında bulunan “Kümülatif Matrah Aktarılmayacak” kutucuğu işaretli ise aynı işyerinde işe geri alınan personelin yeni puantajına devreden kümülatif vergi matrahı bilgisi geliyordu,gelmemesi sağlandı.
15 WINHR-14438 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
İstihdam Yasası %100 İşsizlik Fonu Ve 5510 (%5) Öncelikli Seçili Olduğunda İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşveren Primi Hatalı Hesaplanıyor.
İstihdam Yasası %100 İşsizlik Fonu ve 5510 (%5) öncelikli seçili olduğunda İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşveren Primi hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
16 WINHR-14287 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar – AR-GE Ücret Bildirim Raporu
Ar-ge Ücret Bildirim Raporunda Terkin Oranı Yanlış Geliyor.
Ar-ge ücret bildirim raporunda terkin oranı yanlış geliyordu, düzeltildi.
17 WINHR-14288 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Brüt Ücreti SGK Tavan Matrahını Aşan Sicilin Puantaj Kartında Sosyal Yardım-Özel Sigorta Varsa APHB Nde Hak Edilen Ücret Kolonunda SGK Matrahını Dikkate Almadan Brüt Ücret Listelenmektedir.
Brüt ücreti SGK tavan matrahını aşan sicilin puantaj kartında sosyal yardım-özel sigorta varsa,APHB’nde hak edilen ücret kolonunda SGK matrahını dikkate almadan brüt ücret listelenmekteydi,düzeltildi.
18 WINHR-14330 IK Bordro Plus IKSYS
alt alt Dosya – Kullanıcılar
Windows Birleştirilmiş Kullanıcı Özelliği Kullanıldığında, Windows Kullanıcısı İle Programa Giriş Yapılmak İstendiğinde ‘Kullanıcı Şifresi Geçersiz’ Hatası Alınıyor.
Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği kullanıldığında, uygulamaya giriş sırasında ‘Kullanıcı Şifresi Geçersiz’ hatası alınıyordu düzeltildi.