İK ürünleri için 4.34.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

4.34.00.00 Sürüm Maddeleri

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-14303 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Raporlar – İzin Durum Raporu
Sicil İzin Bilgileri İzin Durum Penceresinde Geçmiş İzin Hakları Hesaplanırken Mutabakat Tarihi Dikkate Alınmıyor.
“Toplam kullanılabilecek ve Geçmiş izin hakları” alanları ile aynı değerlerin gelmesi sağlandı.
2 WINHR-14270 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
04447 Sayılı Kanun Gereği İşveren Primi Asgari Ücret Üzerinden Değil Brüt Kazanç Üzerinden Hesaplanmalıdır.
04447 Sayılı Kanun Gereği İşveren Priminin Brüt Kazanç Üzerinden Hesaplanması sağlandı.
3 WINHR-14258 IK Bordro Plus İzin Yönetimi
alt alt İşlemler – İzin Devri Hesaplama
İzin Devri Hesaplama İşleminde Sicilin Hak Etmediği Tarih İçin de İzin Bilgileri Ekranında Satır Oluşuyor.
İzin Devri Hesaplama işleminde, personelin hak etmediği tarihler için satır eklenmemesi sağlandı.
4 WINHR-14257 IK Bordro Plus IKSYS
alt alt Dosya – Kayıt Numaralama
Kurum Bazlı Numara Şablonunun Kullanıldığı Durumlarda Kurum Seçerek programa Girildiğinde Sicil Kartında Kuruma Ait Şablondan Numara Getirmiyor
Kurum Bazlı Numara Şablonunun Kullanıldığı Durumlarda Kurum Seçerek programa Girildiğinde Sicil Kartında Kuruma Ait Şablondan Numara Getirmiyordu, düzeltildi.
5 WINHR-14249 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Fiili Hizmet Zammı Sgk Matrahı Hesaplanırken Matrahtan Çocuk Yardımı Muafiyet Tutarı Düşmüyor.
Fiili Hizmet Zammı Sgk Matrahı Hesaplanırken Matrahtan Çocuk Yardımı Muafiyet Tutarı Düşmesi Sağlandı.
6 WINHR-14200 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları
İşten Çıkış Kaydında Kıdeme Ek Gün Uygulandı İse Kıdem Tazminatı Raporuna Kıdem Ek Günü Eklenmiş Gün Sayısı ve Tutarı Yansımalı
İşten Çıkış Kaydında Kıdeme Ek Gün Uygulandı İse Kıdem Tazminatı Raporuna Kıdem Ek Günü Eklenmiş Gün Sayısı ve Tutarın Yansıması Sağlandı.
7 WINHR-14186 IK Bordro Plus
4.32 Versiyona Geçiş Yapılan Oracle Datasında Sicil Kartıı/Geçmiş Puantaj Bilgileri ve Sicil Kartı Üzerinden Puantaj Bilgileri Ekranları Boş Listeleniyor.
4.32 Versiyona Geçiş Yapılan Oracle Datasında Sicil Kartıı/Geçmiş Puantaj Bilgileri ve Sicil Kartı Üzerinden Puantaj Bilgileri Ekranları Boş Listeleniyordu, düzeltildi.
8 WINHR-14185 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Puantajda Ek Mesai Verildiğinde Vergi İstisnasının SGK Primi Hatalı Hesaplanıyor.
 Puantajda Ek Mesai Verildiğinde Vergi İstisnasının SGK Primi Hatalı Hesaplanıyordu, düzeltildi.