İK ürünleri için 4.32.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

HR  4.32.00.00 Sürüm Maddeleri   

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-14144 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
AR-GE SGK İndiriminde 5 yıl kontrolü yapılmayacak.
11.09.2014 Tarihinde 5 yıl kontrolü yürürlükten kalktı. Bu tarihten sonraki işlemlerde AR-GE kapsamında yapılan hesaplamalarda, SGK İndiriminde 5 yıl kontrolü yapılmayacak. Bu tarihten sonraki puantajlarda süre kontrolü yapılmayacak. Önceki yıllarda ise süre kontrolü yapılması sağlandı.
2 WINHR-14110 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
AGİ hesaplamasındaki mevzuat değişikliği ürüne yansıtılmalıdır
6645 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan değişikliğe ait düzenleme yapıldı. Mevcut düzenlemeye göre, üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi tutarı, asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 5’i oranında iken, yeni düzenlemeyle bu oranın % 10 olması sağlandı. Uyarı: Sicil kartlarında “Asgari Geçim İndirimi” seçilerek hesaplama yapılıyor ise; Tip tanımları altında bulunan “Asgari Geçim İndirim Oranları” tanımlarında değişiklik yapılmamıştır. Burada düzenlemelerin kullanıcılar tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme sonrasında sicil kartlarında yapılacak değişiklikler “Atama” kaydı ile yapılmalıdır. Atama kaydının geçerlilik tarihine dikkat edilmelidir.
3 WINHR-14070 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Ay İçerisinde Arge Kapsamında Çalışan Personelin Gelir Vergisi Tutarından Agi Tutarı Düşmüyor.
%80 Argeli olan personel ay içerisinde 30 gün argeli çalıştığında gelir vergisi tutarından Arge istisnası düşüyor ve agi hesaplanıyor. Hesaplanan agi tutarı net ödemeye ekleniyor fakat gelir vergisi tutarından düşmüyordu, düzeltildi.
4 WINHR-14020 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
İzin Hakedişi Öncesi İzin Kullanan Personel İçin İzin Durum Raporunda İzin Hesaplama Şekli: İşe Giriş Tarihine Göre Alındığında Kalan İzin Hatalı Hesaplanıyor
İzin Durum Raporu – İzin Hesaplama Şekli ne “Hak edilen İşe Girişe – Kullanılan Takvim Yılına Göre” seçeneği eklendi. Bu seçenek seçildiğinde rapor “Takvim Yılına Göre” seçilmiş gibi çalışır. Fakat hak edilen kısmı için İşe Giriş Tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.
5 WINHR-14008 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Ocak Ayında İşyeri Değişikliği Yapılan Personelin İlk Puantajında Devreden Gelir Vergisi Matrahı Hesaplanıyor.
Ocak Ayında İşyeri Değişikliği Yapılan Personelin İlk Puantajında Sicil Kartına bağlı olarak devreden gelir vergisi matrahı hesaplanıyordu, düzeltildi.
6 WINHR-14006 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Fiili Hizmet Uygulamasına Tabi Personelin, Aphb XML olarak Alındığında ı Kazançlar Toplamı Hatalı Listeleniyor.
Fiili Hizmet Uygulamasına Tabi Personellere ait APH Bildirge XML olarak Alındığında Kazançlar Toplamı Hatalı Listeleniyordu, düzeltildi.
7 WINHR-13991 IK Bordro Plus
Terminal Server Üzerinde Office Outlook 32 BIT Kullanıldığı Durumda Mail Gönderimi Yapılamıyor.
Terminal Server Üzerinde Office Outlook 32 BIT Kullanıldığı Durumda Mail Gönderimi Yapılamıyordu, düzeltildi.
8 WINHR-13986 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ay İçerisinde Ara 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışan Personelin APHB si Excel’e Alındığında Hatalı Listeleniyor.
Ay İçerisinde Ara 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışan Personelin APH Bildirgesi Excel Olarak Alındığında Hatalı Listeleniyordu, düzeltildi.
9 WINHR-13982 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar – Tahakkuk Listesi
Tahakkuk Toplamları-Ücret Tutarı Filtresinde Kuruş Hanesi Sadece 2 Hane Verilebiliyor
Tahakkuk Toplamları raporunda -Ücret Tutarı Filtresinde Kuruş Hanesi 4 yapıldı.
10 WINHR-13950 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Tahakkuk Listesi Ve Tahakkuk Toplamları Raporunda Hazinece Karşılanan Tutar Bilgisi Kanun Numarasına Göre Ayrı Listelenebilmeli.
Pauntaj tablosuna SSKPRIMGOVDEPLAW alanı eklendi. Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına “Hazinece Karşılanacak Tutar (%5)” eklendi. Bu alan, hesaplanan indirim tutarının sadece %5 öncelikli olan kısmı getirir. Hesaplama puantajda yapıldığından, puantaj tekrar kaydedilmelidir.
11 WINHR-13942 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İşe Giriş Bildirgeleri – Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sözleşme Şekli: Kısmi Süreli Personele Ait SGK İşe Giriş Bildirgesi Alındığında 15. Kısımda Kısmi Süreli Çalışan İçin EVET kutucuğu İşaretli Gelmiyor, Dolu Gelmeli
Sözleşme Şekli: Kısmi Süreli Personele Ait SGK İşe Giriş Bildirgesi Alındığında 15. Kısımda Kısmi Süreli Çalışan İçin EVET kutucuğunun İşaretli Gelmesi sağlandı.
12 WINHR-13941 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar – Tahakkuk Listesi
Tahakkuk Listesi Ve Tahakkuk Toplamları Raporlarında, Ar-Ge li SGK Matrahı Ve Ar-Ge siz SGK Matrahı Standart Alanları Doğru Değer Getirmiyor.
Tahakkuk Listesi Ve Tahakkuk Toplamları Raporlarında, Ar-Ge li SGK Matrahı Ve Ar-Ge siz SGK Matrahı Standart Alanları Doğru Değer Getirmiyordu, düzeltildi.
13 WINHR-13929 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Aynı Dönem İçerisinde İş Yeri Değişikliğinden Dolayı İki Adet Puantajı Bulunan Personelin Farklı İş Yerlerindeki Geri Ödeme Kayıtlarını Aynı Puantaj Kartında Topluyor
Aynı Dönem İçerisinde İş Yeri Değişikliğinden Dolayı İki Adet Puantajı Bulunan Personelin Farklı İş Yerlerindeki geri ödeme Kayıtlarını aynı puantaj kartında topluyordu, ilgili puantaj kartına aktarması sağlandı.
14 WINHR-13927 IK Bordro Plus İzin Yönetimi
alt alt Kayıtlar – İzin Planlama Kayıtları
Parametrelerde Hakların Başlangıç Tarihi Seçili Olmasına Ragmen Personelin İşe Girişinden Önce İzin Plan Kaydı Oluşturulmak İstendiğinde İşe Giriş Tarihi Öncesine Aktivite Planı Yapılamaz Uyarısı alınıp Tarihleri Çalışma Tarihi Olarak Sıfırlıyor.
Parametrelerde Hakların Başlangıç Tarihi Seçili Olmasına Ragmen Personelin İşe Girişinden Önce İzin Plan Kaydı Oluşturulmak İstendiğinde “İşe Giriş Tarihi Öncesine Aktivite Planı Yapılamaz” Uyarısı verilerek tarihler çalışma tarihi olarak sıfırlıyordur, düzeltildi