16 Mart 2015 tarihi itibari ile İK ürünleri için 4.31.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

HR  4.31.00.00 Sürüm Maddeleri   

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-13951 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Ocak Ayında Ara Dönem Kullanımında İlk Puantajda Oluşan Gelir Vergisi Sonraki Dönem Puantajına Yansımıyor.
Ocak Ayında Ara Dönem Kullanıldığında, İlk Puantajda Oluşan Gelir Vergisi Sonraki Dönem Puantajına Yansımıyordu, Düzeltildi.
2 WINHR-13826 IK Bordro Plus Ücret Similasyonu
Ayrıca Bütçe Similasyon Raporuna SGDP Prim,AGİ,Hazinece Karşınacak Tutar ve İşsizilik Fonunca Karşınacak Tutar, Toplam Personel Sayısı, Toplam Gün Sayısı Alanları Eklenmesi İsteniyor.
SGDP Kesintisi, SGDP Kesintisi (AY), SGDP Kesintisi (YIL), SGDP Kesintisi (SİCİL), Hazinece Karşılanacak Tutar, Hazinece Karşılanacak Tutar (AY), Hazinece Karşılanacak Tutar (YIL), Hazinece Karşılanacak Tutar (SİCİL), İşsizlik Fonunca Karşılanacak Tutar, İşsizlik Fonunca Karşılanacak Tutar (AY), İşsizlik Fonunca Karşılanacak Tutar (YIL), İşsizlik Fonunca Karşılanacak Tutar (SİCİL), Toplam Personel Sayısı alanları rapora eklendi. Alanların değer getirebilmesi için Kayıtlı senaryo kaydı üzerinde tekrar hesaplama yapılıp kaydedilmeli.
3 WINHR-13825 IK Bordro Plus Bordro
Toplu puantaj kartı üretilip puantajlara eksik çalışma günü girilmiş olan kartlara farklı bir öndeğer uygulanıp kart güncellendiğinde girilen eksik çalışma nedenleri sıfırlanmakta.
Toplu puantaj kartı üretilip puantajlara eksik çalışma günü girilmiş olan kartlara farklı bir öndeğer uygulanıp kart güncellendiğinde girilen eksik çalışma nedenleri sıfırlanıyordu, düzeltildi.
4 WINHR-13824 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
Sgk İşten Ayrılış Bildirgesinde Ay İçinde İşe Giriş Tarihi Hatalı Listeleniyor
Sgk İşten Ayrılış Bildirgesinde Ay İçinde İşe Giriş Tarihi Hatalı Listeleniyordu, düzeltildi.
5 WINHR-13823 IK Bordro Plus Araçlar
alt alt İşlemler – Excel’den Veri Aktarımı
Excelden sicil kartına aile bireyi aktarıldığında aile bireyi için agi hesaplaması yapılmıyor.
Excel aktarımı ile, aile bireyi eklendiği zaman LH_XXX_FAMILYHIST tablosunda satır oluşması sağlandı.
6 WINHR-13820 IK Bordro Plus Araçlar
alt alt İşlemler – Excel’den Veri Aktarımı
Excelden Sicil Kartı Aktarımı Yapıldığında Ünvan Bilgisi Aktarılmıyor.
Excelden Sicil Kartı Aktarımında Ünvan Bilgisinin aktarılması sağlandı.
7 WINHR-13819 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
Personel Listesi ve Kimlik Bildirme Raporunda Personel Resmi Basılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor
Personel Listesi ve Kimlik Bildirme Raporunda Personel Resmi Basılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyordu, düzeltildi.
8 WINHR-13818 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
İşten Çıkıp Geri Giren Personelin Bir Sonraki Ay Puantajında Devreden Kümülatif Vergi Matrahı Kümüle Gelmiyor
İşten Çıkıp Geri Giren Personelin Bir Sonraki Ay Puantajında Devreden Kümülatif Vergi Matrahı Kümüle Gelmiyordu, düzeltildi.
9 WINHR-13816 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Raporlar – Personel Devir Raporu
Personel Devir Raporunda İşten Çıkış Nedenleri Filtresi Pasif Geliyor, Aktif Gelmeli.
Personel Devir Raporunda İşten Çıkış Nedenleri Filtresi Pasif Geliyor, Aktif Gelmesi sağlandı.
10 WINHR-13813 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Puantaj Kartı Gün Kısmına Ondalıklı Rakam Girilip Hesaplandığında 0.01 gün Fazla Hesaplıyor.
Puantaj Kartı Gün Kısmına Ondalıklı Rakam Girilip Hesaplandığında 0.01 gün Fazla Hesaplıyordu, düzeltildi.
11 WINHR-13810 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Kaydedilmiş Bir Puantaj Kartına Tekrar Girildiğinde Mesai Saat Bilgilerindeki Ondalık Hanelerinde Yuvarlama Oluyor
Kaydedilmiş Bir Puantaj Kartına Tekrar Girildiğinde Mesai Saat Bilgilerindeki Ondalık Hanelerinde Yuvarlama Yapılıyordu, düzeltildi.
12 WINHR-13809 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
Ücretsiz İzin Olarak İzin Planlama Kaydı Açılıp Bordroya Aktarılmadığında Personelin İzin Hakediş Tarihini Yanlış Hesaplanıyor
Sicil kartı / izin bilgileri / İzin durumu penceresinde girilen hak ediş tarihine göre izin günleri hesaplanırken, aktivite tanımında belirtilen gün sayısının dikkate alınması sağlandı.
13 WINHR-13808 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aynı Ay İçerisinde Aynı Krum – İşyerine Birden Fazla Giriş Çıkış yapıldığında, İki Tane Puantaj Kartı Oluşturuluyor Fakat APHB’ne Tek Satır Listeleniyor.
Aynı Ay İçerisinde Aynı Krum – İşyerine Birden Fazla Giriş Çıkış yapıldığında, APH Bildirgesinde İki Satır Listelenmesi sağlandı.
14 WINHR-13793 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İşe Giriş Bildirgeleri – Kimlik Bildirme Belgesi
Kimilik Bildirme Belgesi Raporunda Yapılan Tanımlı Filtre Haricindeki Veriler İçin Boş Sayfa Listeleniyor.
Kimilik Bildirme Belgesi Raporunda Yapılan Tanımlı Filtre Haricindeki Veriler İçin Boş Sayfa Listeleniyordu, Düzeltildi.
15 WINHR-13792 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Raporlar – İzin Durum Raporu
Saatlik Kullanılan İzinler İzin Durum Raporundaki Aktivite Detayları Satırına Yansımıyor
Saatlik Kullanılan İzinler İzin Durum Raporundaki Aktivite Detayları Satırına Yansıması Sağlandı.
16 WINHR-13789 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Aylık ücret alan personel için puantaj hesaplaması yapılırken gün sayısı küsüratlı girilirse saatlik tutarı yukarıya yuvarlıyor.
Aylık ücret alan personel için puantaj hesaplaması yapılırken gün sayısı küsüratlı girilirse saatlik tutarı yukarıya yuvarlıyordu, düzeltildi.
17 WINHR-13788 IK Bordro Plus Bordro
alt alt İşlemler – Puantaj Kartı Üret
İndirim Kanunu Değişikliği Olup Ardından İşten Ayrılan Personelin Puantaj Öndeğerine Bağlı Puantaj Üretiminde Çalışılan Gün Yerine Atamanın Gün Bilgisini Dikkate Alıyor.
İndirim Kanunu Değişikliği Olup Ardından İşten Ayrılan Personele, Puantaj Öndeğerine Bağlı Puantaj Üretildiğinde Çalışılan Gün sayısının dikkate alınması sağlandı.
18 WINHR-13626 IK Bordro Plus İzin Yönetimi
Bordro Plus İzin Yönetiminde Aktivite Tanımları İçerisinde Planların Çakışma Kontrolü Yapılacak Parametresi Eklenmelidir.
Bordro Plus İzin Yönetiminde Aktivite Tanımları İçerisinde Planların Çakışma Kontrolü Yapılacak Parametresi Eklendi.
19 WINHR-12132 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Puantaj Kartı Eklerken Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Oluştu Hatası Alınıyor.
Asgari geçim indirimi uygulamasında, aile bireylerini eklemeden listeden oran seçilerek belirtilmesi durumunda, yeni çalışma alanı açıldığında sorun yaşanıyordu, düzeltildi.