Sayın İlgili,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile 15 Eylül 2015 günü saat 10:00 itbariyle, e-Fatura ve e-Arşiv sistemlerinde UBL-TR 1.2 versiyonuna geçiş yapılacaktır. Konuyla ilgili detaylar aşağıda iletilmiştir.
· 15 Eylül günü saat 09:00’dan sonra fatura gönderme işlemi yapılmamalıdır. (GoPlus/Tiger Ürün Grubu ve J-Guar Ürününde günlük olan faaliyetlere devam edilebilir.)
· LogoConnect e-Fatura – Zarflanacak/Paketlenecek ve Gönderilecek sekmelerinde kayıt bulunmamalıdır.
· Saat 09:00 itibari ile LogoConnect – e-Fatura Gönder sekmesinden işlem yapılmamalıdır.
· Yeni Güncelleme şablonlarının alınması için saat 10:00’dan sonra LogoConnectSYS’den Güncelleme Sihirbazı çalıştırılmalıdır.
· Yeni şablonlar saat 10:00’da yayınlanacaktır.
· Eğer e-Fatura Gönderim şekli Yerel Entegrasyon Sunucusu ise, Entegrasyon Sunucusu dosyalarının yüklü olduğu EFaturaWorker/Worker/XSD klasörü altına yeni yayınlanacak olan şematron
kopyalanarak Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu şematronuna uygun olarak sistemin çalışması sağlanmalıdır.
ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/Is_ortaklari_e_devlet_uygulamalari/E_FaturaServer/Ubl-TR_1.2_Sematron adresine yeni şematron dosyası yüklenecektir.
· Alıcıya özel şablon kullanan müşteriler (örn: teknosa şablonu, Migros şablonu vs), LogoConnect -Cari Hesap Parametrelerinden şablonları yeniden seçip kaydetmelidir.

· Yeni eklenen alanların fatura tasarımlarında görünmesi için görüntü şablonunun güncellenmesi gerekmektedir. GeneralForm kullanan müşteriler LogoConnect – Cari Hesap Parametrelerinden GeneralForm tasarımını yeniden seçmelidir.

· Güncelleme Sihirbazı çalıştırıldıktan sonra e-Fatura Gönder menüsünden işlem yapıldığında Zarflanacak/Paketlenecek ve Gönderilecek sekmesindeki kayıtlar yeni UBL-TR 1.2 formatında hazırlanmış olacak ve bu kayıtlar ancak saat 10:00’dan sonra gönderildiğinde Gelir İdaresi şematronundan geçebilecektir.

İlk Duyurudan Sonra Gelir İdaresi Tarafından Eklenen Özellikler :

· Fatura tipleri arasına IHRACKAYITLI tipi eklenmiştir. Tiger/Go Ürün Grubu 2.23 ve sonrası versiyonlarda İhraç Kayıtlı Fatura gönderimi yapılabilir.

· İhraç Kayıtlı Satış Faturası ve İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat faturaları sistem tarafından otomatik IHRACKAYITLI tipinde gönderilecektir.

· IHRACKAYITLI faturalarda satır bilgisinde DİİB kolonunun doldurulması halinde İhracat Kodu sistem tarafından her zaman 702-DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar yazılarak gönderilecektir. İlgili alan dolu değil ise bu durumda 701-İhraç Kayıtlı Satışlar kodu ile gönderim sağlanacaktır.

NOT : Yeni eklemelerin yapıldığı ayrıntılı bilgiyi UBL-TR 1.2 Geçiş dokümanında bulabilirsiniz.
http://support.logo.com.tr/index.php/tr/efatura/efaturadok