ERP ürünleri 2.39.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

Önemli Uyarı :
Hazırlanan ara sürüm dosyaları sadece 2.39.00.00 sürüm dosyaları üzerine kopyalanmalıdır. Firma üzerinde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi ve Dönem üzerinde “Veritabanı Araçlarını Oluştur” işlemi yapılmasına gerek yoktur.

 

2.39.00.01 Ara Sürüm İçeriği :

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINERP-58427 GO PLUS Satınalma
  Hareketler – Alım Faturaları
Satış Ve Satınalma Faturaları Satırında Hizmet Kartı Kodu Manuel Yazılarak Seçildiğinde Hizmet Kartı Muhasebe Koduna Bağlı Masraf Merkezi Gelmiyor.
Satış ve satınalma faturalarında kodu elle girilmiş olan hizmet kartları için muhasebe kodları penceresinde, hizmet kartlarında belirtilmiş olan muhasebe kodlarına bağlı masraf merkezi bilgisi gelmiyordu ,düzeltildi.
2 WINERP-58070 GO PLUS Malzeme Yönetimi
  İşlemler – Maliyetlendirme Servisi
Maliyetlendirme Servisi Dışında Server Cursor Kullanımı Kapatılmalıdır
Maliyetlendirme servisi dışında server cursor kullanımı kapatılmıştır.
3 WINERP-58214 GO PLUS Finans
  Hareketler – Cari Hesap Fişleri
e-Defter Uygulaması Olan Sette, Kullanıcıda Cari Hesap Fişlerine Değiştir İle Girildiğinde F9 Seçeneklerde e-Defter Belge Detayı Gelmiyor.
E-defter uygulaması olan sette, kullanıcıda cari hesap fişlerine değiştir ile girildiği durumda, F9 seçeneklerde e-Defter belge detayının gelmesi sağlandı.
4 WINERP-57962 GO PLUS Genel Muhasebe
  Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde Personel bağlantı kodlarında Satır sayısı 32767 üzerindeyse indexcode alanına doğru değerler set edilmiyor.
Muhasebe bağlantı kodları içerisinde bağlantı kodu satır sayısı 32767 üzerindeyse indexcode alanına doğru değerler set edilmiyordu set edilmesi sağlandı.
5 WINERP-58320 GO PLUS Finans
  Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasa Bankaya Yatırılan/Bankadan Çekilen İşlemlerinde Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi (ID) Seçilirse Muhasebeleştirme Yapılamıyor.
Kasa işlemlerinden yapılan; bankaya yatırılan ve bankadan çekilen işlemleri için muhasebeleştirme yapılamıyordu ,düzeltildi.
6 WINERP-58330
3 Serisi Ürünlerde Programa Giriş Yapıldığında “Lisanslanmamış Plugin” Uyarısı Alınıyor
3 Serisi ürünlerde programa giriş yapıldığında “Lisanslanmamış Plugin” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
7 WINERP-58096 GO PLUS Satış ve Dağıtım
  Hareketler – Satış Faturaları
Seri Lotlu Malzeme Kartının İçerisinde Değiştir İle Giriş Yapıldığında Başka Bir Kullanıcı Lotu Çıkmak İstediğinde Hareket Kullanılıyor Uyarısı Alınıyor ve Çıkış Yapılamıyor
Seri/ Lotlu malzeme kartının açık olduğu durumda, malzeme için giriş – çıkış hareketinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
8 WINERP-57905 GO PLUS Finans
  Ana Kayıtlar – Banka Kartları
Kullanıcının, Banka Hesap Kartındaki Yetki Kodu İle Fişlerdeki Yetki Kodu Farklı İse Banka Hareketleri Browserında, Hareketler Listelenmiyor.
Kullanıcının yetkili olduğu banka hareketlerini, banka kartı ve hesabı üzerinden ‘Hareketler’ seçeneğinde görmesi sağlanmıştır.
9 WINERP-58209 GO PLUS Finans
  Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
İşlem Dövizli Olarak Sisteme Kaydedilen Satınalma Faturası e-Fatura Olduğunda Yaz Mutabakat BA ‘da Mükerrer Listeleniyor.
İşlem dövizli olarak kaydedilen satınalma faturasının yaz mutabakat BA ‘da doğru olarak listelenmesi sağlanmıştır.
10 WINERP-57794 Finans
  Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
3 Serisi Ürünlerde Cari Hesap Kartında Girilen Risk Bilgiler Database’e Yazmıyor.
3 Serisi ürünlerde, cari hesap kartına tanımlanan risk bilgilerinin database’e yazması sağlandı.
11 WINERP-58095 GO PLUS Finans
  Hareketler – Banka Fişleri
Toplu Kayıt Ekle İşlemi İle Oluşturulan Banka Fişleri Değiştirilmek İstendiğinde Fiş Tarihinde E Defter Oluşturulmamasına Rağmen E Defter Oluşturulmuştur Değiştirilemez Uyarısı Alınıyor.
Toplu kayıt ekle işlemi ile oluşturulan banka fişleri değiştirilmek istendiğinde fiş tarihinde e-Defter oluşturulmamasına rağmen” e-Defter oluşturulmuştur değiştirilemez” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
12 WINERP-57786 GO PLUS Malzeme Yönetimi
  İşlemler – Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)
Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (Cost) ile Malzeme Virmanına Bağlı Oluşan Üretimden Giriş Fişine Fiyat Ataması Yapılamıyor.
Maliyet üzerinden fiyatlandırma (cost) ile malzeme virmanına bağlı oluşan üretimden giriş fişine fiyat ataması yapılamıyordu, düzeltildi.
13 WINERP-57786
Üretim Tanımları
   Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesinde Girdi Olarak Sanal Ym Ya Da Ym Seçildi İse Mamül Reçetesi Kaydedilirken Reçeteni Kaydedilip Kaydedilmeyeceği Parametrik OImalı
Ürün reçetesinde girdi olarak sanal ym, ym ya da mm varsa ve satırda ym/mm için ürün reçete kodu seçim yapılması üretim tanımları parametrelerinde “Reçete Girdi satırlarında (MM,YM) ürün reçetesi kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” Seçeneğine bağlanmıştır.