eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları

eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları

ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’ni ve İSG Yazılım Zorunluluğunu Genelge İle Resmen Duyurdu
Bildiğiniz üzere Ekim 2017 tarihinden itibaren İBYS çalışmaları başlamış, çeşitli platformlarda bu çalışmalar ile ilgili gelişmeleri sizlere duyurmuştuk.
01.01.2018 tarihinde işyerlerindeki İSG çalışmalarında işyeri hekimlerinin düzenledikleri reçeteleri elektronik olarak düzenleyip ÇSGB MEDULA uygulamasına gönderme başladı. Hemen arkasından geçtiğimiz günler içerisinde İBYS adımlarının yol haritası yani 2018 takvimi yayımlandı. Bu takvimle beraber İBYS Genelgesi de yayımlandı. Artık tüm işyerleri ÇSGB’nin veri tabanlarına İSG uygulama sonuçlarını gönderecek profesyonel bir yazılım kullanacaklar.
Bu yazılımlar ile öncelikle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin verdikleri İSG eğitimleri sonuçları bakanlığa gönderilecek Nisan 2018 başından itibaren.
Haziran 2018 başından itibaren işyeri hekimleri yaptıkları tüm muayenelerin tüm detaylarını göndermeye başlayacak. Eylül 2018 başından itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ayrı ayrı kendi yaptıkları risk değerlendirmeleri sonucunda tespit edilen tehlike kaynaklarını bakanlığa raporlayacaklar.
2019 yılı içerisinde diğer İSG uygulamalarının sonuçlarının ÇSGB’ye gönderilmesi devam edecek ve 2019 takvimi yayımlanacaktır..

eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları 
eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları
eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları,eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları,eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları
eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları , eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları, eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampanyaları,
eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları, eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan-yaları, eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları
eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları, eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları,eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları
eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları, eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan  yaları,eLogo İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü Kampan yaları