Resmi Gazetede 29974 sayı ile yayımlanan KHK/687 – 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği ile ilgili Bordro Plus ürününde yapılması gerekenler aşağıda dikkatinize sunulmuştur. KHK 687 mevzuatı için tıklayınız.

Bordro Plus’ta yapılacak işlem adımları şunlardır :

  1. Ayarlar/Tip Tanımları/Sgk İndirim Kanunları bölümünden personellerin tabi olduğu kanun numarası tanımlanmalı ve sicil kartına seçilmelidir.
  1. Aşağdaki alanlar tahakkuk listesinde tanımlı alan yapılarak kanundan yararlanan sicillerin teşvik tutarı rapora listelenir.

687 Sgk Teşviği:

Tür: Sayı

Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,22.22*[SGK Gün Sayısı],0)

687 gelir vergisi matrahı:

Tür:Sayı

Formül: [Normal SGK Taban Matrahı]-([Normal SGK Taban Matrahı]*0.15)

Gelir Vergisi Teşviği

Gelir Vergisi teşviği açısından mevzuatta iki farklı yorum yapılabilmektedir. Kullanıcılarımız; Mali Danışmanlarından alacağı bilgi ve yoruma göre uygulayacağı yöntemi belirleyerek aşağıdaki alanlardan birini rapora tanımlamalıdır.

1.yorum:

Gelir vergisi teşviği hesaplanırken kişinin çalıştığı güne bağlı olarak; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden AGİ tutarının düşüldüğünde, tutar 0’dan küçük ise  gelir vergisi  teşvik rakamı 0 olarak hesaplanmalıdır.

Bu yoruma göre tanımlanması gereken alan şudur:

687 Gelir Vergisi Teşviği :

Tür:Sayı

Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,IF(([687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı])>0,[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı],0),0)

2.yorum:

Gelir vergisi teşviği hesaplanırken kişinin çalıştığı güne bağlı olarak; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan tutar 0’dan küçük ise :

Personelin ilgili aydaki puantajına bakılarak   gelir vergisi normal tutarı  ve çalışılan güne bağlı olarak hesaplanan asgari ücretin gelir vergisi tutarı karşılaştırılır. Küçük olan rakam gelir vergisi  teşviği olarak yansıtılır.

Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir personel ilgili ayda 22 gün çalışmıştır,

Personelin gelir vergisi tutarı : 100,53

Personelin AGİ tutarı = 179,97 TL

Gelir vergisi teşviği formülüne  göre;

22 günlük asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi = 166,20

Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi – Personelin AGİ Tutarı : 166,20 -179,97= – 13,77

Ulaşılan değer 0’dan küçük olduğundan;

Personelin hesaplar penceresindeki gelir vergisi tutarı (normal) = 100,53 TL

Asgari ücret üzerinden hesaplanmış gelir vergisi tutarını = 166,20  TL karşılaştırır ve  küçük olan rakamı teşvik tutarı olarak rapora yansıtır.

Örneğimize göre rapora yansıyacak gelir vergisi teşvik tutarı 100,53 < 166,20 olduğundan 100,53 olacaktır.

687 Gelir vergisi Teşviği :

Tür:Sayı

Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,IF(([687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı])>0,[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı],MIN([Normal Gelir Vergisi],[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100))),0)

687 Damga Vergisi Teşviği

Tür:Sayı

Formül: IF ([İndirim Kanunu]=12,[Normal SGK Taban Matrahı]*0.00759,0)

Not:Tanımlı alanda kullanılan [İndirim Kanunu]=12 formülündeki 12 değeri indirim kanununun numarasıdır ve yapılan tanımlamaya göre düzenlenmelidir.