Logo Go Plus, Logo Tiger Enterprise,Logo Start
Logo Go Plus, Logo Tiger Enterprise,Logo Start

Yatırım verilen müşterilerin kotalarını, sözleşme başlangıç ve bitişlerini, yatırım
çeşitlerini ve yatırımların tutarlarını kolaylıkla takip edebilecek bir Object Designer projesidir.

Bu proje ile uzun vadeli yatırım ve sözleşme takiplerinin izlenebilirliği kolaylaştırılmıştır.

Projenin İçeriği

  • Müşteri kartlarına eklenen ilave TabSheet nesnesi üzerine eklenen özellikler ile ;
  • Verilen yatırımların türleri;
  • Verilen yatırımların tutarları ve döviz cinsleri;
  • Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, süresinin takibi;
  • Müşterilere verilen kotaların miktarsal ve tutarsal takipleri;
  • Verilen yatırımın faiz hesaplaması ve faiz oranları ile artış tarihlerinin takibi;
  • Girilen bilgilerin Özel Excel Entegre Raporlamaları ile kolaylıkla raporlanabilmesi özellikleri.