6645 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan değişikliğe ait düzenleme yapıldı. Mevcut düzenlemeye göre, üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi tutarı, asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 5’i oranında iken, yeni düzenlemeyle bu oranın % 10 olması sağlandı.

Uyarı: Sicil kartlarında “Asgari Geçim İndirimi” seçilerek hesaplama yapılıyor ise; Tip tanımları altında bulunan “Asgari Geçim İndirim Oranları” tanımlarında değişiklik yapılmamıştır. Burada düzenlemelerin kullanıcılar tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme sonrasında sicil kartlarında yapılacak değişiklikler “Atama” kaydı ile yapılmalıdır.  Atama kaydının geçerlilik tarihine dikkat edilmelidir.