ERP ürünleri 2.37.00.02 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Önemli Uyarı :
Hazırlanan ara sürüm dosyaları sadece 2.37.00.00 sürüm dosyaları üzerine kopyalanmalıdır. Firma üzerinde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi ve Dönem üzerinde “Veritabanı Araçlarını Oluştur” işlemi yapılmasına gerek yoktur.

2.37.00.02 Ara Sürüm İçeriği :

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

WINERP-56098 GO 3TIGER ENTERPRISETIGER PLUSGO PLUS Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
E-Fatura’ ya tabi olan Cariden Alınan Hizmet Faturalarında Fatura Statüsü “Kağıt Fatura” olarak girilebilmelidir.
E-Fatura’ ya tabi olan Cari Hesap’dan Alınan Hizmet faturası Fatura tipi “Kağıt Fatura” olarak seçilerek kaydedilebilmesi sağlandı.

2

WINERP-55964 GO 3TIGER ENTERPRISETIGER PLUSGO PLUS Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
e-Fatura / e-Arşiv Uygulamasında, Hizmet Faturası Kur Farkı Faturası Olarak Eklendiğinde Fatura Detaylarında İşlem Dövizi Satırlarda İse Yerel Para Birimi Olarak Kaydedilmesi Sağlanmalı.
e-Fatura ve e-Arşiv Türündeki Hizmet faturası, Kur farkı faturası olarak eklendiğinde fatura Detaylarında işlem dövizi satırlarda ise yerel para birimi olarak kaydedilmesi sağlandı.

3

WINERP-55894 TIGER ENTERPRISE Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Muhasebeleştirme
Bir Önceki Ay Açılıp Bir Sonraki Aya Sarkan Üretim Emirlerinin Muhasebeleştirmesi Yapılamıyor
Üretim kontrol parametrelerinde ki Üretim Emri Gerçekleşen Maliyetler; “Malzeme Fişi Bazında Muhasebeleştirilsin” seçildiğinde üretim emrine ait fişlerin tek tek muhasebeleştirilmesi,

Üretim kontrol parametrelerinde ki Üretim Emri Gerçekleşen Maliyetler; “Üretim Emri Bazında Muhasebeleştirilsin” seçildiğinde üretim emrindeki tüm fişlerin toplu muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

4

WINERP-55878 GO 3TIGER ENTERPRISETIGER PLUSGO PLUS
  1. Finans
    alt alt Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden Muhasebe Tahsil / Tediye İşlemleri EKlendiğinde “Ödeme Ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar” Kontrolü Yapılmalı.
Kasa işlemlerinden eklenen muhasebe tahsil ve tediye işlemlerinde limit kontrolü yapılması sağlandı.

5

WINERP-55737 GO 3TIGER ENTERPRISETIGER PLUSGO PLUS Araçlar
alt alt Veri Aktarımı (dışarı)
e-Arşiv , e-Fatura Uygulaması Kapsamında, Dövizli Girilen Faturada Aynı Malzeme Kodlu Satırlar Birleştirilsin Parametresi Seçili Olduğu Durumda Dövizli Tutar Alanlarında (KDV Tutarı Gibi) Satır Birleştirme Yapılmadan İlk Satırdaki Tutarlar Getiriliyor.
Dövizli girilen faturalarda, Aynı malzeme kodlu satırlar birleştirilsin parametresi seçili olduğu durumda dövizli tutar alanlarında satır birleştirme yapılmadan ilk satırdaki tutarlar getiriliyordu düzeltildi. Bununla birlikte “Satış ve Dağıtım Parametreleri \ Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları” parametresine bağlı olarak Malzeme satırları birleştirirken bu satırlara bağlı İndirim / Masraf satırlarının da birleştirilmesi sağlandı.

6

WINERP-55692 GO 3TIGER ENTERPRISETIGER PLUSGO PLUS Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Sipariş Fişi içerisisinde Karma Koli ve Satıra indirim oranı girdikten sonra Parçalı olarak Sevk işlemi yada Fatura kesildiği zaman son parçada İndirim tutarını oranlamadan aynı şekilde getiriyor.
Sipariş fişi içerisinde karma koli ve satıra indirim oranı girdikten sonra parçalı olarak birden fazla irsaliye ye yada fatura ye aktarıldığı zaman indirim tutarları yanlış getiriliyordu, düzeltildi.

7

WINERP-54897 TIGERENTERPRISE Üretim Tanımları
alt alt Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Varyantlı Ürünün Girdisi de Varyantlı Olduğu Durumda Ürün Ağacı Patlatma Esnasında Girdide ki Ürünün Varyant Koşulu Dikkate Alınmıyor.
Varyantlı ürünün girdisi de varyantlı olduğu durumda ürün ağacı patlatma esnasında girdide ki ürünün varyant koşulu ve formülü dikkate alınmıyordu, düzeltildi.

8

WINERP-53526 GO 3TIGER ENTERPRISETIGER PLUSGO PLUS Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Varyantlı Malzemenin Özellikleri Fazla Olduğunda Varyant İstisna Tanımı Yapmak İstediğimizde List index out of bounds (0) Hatası Alıyoruz
Varyantlı malzemenin özellikleri görüntülenemeyecek kadar fazla olduğunda durumda uyarı verilip varyant istisna tanım ekranının açılmaması sağlandı.

9

WINTLS-4829 GO 3 Cari Hesap Analisti Application’ı Müşterinin Serverında Çalıştığı Halde Terminalinde Çalışmamakta
App olarak geliştirilen, Cari Hesap Analisti Application’ı server dışındaki diğer terminallerde de çalışması sağlandı.